ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.15
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหมู 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 95
17 17.89
7 7.37
17 17.89
12 12.63
11 11.58
31 32.63
64 67.37%
3  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
8 6.11
11 8.40
15 11.45
8 6.11
25 19.08
64 48.85
67 51.15%
4  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 48
12 25.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
2 4.17
28 58.33
20 41.67%
5  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 125
22 17.60
1 0.80
17 13.60
0 0.00
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
6  โรงเรียนบ้านบะลังกา 74
5 6.76
6 8.11
11 14.86
1 1.35
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 209
35 16.75
0 0.00
29 13.88
0 0.00
0 0.00
145 69.38
64 30.62%
8  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 95
2 2.11
6 6.32
14 14.74
6 6.32
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
9  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 63
5 7.94
6 9.52
7 11.11
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
10  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 130
17 13.08
6 4.62
8 6.15
2 1.54
4 3.08
93 71.54
37 28.46%
11  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 102
10 9.80
1 0.98
16 15.69
2 1.96
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
12  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 157
8 5.10
0 0.00
28 17.83
0 0.00
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
13  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 161
13 8.07
2 1.24
17 10.56
0 0.00
2 1.24
127 78.88
34 21.12%
14  โรงเรียนบ้านหนองขอน 178
11 6.18
14 7.87
8 4.49
3 1.69
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
15  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 413
18 4.36
9 2.18
48 11.62
6 1.45
2 0.48
330 79.90
83 20.10%
16  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 138
6 4.35
9 6.52
7 5.07
4 2.90
1 0.72
111 80.43
27 19.57%
17  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 242
11 4.55
8 3.31
18 7.44
4 1.65
5 2.07
196 80.99
46 19.01%
18  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 211
7 3.32
11 5.21
15 7.11
7 3.32
0 0.00
171 81.04
40 18.96%
19  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 123
12 9.76
2 1.63
9 7.32
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 54
1 1.85
5 9.26
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
21  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 124
0 0.00
2 1.61
8 6.45
2 1.61
10 8.06
102 82.26
22 17.74%
22  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 96
5 5.21
1 1.04
11 11.46
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
23  โรงเรียนบ้านหนองโสน 192
11 5.73
11 5.73
12 6.25
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
24  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 76
3 3.95
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
25  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 264
17 6.44
3 1.14
23 8.71
1 0.38
0 0.00
220 83.33
44 16.67%
26  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 115
9 7.83
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
27  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 120
11 9.17
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
28  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 83
6 7.23
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
29  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 107
2 1.87
5 4.67
8 7.48
1 0.93
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
30  โรงเรียนบ้านยางสูง 124
5 4.03
2 1.61
8 6.45
3 2.42
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
31  โรงเรียนบ้านวังด้ง 142
4 2.82
2 1.41
12 8.45
2 1.41
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
32  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 142
5 3.52
0 0.00
15 10.56
0 0.00
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
33  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
1 0.93
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
34  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 845
23 2.72
0 0.00
89 10.53
0 0.00
0 0.00
733 86.75
112 13.25%
35  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 133
2 1.50
5 3.76
5 3.76
4 3.01
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
36  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 203
5 2.46
4 1.97
13 6.40
0 0.00
0 0.00
181 89.16
22 10.84%
37  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 250
2 0.80
2 0.80
22 8.80
0 0.00
1 0.40
223 89.20
27 10.80%
38  โรงเรียนบ้านหนองรี 492
7 1.42
8 1.63
7 1.42
7 1.42
14 2.85
449 91.26
43 8.74%
39  โรงเรียนบ้านพุบอน 98
3 3.06
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
40  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 122
0 0.00
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
41  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 191
0 0.00
0 0.00
2 1.05
0 0.00
0 0.00
189 98.95
2 1.05%
42  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 131
0 0.00
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
130 99.24
1 0.76%

 

จำนวนนักเรียน  6,909 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  345 4.99
เตี้ย  155 2.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  577 8.35
ผอมและเตี้ย  76 1.10
อ้วนและเตี้ย  78 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,678 82.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,231 คน


17.82%


Powered By www.thaieducation.net