ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 8
2 25.00
2 25.00
2 25.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 122
31 25.41
20 16.39
26 21.31
13 10.66
6 4.92
26 21.31
96 78.69%
3  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 151
10 6.62
2 1.32
10 6.62
56 37.09
17 11.26
56 37.09
95 62.91%
4  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 63
7 11.11
6 9.52
17 26.98
4 6.35
0 0.00
29 46.03
34 53.97%
5  โรงเรียนวัดโคกคราม 33
5 15.15
1 3.03
8 24.24
0 0.00
3 9.09
16 48.48
17 51.52%
6  โรงเรียนบ้านลำคลอง 55
6 10.91
6 10.91
7 12.73
8 14.55
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
7  โรงเรียนวัดเทพมงคล 161
8 4.97
8 4.97
24 14.91
15 9.32
21 13.04
85 52.80
76 47.20%
8  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 47
6 12.77
8 17.02
5 10.64
3 6.38
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
9  โรงเรียนวัดเขาน้อย 98
13 13.27
10 10.20
12 12.24
8 8.16
2 2.04
53 54.08
45 45.92%
10  โรงเรียนบ้านกลอง 275
40 14.55
37 13.45
30 10.91
4 1.45
0 0.00
164 59.64
111 40.36%
11  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 138
16 11.59
11 7.97
9 6.52
6 4.35
12 8.70
84 60.87
54 39.13%
12  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 485
61 12.58
51 10.52
70 14.43
0 0.00
5 1.03
298 61.44
187 38.56%
13  โรงเรียนวัดดอนรักษา 39
0 0.00
2 5.13
10 25.64
3 7.69
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
14  โรงเรียนบ้านบางพระ 299
35 11.71
28 9.36
27 9.03
20 6.69
4 1.34
185 61.87
114 38.13%
15  โรงเรียนบ้านด่าน 210
12 5.71
13 6.19
37 17.62
7 3.33
11 5.24
130 61.90
80 38.10%
16  โรงเรียนวัดทองพูน 63
5 7.94
0 0.00
19 30.16
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
17  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 88
18 20.45
1 1.14
11 12.50
2 2.27
1 1.14
55 62.50
33 37.50%
18  โรงเรียนวัดบางพระ 8
0 0.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 151
14 9.27
1 0.66
37 24.50
4 2.65
0 0.00
95 62.91
56 37.09%
20  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 44
5 11.36
4 9.09
6 13.64
1 2.27
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
21  โรงเรียนบ้านควนรุย 197
28 14.21
0 0.00
24 12.18
17 8.63
0 0.00
128 64.97
69 35.03%
22  โรงเรียนวัดจิกพนม 103
15 14.56
6 5.83
11 10.68
4 3.88
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
23  โรงเรียนบ้านควนมุด 102
11 10.78
13 12.75
10 9.80
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
24  โรงเรียนบ้านโคกทราย 87
6 6.90
0 0.00
18 20.69
5 5.75
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
25  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
26  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
27  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
12 8.33
23 15.97
4 2.78
0 0.00
97 67.36
47 32.64%
28  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 96
22 22.92
0 0.00
8 8.33
1 1.04
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
29  โรงเรียนวัดแดง 197
18 9.14
7 3.55
33 16.75
1 0.51
2 1.02
136 69.04
61 30.96%
30  โรงเรียนวัดเหมก 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
1 7.69
1 7.69
9 69.23
4 30.77%
31  โรงเรียนวัดโบสถ์ 71
5 7.04
3 4.23
12 16.90
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
32  โรงเรียนวัดถลุงทอง 41
4 9.76
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
33  โรงเรียนบ้านบางน้อย 126
5 3.97
4 3.17
20 15.87
1 0.79
6 4.76
90 71.43
36 28.57%
34  โรงเรียนวัดบ้านราม 42
3 7.14
4 9.52
4 9.52
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
35  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 43
4 9.30
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
36  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 61
7 11.48
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
37  โรงเรียนบ้านบางลึก 69
4 5.80
5 7.25
9 13.04
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
38  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 105
8 7.62
8 7.62
10 9.52
2 1.90
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
39  โรงเรียนบ้านชะอวด 1400
51 3.64
54 3.86
182 13.00
35 2.50
45 3.21
1033 73.79
367 26.21%
40  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 42
2 4.76
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
41  โรงเรียนบ้านดอนทราย 85
3 3.53
2 2.35
17 20.00
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
42  โรงเรียนบ้านห้วยโส 62
1 1.61
5 8.06
10 16.13
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
43  โรงเรียนบ้านปากเชียร 334
25 7.49
10 2.99
49 14.67
2 0.60
0 0.00
248 74.25
86 25.75%
44  โรงเรียนวัดทะเลปัง 59
9 15.25
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
45  โรงเรียนวัดหนองจิก 138
7 5.07
3 2.17
25 18.12
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
46  โรงเรียนวัดควนเถียะ 162
2 1.23
11 6.79
26 16.05
2 1.23
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
47  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
5 7.81
0 0.00
10 15.63
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
49  โรงเรียนวัดควนเกย 124
5 4.03
6 4.84
20 16.13
0 0.00
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
50  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
14 11.11
4 3.17
8 6.35
4 3.17
1 0.79
95 75.40
31 24.60%
51  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 155
6 3.87
5 3.23
24 15.48
3 1.94
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
52  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 94
6 6.38
6 6.38
3 3.19
5 5.32
3 3.19
71 75.53
23 24.47%
53  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
54  โรงเรียนวัดปากตรง 158
14 8.86
9 5.70
13 8.23
2 1.27
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
55  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 46
3 6.52
1 2.17
6 13.04
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
56  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
0 0.00
1 1.59
