ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 130
127 97.69
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตาบา 486
297 61.11
47 9.67
26 5.35
98 20.16
18 3.70
0 0.00
486 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 106
13 12.26
10 9.43
73 68.87
7 6.60
3 2.83
0 0.00
106 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 123
56 45.53
39 31.71
3 2.44
22 17.89
2 1.63
1 0.81
122 99.19%
5  โรงเรียนบ้านปลักปลา 163
78 47.85
22 13.50
8 4.91
11 6.75
6 3.68
38 23.31
125 76.69%
6  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 93
21 22.58
2 2.15
0 0.00
26 27.96
15 16.13
29 31.18
64 68.82%
7  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 451
102 22.62
76 16.85
30 6.65
52 11.53
35 7.76
156 34.59
295 65.41%
8  โรงเรียนบ้านปูยู 243
43 17.70
33 13.58
22 9.05
19 7.82
30 12.35
96 39.51
147 60.49%
9  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 276
24 8.70
45 16.30
5 1.81
44 15.94
47 17.03
111 40.22
165 59.78%
10  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 185
7 3.78
23 12.43
11 5.95
30 16.22
34 18.38
80 43.24
105 56.76%
11  โรงเรียนบ้านไอบาตู 244
19 7.79
23 9.43
14 5.74
42 17.21
32 13.11
114 46.72
130 53.28%
12  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 151
17 11.26
18 11.92
6 3.97
35 23.18
0 0.00
75 49.67
76 50.33%
13  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 283
24 8.48
40 14.13
7 2.47
34 12.01
37 13.07
141 49.82
142 50.18%
14  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 198
36 18.18
33 16.67
7 3.54
17 8.59
6 3.03
99 50.00
99 50.00%
15  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 446
73 16.37
59 13.23
11 2.47
40 8.97
36 8.07
227 50.90
219 49.10%
16  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 137
25 18.25
28 20.44
7 5.11
6 4.38
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
17  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 871
80 9.18
67 7.69
26 2.99
147 16.88
81 9.30
470 53.96
401 46.04%
18  โรงเรียนบ้านแขยง 85
11 12.94
6 7.06
12 14.12
6 7.06
4 4.71
46 54.12
39 45.88%
19  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 134
24 17.91
6 4.48
24 17.91
5 3.73
1 0.75
74 55.22
60 44.78%
20  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 112
13 11.61
22 19.64
12 10.71
3 2.68
0 0.00
62 55.36
50 44.64%
21  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 212
22 10.38
14 6.60
8 3.77
32 15.09
18 8.49
118 55.66
94 44.34%
22  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 138
20 14.49
16 11.59
10 7.25
7 5.07
8 5.80
77 55.80
61 44.20%
23  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171
14 8.19
43 25.15
10 5.85
8 4.68
0 0.00
96 56.14
75 43.86%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 614
26 4.23
41 6.68
50 8.14
67 10.91
70 11.40
360 58.63
254 41.37%
25  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 134
21 15.67
23 17.16
11 8.21
0 0.00
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
26  โรงเรียนบ้านสามแยก 115
18 15.65
16 13.91
4 3.48
8 6.96
0 0.00
69 60.00
46 40.00%
27  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 71
1 1.41
2 2.82
12 16.90
3 4.23
10 14.08
43 60.56
28 39.44%
28  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 96
10 10.42
17 17.71
6 6.25
4 4.17
0 0.00
59 61.46
37 38.54%
29  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 156
25 16.03
16 10.26
10 6.41
9 5.77
0 0.00
96 61.54
60 38.46%
30  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 169
16 9.47
27 15.98
6 3.55
12 7.10
0 0.00
108 63.91
61 36.09%
31  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 723
80 11.07
95 13.14
17 2.35
48 6.64
17 2.35
466 64.45
257 35.55%
32  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 140
13 9.29
16 11.43
12 8.57
5 3.57
3 2.14
91 65.00
49 35.00%
33  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1681
82 4.88
18 1.07
240 14.28
100 5.95
135 8.03
1106 65.79
575 34.21%
34  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 148
0 0.00
50 33.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
35  โรงเรียนบ้านยะหอ 193
17 8.81
20 10.36
6 3.11
17 8.81
5 2.59
128 66.32
65 33.68%
36  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 131
19 14.50
11 8.40
9 6.87
5 3.82
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
37  โรงเรียนสุคิริน 280
29 10.36
24 8.57
29 10.36
10 3.57
1 0.36
187 66.79
93 33.21%
38  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 162
12 7.41
11 6.79
10 6.17
10 6.17
10 6.17
109 67.28
53 32.72%
39  โรงเรียนบ้านลาแล 374
39 10.43
48 12.83
22 5.88
