ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสีล้ง 105
38 36.19
35 33.33
22 20.95
0 0.00
0 0.00
10 9.52
95 90.48%
2  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 319
243 76.18
0 0.00
24 7.52
0 0.00
0 0.00
52 16.30
267 83.70%
3  โรงเรียนวัดสร่างโศก 102
9 8.82
16 15.69
23 22.55
1 0.98
0 0.00
53 51.96
49 48.04%
4  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 326
14 4.29
11 3.37
59 18.10
25 7.67
45 13.80
172 52.76
154 47.24%
5  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 261
9 3.45
16 6.13
58 22.22
14 5.36
19 7.28
145 55.56
116 44.44%
6  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 440
23 5.23
5 1.14
62 14.09
28 6.36
67 15.23
255 57.95
185 42.05%
7  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 424
24 5.66
9 2.12
75 17.69
33 7.78
37 8.73
246 58.02
178 41.98%
8  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 87
5 5.75
7 8.05
13 14.94
0 0.00
10 11.49
52 59.77
35 40.23%
9  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 295
14 4.75
20 6.78
30 10.17
23 7.80
30 10.17
178 60.34
117 39.66%
10  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
82 20.00
25 6.10
28 6.83
15 3.66
12 2.93
248 60.49
162 39.51%
11  โรงเรียนวัดลาดหวาย 85
3 3.53
4 4.71
13 15.29
4 4.71
8 9.41
53 62.35
32 37.65%
12  โรงเรียนวัดหัวคู้ 346
18 5.20
8 2.31
46 13.29
26 7.51
31 8.96
217 62.72
129 37.28%
13  โรงเรียนวัดสลุด 160
9 5.63
7 4.38
26 16.25
4 2.50
10 6.25
104 65.00
56 35.00%
14  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 118
9 7.63
4 3.39
25 21.19
2 1.69
0 0.00
78 66.10
40 33.90%
15  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 140
14 10.00
11 7.86
13 9.29
6 4.29
3 2.14
93 66.43
47 33.57%
16  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 81
3 3.70
4 4.94
20 24.69
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
17  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 57
1 1.75
4 7.02
4 7.02
5 8.77
5 8.77
38 66.67
19 33.33%
18  โรงเรียนวัดบางบ่อ 542
28 5.17
18 3.32
80 14.76
23 4.24
30 5.54
363 66.97
179 33.03%
19  โรงเรียนคลองบางกะสี 153
9 5.88
3 1.96
28 18.30
8 5.23
1 0.65
104 67.97
49 32.03%
20  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1890
70 3.70
117 6.19
90 4.76
171 9.05
152 8.04
1290 68.25
600 31.75%
21  โรงเรียนคลองกันยา 188
7 3.72
5 2.66
10 5.32
18 9.57
19 10.11
129 68.62
59 31.38%
22  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 876
50 5.71
20 2.28
71 8.11
80 9.13
52 5.94
603 68.84
273 31.16%
23  โรงเรียนวัดคอลาด 114
2 1.75
4 3.51
9 7.89
6 5.26
13 11.40
80 70.18
34 29.82%
24  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1053
37 3.51
39 3.70
71 6.74
110 10.45
54 5.13
742 70.47
311 29.53%
25  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 300
15 5.00
5 1.67
47 15.67
7 2.33
14 4.67
212 70.67
88 29.33%
26  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1215
0 0.00
0 0.00
191 15.72
159 13.09
0 0.00
865 71.19
350 28.81%
27  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 998
47 4.71
37 3.71
60 6.01
84 8.42
57 5.71
713 71.44
285 28.56%
28  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1117
113 10.12
109 9.76
63 5.64
27 2.42
6 0.54
799 71.53
318 28.47%
29  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 272
24 8.82
11 4.04
17 6.25
11 4.04
10 3.68
199 73.16
73 26.84%
30  โรงเรียนวัดบัวโรย 124
8 6.45
5 4.03
15 12.10
4 3.23
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
31  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 485
31 6.39
13 2.68
77 15.88
4 0.82
1 0.21
359 74.02
126 25.98%
32  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1662
82 4.93
17 1.02
288 17.33
24 1.44
17 1.02
1234 74.25
428 25.75%
33  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 477
9 1.89
33 6.92
77 16.14
0 0.00
2 0.42
356 74.63
121 25.37%
34  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 174
20 11.49
0 0.00
24 13.79
0 0.00
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
35  โรงเรียนคลองบางแก้ว 803
51 6.35
25 3.11
114 14.20
0 0.00
3 0.37
610 75.97
193 24.03%
36  โรงเรียนวัดโคธาราม 75
4 5.33
3 4.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
37  โรงเรียนตลาดคลองสวน 43
6 13.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.30
33 76.74
10 23.26%
38  โรงเรียนเทวะคลองตรง 65
5 7.69
