ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบันไดม้า 89
11 12.36
10 11.24
16 17.98
11 12.36
11 12.36
30 33.71
59 66.29%
2  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 381
48 12.60
41 10.76
57 14.96
42 11.02
58 15.22
135 35.43
246 64.57%
3  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 68
8 11.76
10 14.71
9 13.24
7 10.29
7 10.29
27 39.71
41 60.29%
4  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 730
229 31.37
24 3.29
151 20.68
0 0.00
5 0.68
321 43.97
409 56.03%
5  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 142
15 10.56
13 9.15
20 14.08
13 9.15
15 10.56
66 46.48
76 53.52%
6  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 204
25 12.25
15 7.35
25 12.25
15 7.35
20 9.80
104 50.98
100 49.02%
7  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 124
9 7.26
9 7.26
20 16.13
6 4.84
15 12.10
65 52.42
59 47.58%
8  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 352
82 23.30
25 7.10
10 2.84
20 5.68
20 5.68
195 55.40
157 44.60%
9  โรงเรียนบ้านหมูสี 100
6 6.00
5 5.00
10 10.00
10 10.00
10 10.00
59 59.00
41 41.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 149
12 8.05
10 6.71
12 8.05
10 6.71
12 8.05
93 62.42
56 37.58%
11  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 174
5 2.87
5 2.87
30 17.24
15 8.62
10 5.75
109 62.64
65 37.36%
12  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 51
11 21.57
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
13  โรงเรียนบ้านซับใต้ 62
4 6.45
11 17.74
8 12.90
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
14  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 125
9 7.20
4 3.20
28 22.40
5 4.00
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
15  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 108
7 6.48
8 7.41
14 12.96
3 2.78
7 6.48
69 63.89
39 36.11%
16  โรงเรียนบ้านซับใต้ 167
10 5.99
10 5.99
20 11.98
10 5.99
10 5.99
107 64.07
60 35.93%
17  โรงเรียนบ้านสระเพลง 143
10 6.99
10 6.99
10 6.99
10 6.99
10 6.99
93 65.03
50 34.97%
18  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 49
5 10.20
0 0.00
5 10.20
2 4.08
5 10.20
32 65.31
17 34.69%
19  โรงเรียนวัดกลางดง 223
16 7.17
18 8.07
40 17.94
1 0.45
1 0.45
147 65.92
76 34.08%
20  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 110
11 10.00
4 3.64
8 7.27
8 7.27
5 4.55
74 67.27
36 32.73%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 71
5 7.04
3 4.23
5 7.04
5 7.04
5 7.04
48 67.61
23 32.39%
22  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 402
20 4.98
30 7.46
40 9.95
20 4.98
20 4.98
272 67.66
130 32.34%
23  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 145
10 6.90
10 6.90
10 6.90
8 5.52
8 5.52
99 68.28
46 31.72%
24  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 113
3 2.65
2 1.77
10 8.85
10 8.85
10 8.85
78 69.03
35 30.97%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
3 3.57
10 11.90
58 69.05
26 30.95%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 221
15 6.79
10 4.52
18 8.14
15 6.79
10 4.52
153 69.23
68 30.77%
27  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 186
16 8.60
26 13.98
11 5.91
4 2.15
0 0.00
129 69.35
57 30.65%
28  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 59
4 6.78
1 1.69
6 10.17
4 6.78
3 5.08
41 69.49
18 30.51%
29  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
3 5.77
5 9.62
37 71.15
15 28.85%
30  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 88
5 5.68
5 5.68
5 5.68
5 5.68
5 5.68
63 71.59
25 28.41%
31  โรงเรียนบ้านหินดาด 166
9 5.42
7 4.22
10 6.02
10 6.02
10 6.02
120 72.29
46 27.71%
32  โรงเรียนคีรีวัฒนา 181
7 3.87
7 3.87
25 13.81
1 0.55
10 5.52
131 72.38
50 27.62%
33  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 110
5 4.55
5 4.55
11 10.00
5 4.55
4 3.64
80 72.73
30 27.27%
34  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 140
8 5.71
10 7.14
10 7.14
5 3.57
5 3.57
102 72.86
38 27.14%
35  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 436
20 4.59
20 4.59
30 6.88
23 5.28
25 5.73
318 72.94
118 27.06%
36  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 137
6 4.38
5 3.65
10 7.30
6 4.38
10 7.30
100 72.99
37 27.01%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 89
11 12.36
1 1.12
8 8.99
4 4.49
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
38  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 186
10 5.38
10 5.38
10 5.38
10 5.38
10 5.38
136 73.12
50 26.88%
39  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 79
3 3.80
3 3.80
5 6.33
5 6.33
5 6.33
58 73.42
21 26.58%
40  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 79
2 2.53
3 3.80
5 6.33
6 7.59
5 6.33
58 73.42
21 26.58%
41  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 936
43 4.59
55 5.88
90 9.62
35 3.74
20 2.14
693 74.04
243 25.96%
42  โรงเรียนบ้านปางโก 82
5 6.10
5 6.10
10 12.20
1 1.22
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
43  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 98
6 6.12
5 5.10
