ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
4 36.36
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 17
4 23.53
2 11.76
4 23.53
3 17.65
1 5.88
3 17.65
14 82.35%
5  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
6  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93
17 18.28
14 15.05
19 20.43
5 5.38
6 6.45
32 34.41
61 65.59%
7  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
27 47.37
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
20 35.09
37 64.91%
8  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 300
77 25.67
57 19.00
23 7.67
25 8.33
0 0.00
118 39.33
182 60.67%
9  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 115
42 36.52
13 11.30
13 11.30
0 0.00
0 0.00
47 40.87
68 59.13%
10  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 108
15 13.89
15 13.89
14 12.96
8 7.41
8 7.41
48 44.44
60 55.56%
11  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 82
13 15.85
13 15.85
6 7.32
12 14.63
1 1.22
37 45.12
45 54.88%
12  โรงเรียนบ้านนาบอน 335
60 17.91
29 8.66
46 13.73
19 5.67
22 6.57
159 47.46
176 52.54%
13  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 128
32 25.00
10 7.81
14 10.94
10 7.81
0 0.00
62 48.44
66 51.56%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 41
17 41.46
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
15  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 146
26 17.81
9 6.16
18 12.33
5 3.42
13 8.90
75 51.37
71 48.63%
16  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 58
12 20.69
15 25.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 53.45
27 46.55%
17  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 285
14 4.91
8 2.81
23 8.07
9 3.16
75 26.32
156 54.74
129 45.26%
18  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 144
17 11.81
0 0.00
47 32.64
0 0.00
0 0.00
80 55.56
64 44.44%
19  โรงเรียนหนองบัวกลาง 35
6 17.14
4 11.43
3 8.57
2 5.71
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
20  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214
12 5.61
10 4.67
20 9.35
19 8.88
30 14.02
123 57.48
91 42.52%
21  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 165
16 9.70
21 12.73
26 15.76
4 2.42
3 1.82
95 57.58
70 42.42%
22  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 93
26 27.96
0 0.00
12 12.90
1 1.08
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 136
18 13.24
20 14.71
17 12.50
2 1.47
0 0.00
79 58.09
57 41.91%
24  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 79
11 13.92
11 13.92
11 13.92
0 0.00
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 48
3 6.25
3 6.25
13 27.08
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
26  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 43
1 2.33
2 4.65
6 13.95
3 6.98
5 11.63
26 60.47
17 39.53%
27  โรงเรียนนาทันวิทยา 110
20 18.18
12 10.91
7 6.36
3 2.73
0 0.00
68 61.82
42 38.18%
28  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 21
5 23.81
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
29  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 108
7 6.48
6 5.56
19 17.59
4 3.70
4 3.70
68 62.96
40 37.04%
30  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 225
10 4.44
14 6.22
20 8.89
23 10.22
16 7.11
142 63.11
83 36.89%
31  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 49
8 16.33
2 4.08
7 14.29
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
32  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 104
12 11.54
5 4.81
12 11.54
3 2.88
6 5.77
66 63.46
38 36.54%
33  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 137
14 10.22
12 8.76
20 14.60
2 1.46
2 1.46
87 63.50
50 36.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 87
13 14.94
5 5.75
11 12.64
2 2.30
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
35  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45
0 0.00
3 6.67
13 28.89
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
36  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 203
11 5.42
20 9.85
38 18.72
0 0.00
3 1.48
131 64.53
72 35.47%
37  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 85
7 8.24
3 3.53
7 8.24
7 8.24
6 7.06
55 64.71
30 35.29%
38  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 230
3 1.30
33 14.35
28 12.17
11 4.78
5 2.17
150 65.22
80 34.78%
39  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 127
14 11.02
18 14.17
11 8.66
0 0.00
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
40  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 170
25 14.71
11 6.47
6 3.53
15 8.82
0 0.00
113 66.47
57 33.53%
41  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
42  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 30
7 23.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
43  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 84
8 9.52
0 0.00
20 23.81
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
44  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 335
41 12.24
17 5.07
32 9.55
18 5.37
1 0.30
226 67.46
109 32.54%
45  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 96
17 17.71
5 5.21
8 8.33
1 1.04
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
46  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 146
13 8.90
15 10.27
11 7.53
8 5.48
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
47  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 72
5 6.94
5 6.94
10 13.89
3 4.17
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
48  โรงเรียนบ้านผึ้ง 69
4 5.80
2 2.90
14 20.29
2 2.90
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
49  โรงเรียนบ้านดินจี่ 371
58 15.63
33 8.89
21 5.66
6 1.62
0 0.00
253 68.19
118 31.81%
50  โรงเรียนบ้านดงมัน 29
1 3.45
1 3.45
7 24.14
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
51  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 121
8 6.61
8 6.61
9 7.44
3 2.48
9 7.44
84 69.42
37 30.58%
52  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 84
6 7.14
6 7.14
10 11.90
3 3.57
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
53  โรงเรียนบ้านนาคู 226
36 15.93
5 2.21
26 11.50
0 0.00
0 0.00
159 70.35
67 29.65%
54  โรงเรียนบ้านนากระเดา 82
5 6.10
9 10.98
10 12.20
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
55  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
1 4.17
2 8.33
17 70.83
7 29.17%
56  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116
5 4.31
8 6.90
6 5.17
9 7.76
5 4.31
83 71.55
33 28.45%
57  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 204
23 11.27
5 2.45
26 12.75
4 1.96
0 0.00
146 71.57
58 28.43%
58  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
59  โรงเรียนบ้านชาด 235
51 21.70
5 2.13
10 4.26
0 0.00
0 0.00
169 71.91
66 28.09%
60  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1358
128 9.43
31 2.28
194 14.29
20 1.47
2 0.15
983 72.39
375 27.61%
61  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116
15 12.93
4 3.45
7 6.03
4 3.45
2 1.72
84 72.41
32 27.59%
62  โรงเรียนบ้านวังมน 66
6 9.09
4 6.06
7 10.61
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
63  โรงเรียนบ้านหนองแสง 70
7 10.00
3 4.29
7 10.00
1 1.43
1 1.43
51 72.86
19 27.14%
64  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 93
1 1.08
3 3.23
21 22.58
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
