ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 171 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 128
6 4.69
20 15.63
7 5.47
26 20.31
23 17.97
46 35.94
82 64.06%
2  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 66
15 22.73
6 9.09
19 28.79
1 1.52
0 0.00
25 37.88
41 62.12%
3  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 7
3 42.86
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
4  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 89
13 14.61
10 11.24
16 17.98
5 5.62
6 6.74
39 43.82
50 56.18%
5  โรงเรียนนาคูณวิทยา 50
12 24.00
3 6.00
6 12.00
4 8.00
1 2.00
24 48.00
26 52.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 62
19 30.65
7 11.29
2 3.23
0 0.00
2 3.23
32 51.61
30 48.39%
7  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
5 21.74
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
8  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 115
35 30.43
8 6.96
12 10.43
0 0.00
0 0.00
60 52.17
55 47.83%
9  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 129
13 10.08
10 7.75
15 11.63
3 2.33
17 13.18
71 55.04
58 44.96%
10  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 221
41 18.55
12 5.43
26 11.76
13 5.88
2 0.90
127 57.47
94 42.53%
11  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149
10 6.71
5 3.36
15 10.07
14 9.40
19 12.75
86 57.72
63 42.28%
12  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 20
3 15.00
2 10.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
13  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 78
7 8.97
5 6.41
17 21.79
1 1.28
1 1.28
47 60.26
31 39.74%
14  โรงเรียนหนองตุวิทยา 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
2 3.57
2 3.57
34 60.71
22 39.29%
15  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 80
5 6.25
5 6.25
19 23.75
1 1.25
1 1.25
49 61.25
31 38.75%
16  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 100
9 9.00
0 0.00
14 14.00
9 9.00
5 5.00
63 63.00
37 37.00%
17  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 401
66 16.46
18 4.49
61 15.21
2 0.50
0 0.00
254 63.34
147 36.66%
18  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1909
123 6.44
64 3.35
221 11.58
37 1.94
245 12.83
1219 63.86
690 36.14%
19  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31
3 9.68
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
20  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 20
2 10.00
1 5.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
21  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 86
20 23.26
0 0.00
7 8.14
2 2.33
1 1.16
56 65.12
30 34.88%
22  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
23  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 33
4 12.12
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
24  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 82
7 8.54
5 6.10
6 7.32
4 4.88
5 6.10
55 67.07
27 32.93%
25  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 110
18 16.36
2 1.82
14 12.73
2 1.82
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 193
17 8.81
12 6.22
24 12.44
10 5.18
0 0.00
130 67.36
63 32.64%
27  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 92
9 9.78
6 6.52
9 9.78
3 3.26
3 3.26
62 67.39
30 32.61%
28  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 103
6 5.83
6 5.83
10 9.71
3 2.91
7 6.80
71 68.93
32 31.07%
29  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 81
13 16.05
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
30  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 101
10 9.90
6 5.94
3 2.97
8 7.92
4 3.96
70 69.31
31 30.69%
31  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 120
15 12.50
3 2.50
17 14.17
1 0.83
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
32  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 151
12 7.95
8 5.30
24 15.89
1 0.66
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
33  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85
9 10.59
6 7.06
5 5.88
5 5.88
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
34  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 136
8 5.88
9 6.62
21 15.44
2 1.47
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
35  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 17
3 17.65
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
36  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 72
5 6.94
5 6.94
8 11.11
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
37  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 118
13 11.02
1 0.85
17 14.41
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
38  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 112
21 18.75
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
39  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 137
12 8.76
7 5.11
13 9.49
6 4.38
1 0.73
98 71.53
39 28.47%
40  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 99
4 4.04
7 7.07
16 16.16
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
41  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 106
6 5.66
4 3.77
8 7.55
7 6.60
4 3.77
77 72.64
29 27.36%
42  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
43  โรงเรียนสิงห์สะอาด 126
5 3.97
7 5.56
9 7.14
7 5.56
6 4.76
92 73.02
34 26.98%
44  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 113
13 11.50
3 2.65
13 11.50
1 0.88
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
45  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76
6 7.89
2 2.63
12 15.79
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
46  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 97
10 10.31
1 1.03
14 14.43
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
47  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109
6 5.50
6 5.50
8 7.34
3 2.75
5 4.59
81 74.31
28 25.69%
48  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
9 10.47
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
49  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 47
3 6.38
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
50  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 124
8 6.45
4 3.23
17 13.71
2 1.61
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
51  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 52
5 9.62
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
52  โรงเรียนนาจำปา 217
16 7.37
18 8.29
20 9.22
0 0.00
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
53  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368
73 19.84
0 0.00
17 4.62
0 0.00
1 0.27
277 75.27
91 24.73%
54  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 200
8 4.00
9 4.50
32 16.00
0 0.00
0 0.00
151 75.50
49 24.50%
55  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 112
7 6.25
9 8.04
6 5.36
5 4.46
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
56  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 197
27 13.71
3 1.52
4 2.03
5 2.54
8 4.06
150 76.14
47 23.86%
57  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 84
10 11.90
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
58  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
59  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 39
6 15.38
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
60  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 52
2 3.85
1 1.92
6 11.54
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
61  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
62  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 183
9 4.92
2 1.09
12 6.56
3 1.64
16 8.74
141 77.05
42 22.95%
63  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 62
6 9.68
2 3.23
5 8.06
0 0.00
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
64  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 125
5 4.00
4 3.20
14 11.20
5 4.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
65  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 97
9 9.28
0 0.00
10 10.31
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
66  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 130
4 3.08
2 1.54
16 12.31
6 4.62
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
67  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 14
2 14.29
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
68  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 38
0 0.00
1 2.63
5 13.16
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
69  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81
8 9.88
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
70  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
71  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107
15 14.02
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
72  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 186
10 5.38
4 2.15
23 12.37
1 0.54
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
73  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 103
9 8.74
2 1.94
10 9.71
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
74  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 114
9 7.89
0 0.00
14 12.28
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
75  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
76  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100
2 2.00
7 7.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
77  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
78  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 222
9 4.05
8 3.60
21 9.46
6 2.70
0 0.00
178 80.18
44 19.82%
79  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 91
0 0.00
1 1.10
