ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 15
3 20.00
3 20.00
3 20.00
3 20.00
3 20.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 59
27 45.76
4 6.78
20 33.90
8 13.56
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ 55
33 60.00
6 10.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
11 20.00
44 80.00%
4  โรงเรียนท่าศาลา 1178
69 5.86
59 5.01
196 16.64
128 10.87
255 21.65
471 39.98
707 60.02%
5  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 116
15 12.93
7 6.03
20 17.24
21 18.10
0 0.00
53 45.69
63 54.31%
6  โรงเรียนบ้านประชาอารี 131
22 16.79
17 12.98
16 12.21
12 9.16
4 3.05
60 45.80
71 54.20%
7  โรงเรียนบ้านเขาทราย 49
7 14.29
4 8.16
7 14.29
5 10.20
3 6.12
23 46.94
26 53.06%
8  โรงเรียนวัดคงคา 228
47 20.61
10 4.39
43 18.86
10 4.39
0 0.00
118 51.75
110 48.25%
9  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1577
59 3.74
14 0.89
300 19.02
73 4.63
305 19.34
826 52.38
751 47.62%
10  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 442
26 5.88
20 4.52
95 21.49
22 4.98
44 9.95
235 53.17
207 46.83%
11  โรงเรียนบ้านในเพลา 44
7 15.91
0 0.00
11 25.00
2 4.55
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
12  โรงเรียนวัดนากัน 64
2 3.13
9 14.06
15 23.44
3 4.69
0 0.00
35 54.69
29 45.31%
13  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 54
20 37.04
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
30 55.56
24 44.44%
14  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 189
32 16.93
19 10.05
23 12.17
8 4.23
1 0.53
106 56.08
83 43.92%
15  โรงเรียนบ้านปากลง 218
22 10.09
20 9.17
16 7.34
19 8.72
18 8.26
123 56.42
95 43.58%
16  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 41
7 17.07
2 4.88
7 17.07
1 2.44
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
17  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 34
3 8.82
2 5.88
4 11.76
2 5.88
3 8.82
20 58.82
14 41.18%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 451
25 5.54
35 7.76
116 25.72
1 0.22
0 0.00
274 60.75
177 39.25%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 62
10 16.13
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
20  โรงเรียนวัดดอนใคร 178
16 8.99
6 3.37
38 21.35
7 3.93
0 0.00
111 62.36
67 37.64%
21  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 497
11 2.21
11 2.21
82 16.50
23 4.63
55 11.07
315 63.38
182 36.62%
22  โรงเรียนวัดสโมสร 129
15 11.63
11 8.53
10 7.75
9 6.98
2 1.55
82 63.57
47 36.43%
23  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 72
7 9.72
4 5.56
10 13.89
3 4.17
2 2.78
46 63.89
26 36.11%
24  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 39
1 2.56
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
25  โรงเรียนวัดเขาน้อย 191
15 7.85
3 1.57
45 23.56
3 1.57
0 0.00
125 65.45
66 34.55%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
0 0.00
5 10.42
32 66.67
16 33.33%
27  โรงเรียนบ้านเผียน 85
14 16.47
0 0.00
10 11.76
3 3.53
1 1.18
57 67.06
28 32.94%
28  โรงเรียนวัดเขาปูน 28
3 10.71
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
29  โรงเรียนวัดจันทาราม 135
11 8.15
5 3.70
27 20.00
0 0.00
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
30  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 355
42 11.83
8 2.25
59 16.62
3 0.85
1 0.28
242 68.17
113 31.83%
31  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 63
6 9.52
5 7.94
7 11.11
2 3.17
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
32  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 177
15 8.47
21 11.86
16 9.04
4 2.26
0 0.00
121 68.36
56 31.64%
33  โรงเรียนวัดเทวดาราม 98
6 6.12
0 0.00
15 15.31
0 0.00
10 10.20
67 68.37
31 31.63%
34  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 140
8 5.71
4 2.86
10 7.14
11 7.86
10 7.14
97 69.29
43 30.71%
35  โรงเรียนบ้านคลองแคว 125
14 11.20
2 1.60
17 13.60
5 4.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
36  โรงเรียนวัดโมคลาน 132
6 4.55
11 8.33
12 9.09
5 3.79
6 4.55
92 69.70
40 30.30%
37  โรงเรียนวัดโทเอก 99
5 5.05
2 2.02
22 22.22
1 1.01
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
38  โรงเรียนบ้านหนับเภา 96
14 14.58
5 5.21
8 8.33
1 1.04
1 1.04
67 69.79
29 30.21%
39  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 127
9 7.09
10 7.87
14 11.02
2 1.57
2 1.57
90 70.87
37 29.13%
40  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
4 7.27
4 7.27
39 70.91
16 29.09%
41  โรงเรียนบ้านเปร็ต 69
6 8.70
1 1.45
13 18.84
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
42  โรงเรียนวัดหมาย 59
9 15.25
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
43  โรงเรียนวัดเปียน 140
11 7.86
4 2.86
25 17.86
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
44  โรงเรียนวัดกำแพงถม 67
10 14.93
1 1.49
7 10.45
0 0.00
1 1.49
48 71.64
19 28.36%
45  โรงเรียนวัดน้ำตก 173
15 8.67
1 0.58
29 16.76
