ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 53
9 16.98
10 18.87
12 22.64
11 20.75
11 20.75
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 116
13 11.21
14 12.07
35 30.17
12 10.34
6 5.17
36 31.03
80 68.97%
3  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 205
26 12.68
9 4.39
19 9.27
38 18.54
26 12.68
87 42.44
118 57.56%
4  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 101
10 9.90
3 2.97
27 26.73
15 14.85
3 2.97
43 42.57
58 57.43%
5  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 121
12 9.92
8 6.61
8 6.61
20 16.53
16 13.22
57 47.11
64 52.89%
6  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
2 6.06
4 12.12
4 12.12
6 18.18
1 3.03
16 48.48
17 51.52%
7  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 70
10 14.29
4 5.71
21 30.00
1 1.43
0 0.00
34 48.57
36 51.43%
8  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 101
18 17.82
13 12.87
8 7.92
6 5.94
6 5.94
50 49.50
51 50.50%
9  โรงเรียนบ้านไชยวาล 162
29 17.90
18 11.11
23 14.20
11 6.79
0 0.00
81 50.00
81 50.00%
10  โรงเรียนตะแบกวิทยา 172
28 16.28
2 1.16
40 23.26
11 6.40
1 0.58
90 52.33
82 47.67%
11  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 89
19 21.35
5 5.62
9 10.11
6 6.74
1 1.12
49 55.06
40 44.94%
12  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 88
7 7.95
1 1.14
25 28.41
4 4.55
1 1.14
50 56.82
38 43.18%
13  โรงเรียนบ้านสระประทีป 145
20 13.79
19 13.10
23 15.86
0 0.00
0 0.00
83 57.24
62 42.76%
14  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 129
17 13.18
17 13.18
7 5.43
7 5.43
7 5.43
74 57.36
55 42.64%
15  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 179
30 16.76
11 6.15
35 19.55
0 0.00
0 0.00
103 57.54
76 42.46%
16  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 146
5 3.42
4 2.74
24 16.44
9 6.16
19 13.01
85 58.22
61 41.78%
17  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 113
14 12.39
10 8.85
21 18.58
2 1.77
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
18  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 104
4 3.85
7 6.73
9 8.65
9 8.65
14 13.46
61 58.65
43 41.35%
19  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 145
9 6.21
14 9.66
15 10.34
11 7.59
10 6.90
86 59.31
59 40.69%
20  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1146
82 7.16
64 5.58
271 23.65
36 3.14
1 0.09
692 60.38
454 39.62%
21  โรงเรียนวัดโพนทราย 93
9 9.68
9 9.68
18 19.35
0 0.00
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
22  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 131
19 14.50
11 8.40
10 7.63
5 3.82
5 3.82
81 61.83
50 38.17%
23  โรงเรียนบ้านมาบกราด 228
42 18.42
6 2.63
38 16.67
0 0.00
0 0.00
142 62.28
86 37.72%
24  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 175
9 5.14
8 4.57
14 8.00
3 1.71
32 18.29
109 62.29
66 37.71%
25  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 77
10 12.99
3 3.90
15 19.48
1 1.30
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
26  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 101
10 9.90
4 3.96
17 16.83
7 6.93
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
27  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
4 9.30
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
28  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 73
2 2.74
6 8.22
19 26.03
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
29  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 19
0 0.00
0 0.00
7 36.84
0 0.00
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
30  โรงเรียนบ้านปางไม้ 86
13 15.12
8 9.30
8 9.30
2 2.33
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
31  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 107
14 13.08
0 0.00
20 18.69
4 3.74
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
32  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 102
21 20.59
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
33  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 142
14 9.86
4 2.82
18 12.68
10 7.04
0 0.00
96 67.61
46 32.39%
34  โรงเรียนบ้านคลองเตย 102
8 7.84
6 5.88
17 16.67
2 1.96
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
35  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 464
15 3.23
4 0.86
79 17.03
19 4.09
33 7.11
314 67.67
150 32.33%
36  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 50
8 16.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
37  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 86
10 11.63
1 1.16
12 13.95
2 2.33
2 2.33
59 68.60
27 31.40%
38  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 102
14 13.73
0 0.00
16 15.69
2 1.96
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
39  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 118
9 7.63
3 2.54
5 4.24
12 10.17
8 6.78
81 68.64
37 31.36%
40  โรงเรียนวัดพรหมราช 179
6 3.35
3 1.68
29 16.20
9 5.03
9 5.03
123 68.72
56 31.28%
41  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 112
8 7.14
5 4.46
12 10.71
10 8.93
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
42  โรงเรียนบ้านไผ่ 109
5 4.59
0 0.00
26 23.85
3 2.75
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
43  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 244