7 1.87
3 0.80
255 68.18
119 31.82%
40  โรงเรียนบ้านแม่ดง 183
11 6.01
21 11.48
13 7.10
6 3.28
7 3.83
125 68.31
58 31.69%
41  โรงเรียนบ้านบางขุด 154
17 11.04
25 16.23
1 0.65
1 0.65
3 1.95
107 69.48
47 30.52%
42  โรงเรียนบ้านตอแล 93
8 8.60
5 5.38
8 8.60
5 5.38
2 2.15
65 69.89
28 30.11%
43  โรงเรียนบ้านแอแว 190
15 7.89
15 7.89
12 6.32
15 7.89
0 0.00
133 70.00
57 30.00%
44  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 164
3 1.83
6 3.66
23 14.02
3 1.83
14 8.54
115 70.12
49 29.88%
45  โรงเรียนบ้านกลูบี 171
16 9.36
12 7.02
12 7.02
5 2.92
6 3.51
120 70.18
51 29.82%
46  โรงเรียนบ้านโคกตา 811
65 8.01
60 7.40
40 4.93
50 6.17
24 2.96
572 70.53
239 29.47%
47  โรงเรียนวัดทรายขาว 52
4 7.69
0 0.00
7 13.46
0 0.00
4 7.69
37 71.15
15 28.85%
48  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 299
37 12.37
22 7.36
17 5.69
8 2.68
1 0.33
214 71.57
85 28.43%
49  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 363
35 9.64
38 10.47
23 6.34
7 1.93
0 0.00
260 71.63
103 28.37%
50  โรงเรียนบ้านโผลง 275
38 13.82
20 7.27
20 7.27
0 0.00
0 0.00
197 71.64
78 28.36%
51  โรงเรียนบ้านบือราแง 99
12 12.12
8 8.08
1 1.01
7 7.07
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
52  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 278
20 7.19
17 6.12
13 4.68
12 4.32
15 5.40
201 72.30
77 27.70%
53  โรงเรียนบ้านสายะ 156
0 0.00
0 0.00
18 11.54
25 16.03
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
54  โรงเรียนบ้านตอออ 93
8 8.60
5 5.38
6 6.45
6 6.45
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
55  โรงเรียนบ้านโคกยามู 268
38 14.18
18 6.72
14 5.22
2 0.75
0 0.00
196 73.13
72 26.87%
56  โรงเรียนบ้านน้ำใส 136
5 3.68
26 19.12
4 2.94
1 0.74
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
57  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 79
0 0.00
6 7.59
10 12.66
0 0.00
4 5.06
59 74.68
20 25.32%
58  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241
16 6.64
14 5.81
9 3.73
18 7.47
4 1.66
180 74.69
61 25.31%
59  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 748
42 5.61
36 4.81
66 8.82
45 6.02
0 0.00
559 74.73
189 25.27%
60  โรงเรียนบ้านกาวะ 181
9 4.97
15 8.29
12 6.63
6 3.31
2 1.10
137 75.69
44 24.31%
61  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 271
28 10.33
21 7.75
13 4.80
3 1.11
0 0.00
206 76.01
65 23.99%
62  โรงเรียนเพลินพิศ 137
20 14.60
0 0.00
7 5.11
5 3.65
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
63  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 180
14 7.78
10 5.56
7 3.89
9 5.00
2 1.11
138 76.67
42 23.33%
64  โรงเรียนบ้านตอหลัง 39
1 2.56
3 7.69
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
65  โรงเรียนบ้านซรายอ 570
45 7.89
48 8.42
37 6.49
0 0.00
0 0.00
440 77.19
130 22.81%
66  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 139
5 3.60
15 10.79
11 7.91
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
67  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 135
9 6.67
11 8.15
8 5.93
2 1.48
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
68  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136
6 4.41
14 10.29
10 7.35
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
69  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 170
12 7.06
19 11.18
2 1.18
4 2.35
0 0.00
133 78.24
37 21.76%
70  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 111
7 6.31
3 2.70
14 12.61
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
71  โรงเรียนบ้านสะปอม 90
10 11.11
5 5.56
2 2.22
2 2.22
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
72  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 190
17 8.95
10 5.26
9 4.74
2 1.05
2 1.05
150 78.95
40 21.05%
73  โรงเรียนบ้านโคกงู 72
7 9.72
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
74  โรงเรียนบ้านมือบา 169
7 4.14
17 10.06
11 6.51
0 0.00
0 0.00
134 79.29
35 20.71%
75  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 121
7 5.79
6 4.96
11 9.09
0 0.00
1 0.83
96 79.34
25 20.66%
76  โรงเรียนบ้านมูโนะ 503
41 8.15
30 5.96
28 5.57
3 0.60
1 0.20
400 79.52
103 20.48%
77  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 252
10 3.97
13 5.16
16 6.35
8 3.17
4 1.59
201 79.76
51 20.24%
78  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 315
26 8.25
8 2.54
9 2.86
8 2.54
12 3.81
252 80.00
63 20.00%
79  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 200
8 4.00
16 8.00
5 2.50
8 4.00
3 1.50
160 80.00
40 20.00%
80  โรงเรียนบ้านแว้ง 1143
87 7.61
44 3.85
86 7.52
9 0.79
1 0.09
916 80.14
227 19.86%
81  โรงเรียนวัดพระพุทธ 96
5 5.21
1 1.04