9 9.18
5 5.10
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
44  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 184
9 4.89
10 5.43
10 5.43
9 4.89
8 4.35
138 75.00
46 25.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 165
1 0.61
7 4.24
21 12.73
1 0.61
11 6.67
124 75.15
41 24.85%
46  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 89
4 4.49
0 0.00
18 20.22
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
47  โรงเรียนพรพิทยาคม 122
5 4.10
5 4.10
10 8.20
5 4.10
5 4.10
92 75.41
30 24.59%
48  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 82
2 2.44
4 4.88
14 17.07
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
49  โรงเรียนบ้านหนองขาม 41
0 0.00
1 2.44
7 17.07
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 180
10 5.56
7 3.89
10 5.56
10 5.56
6 3.33
137 76.11
43 23.89%
51  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 210
10 4.76
10 4.76
10 4.76
10 4.76
10 4.76
160 76.19
50 23.81%
52  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 152
7 4.61
7 4.61
6 3.95
8 5.26
8 5.26
116 76.32
36 23.68%
53  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 143
4 2.80
9 6.29
8 5.59
6 4.20
6 4.20
110 76.92
33 23.08%
54  โรงเรียนสันติพัฒนา 39
5 12.82
1 2.56
2 5.13
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
55  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 677
28 4.14
20 2.95
45 6.65
20 2.95
40 5.91
524 77.40
153 22.60%
56  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 342
21 6.14
15 4.39
35 10.23
6 1.75
0 0.00
265 77.49
77 22.51%
57  โรงเรียนสง่าพัฒนา 129
10 7.75
2 1.55
5 3.88
10 7.75
2 1.55
100 77.52
29 22.48%
58  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 170
6 3.53
11 6.47
13 7.65
5 2.94
3 1.76
132 77.65
38 22.35%
59  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 135
5 3.70
2 1.48
9 6.67
7 5.19
7 5.19
105 77.78
30 22.22%
60  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 55
3 5.45
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
61  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 262
10 3.82
10 3.82
15 5.73
10 3.82
12 4.58
205 78.24
57 21.76%
62  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 92
2 2.17
0 0.00
18 19.57
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
63  โรงเรียนบ้านเขาวง 212
9 4.25
7 3.30
10 4.72
10 4.72
10 4.72
166 78.30
46 21.70%
64  โรงเรียนบ้านหินเพิง 194
20 10.31
5 2.58
16 8.25
1 0.52
0 0.00
152 78.35
42 21.65%
65  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 162
7 4.32
7 4.32
5 3.09
8 4.94
8 4.94
127 78.40
35 21.60%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 181
5 2.76
9 4.97
10 5.52
5 2.76
10 5.52
142 78.45
39 21.55%
67  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 94
3 3.19
0 0.00
15 15.96
0 0.00
2 2.13
74 78.72
20 21.28%
68  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 71
3 4.23
2 2.82
4 5.63
3 4.23
3 4.23
56 78.87
15 21.13%
69  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 109
3 2.75
2 1.83
18 16.51
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
70  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 105
7 6.67
5 4.76
10 9.52
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
71  โรงเรียนบ้านหนองโอง 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
72  โรงเรียนบ้านหนองแวง 150
6 4.00
6 4.00
8 5.33
6 4.00
5 3.33
119 79.33
31 20.67%
73  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 150
6 4.00
5 3.33
12 8.00
3 2.00
5 3.33
119 79.33
31 20.67%
74  โรงเรียนบ้านซับหวาย 97
11 11.34
4 4.12
3 3.09
2 2.06
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
75  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 136
5 3.68
7 5.15
13 9.56
3 2.21
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
76  โรงเรียนบ้านคลองยาง 465
25 5.38
20 4.30
15 3.23
20 4.30
15 3.23
370 79.57
95 20.43%
77  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 520
25 4.81
19 3.65
20 3.85
20 3.85
20 3.85
416 80.00
104 20.00%
78  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
1 2.50
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
79  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
80  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 121
6 4.96
9 7.44
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
81  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
2 2.47
5 6.17
65 80.25
16 19.75%
82  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 122
4 3.28
5 4.10
5 4.10
5 4.10
5 4.10
98 80.33
24 19.67%
83  โรงเรียนบ้านวังสีสด 129
7 5.43
2 1.55
16 12.40
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
84  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 83
3 3.61
3 3.61
6 7.23
1 1.20
3 3.61
67 80.72
16 19.28%
85  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 109
5 4.59
1 0.92
5 4.59
5 4.59
5 4.59
88 80.73
21 19.27%
86  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
87  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 95
4 4.21
2 2.11
