ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนประชาอุทิศ 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนเขาทอง 504
66 13.10
33 6.55
85 16.87
99 19.64
118 23.41
103 20.44
401 79.56%
3  โรงเรียนเนินมะกอก 68
2 2.94
8 11.76
10 14.71
10 14.71
17 25.00
21 30.88
47 69.12%
4  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 261
50 19.16
42 16.09
30 11.49
34 13.03
23 8.81
82 31.42
179 68.58%
5  โรงเรียนวัดบ้านบน 138
19 13.77
14 10.14
16 11.59
30 21.74
9 6.52
50 36.23
88 63.77%
6  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 165
14 8.48
19 11.52
19 11.52
28 16.97
15 9.09
70 42.42
95 57.58%
7  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 46
7 15.22
9 19.57
8 17.39
2 4.35
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
8  โรงเรียนวัดพิกุล 18
0 0.00
3 16.67
4 22.22
3 16.67
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
9  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 546
14 2.56
30 5.49
69 12.64
47 8.61
138 25.27
248 45.42
298 54.58%
10  โรงเรียนวัดใหม่ 67
11 16.42
6 8.96
13 19.40
6 8.96
0 0.00
31 46.27
36 53.73%
11  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 51
6 11.76
5 9.80
9 17.65
4 7.84
3 5.88
24 47.06
27 52.94%
12  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 53
1 1.89
4 7.55
7 13.21
5 9.43
11 20.75
25 47.17
28 52.83%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 24
5 20.83
0 0.00
6 25.00
0 0.00
1 4.17
12 50.00
12 50.00%
14  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1184
109 9.21
57 4.81
256 21.62
35 2.96
122 10.30
605 51.10
579 48.90%
15  โรงเรียนย่านคีรี 74
28 37.84
3 4.05
2 2.70
2 2.70
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
16  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 15
2 13.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
17  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 57
11 19.30
0 0.00
10 17.54
3 5.26
2 3.51
31 54.39
26 45.61%
18  โรงเรียนสระวิทยา 57
5 8.77
7 12.28
13 22.81
0 0.00
1 1.75
31 54.39
26 45.61%
19  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 253
35 13.83
24 9.49
43 17.00
12 4.74
0 0.00
139 54.94
114 45.06%
20  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 85
13 15.29
2 2.35
15 17.65
3 3.53
5 5.88
47 55.29
38 44.71%
21  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62
4 6.45
3 4.84
19 30.65
1 1.61
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
22  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 37
2 5.41
3 8.11
6 16.22
2 5.41
3 8.11
21 56.76
16 43.24%
23  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 99
18 18.18
9 9.09
8 8.08
3 3.03
4 4.04
57 57.58
42 42.42%
24  โรงเรียนบ้านดงขุย 19
3 15.79
0 0.00
4 21.05
1 5.26
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
25  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 88
10 11.36
5 5.68
21 23.86
1 1.14
0 0.00
51 57.95
37 42.05%
26  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 55
7 12.73
6 10.91
7 12.73
2 3.64
1 1.82
32 58.18
23 41.82%
27  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 123
18 14.63
6 4.88
25 20.33
1 0.81
0 0.00
73 59.35
50 40.65%
28  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 15
2 13.33
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
29  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 68
3 4.41
2 2.94
11 16.18
5 7.35
6 8.82
41 60.29
27 39.71%
30  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 41
0 0.00
4 9.76
11 26.83
1 2.44
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
31  โรงเรียนวัดศาลาแดง 65
15 23.08
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
32  โรงเรียนวัดสันติธรรม 224
20 8.93
26 11.61
20 8.93
8 3.57
12 5.36
138 61.61
86 38.39%
33  โรงเรียนวัดวังไผ่ 63
5 7.94
12 19.05
7 11.11
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
34  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 82
8 9.76
7 8.54
15 18.29
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
35  โรงเรียนวัดท่าโก 44
10 22.73
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
36  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 125
15 12.00
4 3.20
23 18.40
3 2.40
0 0.00
80 64.00
45 36.00%
37  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 89
13 14.61
0 0.00
19 21.35
0 0.00
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
38  โรงเรียนวัดนากลาง 135
8 5.93
10 7.41
27 20.00
3 2.22
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
39  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 65
2 3.08
7 10.77
12 18.46
2 3.08
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
40  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 54
8 14.81
2 3.70
9 16.67
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
41  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 120
2 1.67
13 10.83
27 22.50
0 0.00
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
42  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 64
5 7.81
1 1.56
13 20.31
0 0.00
3 4.69
42 65.63
22 34.38%
43  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
44  โรงเรียนวัดหนองปลิง 316
20 6.33
29 9.18
50 15.82
0 0.00
4 1.27
213 67.41
103 32.59%
45  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 96
7 7.29
4 4.17
11 11.46
9 9.38
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
46  โรงเรียนวัดวังยาง 121
0 0.00
11 9.09
28 23.14
0 0.00
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
47  โรงเรียนวัดดงเมือง 94
9 9.57
1 1.06
19 20.21
1 1.06
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
48  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 101
7 6.93
5 4.95
