ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 783
36 4.60
165 21.07
172 21.97
199 25.42
211 26.95
0 0.00
783 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบึงไทย 63
5 7.94
1 1.59
57 90.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโจด 92
71 77.17
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
8 8.70
84 91.30%
4  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 142
18 12.68
11 7.75
11 7.75
29 20.42
22 15.49
51 35.92
91 64.08%
5  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 81
16 19.75
14 17.28
17 20.99
4 4.94
0 0.00
30 37.04
51 62.96%
6  โรงเรียนบ้านโคกพระ 112
15 13.39
21 18.75
6 5.36
23 20.54
4 3.57
43 38.39
69 61.61%
7  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 32
4 12.50
4 12.50
7 21.88
4 12.50
0 0.00
13 40.63
19 59.38%
8  โรงเรียนบ้านละลม 205
14 6.83
10 4.88
47 22.93
0 0.00
47 22.93
87 42.44
118 57.56%
9  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 140
52 37.14
0 0.00
20 14.29
0 0.00
4 2.86
64 45.71
76 54.29%
10  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 43
7 16.28
8 18.60
2 4.65
6 13.95
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
11  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 827
113 13.66
19 2.30
91 11.00
132 15.96
71 8.59
401 48.49
426 51.51%
12  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 117
9 7.69
5 4.27
13 11.11
10 8.55
23 19.66
57 48.72
60 51.28%
13  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
15 10.34
8 5.52
20 13.79
16 11.03
14 9.66
72 49.66
73 50.34%
14  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 33
6 18.18
2 6.06
4 12.12
4 12.12
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 153
16 10.46
16 10.46
13 8.50
13 8.50
12 7.84
83 54.25
70 45.75%
16  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 42
5 11.90
2 4.76
10 23.81
2 4.76
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
17  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 144
19 13.19
12 8.33
26 18.06
5 3.47
1 0.69
81 56.25
63 43.75%
18  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 178
6 3.37
10 5.62
27 15.17
14 7.87
20 11.24
101 56.74
77 43.26%
19  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 139
11 7.91
11 7.91
15 10.79
14 10.07
9 6.47
79 56.83
60 43.17%
20  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 79
9 11.39
5 6.33
12 15.19
8 10.13
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
21  โรงเรียนบ้านดงพลอง 189
16 8.47
11 5.82
43 22.75
9 4.76
0 0.00
110 58.20
79 41.80%
22  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 153
12 7.84
10 6.54
17 11.11
10 6.54
14 9.15
90 58.82
63 41.18%
23  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 254
35 13.78
14 5.51
8 3.15
0 0.00
47 18.50
150 59.06
104 40.94%
24  โรงเรียนบ้านพระ 262
34 12.98
16 6.11
50 19.08
6 2.29
0 0.00
156 59.54
106 40.46%
25  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 35
4 11.43
6 17.14
4 11.43
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนบ้านกรูด 101
9 8.91
6 5.94
17 16.83
8 7.92
0 0.00
61 60.40
40 39.60%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 173
6 3.47
4 2.31
26 15.03
10 5.78
22 12.72
105 60.69
68 39.31%
28  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 190
16 8.42
14 7.37
37 19.47
5 2.63
1 0.53
117 61.58
73 38.42%
29  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
1 2.38
7 16.67
26 61.90
16 38.10%
30  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 140
13 9.29
10 7.14
29 20.71
0 0.00
0 0.00
88 62.86
52 37.14%
31  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 35
7 20.00
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
32  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 186
8 4.30
4 2.15
27 14.52
12 6.45
18 9.68
117 62.90
69 37.10%
33  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 153
18 11.76
4 2.61
23 15.03
11 7.19
0 0.00
97 63.40
56 36.60%
34  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 126
14 11.11
5 3.97
17 13.49
9 7.14
1 0.79
80 63.49
46 36.51%
35  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 96
10 10.42
3 3.13
20 20.83
1 1.04
1 1.04
61 63.54
35 36.46%
36  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1116
113 10.13
36 3.23
108 9.68
27 2.42
108 9.68
724 64.87
392 35.13%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 116
11 9.48
12 10.34
17 14.66
0 0.00
0 0.00
76 65.52
40 34.48%
38  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 241
23 9.54
25 10.37
12 4.98
12 4.98
11 4.56
158 65.56
83 34.44%
39  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 62
8 12.90
6 9.68
4 6.45
3 4.84
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
40  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 89
7 7.87
3 3.37
19 21.35
1 1.12
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
41  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 96
11 11.46
5 5.21
15 15.63