4 4.21
4 4.21
4 4.21
77 81.05
18 18.95%
88  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
89  โรงเรียนบ้านหนองจอก 82
1 1.22
1 1.22
7 8.54
1 1.22
5 6.10
67 81.71
15 18.29%
90  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 564
13 2.30
14 2.48
30 5.32
15 2.66
30 5.32
462 81.91
102 18.09%
91  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 67
0 0.00
4 5.97
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
92  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 91
2 2.20
4 4.40
6 6.59
3 3.30
1 1.10
75 82.42
16 17.58%
93  โรงเรียนบ้านหนองเบน 188
5 2.66
8 4.26
5 2.66
10 5.32
5 2.66
155 82.45
33 17.55%
94  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 190
7 3.68
8 4.21
7 3.68
6 3.16
5 2.63
157 82.63
33 17.37%
95  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
96  โรงเรียนบ้านวังราง 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
97  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 292
10 3.42
10 3.42
10 3.42
10 3.42
10 3.42
242 82.88
50 17.12%
98  โรงเรียนบ้านซับน้อย 199
4 2.01
1 0.50
23 11.56
6 3.02
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
99  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 148
5 3.38
2 1.35
5 3.38
8 5.41
5 3.38
123 83.11
25 16.89%
101  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 362
14 3.87
7 1.93
20 5.52
10 2.76
10 2.76
301 83.15
61 16.85%
102  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 234
8 3.42
11 4.70
20 8.55
0 0.00
0 0.00
195 83.33
39 16.67%
103  โรงเรียนขนงพระใต้ 302
10 3.31
10 3.31
10 3.31
10 3.31
10 3.31
252 83.44
50 16.56%
104  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 151
5 3.31
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
105  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 204
5 2.45
5 2.45
22 10.78
1 0.49
0 0.00
171 83.82
33 16.18%
106  โรงเรียนบ้านบุตาสง 88
3 3.41
2 2.27
5 5.68
2 2.27
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
107  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 151
10 6.62
4 2.65
10 6.62
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
108  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
2 5.26
32 84.21
6 15.79%
109  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
110  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 57
3 5.26
1 1.75
3 5.26
1 1.75
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
111  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 108
5 4.63
2 1.85
9 8.33
1 0.93
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
112  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 504
21 4.17
15 2.98
36 7.14
6 1.19
0 0.00
426 84.52
78 15.48%
113  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 143
5 3.50
5 3.50
10 6.99
1 0.70
1 0.70
121 84.62
22 15.38%
114  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 80
2 2.50
2 2.50
6 7.50
1 1.25
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
115  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 95
3 3.16
3 3.16
4 4.21
2 2.11
2 2.11
81 85.26
14 14.74%
116  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 41
0 0.00
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
117  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
59 85.51
10 14.49%
118  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 149
5 3.36
1 0.67
5 3.36
5 3.36
5 3.36
128 85.91
21 14.09%
119  โรงเรียนบ้านวังไทร 258
5 1.94
5 1.94
26 10.08
0 0.00
0 0.00
222 86.05
36 13.95%
120  โรงเรียนบ้านสองคร 144
4 2.78
1 0.69
15 10.42
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
121  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
122  โรงเรียนบ้านหนองเลา 80
2 2.50
3 3.75
3 3.75
1 1.25
2 2.50
69 86.25
11 13.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 95
2 2.11
2 2.11
5 5.26
2 2.11
2 2.11
82 86.32
13 13.68%
124  โรงเรียนบ้านปางละกอ 172
1 0.58
1 0.58
11 6.40
1 0.58
9 5.23
149 86.63
23 13.37%
125  โรงเรียนบ้านสอยดาว 135
2 1.48
2 1.48
6 4.44
2 1.48
6 4.44
117 86.67
18 13.33%
126  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 145
1 0.69
1 0.69
15 10.34
1 0.69
1 0.69
126 86.90
19 13.10%
127  โรงเรียนวัดกุดเวียน 39
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
128  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
129  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 12.50
28 87.50
4 12.50%
130  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 96
5 5.21
1 1.04
3 3.13
1 1.04
2 2.08
84 87.50
12 12.50%
131  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
132  โรงเรียนบ้านโนนรัง 65
1 1.54
1 1.54
4 6.15
1 1.54
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
133  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 82
2 2.44
3 3.66
5 6.10
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
134  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 469
15 3.20
15 3.20
6 1.28
4 0.85
17 3.62
412 87.85
57 12.15%
135  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
