ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 155
112 72.26
8 5.16
35 22.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 34
6 17.65
3 8.82
14 41.18
6 17.65
5 14.71
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแจง 20
8 40.00
3 15.00
5 25.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองสาร 67
25 37.31
10 14.93
9 13.43
8 11.94
4 5.97
11 16.42
56 83.58%
5  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 60
7 11.67
2 3.33
16 26.67
9 15.00
16 26.67
10 16.67
50 83.33%
6  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 77
8 10.39
9 11.69
28 36.36
5 6.49
8 10.39
19 24.68
58 75.32%
7  โรงเรียนบ้านปราสาท 106
22 20.75
9 8.49
15 14.15
18 16.98
11 10.38
31 29.25
75 70.75%
8  โรงเรียนบ้านดอน 51
8 15.69
14 27.45
7 13.73
6 11.76
1 1.96
15 29.41
36 70.59%
9  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 14
2 14.29
0 0.00
7 50.00
0 0.00
0 0.00
5 35.71
9 64.29%
10  โรงเรียนบ้านพันดุง 92
4 4.35
3 3.26
16 17.39
17 18.48
19 20.65
33 35.87
59 64.13%
11  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 174
30 17.24
21 12.07
27 15.52
13 7.47
12 6.90
71 40.80
103 59.20%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 134
39 29.10
15 11.19
14 10.45
9 6.72
0 0.00
57 42.54
77 57.46%
13  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 61
1 1.64
5 8.20
11 18.03
6 9.84
12 19.67
26 42.62
35 57.38%
14  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 366
35 9.56
13 3.55
56 15.30
47 12.84
58 15.85
157 42.90
209 57.10%
15  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 121
40 33.06
2 1.65
19 15.70
5 4.13
0 0.00
55 45.45
66 54.55%
16  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 45
7 15.56
0 0.00
14 31.11
3 6.67
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
17  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 237
25 10.55
7 2.95
39 16.46
11 4.64
42 17.72
113 47.68
124 52.32%
18  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 117
17 14.53
10 8.55
12 10.26
12 10.26
10 8.55
56 47.86
61 52.14%
19  โรงเรียนด่านขุนทด 1018
53 5.21
63 6.19
156 15.32
116 11.39
137 13.46
493 48.43
525 51.57%
20  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 136
14 10.29
15 11.03
29 21.32
9 6.62
0 0.00
69 50.74
67 49.26%
21  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 126
3 2.38
2 1.59
30 23.81
5 3.97
22 17.46
64 50.79
62 49.21%
22  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 96
18 18.75
9 9.38
14 14.58
2 2.08
4 4.17
49 51.04
47 48.96%
23  โรงเรียนบ้านพันชนะ 82
10 12.20
7 8.54
7 8.54
7 8.54
8 9.76
43 52.44
39 47.56%
24  โรงเรียนบ้านหินดาด 240
43 17.92
36 15.00
17 7.08
13 5.42
5 2.08
126 52.50
114 47.50%
25  โรงเรียนบ้านห้วยบง 183
10 5.46
9 4.92
29 15.85
14 7.65
22 12.02
99 54.10
84 45.90%
26  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 111
2 1.80
6 5.41
19 17.12
8 7.21
15 13.51
61 54.95
50 45.05%
27  โรงเรียนบ้านหนองแหน 29
5 17.24
0 0.00
7 24.14
0 0.00
1 3.45
16 55.17
13 44.83%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 101
11 10.89
5 4.95
26 25.74
1 0.99
2 1.98
56 55.45
45 44.55%
29  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 88
7 7.95
2 2.27
13 14.77
9 10.23
7 7.95
50 56.82
38 43.18%
30  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 21
2 9.52
0 0.00
7 33.33
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
31  โรงเรียนบ้านมาบกราด 56
9 16.07
7 12.50
6 10.71
2 3.57
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
32  โรงเรียนบ้านโพนไพล 117
4 3.42
8 6.84
14 11.97
10 8.55
14 11.97
67 57.26
50 42.74%
33  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 140
17 12.14
13 9.29
28 20.00
1 0.71
0 0.00
81 57.86
59 42.14%
34  โรงเรียนบ้านจะบู 42
4 9.52
8 19.05
5 11.90
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
35  โรงเรียนบ้านหาญ 131
9 6.87
5 3.82
35 26.72
1 0.76
3 2.29
78 59.54
53 40.46%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 124
9 7.26
13 10.48
18 14.52
5 4.03
5 4.03
74 59.68
50 40.32%
37  โรงเรียนบึงคำคู 107
2 1.87
0 0.00
22 20.56
2 1.87
17 15.89
64 59.81
43 40.19%
38  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 50
0 0.00
2 4.00
9 18.00
2 4.00
7 14.00
30 60.00
20 40.00%
39  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 156
13 8.33
3 1.92
19 12.18
16 10.26
11 7.05
94 60.26
62 39.74%
40  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 83
7 8.43
6 7.23
13 15.66
3 3.61
3 3.61
51 61.45
32 38.55%
41  โรงเรียนโนนไทย 505
36 7.13
45 8.91
83 16.44
10 1.98
19 3.76
312 61.78
193 38.22%
42  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 123
25 20.33
0 0.00
21 17.07
0 0.00
0 0.00
77 62.60
46 37.40%
43  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
3 1.90
4 2.53
26 16.46
7 4.43
19 12.03
99 62.66
59 37.34%
44  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 211
35 16.59
15 7.11
25 11.85
1 0.47
1 0.47
134 63.51
77 36.49%
45  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 36
7 19.44
0 0.00
4 11.11
1 2.78
1 2.78
23 63.89
13 36.11%
46  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 72
4 5.56
2 2.78
8 11.11
6 8.33
6 8.33
46 63.89
26 36.11%
47  โรงเรียนบ้านห้วย 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
48  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 77
11 14.29
2 2.60
14 18.18
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
49  โรงเรียนบ้านหนองหอย 117
10 8.55
6 5.13
25 21.37
0 0.00
0 0.00
76 64.96
41 35.04%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 177
13 7.34
17 9.60
28 15.82
2 1.13
2 1.13
115 64.97
62 35.03%
51  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 141
11 7.80
3 2.13
32 22.70
2 1.42
1 0.71
92 65.25
49 34.75%
52  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 311
26 8.36
26 8.36
53 17.04
3 0.96
0 0.00
203 65.27
108 34.73%
53  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 35
8 22.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 12
2 16.67
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
55  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 27
5 18.52
