ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 114
17 14.91
21 18.42
59 51.75
5 4.39
12 10.53
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 35
8 22.86
6 17.14
17 48.57
2 5.71
2 5.71
0 0.00
35 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 55
4 7.27
25 45.45
0 0.00
0 0.00
5 9.09
21 38.18
34 61.82%
4  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 74
11 14.86
3 4.05
22 29.73
4 5.41
5 6.76
29 39.19
45 60.81%
5  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 143
16 11.19
26 18.18
15 10.49
13 9.09
7 4.90
66 46.15
77 53.85%
6  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 207
19 9.18
32 15.46
20 9.66
16 7.73
17 8.21
103 49.76
104 50.24%
7  โรงเรียนบ้านโคกสี 161
10 6.21
7 4.35
18 11.18
17 10.56
25 15.53
84 52.17
77 47.83%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 197
20 10.15
7 3.55
25 12.69
17 8.63
25 12.69
103 52.28
94 47.72%
9  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 130
8 6.15
4 3.08
16 12.31
12 9.23
20 15.38
70 53.85
60 46.15%
10  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 58
13 22.41
1 1.72
12 20.69
0 0.00
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
11  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 85
6 7.06
7 8.24
19 22.35
5 5.88
0 0.00
48 56.47
37 43.53%
12  โรงเรียนบ้านดงบัง 107
21 19.63
3 2.80
11 10.28
2 1.87
9 8.41
61 57.01
46 42.99%
13  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 142
25 17.61
15 10.56
7 4.93
7 4.93
6 4.23
82 57.75
60 42.25%
14  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 115
12 10.43
9 7.83
10 8.70
8 6.96
9 7.83
67 58.26
48 41.74%
15  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 113
9 7.96
9 7.96
22 19.47
0 0.00
5 4.42
68 60.18
45 39.82%
16  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 45
7 15.56
4 8.89
4 8.89
0 0.00
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
17  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 91
18 19.78
0 0.00
16 17.58
0 0.00
0 0.00
57 62.64
34 37.36%
18  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 105
20 19.05
7 6.67
12 11.43
0 0.00
0 0.00
66 62.86
39 37.14%
19  โรงเรียนบ้านหนองโจด 22
3 13.64
4 18.18
0 0.00
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
20  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 42
11 26.19
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
21  โรงเรียนบ้านปรางค์ 204
15 7.35
0 0.00
44 21.57
13 6.37
0 0.00
132 64.71
72 35.29%
22  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124
13 10.48
8 6.45
14 11.29
8 6.45
0 0.00
81 65.32
43 34.68%
23  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 84
10 11.90
11 13.10
7 8.33
0 0.00
1 1.19
55 65.48
29 34.52%
24  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 90
8 8.89
10 11.11
13 14.44
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 91
10 10.99
0 0.00
10 10.99
2 2.20
9 9.89
60 65.93
31 34.07%
26  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
27  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 42
5 11.90
3 7.14
3 7.14
0 0.00
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
28  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 42
3 7.14
1 2.38
8 19.05
2 4.76
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
29  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 104
8 7.69
8 7.69
14 13.46
3 2.88
1 0.96
70 67.31
34 32.69%
30  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 144
30 20.83
0 0.00
16 11.11
1 0.69
0 0.00
97 67.36
47 32.64%
31  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 92
4 4.35
5 5.43
18 19.57
0 0.00
3 3.26
62 67.39
30 32.61%
32  โรงเรียนบ้านสระครก 93
5 5.38
3 3.23
11 11.83
9 9.68
2 2.15
63 67.74
30 32.26%
33  โรงเรียนบ้านปอบิด 103
11 10.68
10 9.71
12 11.65
0 0.00
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
34  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 63
5 7.94
4 6.35
11 17.46
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
35  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 174
16 9.20
8 4.60
16 9.20
7 4.02
8 4.60
119 68.39
55 31.61%
36  โรงเรียนบ้านหนองบง 38
4 10.53
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
37  โรงเรียนบ้านนาแค 51
6 11.76
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
38  โรงเรียนบ้านประคำ 109
11 10.09
2 1.83
19 17.43
1 0.92
1 0.92
75 68.81
34 31.19%
39  โรงเรียนบ้านแฝก 68
13 19.12
2 2.94
5 7.35
1 1.47
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
40  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 30
1 3.33
1 3.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
41  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 57
4 7.02
4 7.02
9 15.79
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
42  โรงเรียนบ้านหนองตาด 91
11 12.09
0 0.00
12 13.19
0 0.00
4 4.40
64 70.33
27 29.67%
43  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 34
4 11.76
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
44  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 45
9 20.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
45  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 81
9 11.11
0 0.00
11 13.58
1 1.23
2 2.47
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46
0 0.00
0 0.00
13 28.26
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
47  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 200
9 4.50
10 5.00
35 17.50
0 0.00
2 1.00
144 72.00
56 28.00%
48  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136
11 8.09
0 0.00
26 19.12
0 0.00
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
49  โรงเรียนบ้านกระพี้ 49
6 12.24
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
50  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 49
6 12.24
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
51  โรงเรียนบ้านเมืองคง 130
17 13.08
1 0.77
14 10.77
2 1.54
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
52  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58
3 5.17
2 3.45
9 15.52
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
53  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 43
1 2.33
5 11.63
4 9.30
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
54  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 114
10 8.77
2 1.75
17 14.91
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
