ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 122
8 6.56
0 0.00
54 44.26
0 0.00
60 49.18
0 0.00
122 100.00%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 449
101 22.49
83 18.49
82 18.26
51 11.36
78 17.37
54 12.03
395 87.97%
3  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 437
34 7.78
26 5.95
76 17.39
54 12.36
101 23.11
146 33.41
291 66.59%
4  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 170
20 11.76
23 13.53
39 22.94
11 6.47
9 5.29
68 40.00
102 60.00%
5  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 164
28 17.07
18 10.98
35 21.34
11 6.71
0 0.00
72 43.90
92 56.10%
6  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 81
11 13.58
11 13.58
11 13.58
9 11.11
3 3.70
36 44.44
45 55.56%
7  โรงเรียนวัดเชิงท่า 79
4 5.06
17 21.52
11 13.92
3 3.80
8 10.13
36 45.57
43 54.43%
8  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1081
22 2.04
46 4.26
203 18.78
68 6.29
249 23.03
493 45.61
588 54.39%
9  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 172
12 6.98
24 13.95
20 11.63
26 15.12
10 5.81
80 46.51
92 53.49%
10  โรงเรียนบ้านบึง 148
12 8.11
15 10.14
16 10.81
30 20.27
6 4.05
69 46.62
79 53.38%
11  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 175
10 5.71
19 10.86
8 4.57
29 16.57
27 15.43
82 46.86
93 53.14%
12  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 798
102 12.78
58 7.27
141 17.67
32 4.01
60 7.52
405 50.75
393 49.25%
13  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 168
13 7.74
26 15.48
36 21.43
2 1.19
5 2.98
86 51.19
82 48.81%
14  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 218
25 11.47
20 9.17
50 22.94
3 1.38
2 0.92
118 54.13
100 45.87%
15  โรงเรียนจารุศรบํารุง 610
55 9.02
58 9.51
138 22.62
11 1.80
14 2.30
334 54.75
276 45.25%
16  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 502
15 2.99
18 3.59
84 16.73
33 6.57
76 15.14
276 54.98
226 45.02%
17  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 196
15 7.65
14 7.14
5 2.55
31 15.82
20 10.20
111 56.63
85 43.37%
18  โรงเรียนวัดถั่วทอง 73
7 9.59
6 8.22
17 23.29
1 1.37
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
19  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 87
5 5.75
8 9.20
15 17.24
1 1.15
3 3.45
55 63.22
32 36.78%
20  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 974
124 12.73
75 7.70
97 9.96
43 4.41
17 1.75
618 63.45
356 36.55%
21  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 250
22 8.80
32 12.80
23 9.20
12 4.80
1 0.40
160 64.00
90 36.00%
22  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 84
6 7.14
8 9.52
14 16.67
2 2.38
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
23  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 198
16 8.08
10 5.05
32 16.16
11 5.56
1 0.51
128 64.65
70 35.35%
24  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 35
4 11.43
3 8.57
3 8.57
2 5.71
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
25  โรงเรียนวัดบางพูน 764
42 5.50
59 7.72
159 20.81
0 0.00
0 0.00
504 65.97
260 34.03%
26  โรงเรียนวัดรังสิต 461
10 2.17
20 4.34
75 16.27
7 1.52
42 9.11
307 66.59
154 33.41%
27  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 406
20 4.93
40 9.85
65 16.01
10 2.46
0 0.00
271 66.75
135 33.25%
28  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 236
17 7.20
19 8.05
17 7.20
15 6.36
10 4.24
158 66.95
78 33.05%
29  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 200
19 9.50
14 7.00
25 12.50
7 3.50
1 0.50
134 67.00
66 33.00%
30  โรงเรียนคลองลาดช้าง 381
13 3.41
23 6.04
23 6.04
21 5.51
38 9.97
263 69.03
118 30.97%
31  โรงเรียนวัดสะแก 157
13 8.28
11 7.01
21 13.38
3 1.91
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
32  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 682
34 4.99
19 2.79
41 6.01
53 7.77
60 8.80
475 69.65
207 30.35%
33  โรงเรียนวัดโคก 96
10 10.42
7 7.29
10 10.42
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
34  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 699
20 2.86
12 1.72