10 15.87
4 6.35
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
57  โรงเรียนวัดขนาบนาก 97
4 4.12
7 7.22
11 11.34
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
58  โรงเรียนวัดสมควร 161
12 7.45
2 1.24
24 14.91
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
59  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
44 8.58
20 3.90
53 10.33
4 0.78
0 0.00
392 76.41
121 23.59%
60  โรงเรียนวัดตรงบน 34
0 0.00
2 5.88
4 11.76
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
61  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 81
2 2.47
0 0.00
16 19.75
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
62  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 107
8 7.48
0 0.00
17 15.89
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
63  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 30
0 0.00
1 3.33
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
64  โรงเรียนบ้านบางด้วน 48
0 0.00
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
65  โรงเรียนวัดปิยาราม 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
66  โรงเรียนวัดบางทวด 88
0 0.00
5 5.68
13 14.77
2 2.27
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
67  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 146
3 2.05
0 0.00
15 10.27
0 0.00
15 10.27
113 77.40
33 22.60%
68  โรงเรียนบ้านหัวไทร 62
6 9.68
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
69  โรงเรียนบ้านบางเนียน 80
5 6.25
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
70  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 45
4 8.89
3 6.67
2 4.44
0 0.00
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
71  โรงเรียนวัดวังกลม 104
6 5.77
10 9.62
7 6.73
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
72  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 276
3 1.09
0 0.00
41 14.86
3 1.09
14 5.07
215 77.90
61 22.10%
73  โรงเรียนวัดทายิการาม 59
1 1.69
3 5.08
9 15.25
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
74  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
2 1.83
2 1.83
18 16.51
2 1.83
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
75  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 125
6 4.80
5 4.00
9 7.20
5 4.00
2 1.60
98 78.40
27 21.60%
76  โรงเรียนบ้านไสขาม 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
77  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 173
6 3.47
9 5.20
19 10.98
3 1.73
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
78  โรงเรียนบ้านขอนหาด 159
22 13.84
1 0.63
9 5.66
1 0.63
1 0.63
125 78.62
34 21.38%
79  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 113
12 10.62
6 5.31
6 5.31
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
80  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 33
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
81  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 90
6 6.67
3 3.33
10 11.11
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
82  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1116
59 5.29
12 1.08
134 12.01
6 0.54
20 1.79
885 79.30
231 20.70%
83  โรงเรียนบ้านปากพรุ 92
5 5.43
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
84  โรงเรียนบ้านหนองหิน 126
4 3.17
0 0.00
22 17.46
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
85  โรงเรียนบ้านคอกวัว 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
86  โรงเรียนบ้านหอยราก 78
0 0.00
3 3.85
11 14.10
2 2.56
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
87  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 64
3 4.69
9 14.06
1 1.56
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
88  โรงเรียนวัดคงคาวดี 104
6 5.77
2 1.92
11 10.58
2 1.92
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
89  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
8 2.83
9 3.18
38 13.43
1 0.35
1 0.35
226 79.86
57 20.14%
90  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 165
16 9.70
1 0.61
13 7.88
1 0.61
2 1.21
132 80.00
33 20.00%
91  โรงเรียนบ้านวังใส 95
5 5.26
1 1.05
13 13.68
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
92  โรงเรียนวัดปลายสระ 176
6 3.41
7 3.98
14 7.95
4 2.27
4 2.27
141 80.11
35 19.89%
93  โรงเรียนวัดสระ 176
15 8.52
6 3.41
4 2.27
10 5.68
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
94  โรงเรียนบ้านพรุบัว 106
3 2.83
0 0.00
14 13.21
3 2.83
1 0.94
85 80.19
21 19.81%
95  โรงเรียนวัดป่าระกำ 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
0 0.00
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
96  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 66
4 6.06
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
97  โรงเรียนบ้านควนมิตร 129
4 3.10
2 1.55
14 10.85
5 3.88
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 73
7 9.59
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
100  โรงเรียนวัดท่าเสริม 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
101  โรงเรียนวัดอิมอญ 84
2 2.38
4 4.76
10 11.90
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
102  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 79
0 0.00
1 1.27
14 17.72
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
103  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 190
9 4.74
0 0.00
15 7.89
2 1.05
10 5.26
154 81.05
36 18.95%
104  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
105  โรงเรียนวัดพระบาท 32
2 6.25
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 123
3 2.44
8 6.50
8 6.50
4 3.25
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
107  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 91
5 5.49
3 3.30
8 8.79
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
108  โรงเรียนบ้านลำหัก 108
7 6.48
3 2.78
8 7.41
2 1.85
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
109  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
110  โรงเรียนวัดชะอวด 115
5 4.35
3 2.61
12 10.43
