ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1739
47 2.70
19 1.09
337 19.38
0 0.00
0 0.00
1336 76.83
403 23.17%
2  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 191
6 3.14
7 3.66
24 12.57
1 0.52
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
3  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 800
23 2.88
13 1.63
45 5.63
36 4.50
31 3.88
652 81.50
148 18.50%
4  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 346
17 4.91
15 4.34
9 2.60
11 3.18
10 2.89
284 82.08
62 17.92%
5  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 768
40 5.21
7 0.91
69 8.98
5 0.65
8 1.04
639 83.20
129 16.80%
6  โรงเรียนวัดโชติการาม 109
6 5.50
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
7  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 184
17 9.24
0 0.00
12 6.52
1 0.54
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
8  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 156
11 7.05
1 0.64
13 8.33
0 0.00
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
9  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 157
7 4.46
0 0.00
18 11.46
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
10  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 201
5 2.49
6 2.99
11 5.47
5 2.49
3 1.49
171 85.07
30 14.93%
11  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 210
9 4.29
9 4.29
13 6.19
0 0.00
0 0.00
179 85.24
31 14.76%
12  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 122
6 4.92
1 0.82
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
13  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 134
5 3.73
3 2.24
11 8.21
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
14  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 262
14 5.34
5 1.91
17 6.49
1 0.38
0 0.00
225 85.88
37 14.12%
15  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 331
13 3.93
11 3.32
20 6.04
0 0.00
1 0.30
286 86.40
45 13.60%
16  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 507
11 2.17
5 0.99
48 9.47
0 0.00
0 0.00
443 87.38
64 12.62%
17  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 348
9 2.59
8 2.30
14 4.02
6 1.72
6 1.72
305 87.64
43 12.36%
18  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 347
3 0.86
3 0.86
23 6.63
13 3.75
0 0.00
305 87.90
42 12.10%
19  โรงเรียนวัดฝาง 129
6 4.65
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
20  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1360
27 1.99
22 1.62
33 2.43
25 1.84
25 1.84
1228 90.29
132 9.71%
21  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 247
5 2.02
4 1.62
10 4.05
2 0.81
2 0.81
224 90.69
23 9.31%
22  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 461
3 0.65
7 1.52
23 4.99
3 0.65
3 0.65
422 91.54
39 8.46%
23  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 726
30 4.13
16 2.20
7 0.96
5 0.69
3 0.41
665 91.60
61 8.40%
24  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2416
32 1.32
32 1.32
107 4.43
5 0.21
2 0.08
2238 92.63
178 7.37%
25  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 483
6 1.24
6 1.24
6 1.24
8 1.66
9 1.86
448 92.75
35 7.25%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 554
15 2.71
0 0.00
9 1.62
0 0.00
7 1.26
523 94.40
31 5.60%
27  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 335
6 1.79
1 0.30
9 2.69
1 0.30
1 0.30
317 94.63
18 5.37%
28  โรงเรียนวัดปราสาท 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
29  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 262
0 0.00
4 1.53
4 1.53
0 0.00
0 0.00
254 96.95
8 3.05%
30  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 90
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
31  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 366
2 0.55
2 0.55
2 0.55
0 0.00
1 0.27
359 98.09
7 1.91%
32  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 407
2 0.49
1 0.25
1 0.25
0 0.00
1 0.25
402 98.77
5 1.23%

 

จำนวนนักเรียน  14,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  384 2.59
เตี้ย  215 1.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  924 6.22
ผอมและเตี้ย  128 0.86
อ้วนและเตี้ย  113 0.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,089 88.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,764 คน


11.88%


Powered By www.thaieducation.net