125 17.88
35 5.01
11 1.57
496 70.96
203 29.04%
35  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 544
29 5.33
34 6.25
65 11.95
28 5.15
2 0.37
386 70.96
158 29.04%
36  โรงเรียนวัดบ่อทอง 286
11 3.85
15 5.24
51 17.83
6 2.10
0 0.00
203 70.98
83 29.02%
37  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 834
34 4.08
57 6.83
136 16.31
6 0.72
6 0.72
595 71.34
239 28.66%
38  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 751
21 2.80
60 7.99
114 15.18
19 2.53
0 0.00
537 71.50
214 28.50%
39  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 46
0 0.00
0 0.00
9 19.57
4 8.70
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
40  โรงเรียนเจริญวิทยา 96
3 3.13
10 10.42
14 14.58
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
41  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 66
4 6.06
6 9.09
4 6.06
2 3.03
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
42  โรงเรียนวันครู 2502 820
40 4.88
32 3.90
126 15.37
9 1.10
15 1.83
598 72.93
222 27.07%
43  โรงเรียนคลองลากค้อน 82
3 3.66
10 12.20
7 8.54
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
44  โรงเรียนคลองสอง 685
72 10.51
8 1.17
67 9.78
29 4.23
7 1.02
502 73.28
183 26.72%
45  โรงเรียนวัดจันทาราม 89
4 4.49
2 2.25
14 15.73
3 3.37
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
46  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1068
71 6.65
0 0.00
138 12.92
59 5.52
7 0.66
793 74.25
275 25.75%
47  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 311
16 5.14
3 0.96
60 19.29
1 0.32
0 0.00
231 74.28
80 25.72%
48  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 247
9 3.64
0 0.00
50 20.24
0 0.00
3 1.21
185 74.90
62 25.10%
49  โรงเรียนวัดผลาหาร 160
7 4.38
9 5.63
24 15.00
0 0.00
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
50  โรงเรียนวัดดาวเรือง 217
14 6.45
11 5.07
20 9.22
6 2.76
3 1.38
163 75.12
54 24.88%
51  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 688
58 8.43
24 3.49
88 12.79
0 0.00
1 0.15
517 75.15
171 24.85%
52  โรงเรียนวัดนาวง 832
47 5.65
35 4.21
65 7.81
26 3.13
33 3.97
626 75.24
206 24.76%
53  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
54  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 46
0 0.00
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
55  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 337
25 7.42
7 2.08
47 13.95
1 0.30
0 0.00
257 76.26
80 23.74%
56  โรงเรียนบึงเขาย้อน 590
46 7.80
8 1.36
48 8.14
5 0.85
30 5.08
453 76.78
137 23.22%
57  โรงเรียนคลองพระอุดม 125
5 4.00
0 0.00
24 19.20
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
58  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1749
47 2.69
28 1.60
321 18.35
0 0.00
0 0.00
1353 77.36
396 22.64%
59  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 221
33 14.93
17 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
60  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 281
37 13.17
3 1.07
0 0.00
0 0.00
22 7.83
219 77.94
62 22.06%
61  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 106
7 6.60
2 1.89
13 12.26
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
62  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 124
7 5.65
6 4.84
2 1.61
6 4.84
5 4.03
98 79.03
26 20.97%
63  โรงเรียนวัดฉาง 258
13 5.04
9 3.49
16 6.20
8 3.10
7 2.71
205 79.46
53 20.54%
64  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 370
16 4.32
7 1.89
30 8.11
9 2.43
13 3.51
295 79.73
75 20.27%
65  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 726
44 6.06
39 5.37
64 8.82
0 0.00
0 0.00
579 79.75
147 20.25%
66  โรงเรียนวัดบางคูวัด 351
30 8.55
13 3.70
18 5.13
8 2.28
0 0.00
282 80.34
69 19.66%
67  โรงเรียนสุลักขณะ 173
5 2.89
5 2.89
17 9.83
6 3.47
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
68  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 557
20 3.59
15 2.69
58 10.41
5 0.90
6 1.08
453 81.33
104 18.67%
69  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 143
5 3.50
2 1.40
17 11.89
2 1.40