4 2.31
0 0.00
124 71.68
49 28.32%
46  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 47
3 6.38
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
47  โรงเรียนวัดประดู่หอม 34
2 5.88
2 5.88
4 11.76
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
48  โรงเรียนวัดพรหมโลก 155
10 6.45
3 1.94
23 14.84
5 3.23
0 0.00
114 73.55
41 26.45%
49  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 129
7 5.43
3 2.33
23 17.83
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
50  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 47
2 4.26
4 8.51
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
51  โรงเรียนบ้านนบ 88
6 6.82
2 2.27
14 15.91
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
52  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 157
8 5.10
5 3.18
22 14.01
4 2.55
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
53  โรงเรียนวัดจอมทอง 138
3 2.17
5 3.62
17 12.32
3 2.17
6 4.35
104 75.36
34 24.64%
54  โรงเรียนวัดกลาง 119
6 5.04
3 2.52
18 15.13
1 0.84
1 0.84
90 75.63
29 24.37%
55  โรงเรียนบ้านพิตำ 142
6 4.23
8 5.63
17 11.97
3 2.11
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
56  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 205
14 6.83
11 5.37
22 10.73
1 0.49
1 0.49
156 76.10
49 23.90%
57  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 203
13 6.40
8 3.94
27 13.30
0 0.00
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
58  โรงเรียนบ้านพังปริง 157
7 4.46
9 5.73
17 10.83
4 2.55
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
59  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 120
6 5.00
3 2.50
19 15.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
60  โรงเรียนวัดชนาราม 90
2 2.22
0 0.00
16 17.78
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
61  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 56
3 5.36
2 3.57
6 10.71
0 0.00
2 3.57
43 76.79
13 23.21%
62  โรงเรียนวัดชลธาราม 101
5 4.95
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
63  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 101
11 10.89
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
64  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 248
9 3.63
0 0.00
41 16.53
6 2.42
0 0.00
192 77.42
56 22.58%
65  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 104
7 6.73
0 0.00
13 12.50
3 2.88
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
66  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 704
41 5.82
24 3.41
62 8.81
24 3.41
3 0.43
550 78.13
154 21.88%
67  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 157
10 6.37
4 2.55
16 10.19
4 2.55
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
68  โรงเรียนวัดกระดังงา 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
69  โรงเรียนบ้านอินทนิน 133
0 0.00
0 0.00
24 18.05
4 3.01
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
70  โรงเรียนบ้านปากเจา 183
3 1.64
7 3.83
28 15.30
0 0.00
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
71  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 106
2 1.89
1 0.94
19 17.92
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
72  โรงเรียนบ้านคลองวัง 135
3 2.22
0 0.00
24 17.78
1 0.74
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
73  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 122
5 4.10
3 2.46
8 6.56
9 7.38
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
74  โรงเรียนชุมชนใหม่ 130
3 2.31
9 6.92
11 8.46
1 0.77
2 1.54
104 80.00
26 20.00%
75  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 414
21 5.07
24 5.80
34 8.21
1 0.24
1 0.24
333 80.43
81 19.57%
76  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 57
8 14.04
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
77  โรงเรียนปทุมานุกูล 1099
3 0.27
13 1.18
187 17.02
4 0.36
1 0.09
891 81.07
208 18.93%
78  โรงเรียนบ้านไสพลู 131
1 0.76
0 0.00
23 17.56
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
79  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 82
3 3.66
3 3.66
9 10.98
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
80  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 93
3 3.23
3 3.23
11 11.83
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
81  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 468
25 5.34
7 1.50
47 10.04
5 1.07
1 0.21
383 81.84
85 18.16%
82  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 83
2 2.41
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
83  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 56
2 3.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 109
4 3.67
1 0.92
14 12.84
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
85  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 70
0 0.00
5 7.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
86  โรงเรียนวัดยางงาม 105