0 0.00
3 11.11
0 0.00
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
56  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
11 18.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
57  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 148
16 10.81
6 4.05
27 18.24
0 0.00
0 0.00
99 66.89
49 33.11%
58  โรงเรียนบ้านหนองบง 118
4 3.39
4 3.39
23 19.49
4 3.39
4 3.39
79 66.95
39 33.05%
59  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 206
21 10.19
8 3.88
34 16.50
5 2.43
0 0.00
138 66.99
68 33.01%
60  โรงเรียนบ้านทองหลาง 70
11 15.71
1 1.43
9 12.86
2 2.86
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
61  โรงเรียนบ้านกะพี้ 67
3 4.48
3 4.48
16 23.88
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
62  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 84
1 1.19
4 4.76
20 23.81
2 2.38
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
63  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 140
13 9.29
4 2.86
11 7.86
8 5.71
9 6.43
95 67.86
45 32.14%
64  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 106
8 7.55
2 1.89
24 22.64
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
65  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 47
4 8.51
2 4.26
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 82
6 7.32
5 6.10
7 8.54
8 9.76
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 41
5 12.20
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
68  โรงเรียนบ้านซับพลู 109
6 5.50
8 7.34
8 7.34
7 6.42
5 4.59
75 68.81
34 31.19%
69  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 134
9 6.72
6 4.48
22 16.42
4 2.99
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
70  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
8 7.41
4 3.70
17 15.74
3 2.78
1 0.93
75 69.44
33 30.56%
71  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 193
5 2.59
7 3.63
45 23.32
1 0.52
0 0.00
135 69.95
58 30.05%
72  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 107
11 10.28
8 7.48
7 6.54
4 3.74
2 1.87
75 70.09
32 29.91%
73  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 94
5 5.32
2 2.13
21 22.34
0 0.00
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
74  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 131
9 6.87
0 0.00
22 16.79
5 3.82
3 2.29
92 70.23
39 29.77%
75  โรงเรียนบ้านคลองแค 125
8 6.40
8 6.40
7 5.60
14 11.20
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
76  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 143
12 8.39
8 5.59
20 13.99
2 1.40
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
77  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 41
2 4.88
1 2.44
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
78  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 106
7 6.60
0 0.00
21 19.81
3 2.83
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
79  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 38
6 15.79
0 0.00
3 7.89
0 0.00
2 5.26
27 71.05
11 28.95%
80  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 94
9 9.57
3 3.19
12 12.77
3 3.19
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
81  โรงเรียนบ้านบุตะโก 74
8 10.81
0 0.00
12 16.22
1 1.35
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
82  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 46
0 0.00
0 0.00
11 23.91
0 0.00
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
83  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
5 7.25
0 0.00
14 20.29
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
84  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 99
11 11.11
3 3.03
8 8.08
5 5.05
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
85  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 74
3 4.05
3 4.05
11 14.86
0 0.00
3 4.05
54 72.97
20 27.03%
86  โรงเรียนบ้านหนุก 64
6 9.38
1 1.56
6 9.38
3 4.69
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 221
28 12.67
15 6.79
12 5.43
2 0.90
1 0.45
163 73.76
58 26.24%
88  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 61
6 9.84
2 3.28
7 11.48
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
89  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 177
1 0.56
7 3.95
38 21.47
0 0.00
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
90  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 140
10 7.14
2 1.43
18 12.86
0 0.00
6 4.29
104 74.29
36 25.71%
91  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 43
2 4.65
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
92  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 56
1 1.79
2 3.57
8 14.29
2 3.57
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
94  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 60
11 18.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
95  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 16
3 18.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 61
4 6.56
1 1.64
7 11.48
2 3.28
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
97  โรงเรียนบ้านงิ้ว 49
4 8.16
1 2.04
4 8.16
0 0.00
3 6.12
37 75.51
12 24.49%
98  โรงเรียนบ้านหนองแดง 45
3 6.67
2 4.44
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
99  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 37
2 5.41
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
100  โรงเรียนบ้านหนองดุม 136
2 1.47
6 4.41
11 8.09
6 4.41
8 5.88
103 75.74
33 24.26%
101  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 83
6 7.23
1 1.20
13 15.66
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
102  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 88
6 6.82
0 0.00
15 17.05
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
103  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 658
44 6.69
4 0.61
92 13.98
8 1.22
9 1.37
501 76.14
157 23.86%
104  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 59
1 1.69
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
105  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 93
4 4.30
2 2.15
16 17.20
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