55  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 63
5 7.94
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
56  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 79
6 7.59
5 6.33
4 5.06
5 6.33
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
57  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 96
6 6.25
9 9.38
8 8.33
1 1.04
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
58  โรงเรียนบ้านสีสุก 108
9 8.33
0 0.00
17 15.74
1 0.93
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
59  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 879
69 7.85
14 1.59
116 13.20
9 1.02
10 1.14
661 75.20
218 24.80%
60  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 121
3 2.48
6 4.96
20 16.53
1 0.83
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
61  โรงเรียนบ้านหนองคอม 185
8 4.32
2 1.08
24 12.97
8 4.32
3 1.62
140 75.68
45 24.32%
62  โรงเรียนบ้านหนองจาน 46
2 4.35
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 159
4 2.52
2 1.26
18 11.32
3 1.89
11 6.92
121 76.10
38 23.90%
64  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
1 2.38
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
65  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 85
6 7.06
3 3.53
7 8.24
4 4.71
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
66  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 162
0 0.00
2 1.23
36 22.22
0 0.00
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
67  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 94
11 11.70
3 3.19
7 7.45
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
68  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 120
3 2.50
4 3.33
11 9.17
4 3.33
6 5.00
92 76.67
28 23.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 90
8 8.89
0 0.00
10 11.11
3 3.33
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
70  โรงเรียนวันครู 2502 146
6 4.11
8 5.48
20 13.70
0 0.00
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
71  โรงเรียนบ้านตะโก 152
19 12.50
1 0.66
14 9.21
0 0.00
1 0.66
117 76.97
35 23.03%
72  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 48
2 4.17
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
73  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 48
4 8.33
3 6.25
3 6.25
0 0.00
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
74  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 53
4 7.55
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
75  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
3 9.68
3 9.68
24 77.42
7 22.58%
76  โรงเรียนบ้านกู่ 27
3 11.11
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
77  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 117
11 9.40
2 1.71
12 10.26
1 0.85
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
78  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 59
2 3.39
1 1.69
9 15.25
0 0.00
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
79  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 156
7 4.49
3 1.92
19 12.18
0 0.00
5 3.21
122 78.21
34 21.79%
80  โรงเรียนบ้านโนนสัง 249
12 4.82
0 0.00
42 16.87
0 0.00
0 0.00
195 78.31
54 21.69%
81  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 116
7 6.03
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
82  โรงเรียนบ้านกระถิน 79
9 11.39
3 3.80
2 2.53
0 0.00
3 3.80
62 78.48
17 21.52%
83  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
15 15.31
6 6.12
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
84  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 67
4 5.97
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
85  โรงเรียนวังโพน 44
2 4.55
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
86  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 93
4 4.30
3 3.23
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
87  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 103
6 5.83
4 3.88
9 8.74
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
88  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 70
2 2.86
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 144
8 5.56
8 5.56
11 7.64
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
90  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 103
4 3.88
1 0.97
14 13.59
0 0.00
1 0.97
83 80.58
20 19.42%
91  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 26
5 19.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
92  โรงเรียนบ้านขามเวียน 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
93  โรงเรียนบ้านหนองบง 84
3 3.57
3 3.57
8 9.52
1 1.19
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
94  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
95  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 59
2 3.39
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
96  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
97  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 93
2 2.15
2 2.15
13 13.98
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
98  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 132
16 12.12
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
99  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 94
5 5.32
1 1.06
10 10.64
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
100  โรงเรียนบ้านโนนสูง 72
5 6.94
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
101  โรงเรียนบ้านมะค่า 39
1 2.56
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
102  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 112
6 5.36
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
103  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 118
3 2.54
3 2.54
14 11.86
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
104  โรงเรียนบ้านโนนรัง 147
10 6.80
4 2.72
7 4.76
3 2.04
1 0.68
122 82.99
25 17.01%
105  โรงเรียนปริยัติไพศาล 124
2 1.61
0 0.00
19 15.32
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
106  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 89
4 4.49
4 4.49
6 6.74
0 0.00
1 1.12
74 83.15
15 16.85%
107  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
2 3.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
108  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 43
4 9.30
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
109  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.81
