ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 102
47 46.08
32 31.37
13 12.75
10 9.80
0 0.00
0 0.00
102 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 162
2 1.23
1 0.62
153 94.44
0 0.00
6 3.70
0 0.00
162 100.00%
3  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 18
11 61.11
2 11.11
2 11.11
3 16.67
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 123
34 27.64
30 24.39
47 38.21
4 3.25
8 6.50
0 0.00
123 100.00%
5  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 5
0 0.00
1 20.00
2 40.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 43
16 37.21
7 16.28
12 27.91
4 9.30
4 9.30
0 0.00
43 100.00%
7  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 140
18 12.86
10 7.14
31 22.14
28 20.00
41 29.29
12 8.57
128 91.43%
8  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 66
9 13.64
8 12.12
4 6.06
13 19.70
16 24.24
16 24.24
50 75.76%
9  โรงเรียนหนองโนวิทยา 80
15 18.75
11 13.75
14 17.50
11 13.75
6 7.50
23 28.75
57 71.25%
10  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 185
45 24.32
27 14.59
17 9.19
18 9.73
14 7.57
64 34.59
121 65.41%
11  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 133
16 12.03
18 13.53
16 12.03
17 12.78
11 8.27
55 41.35
78 58.65%
12  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 95
11 11.58
4 4.21
8 8.42
15 15.79
12 12.63
45 47.37
50 52.63%
13  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 62
14 22.58
2 3.23
15 24.19
1 1.61
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
14  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 72
17 23.61
5 6.94
14 19.44
1 1.39
0 0.00
35 48.61
37 51.39%
15  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 147
25 17.01
21 14.29
22 14.97
6 4.08
0 0.00
73 49.66
74 50.34%
16  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
17  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 168
5 2.98
3 1.79
30 17.86
8 4.76
33 19.64
89 52.98
79 47.02%
18  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 26
4 15.38
6 23.08
1 3.85
0 0.00
1 3.85
14 53.85
12 46.15%
19  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 177
21 11.86
9 5.08
37 20.90
9 5.08
4 2.26
97 54.80
80 45.20%
20  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 51
4 7.84
5 9.80
10 19.61
4 7.84
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
21  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 122
8 6.56
7 5.74
12 9.84
8 6.56
19 15.57
68 55.74
54 44.26%
22  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 55
6 10.91
4 7.27
6 10.91
0 0.00
8 14.55
31 56.36
24 43.64%
23  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 44
11 25.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
3 6.82
25 56.82
19 43.18%
24  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 128
13 10.16
7 5.47
20 15.63
8 6.25
5 3.91
75 58.59
53 41.41%
25  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 28
6 21.43
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
26  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 59
13 22.03
3 5.08
3 5.08
4 6.78
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
27  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 13
1 7.69
0 0.00
3 23.08
1 7.69
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
28  โรงเรียนดงบังวิทยา 111
8 7.21
7 6.31
23 20.72
4 3.60
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
29  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 61
5 8.20
2 3.28
16 26.23
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
30  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 83
7 8.43
2 2.41
19 22.89
3 3.61
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
31  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 195
27 13.85
15 7.69
17 8.72
8 4.10
4 2.05
124 63.59
71 36.41%
32  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 61
6 9.84
5 8.20
11 18.03
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
33  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
3 10.71
18 64.29
10 35.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
24 22.43
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
35  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 35
7 20.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
36  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 103
17 16.50
2 1.94
7 6.80
2 1.94
7 6.80
68 66.02
35 33.98%
37  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 70
11 15.71
1 1.43
11 15.71
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
38  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 80
20 25.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
39  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 125
12 9.60
2 1.60
24 19.20
1 0.80
1 0.80
85 68.00
40 32.00%
40  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 100
17 17.00
5 5.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
41  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 19
5 26.32
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
42  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 159
15 9.43
7 4.40
28 17.61
0 0.00
0 0.00
109 68.55
50 31.45%
43  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 105
6 5.71
6 5.71
6 5.71
6 5.71
9 8.57
72 68.57
33 31.43%
44  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
7 11.48
2 3.28
7 11.48
3 4.92
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
45  โรงเรียนพิมูลวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
46  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 153
12 7.84
8 5.23
17 11.11
4 2.61
6 3.92
106 69.28
47 30.72%
47  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
48  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 197
15 7.61
12 6.09
12 6.09
16 8.12
3 1.52
139 70.56
58 29.44%
49  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 200
17 8.50
16 8.00
17 8.50
3 1.50
3 1.50
144 72.00
56 28.00%
50  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 61
7 11.48
2 3.28
6 9.84
0 0.00
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
51  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 62
2 3.23
2 3.23
10 16.13
2 3.23