30 12.30
5 2.05
40 16.39
1 0.41
0 0.00
168 68.85
76 31.15%
44  โรงเรียนไผ่สีสุก 122
16 13.11
5 4.10
17 13.93
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
45  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 317
25 7.89
24 7.57
23 7.26
21 6.62
5 1.58
219 69.09
98 30.91%
46  โรงเรียนบ้านใหญ่ 201
13 6.47
5 2.49
43 21.39
1 0.50
0 0.00
139 69.15
62 30.85%
47  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 124
8 6.45
0 0.00
20 16.13
2 1.61
8 6.45
86 69.35
38 30.65%
48  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 172
25 14.53
11 6.40
13 7.56
3 1.74
0 0.00
120 69.77
52 30.23%
49  โรงเรียนจอมทองวิทยา 139
20 14.39
11 7.91
11 7.91
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
50  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 140
7 5.00
2 1.43
14 10.00
9 6.43
10 7.14
98 70.00
42 30.00%
51  โรงเรียนบ้านหนองตาด 77
10 12.99
7 9.09
6 7.79
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
52  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 326
18 5.52
8 2.45
68 20.86
3 0.92
0 0.00
229 70.25
97 29.75%
53  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 125
9 7.20
6 4.80
21 16.80
1 0.80
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
54  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 34
0 0.00
3 8.82
6 17.65
0 0.00
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
55  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 130
16 12.31
7 5.38
10 7.69
3 2.31
2 1.54
92 70.77
38 29.23%
56  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 89
1 1.12
0 0.00
25 28.09
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
57  โรงเรียนบ้านหนองกก 73
3 4.11
1 1.37
17 23.29
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
58  โรงเรียนวัดหงษ์ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
2 9.52
15 71.43
6 28.57%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 156
6 3.85
10 6.41
21 13.46
4 2.56
3 1.92
112 71.79
44 28.21%
60  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 71
8 11.27
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
61  โรงเรียนบ้านวังหิน 47
6 12.77
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
62  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 252
19 7.54
19 7.54
28 11.11
1 0.40
2 0.79
183 72.62
69 27.38%
63  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 811
79 9.74
15 1.85
125 15.41
2 0.25
0 0.00
590 72.75
221 27.25%
64  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 93
8 8.60
9 9.68
8 8.60
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
65  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 86
11 12.79
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
66  โรงเรียนบ้านกลาง 72
0 0.00
7 9.72
12 16.67
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 587
29 4.94
12 2.04
103 17.55
3 0.51
6 1.02
434 73.94
153 26.06%
68  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 54
3 5.56
3 5.56
8 14.81
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
69  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 172
9 5.23
6 3.49
25 14.53
3 1.74
1 0.58
128 74.42
44 25.58%
70  โรงเรียนบ้านหนองโดน 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
71  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 126
6 4.76
0 0.00
25 19.84
0 0.00
1 0.79
94 74.60
32 25.40%
72  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 60
3 5.00
2 3.33
8 13.33
0 0.00
2 3.33
45 75.00
15 25.00%
73  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 68
5 7.35
0 0.00
8 11.76
2 2.94
2 2.94
51 75.00
17 25.00%
74  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 105
0 0.00
3 2.86
23 21.90
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
75  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 178
8 4.49
6 3.37
30 16.85
0 0.00
0 0.00
134 75.28
44 24.72%
76  โรงเรียนบ้านหนองเมา 73
5 6.85
2 2.74
10 13.70
0 0.00
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
77  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 102
7 6.86
6 5.88
12 11.76
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
78  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 278
21 7.55
11 3.96
36 12.95
0 0.00
0 0.00
210 75.54
68 24.46%
79  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 132
11 8.33
1 0.76
20 15.15
0 0.00
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
80  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 67
4 5.97
0 0.00
8 11.94
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
81  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 499
40 8.02
7 1.40
67 13.43
2 0.40
3 0.60
380 76.15
119 23.85%
82  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 195
9 4.62
10 5.13
14 7.18
9 4.62
2 1.03
151 77.44
44 22.56%
83  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 153
3 1.96
8 5.23
20 13.07
3 1.96
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
84  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
85  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 118
12 10.17
5 4.24
9 7.63
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
86  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 128
9 7.03
8 6.25
6 4.69
2 1.56
3 2.34
100 78.13