106  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 55
0 0.00
0 0.00
12 21.82
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
107  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 94
9 9.57
1 1.06
11 11.70
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
108  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 90
0 0.00
7 7.78
14 15.56
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
109  โรงเรียนบ้านสระตอง 52
5 9.62
3 5.77
3 5.77
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
110  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 61
3 4.92
2 3.28
8 13.11
0 0.00
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
111  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 70
1 1.43
1 1.43
13 18.57
0 0.00
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
112  โรงเรียนบ้านกำปัง 44
3 6.82
2 4.55
4 9.09
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
113  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
114  โรงเรียนบ้านหินลาด 53
1 1.89
1 1.89
10 18.87
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
115  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 71
3 4.23
3 4.23
7 9.86
1 1.41
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
116  โรงเรียนบ้านเสมา 89
8 8.99
6 6.74
6 6.74
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
117  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
118  โรงเรียนบ้านแปรง 152
12 7.89
6 3.95
14 9.21
2 1.32
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
119  โรงเรียนบ้านนา 203
11 5.42
5 2.46
28 13.79
1 0.49
0 0.00
158 77.83
45 22.17%
120  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 105
5 4.76
8 7.62
5 4.76
5 4.76
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
121  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 138
1 0.72
0 0.00
12 8.70
6 4.35
11 7.97
108 78.26
30 21.74%
122  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 92
11 11.96
1 1.09
6 6.52
2 2.17
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
123  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 37
3 8.11
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
124  โรงเรียนบ้านซับยาง 99
7 7.07
0 0.00
6 6.06
3 3.03
5 5.05
78 78.79
21 21.21%
125  โรงเรียนบ้านหนองจาน 156
9 5.77
4 2.56
17 10.90
3 1.92
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
126  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 52
0 0.00
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
127  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
128  โรงเรียนบ้านจาน 202
10 4.95
9 4.46
22 10.89
1 0.50
0 0.00
160 79.21
42 20.79%
129  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
130  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 98
1 1.02
1 1.02
18 18.37
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
131  โรงเรียนบ้านโนนตาล 213
5 2.35
3 1.41
35 16.43
0 0.00
0 0.00
170 79.81
43 20.19%
132  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 154
1 0.65
1 0.65
28 18.18
1 0.65
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
133  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 80
4 5.00
2 2.50
7 8.75
1 1.25
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
134  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 60
0 0.00
1 1.67
8 13.33
0 0.00
3 5.00
48 80.00
12 20.00%
135  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 622
41 6.59
21 3.38
62 9.97
0 0.00
0 0.00
498 80.06
124 19.94%
136  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 117
2 1.71
1 0.85
20 17.09
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
137  โรงเรียนบ้านมะเริง 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
138  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 176
7 3.98
0 0.00
24 13.64
0 0.00
3 1.70
142 80.68
34 19.32%
139  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 75
9 12.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
140  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 134
5 3.73
2 1.49
18 13.43
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
141  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 70
2 2.86
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
142  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 54
0 0.00
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
143  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 196
4 2.04
6 3.06
26 13.27
0 0.00
0 0.00
160 81.63
36 18.37%
144  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 180
3 1.67
5 2.78
24 13.33
0 0.00
1 0.56
147 81.67
33 18.33%
145  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 104
5 4.81
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
146  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 425
13 3.06
26 6.12
11 2.59
16 3.76
11 2.59
348 81.88
77 18.12%
147  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
148  โรงเรียนเทพคงคา 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
149  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 139
14 10.07
0 0.00
10 7.19
0 0.00
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
150  โรงเรียนบ้านสระแจง 79
6 7.59
0 0.00
6 7.59
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
151  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 102
6 5.88
4 3.92
3 2.94
0 0.00
5 4.90
84 82.35
18 17.65%
152  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 155
5 3.23
0 0.00
15 9.68
2 1.29
5 3.23
128 82.58
27 17.42%
153  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 58
2 3.45
3 5.17
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
154  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 93
3 3.23
2 2.15
11 11.83
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
155  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 298
4 1.34
8 2.68
31 10.40
8 2.68
0 0.00
247 82.89
51 17.11%
156  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 76
5 6.58
1 1.32
5 6.58
1 1.32
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
157  โรงเรียนบ้านตะเคียน 205
2 0.98
2 0.98
30 14.63
0 0.00
1 0.49
