ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาเคียน 286
28 9.79
23 8.04
17 5.94
51 17.83
40 13.99
127 44.41
159 55.59%
2  โรงเรียนบ้านร่อน 81
6 7.41
4 4.94
26 32.10
4 4.94
3 3.70
38 46.91
43 53.09%
3  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 200
29 14.50
19 9.50
40 20.00
2 1.00
3 1.50
107 53.50
93 46.50%
4  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2077
40 1.93
22 1.06
481 23.16
66 3.18
341 16.42
1127 54.26
950 45.74%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 164
21 12.80
12 7.32
13 7.93
19 11.59
8 4.88
91 55.49
73 44.51%
6  โรงเรียนวัดหนองบัว 71
7 9.86
7 9.86
16 22.54
0 0.00
1 1.41
40 56.34
31 43.66%
7  โรงเรียนวัดพังยอม 154
13 8.44
13 8.44
13 8.44
15 9.74
13 8.44
87 56.49
67 43.51%
8  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 33
4 12.12
6 18.18
4 12.12
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
9  โรงเรียนวัดดินดอน 111
10 9.01
2 1.80
10 9.01
12 10.81
8 7.21
69 62.16
42 37.84%
10  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 154
2 1.30
4 2.60
26 16.88
6 3.90
20 12.99
96 62.34
58 37.66%
11  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 177
21 11.86
8 4.52
29 16.38
5 2.82
0 0.00
114 64.41
63 35.59%
12  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 17
0 0.00
1 5.88
3 17.65
2 11.76
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
13  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 98
12 12.24
6 6.12
15 15.31
1 1.02
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
14  โรงเรียนวัดนางพระยา 84
8 9.52
1 1.19
19 22.62
1 1.19
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
15  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 56
3 5.36
5 8.93
11 19.64
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
16  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 111
7 6.31
6 5.41
19 17.12
4 3.60
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
17  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 48
9 18.75
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
18  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 81
9 11.11
2 2.47
10 12.35
2 2.47
2 2.47
56 69.14
25 30.86%
19  โรงเรียนวัดดอนตรอ 163
12 7.36
10 6.13
11 6.75
5 3.07
11 6.75
114 69.94
49 30.06%
20  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 91
7 7.69
7 7.69
10 10.99
3 3.30
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
21  โรงเรียนบ้านตลาด 412
22 5.34
24 5.83
68 16.50
3 0.73
4 0.97
291 70.63
121 29.37%
22  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 65
7 10.77
2 3.08
10 15.38
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
23  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 48
1 2.08
5 10.42
1 2.08
7 14.58
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
24  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 139
2 1.44
3 2.16
20 14.39
5 3.60
10 7.19
99 71.22
40 28.78%
25  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 82
5 6.10
6 7.32
4 4.88
3 3.66
5 6.10
59 71.95
23 28.05%
26  โรงเรียนบ้านคดศอก 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
27  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 128
6 4.69
1 0.78
27 21.09
0 0.00
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
28  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 27
1 3.70
1 3.70
4 14.81
1 3.70
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
29  โรงเรียนวัดพระเพรง 66
8 12.12
3 4.55
4 6.06
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
30  โรงเรียนวัดท่างาม 101
1 0.99
8 7.92
17 16.83
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
31  โรงเรียนบ้านคันธง 146
15 10.27
8 5.48
9 6.16
3 2.05
2 1.37
109 74.66
37 25.34%
32  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1508
36 2.39
13 0.86
329 21.82
0 0.00
0 0.00
1130 74.93
378 25.07%
33  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 44
1 2.27
3 6.82
7 15.91
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
34  โรงเรียนวัดชัน 172
11 6.40
0 0.00
32 18.60
0 0.00
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
35  โรงเรียนวัดสระเพลง 113
13 11.50
4 3.54
7 6.19
2 1.77
2 1.77
85 75.22
28 24.78%
36  โรงเรียนวัดท่าช้าง 61
4 6.56
2 3.28
4 6.56
3 4.92
2 3.28
46 75.41
15 24.59%
37  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 68
3 4.41
0 0.00
10 14.71
3 4.41
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
38  โรงเรียนวัดไทรงาม 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
39  โรงเรียนวัดสระไคร 246
12 4.88
5 2.03
34 13.82
2 0.81
4 1.63
189 76.83
57 23.17%
40  โรงเรียนวัดท่าม่วง 65
2 3.08
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
41  โรงเรียนบ้านปากพญา 205
9 4.39
4 1.95
29 14.15
1 0.49
4 1.95
158 77.07
47 22.93%
42  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 76
9 11.84
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
43  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 121
3 2.48
3 2.48
19 15.70
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
44  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 163
6 3.68
8 4.91
7 4.29
8 4.91
7 4.29
127 77.91
36 22.09%
45  โรงเรียนวัดสวนพล 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
2 4.88
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
46  โรงเรียนวัดมุขธารา 280
9 3.21
18 6.43
32 11.43
1 0.36
0 0.00
220 78.57
60 21.43%
47  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
48  โรงเรียนชุมชนลานสกา 57
5 8.77
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
49  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 124
10 8.06
1 0.81
14 11.29
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
50  โรงเรียนวัดนาวง 105
7 6.67
2 1.90
11 10.48
2 1.90
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
51  โรงเรียนวัดสระแก้ว 135
10 7.41
1 0.74
16 11.85
0 0.00
1 0.74
107 79.26
28 20.74%
52  โรงเรียนวัดดอนยาง 107
5 4.67
2 1.87
13 12.15
2 1.87
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
53  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 64