28 21.88%
88  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 60
6 10.00
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
89  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 117
8 6.84
5 4.27
12 10.26
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
90  โรงเรียนบ้านหนองแวง 155
14 9.03
13 8.39
0 0.00
5 3.23
1 0.65
122 78.71
33 21.29%
91  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 76
3 3.95
3 3.95
6 7.89
4 5.26
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
92  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
17 19.77
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
93  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 139
6 4.32
2 1.44
9 6.47
4 2.88
8 5.76
110 79.14
29 20.86%
94  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 125
6 4.80
0 0.00
20 16.00
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
95  โรงเรียนบ้านคลองบง 87
7 8.05
0 0.00
6 6.90
0 0.00
5 5.75
69 79.31
18 20.69%
96  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 83
3 3.61
4 4.82
4 4.82
2 2.41
4 4.82
66 79.52
17 20.48%
97  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 83
12 14.46
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
98  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 200
6 3.00
10 5.00
6 3.00
0 0.00
18 9.00
160 80.00
40 20.00%
99  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 181
9 4.97
2 1.10
25 13.81
0 0.00
0 0.00
145 80.11
36 19.89%
100  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 463
11 2.38
54 11.66
21 4.54
6 1.30
0 0.00
371 80.13
92 19.87%
101  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 106
0 0.00
3 2.83
17 16.04
0 0.00
1 0.94
85 80.19
21 19.81%
102  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 188
22 11.70
3 1.60
9 4.79
3 1.60
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
103  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 82
6 7.32
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
104  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 115
11 9.57
3 2.61
7 6.09
0 0.00
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
105  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 95
6 6.32
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
106  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 85
5 5.88
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
107  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 77
1 1.30
7 9.09
6 7.79
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
108  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
109  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 157
5 3.18
8 5.10
15 9.55
0 0.00
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
110  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 108
6 5.56
4 3.70
9 8.33
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
111  โรงเรียนบ้านซับเต่า 91
3 3.30
2 2.20
10 10.99
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
112  โรงเรียนบ้านระเริง 180
11 6.11
0 0.00
20 11.11
0 0.00
0 0.00
149 82.78
31 17.22%
113  โรงเรียนบ้านหนองไทร 99
1 1.01
1 1.01
14 14.14
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
114  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 106
2 1.89
0 0.00
14 13.21
2 1.89
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
115  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 136
3 2.21
0 0.00
12 8.82
0 0.00
8 5.88
113 83.09
23 16.91%
116  โรงเรียนบ้านแชะ 192
9 4.69
2 1.04
15 7.81
6 3.13
0 0.00
160 83.33
32 16.67%
117  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
1 0.97
4 3.88
8 7.77
2 1.94
2 1.94
86 83.50
17 16.50%
118  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 152
3 1.97
2 1.32
18 11.84
2 1.32
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
119  โรงเรียนบ้านหนองรัง 134
8 5.97
1 0.75
9 6.72
4 2.99
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
120  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 80
2 2.50
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
121  โรงเรียนบ้านบุตะโก 154
13 8.44
0 0.00
12 7.79
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
122  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
123  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 190
10 5.26
5 2.63
15 7.89
0 0.00
0 0.00
160 84.21
30 15.79%
124  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
1 1.11
4 4.44
8 8.89
1 1.11
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
125  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
1 0.97
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
126  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 129
4 3.10
5 3.88
7 5.43
2 1.55
2 1.55
109 84.50
20 15.50%
127  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 106
11 10.38
2 1.89
3 2.83
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
128  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
129  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 121
6 4.96
2 1.65
8 6.61
2 1.65
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
130  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 246
9 3.66
7 2.85
10 4.07
4 1.63
6 2.44
210 85.37
36 14.63%