1 1.52
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
136  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 66
4 6.06
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
137  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 199
3 1.51
2 1.01
6 3.02
6 3.02
7 3.52
175 87.94
24 12.06%
138  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 211
5 2.37
5 2.37
5 2.37
5 2.37
5 2.37
186 88.15
25 11.85%
139  โรงเรียนบ้านหนองบอน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 11.76
30 88.24
4 11.76%
140  โรงเรียนบ้านหนองตอ 88
0 0.00
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
141  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
2 2.47
2 2.47
72 88.89
9 11.11%
142  โรงเรียนเสมาวิทยา 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
143  โรงเรียนบ้านสลักใด 186
1 0.54
1 0.54
16 8.60
1 0.54
1 0.54
166 89.25
20 10.75%
144  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
145  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 116
1 0.86
2 1.72
2 1.72
5 4.31
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
146  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 127
3 2.36
3 2.36
5 3.94
1 0.79
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
147  โรงเรียนบ้านนากลาง 191
8 4.19
1 0.52
8 4.19
0 0.00
1 0.52
173 90.58
18 9.42%
148  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
149  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 107
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
150  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 66
4 6.06
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
151  โรงเรียนสันติวิทยา 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
51 91.07
5 8.93%
152  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
153  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 80
2 2.50
1 1.25
3 3.75
1 1.25
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
154  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 175
0 0.00
0 0.00
15 8.57
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
155  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 199
2 1.01
2 1.01
8 4.02
3 1.51
2 1.01
182 91.46
17 8.54%
156  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
157  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 63
1 1.59
1 1.59
1 1.59
1 1.59
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
158  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
2 3.13
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
159  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 155
0 0.00
3 1.94
4 2.58
5 3.23
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
160  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 181
2 1.10
2 1.10
2 1.10
4 2.21
4 2.21
167 92.27
14 7.73%
161  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 145
1 0.69
2 1.38
2 1.38
5 3.45
1 0.69
134 92.41
11 7.59%
162  โรงเรียนบ้านสายชนวน 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
163  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
164  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
165  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
71 93.42
5 6.58%
166  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
167  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
168  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 112
1 0.89
1 0.89
3 2.68
1 0.89
1 0.89
105 93.75
7 6.25%
169  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 308
4 1.30
3 0.97
4 1.30
4 1.30
4 1.30
289 93.83
19 6.17%
170  โรงเรียนหนองน้ำใส 562
7 1.25
5 0.89
8 1.42
8 1.42
5 0.89
529 94.13
33 5.87%
171  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
1 1.15
1 1.15
82 94.25
5 5.75%
172  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 88
1 1.14
1 1.14
1 1.14
1 1.14
1 1.14
83 94.32
5 5.68%
173  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
174  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 130
2 1.54
1 0.77
1 0.77
1 0.77
2 1.54
123 94.62
7 5.38%
175  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 96
5 5.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
176  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 127
1 0.79
1 0.79
0 0.00
1 0.79
1 0.79
123 96.85
4 3.15%
177  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 153
0 0.00
0 0.00
1 0.65
0 0.00
3 1.96
149 97.39
4 2.61%
178  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 211
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
211 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 200
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
200 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,346 5.03
เตี้ย  940 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,884 7.04
ผอมและเตี้ย  784 2.93
อ้วนและเตี้ย  827 3.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,996 78.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,781 คน


21.59%


Powered By www.thaieducation.net