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
39  โรงเรียนคลองบางกระบือ 804
27 3.36
11 1.37
145 18.03
0 0.00
0 0.00
621 77.24
183 22.76%
40  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 476
31 6.51
28 5.88
46 9.66
1 0.21
1 0.21
369 77.52
107 22.48%
41  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 157
5 3.18
5 3.18
23 14.65
1 0.64
1 0.64
122 77.71
35 22.29%
42  โรงเรียนคลองหลุมลึก 144
3 2.08
2 1.39
25 17.36
2 1.39
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
43  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 152
2 1.32
2 1.32
28 18.42
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
44  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 277
0 0.00
8 2.89
46 16.61
0 0.00
0 0.00
223 80.51
54 19.49%
45  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
5 9.26
44 81.48
10 18.52%
46  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 710
31 4.37
59 8.31
13 1.83
8 1.13
19 2.68
580 81.69
130 18.31%
47  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
0 0.00
5 3.60
19 13.67
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
48  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1353
54 3.99
0 0.00
159 11.75
21 1.55
0 0.00
1119 82.71
234 17.29%
49  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1178
61 5.18
31 2.63
108 9.17
3 0.25
0 0.00
975 82.77
203 17.23%
50  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 83
2 2.41
2 2.41
4 4.82
2 2.41
4 4.82
69 83.13
14 16.87%
51  โรงเรียนปากคลองมอญ 179
4 2.23
8 4.47
18 10.06
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
52  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 74
1 1.35
2 2.70
3 4.05
3 4.05
3 4.05
62 83.78
12 16.22%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 225
7 3.11
0 0.00
28 12.44
0 0.00
0 0.00
190 84.44
35 15.56%
54  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 103
3 2.91
3 2.91
5 4.85
3 2.91
2 1.94
87 84.47
16 15.53%
55  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 206
12 5.83
0 0.00
20 9.71
0 0.00
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
56  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 161
5 3.11
4 2.48
2 1.24
13 8.07
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
57  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846
16 1.89
5 0.59
49 5.79
22 2.60
34 4.02
720 85.11
126 14.89%
58  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 199
8 4.02
1 0.50
17 8.54
2 1.01
0 0.00
171 85.93
28 14.07%
59  โรงเรียนวัดนาคราช 94
1 1.06
0 0.00
6 6.38
6 6.38
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
60  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 543
2 0.37
3 0.55
30 5.52
4 0.74
33 6.08
471 86.74
72 13.26%
61  โรงเรียนวัดบางเพรียง 382
9 2.36
17 4.45
20 5.24
0 0.00
1 0.26
335 87.70
47 12.30%
62  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1385
33 2.38
25 1.81
69 4.98
14 1.01
18 1.30
1226 88.52
159 11.48%
63  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 162
3 1.85
2 1.23
13 8.02
0 0.00
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
64  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 368
10 2.72
5 1.36
13 3.53
6 1.63
1 0.27
333 90.49
35 9.51%
65  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 856
8 0.93
4 0.47
64 7.48
0 0.00
0 0.00
780 91.12
76 8.88%
66  โรงเรียนวัดกาหลง 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
67  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 154
0 0.00
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
68  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 210
2 0.95
0 0.00
8 3.81
1 0.48
2 0.95
197 93.81
13 6.19%
69  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 153
2 1.31
1 0.65
5 3.27
1 0.65
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
70  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 285
0 0.00
0 0.00
13 4.56
0 0.00
2 0.70
270 94.74
15 5.26%
71  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,644 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,482 5.17
เตี้ย  884 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,912 10.17
ผอมและเตี้ย  1,036 3.62
อ้วนและเตี้ย  839 2.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,491 75.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,153 คน


24.97%


Powered By www.thaieducation.net