14 13.86
6 5.94
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
49  โรงเรียนวัดท่านา 33
3 9.09
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
50  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 66
2 3.03
2 3.03
16 24.24
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
51  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
3 6.38
5 10.64
3 6.38
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
52  โรงเรียนบ้านหาดสูง 47
1 2.13
4 8.51
9 19.15
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
53  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 170
23 13.53
5 2.94
21 12.35
1 0.59
0 0.00
120 70.59
50 29.41%
54  โรงเรียนวัดบางม่วง 72
3 4.17
1 1.39
17 23.61
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
55  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 290
29 10.00
23 7.93
31 10.69
0 0.00
0 0.00
207 71.38
83 28.62%
56  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 84
12 14.29
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
57  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
1 2.78
1 2.78
26 72.22
10 27.78%
58  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 123
9 7.32
3 2.44
21 17.07
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
59  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 75
4 5.33
3 4.00
12 16.00
1 1.33
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
60  โรงเรียนวัดหนองกลอย 30
0 0.00
0 0.00
8 26.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
61  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 210
10 4.76
10 4.76
35 16.67
1 0.48
0 0.00
154 73.33
56 26.67%
62  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 74
4 5.41
3 4.05
12 16.22
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
63  โรงเรียนบ้านธารหวาย 44
3 6.82
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
64  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 117
12 10.26
17 14.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
65  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 102
14 13.73
0 0.00
10 9.80
0 0.00
1 0.98
77 75.49
25 24.51%
66  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 548
27 4.93
37 6.75
45 8.21
20 3.65
5 0.91
414 75.55
134 24.45%
67  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2510
118 4.70
31 1.24
440 17.53
13 0.52
11 0.44
1897 75.58
613 24.42%
68  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 119
7 5.88
6 5.04
16 13.45
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
69  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 51
4 7.84
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
70  โรงเรียนวัดหนองโรง 151
5 3.31
3 1.99
27 17.88
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
71  โรงเรียนวัดเขามโน 82
6 7.32
7 8.54
6 7.32
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
72  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
1 2.56
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
73  โรงเรียนวัดพันลาน 109
12 11.01
10 9.17
1 0.92
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
74  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
75  โรงเรียนวัดดอนสนวน 63
3 4.76
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
76  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 45
1 2.22
2 4.44
3 6.67
4 8.89
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
77  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 73
6 8.22
0 0.00
5 6.85
1 1.37
4 5.48
57 78.08
16 21.92%
78  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
1 1.45
8 11.59
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
79  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
80  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
4 3.88
2 1.94
16 15.53
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
81  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 61
6 9.84
1 1.64
5 8.20
0 0.00
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
82  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 76
4 5.26
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
83  โรงเรียนวัดคลองยาง 100
2 2.00
10 10.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
84  โรงเรียนวัดหนองเต่า 205
16 7.80
0 0.00
26 12.68
1 0.49
0 0.00
162 79.02
43 20.98%
85  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 67
2 2.99
1 1.49
11 16.42
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
86  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 101
4 3.96
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
87  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 53
3 5.66
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
88  โรงเรียนวัดหนองหมู 29
3 10.34
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
89  โรงเรียนวัดหนองโก 146
3 2.05
3 2.05
24 16.44
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
90  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
3 6.82
35 79.55
9 20.45%
91  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 74
0 0.00
6 8.11
8 10.81
0 0.00
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
92  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
93  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
94  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
95  โรงเรียนวัดบางเคียน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
96  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 41
5 12.20
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
97  โรงเรียนวัดบ้านลาด 72
2 2.78
1 1.39
8 11.11
3 4.17
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