131  โรงเรียนบ้านหนองหิน 89
5 5.62
2 2.25
5 5.62
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
132  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
133  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 93
4 4.30
0 0.00
8 8.60
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
134  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 65
0 0.00
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
135  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
136  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 147
3 2.04
1 0.68
13 8.84
3 2.04
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
137  โรงเรียนบ้านหนองแดง 140
9 6.43
0 0.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
138  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 386
27 6.99
3 0.78
19 4.92
0 0.00
1 0.26
336 87.05
50 12.95%
139  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 85
2 2.35
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
140  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
141  โรงเรียนบ้านลำเพียก 105
3 2.86
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
142  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 143
6 4.20
3 2.10
5 3.50
3 2.10
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
143  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 118
5 4.24
2 1.69
7 5.93
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
144  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
145  โรงเรียนบ้านสันติสุข 232
6 2.59
2 0.86
17 7.33
0 0.00
2 0.86
205 88.36
27 11.64%
146  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 112
3 2.68
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
147  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 216
6 2.78
6 2.78
8 3.70
3 1.39
2 0.93
191 88.43
25 11.57%
148  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 135
2 1.48
2 1.48
10 7.41
1 0.74
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
149  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
150  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 101
2 1.98
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
151  โรงเรียนบ้านหนองโสน 66
1 1.52
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
152  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
153  โรงเรียนบ้านน้อย 134
5 3.73
0 0.00
3 2.24
0 0.00
5 3.73
121 90.30
13 9.70%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 373
7 1.88
3 0.80
15 4.02
5 1.34
5 1.34
338 90.62
35 9.38%
155  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 151
4 2.65
4 2.65
6 3.97
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
156  โรงเรียนบ้านวังหมี 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
157  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 253
10 3.95
7 2.77
6 2.37
0 0.00
0 0.00
230 90.91
23 9.09%
158  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
1 1.30
70 90.91
7 9.09%
159  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 77
1 1.30
1 1.30
3 3.90
0 0.00
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
160  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
5 2.29
6 2.75
4 1.83
4 1.83
0 0.00
199 91.28
19 8.72%
161  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
162  โรงเรียนบ้านโคกโจด 77
3 3.90
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
163  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 78
2 2.56
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
164  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 55
1 1.82
0 0.00
1 1.82
1 1.82
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
165  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 102
2 1.96
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
166  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 210
9 4.29
0 0.00
5 2.38
0 0.00
0 0.00
196 93.33
14 6.67%
167  โรงเรียนบ้านลำไซกง 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
168  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 210
1 0.48
1 0.48
8 3.81
1 0.48
0 0.00
199 94.76
11 5.24%
169  โรงเรียนบ้านคลองทราย 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
170  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 160
3 1.88
4 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
171  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
172  โรงเรียนบ้านโนนแดง 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
173  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
174  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
175  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
176  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านไทรงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนวัดม่วง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนหนองประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,252 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,559 6.43
เตี้ย  800 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,760 11.38
ผอมและเตี้ย  464 1.91
อ้วนและเตี้ย  343 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,326 75.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,926 คน


24.44%


Powered By www.thaieducation.net