17 18.68
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
80  โรงเรียนภูปอวิทยา 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
81  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 79
2 2.53
2 2.53
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
82  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 74
6 8.11
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
83  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 74
8 10.81
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
84  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 241
10 4.15
7 2.90
28 11.62
0 0.00
0 0.00
196 81.33
45 18.67%
85  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
86  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165
7 4.24
5 3.03
8 4.85
5 3.03
5 3.03
135 81.82
30 18.18%
87  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 116
4 3.45
4 3.45
5 4.31
4 3.45
4 3.45
95 81.90
21 18.10%
88  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
89  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 137
6 4.38
0 0.00
7 5.11
0 0.00
11 8.03
113 82.48
24 17.52%
90  โรงเรียนเสมาสามัคคี 63
3 4.76
4 6.35
3 4.76
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
91  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 116
15 12.93
0 0.00
5 4.31
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
92  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 53
2 3.77
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
93  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 101
3 2.97
4 3.96
3 2.97
4 3.96
3 2.97
84 83.17
17 16.83%
94  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 581
16 2.75
14 2.41
51 8.78
7 1.20
9 1.55
484 83.30
97 16.70%
95  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 16.67
10 83.33
2 16.67%
96  โรงเรียนนาโกวิทยา 120
3 2.50
3 2.50
5 4.17
5 4.17
4 3.33
100 83.33
20 16.67%
97  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
98  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1520
48 3.16
51 3.36
61 4.01
30 1.97
61 4.01
1269 83.49
251 16.51%
99  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103
6 5.83
2 1.94
9 8.74
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
100  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 85
2 2.35
2 2.35
10 11.76
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
101  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 255
15 5.88
0 0.00
27 10.59
0 0.00
0 0.00
213 83.53
42 16.47%
102  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 79
3 3.80
0 0.00
9 11.39
0 0.00
1 1.27
66 83.54
13 16.46%
103  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 122
2 1.64
5 4.10
12 9.84
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
104  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 80
3 3.75
4 5.00
1 1.25
3 3.75
2 2.50
67 83.75
13 16.25%
105  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39
3 7.69
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
106  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 125
6 4.80
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
107  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
108  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 107
4 3.74
1 0.93
8 7.48
2 1.87
1 0.93
91 85.05
16 14.95%
109  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
110  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
4 7.41
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
111  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 75
7 9.33
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
112  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 118
5 4.24
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
113  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 42
2 4.76
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
114  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 84
3 3.57
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
115  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
116  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 65
5 7.69
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
117  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
118  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 157
6 3.82
1 0.64
12 7.64
1 0.64
1 0.64
136 86.62
21 13.38%
119  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
5 11.11
39 86.67
6 13.33%
120  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
121  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 203
9 4.43
5 2.46
12 5.91
0 0.00
0 0.00
177 87.19
26 12.81%
122  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 247
9 3.64
3 1.21
7 2.83
12 4.86
0 0.00
216 87.45
31 12.55%
123  โรงเรียนบ้านโคกใส 57
3 5.26
1 1.75
0 0.00
2 3.51
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
124  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
125  โรงเรียนหนองแวงแสน 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
126  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58
6 10.34
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
127  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
128  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
129  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
130  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 82
3 3.66
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
131  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
132  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 92
4 4.35
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
133  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 92
2 2.17
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
134  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 84
4 4.76
3 3.57
1 1.19
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
135  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 75
2 2.67
4 5.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
136  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 133
4 3.01
0 0.00
10 7.52
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
137  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
138  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
139  โรงเรียนบ้านท่างาม 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
140  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123
5 4.07
1 0.81
4 3.25
0 0.00
2 1.63
111 90.24
12 9.76%
141  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 144
7 4.86
6 4.17
1 0.69
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
142  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
143  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 131
4 3.05
5 3.82
3 2.29
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
144  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
145  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
146  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
147  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 90
6 6.67
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
148  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 98
2 2.04
0 0.00
4 4.08
2 2.04
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
149  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64
1 1.56
1 1.56
2 3.13
1 1.56
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
150  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 90
2 2.22
2 2.22
0 0.00
1 1.11
2 2.22
83 92.22
7 7.78%
151  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
152  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 71
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
153  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
1 1.39
1 1.39
67 93.06
5 6.94%
154  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
155  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 260
5 1.92
3 1.15
7 2.69
2 0.77
0 0.00
243 93.46
17 6.54%
156  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
157  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
158  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 148
3 2.03
1 0.68
4 2.70
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
159  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.63
1 2.63
36 94.74
2 5.26%
160  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 229
3 1.31
3 1.31
3 1.31
2 0.87
0 0.00
218 95.20
11 4.80%
161  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
162  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109
5 4.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
163  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147
0 0.00
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
164  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
165  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
166  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 118
0 0.00
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
167  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112
2 1.79
0 0.00
1 0.89
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
168  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
169  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,431 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.45
เตี้ย  548 2.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,613 8.30
ผอมและเตี้ย  340 1.75
อ้วนและเตี้ย  507 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,169 78.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,262 คน


21.93%


Powered By www.thaieducation.net