31 83.78
6 16.22%
110  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
111  โรงเรียนบ้านหนองแขม 118
2 1.69
0 0.00
17 14.41
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
112  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 88
3 3.41
4 4.55
6 6.82
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
113  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
114  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
115  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 168
4 2.38
4 2.38
10 5.95
4 2.38
4 2.38
142 84.52
26 15.48%
117  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 84
5 5.95
0 0.00
6 7.14
1 1.19
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
118  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 138
6 4.35
6 4.35
7 5.07
1 0.72
1 0.72
117 84.78
21 15.22%
119  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
120  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
1 1.47
1 1.47
58 85.29
10 14.71%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 218
4 1.83
0 0.00
25 11.47
3 1.38
0 0.00
186 85.32
32 14.68%
122  โรงเรียนบ้านไทรโยง 56
3 5.36
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
123  โรงเรียนบ้านตาจั่น 143
1 0.70
0 0.00
19 13.29
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
124  โรงเรียนบ้านทองหลาง 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
125  โรงเรียนบ้านเสมา 95
1 1.05
0 0.00
12 12.63
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
126  โรงเรียนบ้านหนองแสง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
127  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147
4 2.72
0 0.00
16 10.88
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
128  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 202
0 0.00
0 0.00
24 11.88
1 0.50
2 0.99
175 86.63
27 13.37%
129  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
130  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
131  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 76
5 6.58
0 0.00
1 1.32
0 0.00
4 5.26
66 86.84
10 13.16%
132  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 76
4 5.26
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
133  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
134  โรงเรียนบ้านตะหนอด 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
135  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
136  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
5 4.17
1 0.83
9 7.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
137  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 65
8 12.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 281
12 4.27
0 0.00
8 2.85
2 0.71
12 4.27
247 87.90
34 12.10%
139  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
140  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
141  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
2 2.00
2 2.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
142  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 122
0 0.00
0 0.00
9 7.38
3 2.46
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
3 4.48
2 2.99
1 1.49
0 0.00
1 1.49
60 89.55
7 10.45%
144  โรงเรียนบ้านโจด 97
6 6.19
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
145  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
146  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
147  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
1 1.23
1 1.23
73 90.12
8 9.88%
148  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
149  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 74
1 1.35
0 0.00
5 6.76
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
150  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
151  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 55
1 1.82
0 0.00
1 1.82
2 3.64
1 1.82
50 90.91
5 9.09%
152  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
153  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 157
6 3.82
4 2.55
4 2.55
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
154  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 101
2 1.98
3 2.97
4 3.96
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
155  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 80
2 2.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
157  โรงเรียนบ้านหมัน 103
1 0.97
1 0.97
5 4.85
0 0.00
2 1.94
94 91.26
9 8.74%
158  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 132
2 1.52
3 2.27
6 4.55
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
159  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
161  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
162  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 126
4 3.17
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
163  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
164  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 123
1 0.81
1 0.81
3 2.44
1 0.81
1 0.81
116 94.31
7 5.69%
165  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 272
5 1.84
4 1.47
5 1.84
1 0.37
0 0.00
257 94.49
15 5.51%
166  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
167  โรงเรียนบ้านกอก 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
168  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
169  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
170  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
171  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
172  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
173  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
174  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
175  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
2 1.44
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 97.84
3 2.16%
176  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 151
1 0.66
0 0.00
1 0.66
0 0.00
1 0.66
148 98.01
3 1.99%
177  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองผือ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 6.02
เตี้ย  459 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,784 10.52
ผอมและเตี้ย  253 1.49
อ้วนและเตี้ย  275 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,162 77.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,791 คน


22.36%


Powered By www.thaieducation.net