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
70  โรงเรียนวัดบัวหลวง 135
2 1.48
0 0.00
22 16.30
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
71  โรงเรียนลําสนุ่น 372
19 5.11
22 5.91
25 6.72
0 0.00
0 0.00
306 82.26
66 17.74%
72  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 215
10 4.65
12 5.58
11 5.12
0 0.00
5 2.33
177 82.33
38 17.67%
73  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 80
4 5.00
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
74  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
75  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 97
6 6.19
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
76  โรงเรียนศาลาพัน 125
7 5.60
6 4.80
7 5.60
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
77  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 911
36 3.95
36 3.95
58 6.37
0 0.00
7 0.77
774 84.96
137 15.04%
78  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 446
14 3.14
10 2.24
13 2.91
12 2.69
15 3.36
382 85.65
64 14.35%
79  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 293
11 3.75
10 3.41
15 5.12
6 2.05
0 0.00
251 85.67
42 14.33%
80  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 99
6 6.06
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
81  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 503
8 1.59
10 1.99
16 3.18
19 3.78
11 2.19
439 87.28
64 12.72%
82  โรงเรียนปากคลองสอง 72
2 2.78
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
83  โรงเรียนวัดปทุมทอง 72
2 2.78
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
84  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 80
0 0.00
1 1.25
4 5.00
5 6.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
85  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 280
10 3.57
7 2.50
17 6.07
0 0.00
0 0.00
246 87.86
34 12.14%
86  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 386
7 1.81
1 0.26
37 9.59
1 0.26
0 0.00
340 88.08
46 11.92%
87  โรงเรียนวัดบางเตยใน 108
0 0.00
1 0.93
8 7.41
2 1.85
1 0.93
96 88.89
12 11.11%
88  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 433
9 2.08
10 2.31
12 2.77
8 1.85
7 1.62
387 89.38
46 10.62%
89  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 193
2 1.04
5 2.59
12 6.22
0 0.00
0 0.00
174 90.16
19 9.84%
90  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 278
6 2.16
3 1.08
13 4.68
4 1.44
0 0.00
252 90.65
26 9.35%
91  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 109
5 4.59
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
92  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
1 1.12
3 3.37
81 91.01
8 8.99%
93  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 118
0 0.00
4 3.39
5 4.24
1 0.85
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
94  โรงเรียนวัดสว่างภพ 177
4 2.26
4 2.26
3 1.69
2 1.13
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
95  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 807
8 0.99
8 0.99
19 2.35
8 0.99
6 0.74
758 93.93
49 6.07%
96  โรงเรียนสามวาวิทยา 116
0 0.00
0 0.00
5 4.31
1 0.86
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
97  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1855
59 3.18
5 0.27
3 0.16
6 0.32
5 0.27
1777 95.80
78 4.20%
98  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
99  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 627
8 1.28
2 0.32
9 1.44
2 0.32
2 0.32
604 96.33
23 3.67%
100  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 198
2 1.01
0 0.00
2 1.01
0 0.00
1 0.51
193 97.47
5 2.53%
101  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
102  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,995 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,901 5.43
เตี้ย  1,477 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,903 11.15
ผอมและเตี้ย  958 2.74
อ้วนและเตี้ย  1,138 3.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,618 73.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,377 คน


26.80%


Powered By www.thaieducation.net