65  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 41
3 7.32
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
66  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
8 13.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
4 6.67
44 73.33
16 26.67%
67  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 76
7 9.21
1 1.32
9 11.84
2 2.63
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
68  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 94
6 6.38
4 4.26
10 10.64
4 4.26
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
69  โรงเรียนบ้านวังเวียง 51
5 9.80
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
70  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 63
5 7.94
6 9.52
5 7.94
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
71  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
72  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 40
4 10.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
73  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 280
14 5.00
13 4.64
14 5.00
24 8.57
5 1.79
210 75.00
70 25.00%
74  โรงเรียนหนองโพนสูง 56
9 16.07
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
75  โรงเรียนบ้านจอมศรี 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
5 12.20
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
76  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 140
13 9.29
5 3.57
11 7.86
2 1.43
3 2.14
106 75.71
34 24.29%
77  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99
2 2.02
9 9.09
13 13.13
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
78  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 216
18 8.33
11 5.09
20 9.26
2 0.93
1 0.46
164 75.93
52 24.07%
79  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 79
6 7.59
9 11.39
3 3.80
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
80  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 129
15 11.63
3 2.33
12 9.30
1 0.78
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
81  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 59
3 5.08
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
82  โรงเรียนบ้านจอมทอง 34
6 17.65
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
83  โรงเรียนหนองบัวใน 166
8 4.82
5 3.01
23 13.86
2 1.20
1 0.60
127 76.51
39 23.49%
84  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 364
10 2.75
9 2.47
24 6.59
18 4.95
23 6.32
280 76.92
84 23.08%
85  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 52
4 7.69
6 11.54
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
86  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 48
6 12.50
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
87  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
88  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
1 4.55
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
89  โรงเรียนบ้านโพนแพง 229
0 0.00
4 1.75
18 7.86
30 13.10
0 0.00
177 77.29
52 22.71%
90  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 53
1 1.89
2 3.77
9 16.98
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
91  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106
8 7.55
7 6.60
6 5.66
2 1.89
1 0.94
82 77.36
24 22.64%
92  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 31
5 16.13
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
93  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 85
13 15.29
0 0.00
3 3.53
0 0.00
3 3.53
66 77.65
19 22.35%
94  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55
4 7.27
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
95  โรงเรียนนาขามวิทยา 254
10 3.94
16 6.30
27 10.63
1 0.39
1 0.39
199 78.35
55 21.65%
96  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
4 6.56
6 9.84
3 4.92
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
97  โรงเรียนนางามวิทยา 188
4 2.13
7 3.72
23 12.23
1 0.53
5 2.66
148 78.72
40 21.28%
98  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
6 9.09
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
99  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 76
4 5.26
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
100  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
101  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88
4 4.55
5 5.68
4 4.55
4 4.55
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
102  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 79
4 5.06
3 3.80
4 5.06
2 2.53
3 3.80
63 79.75
16 20.25%
103  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 89
7 7.87
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
104  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
105  โรงเรียนบ้านนาวี 101
15 14.85
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
106  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 41
6 14.63
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
107  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
0 0.00
15 13.27
7 6.19
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
108  โรงเรียนบ้านนาทัน 36
4 11.11
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
109  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
110  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 128
5 3.91
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
111  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 75
7 9.33
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
112  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
113  โรงเรียนโคกนาดี 113
5 4.42
4 3.54
10 8.85
2 1.77
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
114  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
115  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 142
3 2.11
7 4.93
14 9.86
2 1.41
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
116  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 95
1 1.05
0 0.00
16 16.84
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
117  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
1 1.61
0 0.00
9 14.52
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
118  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 130
6 4.62
4 3.08
13 10.00
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
119  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 150
11 7.33
8 5.33
7 4.67
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
120  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
121  โรงเรียนบ้านดงหมู 129
11 8.53
0 0.00
10 7.75
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
122  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 118
6 5.08
5 4.24
9 7.63
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
123  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 95
1 1.05
2 2.11
10 10.53
3 3.16
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
124  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 113
5 4.42
0 0.00
9 7.96
5 4.42
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
125  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
126  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
1 2.78
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
127  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
128  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 96
9 9.38