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
111  โรงเรียนวัดหน้าสตน 139
5 3.60
1 0.72
16 11.51
2 1.44
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 146
6 4.11
5 3.42
4 2.74
6 4.11
5 3.42
120 82.19
26 17.81%
113  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
5 4.00
3 2.40
14 11.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
114  โรงเรียนวัดทวยเทพ 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
115  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 98
3 3.06
2 2.04
12 12.24
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
116  โรงเรียนวัดบางด้วน 81
5 6.17
1 1.23
5 6.17
3 3.70
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
117  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
118  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
5 7.14
2 2.86
2 2.86
2 2.86
1 1.43
58 82.86
12 17.14%
119  โรงเรียนบ้านใสถิน 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
120  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 66
1 1.52
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 676
21 3.11
16 2.37
62 9.17
9 1.33
4 0.59
564 83.43
112 16.57%
122  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
2 1.74
3 2.61
13 11.30
1 0.87
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
123  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 140
3 2.14
2 1.43
18 12.86
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
124  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 128
4 3.13
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
125  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
5 2.34
18 8.41
8 3.74
1 0.47
179 83.64
35 16.36%
126  โรงเรียนบ้านควนเงิน 209
5 2.39
9 4.31
20 9.57
0 0.00
0 0.00
175 83.73
34 16.27%
127  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 106
7 6.60
2 1.89
8 7.55
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
128  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
129  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 69
1 1.45
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
130  โรงเรียนวัดบางศาลา 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
131  โรงเรียนวัดบางทองคำ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
132  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 231
2 0.87
5 2.16
29 12.55
0 0.00
0 0.00
195 84.42
36 15.58%
133  โรงเรียนทัศนาวลัย 84
3 3.57
2 2.38
5 5.95
2 2.38
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
134  โรงเรียนวัดปากควน 110
0 0.00
2 1.82
15 13.64
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
135  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
136  โรงเรียนบ้านลานนา 98
9 9.18
0 0.00
2 2.04
0 0.00
4 4.08
83 84.69
15 15.31%
137  โรงเรียนวัดแจ้ง 20
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
138  โรงเรียนบ้านปลายราง 108
5 4.63
5 4.63
6 5.56
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
139  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
140  โรงเรียนวัดบางคุระ 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
1 1.47
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
141  โรงเรียนวัดเกาะจาก 238
2 0.84
6 2.52
25 10.50
2 0.84
0 0.00
203 85.29
35 14.71%
142  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 265
21 7.92
0 0.00
17 6.42
0 0.00
0 0.00
227 85.66
38 14.34%
143  โรงเรียนวัดปากแพรก 105
0 0.00
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
144  โรงเรียนวัดสุขุม 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
145  โรงเรียนสุนทราภิบาล 71
2 2.82
2 2.82
5 7.04
1 1.41
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
146  โรงเรียนวัดท้ายโนต 128
6 4.69
3 2.34
7 5.47
2 1.56
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
147  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
1 1.08
6 6.45
80 86.02
13 13.98%
148  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 81
1 1.23
4 4.94
6 7.41
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
149  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 140
7 5.00
0 0.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
150  โรงเรียนบ้านหนองมาก 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
151  โรงเรียนบ้านกุมแป 188
10 5.32
4 2.13
11 5.85
0 0.00
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
152  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
153  โรงเรียนวัดบ่อโพง 103
1 0.97
11 10.68
0 0.00
0 0.00
1 0.97
90 87.38
13 12.62%
154  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
155  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
156  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 264
11 4.17
0 0.00
22 8.33
0 0.00
0 0.00
231 87.50
33 12.50%
157  โรงเรียนวัดหนา 96
5 5.21
0 0.00
5 5.21
2 2.08
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
158  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
10 6.41
4 2.56
3 1.92
2 1.28
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
159  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
160  โรงเรียนวัดควนชะลิก 168
6 3.57
4 2.38
10 5.95
0 0.00
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
161  โรงเรียนวัดปากเหมือง 126
2 1.59
2 1.59
11 8.73
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
162  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
163  โรงเรียนวัดหอยกัน 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
164  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
165  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
166  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 149
5 3.36
7 4.70
4 2.68
1 0.67
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 213
9 4.23
4 1.88
11 5.16
0 0.00
0 0.00
189 88.73
24 11.27%
168  โรงเรียนวัดบ้านงาม 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
169  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 108
8 7.41