1 1.56
7 10.94
4 6.25
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
54  โรงเรียนวัดจังหูน 69
0 0.00
2 2.90
10 14.49
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
55  โรงเรียนวัดหญ้า 70
4 5.71
0 0.00
9 12.86
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
56  โรงเรียนวัดบ้านตาล 86
5 5.81
1 1.16
8 9.30
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
57  โรงเรียนวัดพระพรหม 339
12 3.54
8 2.36
21 6.19
15 4.42
10 2.95
273 80.53
66 19.47%
58  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 73
2 2.74
3 4.11
9 12.33
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
59  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
60  โรงเรียนวัดท่านคร 95
5 5.26
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
61  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 148
3 2.03
3 2.03
0 0.00
0 0.00
22 14.86
120 81.08
28 18.92%
62  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 127
9 7.09
2 1.57
12 9.45
0 0.00
1 0.79
103 81.10
24 18.90%
63  โรงเรียนวัดสมอ 233
5 2.15
7 3.00
32 13.73
0 0.00
0 0.00
189 81.12
44 18.88%
64  โรงเรียนบ้านเนิน 54
2 3.70
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
65  โรงเรียนบ้านบางไทร 87
5 5.75
9 10.34
1 1.15
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
66  โรงเรียนวัดกัด 148
3 2.03
1 0.68
14 9.46
7 4.73
2 1.35
121 81.76
27 18.24%
67  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 55
3 5.45
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
68  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 39
4 10.26
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
69  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 67
5 7.46
2 2.99
2 2.99
2 2.99
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
70  โรงเรียนวัดแพร่ 235
28 11.91
0 0.00
14 5.96
0 0.00
0 0.00
193 82.13
42 17.87%
71  โรงเรียนวัดสอ 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
19 82.61
4 17.39%
72  โรงเรียนวัดคันนาราม 69
8 11.59
4 5.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
73  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 60
2 3.33
2 3.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
74  โรงเรียนวัดทางพูน 96
5 5.21
2 2.08
8 8.33
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
75  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
76  โรงเรียนวัดโดน 25
3 12.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
77  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 51
3 5.88
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
78  โรงเรียนวัดวังหงส์ 135
7 5.19
2 1.48
9 6.67
2 1.48
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
79  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 111
7 6.31
2 1.80
8 7.21
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
80  โรงเรียนวัดท่าแพ 111
8 7.21
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
81  โรงเรียนบ้านบางหลวง 155
6 3.87
4 2.58
10 6.45
1 0.65
1 0.65
133 85.81
22 14.19%
82  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
83  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 127
3 2.36
5 3.94
7 5.51
0 0.00
2 1.57
110 86.61
17 13.39%
84  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 113
5 4.42
6 5.31
4 3.54
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
85  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
86  โรงเรียนวัดเจดีย์ 71
4 5.63
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
87  โรงเรียนวัดบางตะพาน 87
3 3.45
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
88  โรงเรียนวัดโบสถ์ 178
4 2.25
2 1.12
14 7.87
1 0.56
1 0.56
156 87.64
22 12.36%
89  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 134
3 2.24
5 3.73
6 4.48
2 1.49
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
90  โรงเรียนวัดบางหว้า 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
91  โรงเรียนบ้านคลองดิน 449
12 2.67
9 2.00
30 6.68
0 0.00
0 0.00
398 88.64
51 11.36%
92  โรงเรียนวัดหนองแตน 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
93  โรงเรียนวัดห้วยพระ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
94  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
95  โรงเรียนวัดป่าหวาย 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
96  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 109
0 0.00
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
97  โรงเรียนบ้านบางเตย 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
98  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2648
58 2.19
61 2.30
45 1.70
44 1.66
55 2.08
2385 90.07
263 9.93%
99  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 340
1 0.29
0 0.00
25 7.35
1 0.29
0 0.00
313 92.06
27 7.94%
100  โรงเรียนวัดศรีมงคล 192
5 2.60
3 1.56
6 3.13
1 0.52
0 0.00
177 92.19
15 7.81%
101  โรงเรียนวัดไสมะนาว 153
6 3.92
3 1.96
2 1.31
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
102  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 114
4 3.51
0 0.00
2 1.75
1 0.88
1 0.88
106 92.98
8 7.02%
103  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
4 3.51
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
104  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.49
63 94.03
4 5.97%
105  โรงเรียนบ้านชะเอียน 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
106  โรงเรียนบ้านสันยูง 93
2 2.15
0 0.00
1 1.08
0 0.00
1 1.08
89 95.70
4 4.30%
107  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 261
3 1.15
2 0.77
3 1.15
2 0.77
0 0.00
251 96.17
10 3.83%
108  โรงเรียนวัดวนาราม 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
109  โรงเรียนวัดจันทร์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,941 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  757 4.22
เตี้ย  455 2.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,970 10.98
ผอมและเตี้ย  356 1.98
อ้วนและเตี้ย  594 3.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,809 76.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,132 คน


23.03%


Powered By www.thaieducation.net