5 4.76
4 3.81
6 5.71
3 2.86
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
87  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 106
1 0.94
1 0.94
13 12.26
2 1.89
1 0.94
88 83.02
18 16.98%
88  โรงเรียนวัดนาเหรง 171
7 4.09
4 2.34
16 9.36
2 1.17
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
89  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 110
7 6.36
0 0.00
8 7.27
2 1.82
1 0.91
92 83.64
18 16.36%
90  โรงเรียนบ้านปากดวด 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
91  โรงเรียนบ้านท่าสูง 219
11 5.02
8 3.65
9 4.11
5 2.28
1 0.46
185 84.47
34 15.53%
92  โรงเรียนบ้านในตูล 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
93  โรงเรียนบ้านฉาง 93
1 1.08
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
94  โรงเรียนวัดพระเลียบ 128
7 5.47
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
95  โรงเรียนวัดยางทอง 135
6 4.44
5 3.70
9 6.67
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
96  โรงเรียนบ้านพังหรัน 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
97  โรงเรียนวัดสุชน 153
7 4.58
4 2.61
8 5.23
1 0.65
1 0.65
132 86.27
21 13.73%
98  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
99  โรงเรียนเคียงศิริ 183
7 3.83
0 0.00
17 9.29
0 0.00
0 0.00
159 86.89
24 13.11%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 168
2 1.19
0 0.00
20 11.90
0 0.00
0 0.00
146 86.90
22 13.10%
101  โรงเรียนวัดคีรีวง 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
102  โรงเรียนวัดปลักปลา 177
3 1.69
0 0.00
18 10.17
2 1.13
0 0.00
154 87.01
23 12.99%
103  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 317
14 4.42
22 6.94
5 1.58
0 0.00
0 0.00
276 87.07
41 12.93%
104  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 125
0 0.00
0 0.00
12 9.60
4 3.20
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
105  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
106  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 205
8 3.90
5 2.44
5 2.44
3 1.46
3 1.46
181 88.29
24 11.71%
107  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
3 3.90
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
108  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
2 3.03
1 1.52
59 89.39
7 10.61%
109  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
110  โรงเรียนบ้านวัดใน 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
111  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 377
3 0.80
16 4.24
12 3.18
4 1.06
3 0.80
339 89.92
38 10.08%
112  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 120
4 3.33
0 0.00
6 5.00
0 0.00
2 1.67
108 90.00
12 10.00%
113  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 111
0 0.00
0 0.00
9 8.11
2 1.80
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
114  โรงเรียนบ้านวังลุง 158
4 2.53
2 1.27
8 5.06
0 0.00
1 0.63
143 90.51
15 9.49%
115  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
116  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 174
0 0.00
0 0.00
14 8.05
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
117  โรงเรียนวัดทางขึ้น 161
3 1.86
3 1.86
5 3.11
0 0.00
1 0.62
149 92.55
12 7.45%
118  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 126
0 0.00
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
119  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
2 1.96
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
120  โรงเรียนบ้านปลายทอน 134
5 3.73
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 171
0 0.00
2 1.17
4 2.34
2 1.17
2 1.17
161 94.15
10 5.85%
122  โรงเรียนวัดหลวงครู 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
33 94.29
2 5.71%
123  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 151
3 1.99
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
124  โรงเรียนบ้านบางฉาง 316
4 1.27
2 0.63
5 1.58
1 0.32
3 0.95
301 95.25
15 4.75%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 523
8 1.53
3 0.57
2 0.38
3 0.57
2 0.38
505 96.56
18 3.44%
126  โรงเรียนวัดปากด่าน 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
127  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
128  โรงเรียนบ้านสระบัว 185
1 0.54
0 0.00
4 2.16
0 0.00
0 0.00
180 97.30
5 2.70%
129  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
130  โรงเรียนวัดนากุน 1250
6 0.48
0 0.00
4 0.32
1 0.08
0 0.00
1239 99.12
11 0.88%
131  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดจันพอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,673 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,129 4.98
เตี้ย  605 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,644 11.66
ผอมและเตี้ย  537 2.37
อ้วนและเตี้ย  781 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,977 74.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,696 คน


25.12%


Powered By www.thaieducation.net