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
170  โรงเรียนบ้านควนชิง 75
2 2.67
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
171  โรงเรียนวัดธาราวง 151
5 3.31
4 2.65
7 4.64
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
172  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 143
6 4.20
7 4.90
0 0.00
0 0.00
2 1.40
128 89.51
15 10.49%
173  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
174  โรงเรียนวัดปากระวะ 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
175  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 214
8 3.74
3 1.40
9 4.21
0 0.00
2 0.93
192 89.72
22 10.28%
176  โรงเรียนวัดโคกสูง 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
177  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 112
2 1.79
2 1.79
6 5.36
1 0.89
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
178  โรงเรียนบ้านบางวัง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
179  โรงเรียนวัดควนยาว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.76
37 90.24
4 9.76%
180  โรงเรียนบ้านตูล 72
1 1.39
1 1.39
4 5.56
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
181  โรงเรียนบ้านบางโหนด 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
182  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 106
2 1.89
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
183  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
184  โรงเรียนบ้านอายเลา 179
5 2.79
6 3.35
2 1.12
1 0.56
1 0.56
164 91.62
15 8.38%
185  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 133
0 0.00
0 0.00
8 6.02
3 2.26
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
186  โรงเรียนวัดวัวหลุง 110
4 3.64
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
187  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 243
6 2.47
2 0.82
6 2.47
3 1.23
2 0.82
224 92.18
19 7.82%
188  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 141
2 1.42
3 2.13
6 4.26
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
189  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 117
1 0.85
0 0.00
6 5.13
1 0.85
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
190  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 336
9 2.68
5 1.49
4 1.19
3 0.89
4 1.19
311 92.56
25 7.44%
191  โรงเรียนวัดโคกทราง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
192  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
193  โรงเรียนวัดฉิมหลา 124
3 2.42
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
194  โรงเรียนวัดควนใส 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
195  โรงเรียนบ้านนา 97
1 1.03
0 0.00
4 4.12
2 2.06
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
196  โรงเรียนบ้านนางหลง 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.49
83 93.26
6 6.74%
197  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 104
2 1.92
3 2.88
1 0.96
0 0.00
1 0.96
97 93.27
7 6.73%
198  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 229
1 0.44
2 0.87
12 5.24
0 0.00
0 0.00
214 93.45
15 6.55%
199  โรงเรียนวัดบางฉนาก 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
200  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 142
3 2.11
3 2.11
2 1.41
1 0.70
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
201  โรงเรียนบ้านวังหอน 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
202  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
203  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 69
3 4.35
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
204  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 122
2 1.64
1 0.82
1 0.82
1 0.82
2 1.64
115 94.26
7 5.74%
205  โรงเรียนวัดสระแก้ว 106
0 0.00
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
206  โรงเรียนวัดบางไทร 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
3 2.73
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
207  โรงเรียนบ้านชายทะเล 93
1 1.08
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
208  โรงเรียนวัดโคกยาง 101
2 1.98
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
209  โรงเรียนบ้านคอพรุ 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
210  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
211  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 112
3 2.68
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
212  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
213  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
1 1.39
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
214  โรงเรียนวัดคันธมาลี 265
4 1.51
2 0.75
3 1.13
2 0.75
0 0.00
254 95.85
11 4.15%
215  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 387
8 2.07
5 1.29
2 0.52
0 0.00
0 0.00
372 96.12
15 3.88%
216  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 164
0 0.00
0 0.00
4 2.44
2 1.22
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
217  โรงเรียนบ้านควนโตน 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 131
0 0.00
0 0.00
1 0.76
2 1.53
1 0.76
127 96.95
4 3.05%
219  โรงเรียนบ้านตรอกแค 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.24
131 97.76
3 2.24%
220  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านบางปรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านบางแรด 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านหนองกก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านหัวปอ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดคลองขยัน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดธงทอง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,337 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,284 4.88
เตี้ย  742 2.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,466 9.36
ผอมและเตี้ย  406 1.54
อ้วนและเตี้ย  270 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,169 80.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,168 คน


19.62%


Powered By www.thaieducation.net