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
52  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 89
12 13.48
0 0.00
12 13.48
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
53  โรงเรียนนาบงวิทยา 104
7 6.73
8 7.69
3 2.88
9 8.65
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
54  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 94
8 8.51
1 1.06
13 13.83
3 3.19
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
55  โรงเรียนคำขามวิทยา 96
3 3.13
3 3.13
17 17.71
2 2.08
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
56  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 158
10 6.33
8 5.06
12 7.59
8 5.06
3 1.90
117 74.05
41 25.95%
57  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 94
6 6.38
9 9.57
5 5.32
3 3.19
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
58  โรงเรียนโคกคำวิทยา 141
13 9.22
2 1.42
20 14.18
1 0.71
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
59  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 51
3 5.88
4 7.84
6 11.76
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
60  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 100
8 8.00
7 7.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
61  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 81
8 9.88
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
62  โรงเรียนปอแดงวิทยา 127
10 7.87
0 0.00
21 16.54
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
63  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 67
1 1.49
3 4.48
12 17.91
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
64  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 197
17 8.63
5 2.54
15 7.61
4 2.03
6 3.05
150 76.14
47 23.86%
65  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 158
6 3.80
0 0.00
31 19.62
0 0.00
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
66  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 69
1 1.45
3 4.35
7 10.14
5 7.25
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
67  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 62
2 3.23
8 12.90
3 4.84
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
68  โรงเรียนบ้านชัยศรี 63
4 6.35
5 7.94
5 7.94
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
69  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 153
4 2.61
9 5.88
16 10.46
2 1.31
3 1.96
119 77.78
34 22.22%
70  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 122
10 8.20
4 3.28
3 2.46
10 8.20
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
71  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
3 8.11
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
72  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61
6 9.84
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
73  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 38
4 10.53
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
74  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 72
3 4.17
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
75  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 141
3 2.13
0 0.00
21 14.89
1 0.71
4 2.84
112 79.43
29 20.57%
76  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 207
13 6.28
10 4.83
16 7.73
3 1.45
0 0.00
165 79.71
42 20.29%
77  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 30
1 3.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
78  โรงเรียนยางคำวิทยา 65
8 12.31
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
79  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
80  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
81  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 106
4 3.77
5 4.72
11 10.38
0 0.00
1 0.94
85 80.19
21 19.81%
82  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 996
65 6.53
51 5.12
65 6.53
9 0.90
6 0.60
800 80.32
196 19.68%
83  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
9 4.76
8 4.23
15 7.94
2 1.06
3 1.59
152 80.42
37 19.58%
84  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 92
8 8.70
5 5.43
5 5.43
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
85  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 67
6 8.96
0 0.00
5 7.46
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
86  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 299
18 6.02
11 3.68
13 4.35
10 3.34
5 1.67
242 80.94
57 19.06%
87  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 238
8 3.36
16 6.72
12 5.04
5 2.10
3 1.26
194 81.51
44 18.49%
88  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 98
1 1.02
3 3.06
12 12.24
2 2.04
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
89  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 164
2 1.22
0 0.00
23 14.02
5 3.05
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
90  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 83
0 0.00
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
91  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
92  โรงเรียนดอนขีวิทยา 89
5 5.62
0 0.00
8 8.99
0 0.00
3 3.37
73 82.02
16 17.98%
93  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 67
2 2.99
2 2.99
1 1.49
4 5.97
3 4.48
55 82.09
12 17.91%
94  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 176
5 2.84
5 2.84
21 11.93
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
95  โรงเรียนบ้านหนองแซง 353
18 5.10
0 0.00
29 8.22
8 2.27
6 1.70
292 82.72
61 17.28%
96  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 116
8 6.90
2 1.72
10 8.62
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
97  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
98  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 124
2 1.61
2 1.61
17 13.71
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
99  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 136
2 1.47
1 0.74
12 8.82
3 2.21
5 3.68
113 83.09
23 16.91%
100  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83
4 4.82
2 2.41
4 4.82
2 2.41
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
101  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 84
3 3.57
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
102  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 159