98  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 120
9 7.50
6 5.00
6 5.00
2 1.67
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
99  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
100  โรงเรียนวัดวังหิน 21
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
2 9.52
17 80.95
4 19.05%
101  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 79
5 6.33
0 0.00
9 11.39
0 0.00
1 1.27
64 81.01
15 18.99%
102  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 69
0 0.00
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
103  โรงเรียนเขาสระนางสรง 81
3 3.70
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
104  โรงเรียนวัดพระนอน 92
2 2.17
2 2.17
9 9.78
3 3.26
1 1.09
75 81.52
17 18.48%
105  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
106  โรงเรียนวัดหนองเขนง 104
5 4.81
1 0.96
13 12.50
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
107  โรงเรียนบ้านสระบัว 115
6 5.22
1 0.87
8 6.96
4 3.48
2 1.74
94 81.74
21 18.26%
108  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 89
5 5.62
6 6.74
5 5.62
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
109  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
110  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 113
2 1.77
1 0.88
14 12.39
1 0.88
2 1.77
93 82.30
20 17.70%
111  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
112  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
113  โรงเรียนวัดท่าทอง 198
13 6.57
0 0.00
17 8.59
0 0.00
4 2.02
164 82.83
34 17.17%
114  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 123
3 2.44
2 1.63
16 13.01
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
115  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 73
4 5.48
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
116  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 99
5 5.05
3 3.03
8 8.08
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
117  โรงเรียนวัดท่าไม้ 62
0 0.00
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
118  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
119  โรงเรียนบ้านเขากะลา 44
0 0.00
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
120  โรงเรียนบ้านเนิน 148
7 4.73
4 2.70
6 4.05
5 3.38
1 0.68
125 84.46
23 15.54%
121  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 131
5 3.82
3 2.29
4 3.05
6 4.58
2 1.53
111 84.73
20 15.27%
122  โรงเรียนวัดรังงาม 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
123  โรงเรียนวัดยางขาว 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
124  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
125  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
126  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 89
7 7.87
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
127  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 113
4 3.54
0 0.00
12 10.62
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
128  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
129  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
130  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 110
3 2.73
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
131  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 174
3 1.72
8 4.60
9 5.17
2 1.15
0 0.00
152 87.36
22 12.64%
132  โรงเรียนบ้านห้วยบง 97
3 3.09
0 0.00
6 6.19
3 3.09
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
133  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
134  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
135  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
136  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 122
3 2.46
3 2.46
8 6.56
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
137  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
138  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
1 1.45
5 7.25
62 89.86
7 10.14%
139  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
140  โรงเรียนวัดท่าล้อ 44
3 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
141  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
142  โรงเรียนวัดหัวถนน 102
4 3.92
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
143  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 151
6 3.97
5 3.31
0 0.00
2 1.32
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
144  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 173
3 1.73
3 1.73
5 2.89
0 0.00
3 1.73
159 91.91
14 8.09%
145  โรงเรียนวัดฆะมัง 75
1 1.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
146  โรงเรียนวัดกลางแดด 123
3 2.44
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
147  โรงเรียนเขาสามยอด 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
148  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
1 1.61
1 1.61
58 93.55
4 6.45%
149  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 73
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
150  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
151  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
152  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
153  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดบางไซ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดหนองขอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,687 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,174 6.64
เตี้ย  718 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,318 13.11
ผอมและเตี้ย  476 2.69
อ้วนและเตี้ย  554 3.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,447 70.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,240 คน


29.63%


Powered By www.thaieducation.net