ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางโปรง 265
14 5.28
14 5.28
66 24.91
28 10.57
80 30.19
63 23.77
202 76.23%
2  โรงเรียนวัดบางด้วน 89
9 10.11
9 10.11
11 12.36
9 10.11
12 13.48
39 43.82
50 56.18%
3  โรงเรียนวัดครุใน 387
44 11.37
38 9.82
73 18.86
22 5.68
33 8.53
177 45.74
210 54.26%
4  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 152
14 9.21
7 4.61
17 11.18
20 13.16
24 15.79
70 46.05
82 53.95%
5  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1414
82 5.80
59 4.17
213 15.06
139 9.83
247 17.47
674 47.67
740 52.33%
6  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 817
28 3.43
37 4.53
90 11.02
64 7.83
183 22.40
415 50.80
402 49.20%
7  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 281
24 8.54
12 4.27
32 11.39
36 12.81
34 12.10
143 50.89
138 49.11%
8  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 211
10 4.74
7 3.32
41 19.43
17 8.06
24 11.37
112 53.08
99 46.92%
9  โรงเรียนวัดแพรกษา 1471
55 3.74
27 1.84
281 19.10
92 6.25
227 15.43
789 53.64
682 46.36%
10  โรงเรียนวัดกลาง 197
14 7.11
12 6.09
35 17.77
9 4.57
21 10.66
106 53.81
91 46.19%
11  โรงเรียนวัดใหญ่ 667
31 4.65
22 3.30
108 16.19
53 7.95
74 11.09
379 56.82
288 43.18%
12  โรงเรียนวัดป่าเกด 140
13 9.29
7 5.00
17 12.14
8 5.71
13 9.29
82 58.57
58 41.43%
13  โรงเรียนคลองใหม่ 525
42 8.00
20 3.81
30 5.71
62 11.81
62 11.81
309 58.86
216 41.14%
14  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 793
37 4.67
142 17.91
47 5.93
49 6.18
50 6.31
468 59.02
325 40.98%
15  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 879
35 3.98
46 5.23
137 15.59
46 5.23
77 8.76
538 61.21
341 38.79%
16  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 504
35 6.94
14 2.78
86 17.06
56 11.11
0 0.00
313 62.10
191 37.90%
17  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 368
45 12.23
16 4.35
70 19.02
5 1.36
2 0.54
230 62.50
138 37.50%
18  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 435
18 4.14
10 2.30
62 14.25
28 6.44
42 9.66
275 63.22
160 36.78%
19  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1293
58 4.49
103 7.97
123 9.51
140 10.83
42 3.25
827 63.96
466 36.04%
20  โรงเรียนคลองบางปู 124
4 3.23
2 1.61
18 14.52
2 1.61
18 14.52
80 64.52
44 35.48%
21  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1596
30 1.88
76 4.76
369 23.12
70 4.39
18 1.13
1033 64.72
563 35.28%
22  โรงเรียนวัดคลองเก้า 593
26 4.38
27 4.55
59 9.95
41 6.91
42 7.08
398 67.12
195 32.88%
23  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 767
48 6.26
40 5.22
18 2.35
88 11.47
58 7.56
515 67.14
252 32.86%
24  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1418
112 7.90
84 5.92
85 5.99
72 5.08
109 7.69
956 67.42
462 32.58%
25  โรงเรียนวัดรวก 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
4 14.29
19 67.86
9 32.14%
26  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 45
3 6.67
2 4.44
8 17.78
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
27  โรงเรียนวัดครุนอก 85
9 10.59
3 3.53
13 15.29
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
28  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 141
29 20.57
4 2.84
9 6.38
1 0.71
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
29  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 263
25 9.51
13 4.94
40 15.21
2 0.76
0 0.00
183 69.58
80 30.42%
30  โรงเรียนบ้านบางจาก 373
47 12.60
0 0.00
63 16.89
0 0.00
0 0.00
263 70.51
110 29.49%
31  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1107
48 4.34
27 2.44
234 21.14
11 0.99
0 0.00
787 71.09
320 28.91%
32  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 329
27 8.21
16 4.86
25 7.60
22 6.69
0 0.00
239 72.64
90 27.36%
33  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 168
5 2.98
6 3.57
34 20.24
0 0.00
0 0.00
123 73.21
45 26.79%
34  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1440
34 2.36
21 1.46
316 21.94
11 0.76
1 0.07
1057 73.40
383 26.60%
35  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 287
17 5.92
18 6.27
16 5.57
12 4.18
13 4.53
211 73.52
76 26.48%
36  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 370
34 9.19
14 3.78
36 9.73
12 3.24
0 0.00
274 74.05
96 25.95%