4 2.52
4 2.52
18 11.32
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
103  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 85
4 4.71
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 85
9 10.59
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
105  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 75
4 5.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
106  โรงเรียนบ้านแสนสุข 83
4 4.82
6 7.23
2 2.41
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
107  โรงเรียนหนองแวงม่วง 56
2 3.57
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
108  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
109  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
110  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 111
8 7.21
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
111  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 89
6 6.74
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
112  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
113  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
114  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 122
6 4.92
5 4.10
4 3.28
1 0.82
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
115  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
116  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 139
9 6.47
1 0.72
8 5.76
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
117  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 89
0 0.00
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
118  โรงเรียนบ้านหนองขาม 93
1 1.08
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
119  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 137
5 3.65
5 3.65
5 3.65
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
120  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 241
10 4.15
4 1.66
14 5.81
0 0.00
0 0.00
213 88.38
28 11.62%
121  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
122  โรงเรียนบ้านหนองแสง 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
123  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
124  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 96
3 3.13
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
125  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
126  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 108
3 2.78
3 2.78
2 1.85
3 2.78
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
127  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
128  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
129  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
130  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 107
3 2.80
0 0.00
4 3.74
0 0.00
2 1.87
98 91.59
9 8.41%
131  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
132  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
133  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 141
5 3.55
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
134  โรงเรียนหนองบัวชุม 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
135  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
136  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 141
4 2.84
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
137  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 85
1 1.18
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
138  โรงเรียนบ้านคำแคน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
139  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 74
1 1.35
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
140  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 60
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
141  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 92
4 4.35
0 0.00
1 1.09
0 0.00
1 1.09
86 93.48
6 6.52%
142  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
143  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 138
4 2.90
0 0.00
4 2.90
1 0.72
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 169
2 1.18
3 1.78
2 1.18
2 1.18
2 1.18
158 93.49
11 6.51%
145  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 47
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
146  โรงเรียนคำโองวิทยา 79
1 1.27
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
147  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 95
1 1.05
1 1.05
3 3.16
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
148  โรงเรียนบ้านโคกศรี 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
1 0.96
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
150  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
151  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
152  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 168
1 0.60
0 0.00
7 4.17
0 0.00
0 0.00
160 95.24
8 4.76%
153  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 85
2 2.35
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
154  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
155  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 262
2 0.76
3 1.15
5 1.91
1 0.38
0 0.00
251 95.80
11 4.20%
156  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 194
2 1.03
2 1.03
3 1.55
1 0.52
0 0.00
186 95.88
8 4.12%
157  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 189
3 1.59
0 0.00
3 1.59
0 0.00
0 0.00
183 96.83
6 3.17%
158  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
159  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.86
68 97.14
2 2.86%
160  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
161  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
162  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 186
0 0.00
0 0.00
2 1.08
0 0.00
2 1.08
182 97.85
4 2.15%
163  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
164  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,119 6.75
เตี้ย  595 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,602 9.66
ผอมและเตี้ย  357 2.15
อ้วนและเตี้ย  299 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,613 76.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,972 คน


23.95%


Powered By www.thaieducation.net