170 82.93
35 17.07%
158  โรงเรียนบ้านถนนหัก 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
159  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 89
3 3.37
3 3.37
9 10.11
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
160  โรงเรียนบ้านหนองหัน 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
161  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
162  โรงเรียนบ้านค้างพลู 164
3 1.83
5 3.05
19 11.59
0 0.00
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
163  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 116
4 3.45
5 4.31
10 8.62
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
164  โรงเรียนบ้านโนนทอง 80
4 5.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
165  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
166  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 215
14 6.51
3 1.40
17 7.91
0 0.00
0 0.00
181 84.19
34 15.81%
167  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
168  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
169  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
0 0.00
2 2.20
12 13.19
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
170  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
171  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 87
7 8.05
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
172  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 136
5 3.68
2 1.47
12 8.82
1 0.74
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
173  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
174  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 55
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
175  โรงเรียนบ้านสำโรง 98
1 1.02
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
176  โรงเรียนบ้านโนน 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
177  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 202
4 1.98
2 0.99
22 10.89
0 0.00
0 0.00
174 86.14
28 13.86%
178  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
179  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 73
0 0.00
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
180  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 30
0 0.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
181  โรงเรียนบ้านคูเมือง 128
0 0.00
0 0.00
9 7.03
8 6.25
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
182  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 144
3 2.08
2 1.39
12 8.33
2 1.39
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
183  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
184  โรงเรียนบ้านบุระไหว 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
185  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 98
9 9.18
1 1.02
1 1.02
1 1.02
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
186  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 156
3 1.92
5 3.21
11 7.05
0 0.00
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
187  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
188  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
189  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 161
1 0.62
1 0.62
15 9.32
2 1.24
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
190  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 184
6 3.26
4 2.17
11 5.98
0 0.00
0 0.00
163 88.59
21 11.41%
191  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 122
4 3.28
0 0.00
4 3.28
0 0.00
5 4.10
109 89.34
13 10.66%
192  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 105
0 0.00
2 1.90
9 8.57
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
193  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 68
3 4.41
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
194  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 446
10 2.24
0 0.00
30 6.73
0 0.00
0 0.00
406 91.03
40 8.97%
196  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 134
4 2.99
3 2.24
3 2.24
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
197  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 128
3 2.34
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
198  โรงเรียนบ้านสระพัง 93
1 1.08
0 0.00
3 3.23
3 3.23
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
199  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
200  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 156
0 0.00
1 0.64
10 6.41
0 0.00
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
201  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 128
0 0.00
0 0.00
9 7.03
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
202  โรงเรียนบ้านหนองไทร 109
5 4.59
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
203  โรงเรียนบ้านหินเพิง 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
204  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
205  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 123
0 0.00
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
206  โรงเรียนบ้านเจริญผล 146
3 2.05
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
138 94.52
8 5.48%
207  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 169
3 1.78
0 0.00
6 3.55
0 0.00
0 0.00
160 94.67
9 5.33%
208  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
209  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 94
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.13
90 95.74
4 4.26%
210  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
1 0.80
121 96.80
4 3.20%
211  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
212  โรงเรียนบ้านวังสนวน 118
0 0.00
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
213  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,033 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 6.68
เตี้ย  837 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,018 12.56
ผอมและเตี้ย  637 2.65
อ้วนและเตี้ย  656 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,279 71.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,754 คน


28.10%


Powered By www.thaieducation.net