37  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 403
20 4.96
4 0.99
70 17.37
10 2.48
0 0.00
299 74.19
104 25.81%
38  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 62
3 4.84
2 3.23
8 12.90
2 3.23
1 1.61
46 74.19
16 25.81%
39  โรงเรียนวัดสวนส้ม 714
18 2.52
14 1.96
125 17.51
11 1.54
16 2.24
530 74.23
184 25.77%
40  โรงเรียนวัดกองแก้ว 133
8 6.02
0 0.00
22 16.54
1 0.75
3 2.26
99 74.44
34 25.56%
41  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 141
9 6.38
8 5.67
19 13.48
0 0.00
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
42  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 294
14 4.76
14 4.76
46 15.65
0 0.00
0 0.00
220 74.83
74 25.17%
43  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 95
8 8.42
1 1.05
14 14.74
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
44  โรงเรียนวัดแค 210
12 5.71
15 7.14
13 6.19
7 3.33
2 0.95
161 76.67
49 23.33%
45  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 142
3 2.11
3 2.11
25 17.61
1 0.70
1 0.70
109 76.76
33 23.24%
46  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 98
10 10.20
2 2.04
10 10.20
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
47  โรงเรียนวัดแหลม 204
7 3.43
7 3.43
31 15.20
0 0.00
0 0.00
159 77.94
45 22.06%
48  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 350
24 6.86
0 0.00
52 14.86
0 0.00
0 0.00
274 78.29
76 21.71%
49  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
50  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 101
8 7.92
4 3.96
8 7.92
1 0.99
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
51  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
4 5.88
3 4.41
54 79.41
14 20.59%
52  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1807
52 2.88
117 6.47
170 9.41
17 0.94
0 0.00
1451 80.30
356 19.70%
53  โรงเรียนวัดสุขกร 173
2 1.16
8 4.62
13 7.51
2 1.16
8 4.62
140 80.92
33 19.08%
54  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 327
4 1.22
0 0.00
57 17.43
0 0.00
0 0.00
266 81.35
61 18.65%
55  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
56  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 589
35 5.94
17 2.89
39 6.62
0 0.00
0 0.00
498 84.55
91 15.45%
57  โรงเรียนวัดคลองมอญ 130
7 5.38
0 0.00
11 8.46
2 1.54
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
58  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 525
7 1.33
10 1.90
53 10.10
10 1.90
0 0.00
445 84.76
80 15.24%
59  โรงเรียนคลองสำโรง 588
17 2.89
7 1.19
47 7.99
0 0.00
0 0.00
517 87.93
71 12.07%
60  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 326
13 3.99
0 0.00
26 7.98
0 0.00
0 0.00
287 88.04
39 11.96%
61  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 460
15 3.26
5 1.09
10 2.17
15 3.26
10 2.17
405 88.04
55 11.96%
62  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
63  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 504
8 1.59
8 1.59
24 4.76
10 1.98
8 1.59
446 88.49
58 11.51%
64  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 495
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 2.83
42 8.48
439 88.69
56 11.31%
65  โรงเรียนวัดคันลัด 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
66  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 664
9 1.36
8 1.20
20 3.01
5 0.75
4 0.60
618 93.07
46 6.93%
67  โรงเรียนวัดบางกอบัว 107
3 2.80
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
68  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 532
5 0.94
4 0.75
13 2.44
1 0.19
0 0.00
509 95.68
23 4.32%
69  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 206
3 1.46
3 1.46
2 0.97
0 0.00
0 0.00
198 96.12
8 3.88%
70  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 839
4 0.48
1 0.12
25 2.98
0 0.00
0 0.00
809 96.42
30 3.58%
71  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
72  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,642 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,440 4.55
เตี้ย  1,219 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,876 12.25
ผอมและเตี้ย  1,344 4.25
อ้วนและเตี้ย  1,608 5.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,155 70.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,487 คน


29.98%


Powered By www.thaieducation.net