13 13.54
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
82  โรงเรียนบ้านปะลุรู 138
6 4.35
4 2.90
7 5.07
4 2.90
6 4.35
111 80.43
27 19.57%
83  โรงเรียนบ้านตือมายู 98
9 9.18
6 6.12
1 1.02
3 3.06
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
84  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 117
7 5.98
6 5.13
4 3.42
5 4.27
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
85  โรงเรียนบ้านบาโง 245
12 4.90
21 8.57
13 5.31
0 0.00
0 0.00
199 81.22
46 18.78%
86  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 833
56 6.72
67 8.04
22 2.64
10 1.20
0 0.00
678 81.39
155 18.61%
87  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 151
6 3.97
8 5.30
8 5.30
6 3.97
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
88  โรงเรียนบ้านคลองตัน 340
20 5.88
29 8.53
11 3.24
1 0.29
2 0.59
277 81.47
63 18.53%
89  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 157
9 5.73
9 5.73
3 1.91
8 5.10
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
90  โรงเรียนบ้านไพรวัน 137
9 6.57
7 5.11
5 3.65
4 2.92
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
91  โรงเรียนบ้านกูบู 320
10 3.13
23 7.19
9 2.81
14 4.38
1 0.31
263 82.19
57 17.81%
92  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 125
6 4.80
6 4.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
93  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 171
15 8.77
5 2.92
5 2.92
3 1.75
2 1.17
141 82.46
30 17.54%
94  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 69
0 0.00
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 215
5 2.33
10 4.65
21 9.77
0 0.00
0 0.00
179 83.26
36 16.74%
96  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 133
9 6.77
7 5.26
6 4.51
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
97  โรงเรียนบ้านกรือซอ 201
7 3.48
2 1.00
4 1.99
16 7.96
4 1.99
168 83.58
33 16.42%
98  โรงเรียนอิสลามบํารุง 216
10 4.63
1 0.46
8 3.70
16 7.41
0 0.00
181 83.80
35 16.20%
99  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 352
22 6.25
23 6.53
12 3.41
0 0.00
0 0.00
295 83.81
57 16.19%
100  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 100
2 2.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
101  โรงเรียนบ้านปะลุกา 169
7 4.14
11 6.51
5 2.96
4 2.37
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
102  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 495
17 3.43
22 4.44
12 2.42
15 3.03
12 2.42
417 84.24
78 15.76%
103  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 70
0 0.00
9 12.86
1 1.43
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
104  โรงเรียนบ้านจือแร 149
9 6.04
6 4.03
7 4.70
1 0.67
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
105  โรงเรียนรักไทย 101
5 4.95
5 4.95
5 4.95
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
106  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 482
28 5.81
27 5.60
7 1.45
5 1.04
4 0.83
411 85.27
71 14.73%
107  โรงเรียนบ้านละหาน 134
1 0.75
12 8.96
5 3.73
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
108  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 112
9 8.04
1 0.89
5 4.46
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
109  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 127
6 4.72
3 2.36
7 5.51
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
110  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 249
9 3.61
0 0.00
19 7.63
3 1.20
0 0.00
218 87.55
31 12.45%
111  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 190
12 6.32
0 0.00
11 5.79
0 0.00
0 0.00
167 87.89
23 12.11%
112  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 131
0 0.00
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
113  โรงเรียนบ้านสากอ 404
14 3.47
7 1.73
9 2.23
7 1.73
4 0.99
363 89.85
41 10.15%
114  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 92
3 3.26
4 4.35
0 0.00
1 1.09
1 1.09
83 90.22
9 9.78%
115  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 240
5 2.08
1 0.42
4 1.67
0 0.00
0 0.00
230 95.83
10 4.17%
116  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 184
3 1.63
0 0.00
0 0.00
3 1.63
0 0.00
178 96.74
6 3.26%
117  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%

 

จำนวนนักเรียน  28,254 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,673 9.46
เตี้ย  2,116 7.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,704 6.03
ผอมและเตี้ย  1,413 5.00
อ้วนและเตี้ย  815 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,533 69.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,721 คน


30.87%


Powered By www.thaieducation.net