7 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
129  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 170
4 2.35
3 1.76
19 11.18
2 1.18
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
130  โรงเรียนบ้านกกตาล 79
3 3.80
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 67
4 5.97
1 1.49
5 7.46
0 0.00
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
132  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 178
11 6.18
5 2.81
13 7.30
0 0.00
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
133  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
134  โรงเรียนบ้านจาน 63
4 6.35
3 4.76
0 0.00
2 3.17
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
135  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
136  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 104
1 0.96
1 0.96
8 7.69
0 0.00
6 5.77
88 84.62
16 15.38%
137  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1622
19 1.17
54 3.33
61 3.76
30 1.85
79 4.87
1379 85.02
243 14.98%
138  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 114
2 1.75
0 0.00
14 12.28
1 0.88
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
139  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 81
0 0.00
1 1.23
1 1.23
9 11.11
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
140  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218
10 4.59
1 0.46
16 7.34
5 2.29
0 0.00
186 85.32
32 14.68%
141  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 455
24 5.27
7 1.54
33 7.25
0 0.00
1 0.22
390 85.71
65 14.29%
142  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 132
3 2.27
3 2.27
6 4.55
3 2.27
3 2.27
114 86.36
18 13.64%
143  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 345
8 2.32
12 3.48
23 6.67
4 1.16
0 0.00
298 86.38
47 13.62%
144  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
145  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 120
5 4.17
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
146  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 152
11 7.24
3 1.97
6 3.95
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
147  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 146
5 3.42
3 2.05
11 7.53
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
148  โรงเรียนสังคมพัฒนา 246
2 0.81
11 4.47
18 7.32
1 0.41
0 0.00
214 86.99
32 13.01%
149  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 163
8 4.91
5 3.07
3 1.84
5 3.07
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
150  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 109
3 2.75
4 3.67
5 4.59
1 0.92
1 0.92
95 87.16
14 12.84%
151  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
49 87.50
7 12.50%
152  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
153  โรงเรียนหนองบัวนอก 79
6 7.59
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
154  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 107
4 3.74
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
155  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
156  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 155
3 1.94
0 0.00
14 9.03
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
157  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 94
6 6.38
3 3.19
1 1.06
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
158  โรงเรียนบ้านคำม่วง 86
4 4.65
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
159  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
27 90.00
3 10.00%
160  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 121
2 1.65
2 1.65
2 1.65
3 2.48
3 2.48
109 90.08
12 9.92%
161  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 101
2 1.98
0 0.00
3 2.97
1 0.99
4 3.96
91 90.10
10 9.90%
162  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 83
0 0.00
2 2.41
6 7.23
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
163  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 64
1 1.56
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
164  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
165  โรงเรียนบ้านปลาขาว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
166  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
167  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
168  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
169  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
170  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 204
1 0.49
2 0.98
9 4.41
5 2.45
0 0.00
187 91.67
17 8.33%
171  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
2 2.13
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
172  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 309
6 1.94
4 1.29
5 1.62
4 1.29
4 1.29
286 92.56
23 7.44%
173  โรงเรียนบ้านบึงทอง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
13 92.86
1 7.14%
174  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 119
1 0.84
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
175  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
176  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 173
0 0.00
0 0.00
10 5.78
1 0.58
0 0.00
162 93.64
11 6.36%
177  โรงเรียนบ้านหนองผือ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
47 94.00
3 6.00%
178  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
2 2.38
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
179  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 248
8 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.42
234 94.35
14 5.65%
180  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 231
3 1.30
4 1.73
1 0.43
3 1.30
2 0.87
218 94.37
13 5.63%
181  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
182  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 182
2 1.10
3 1.65
4 2.20
1 0.55
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
183  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 295
4 1.36
0 0.00
3 1.02
9 3.05
0 0.00
279 94.58
16 5.42%
184  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
185  โรงเรียนบ้านคุย 243
12 4.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
231 95.06
12 4.94%
186  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
187  โรงเรียนบ้านกลาง 112
0 0.00
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
188  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
189  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
190  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
191  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 222
2 0.90
2 0.90
1 0.45
0 0.00
1 0.45
216 97.30
6 2.70%
192  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
193  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านขมิ้น 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านกุดกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 190
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
190 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,831 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 6.84
เตี้ย  935 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,919 8.05
ผอมและเตี้ย  515 2.16
อ้วนและเตี้ย  410 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,421 77.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,410 คน


22.70%


Powered By www.thaieducation.net