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
42  โรงเรียนบ้านละกอ 178
7 3.93
3 1.69
18 10.11
10 5.62
21 11.80
119 66.85
59 33.15%
43  โรงเรียนบ้านหนองสาย 145
22 15.17
0 0.00
26 17.93
0 0.00
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
44  โรงเรียนบ้านปรางค์ 67
3 4.48
5 7.46
11 16.42
0 0.00
3 4.48
45 67.16
22 32.84%
45  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 64
4 6.25
1 1.56
3 4.69
8 12.50
5 7.81
43 67.19
21 32.81%
46  โรงเรียนบ้านหนองไทร 61
3 4.92
4 6.56
11 18.03
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
47  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 120
9 7.50
10 8.33
20 16.67
0 0.00
0 0.00
81 67.50
39 32.50%
48  โรงเรียนบ้านหนองกก 219
17 7.76
5 2.28
32 14.61
12 5.48
5 2.28
148 67.58
71 32.42%
49  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 91
11 12.09
3 3.30
13 14.29
2 2.20
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
50  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 85
6 7.06
1 1.18
7 8.24
7 8.24
6 7.06
58 68.24
27 31.76%
51  โรงเรียนบ้านสวนปอ 63
5 7.94
5 7.94
5 7.94
5 7.94
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
52  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 148
7 4.73
10 6.76
17 11.49
7 4.73
5 3.38
102 68.92
46 31.08%
53  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 74
7 9.46
3 4.05
3 4.05
10 13.51
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
54  โรงเรียนบ้านหินโคน 91
3 3.30
1 1.10
11 12.09
4 4.40
9 9.89
63 69.23
28 30.77%
55  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 101
5 4.95
4 3.96
14 13.86
7 6.93
1 0.99
70 69.31
31 30.69%
56  โรงเรียนบ้านสวนหอม 84
7 8.33
7 8.33
4 4.76
4 4.76
3 3.57
59 70.24
25 29.76%
57  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 37
3 8.11
2 5.41
5 13.51
0 0.00
1 2.70
26 70.27
11 29.73%
58  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 111
12 10.81
0 0.00
21 18.92
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
59  โรงเรียนบ้านตะแกรง 105
3 2.86
3 2.86
7 6.67
18 17.14
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
60  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 82
10 12.20
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 103
6 5.83
7 6.80
16 15.53
1 0.97
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
62  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 79
5 6.33
7 8.86
7 8.86
4 5.06
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
63  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 53
4 7.55
2 3.77
7 13.21
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
64  โรงเรียนชาติวิทยา 251
4 1.59
4 1.59
32 12.75
8 3.19
23 9.16
180 71.71
71 28.29%
65  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 73
8 10.96
0 0.00
10 13.70
2 2.74
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
66  โรงเรียนวัดสลักได 55
5 9.09
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
67  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 302
14 4.64
17 5.63
47 15.56
3 0.99
1 0.33
220 72.85
82 27.15%
68  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 133
15 11.28
3 2.26
14 10.53
3 2.26
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
69  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 82
6 7.32
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
70  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 177
7 3.95
5 2.82
35 19.77
0 0.00
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
71  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 121
2 1.65
5 4.13
19 15.70
5 4.13
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
72  โรงเรียนวัดเหมสูง 110
3 2.73
0 0.00
25 22.73
0 0.00
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
73  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 28
5 17.86
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 76
6 7.89
3 3.95
10 13.16
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
75  โรงเรียนบ้านกันผม 101
9 8.91
1 0.99
13 12.87
1 0.99
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
76  โรงเรียนวัดหนองจอก 81
4 4.94
3 3.70
10 12.35
3 3.70
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
77  โรงเรียนบ้านปอพราน 197
7 3.55
5 2.54
32 16.24
3 1.52
1 0.51
149 75.63
48 24.37%
78  โรงเรียนบ้านหนองยาง 177
5 2.82
11 6.21
24 13.56
2 1.13
1 0.56
134 75.71
43 24.29%
79  โรงเรียนวัดหนองพลวง 202
4 1.98
4 1.98
40 19.80
1 0.50
0 0.00
153 75.74
49 24.26%
80  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 79
4 5.06
4 5.06
10 12.66
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
81  โรงเรียนภูทองวิทยา 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
82  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 421
41 9.74
9 2.14
24 5.70
7 1.66
19 4.51
321 76.25
100 23.75%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 76
2 2.63
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
84  โรงเรียนบ้านหินดาด 243
26 10.70
7 2.88
21 8.64
1 0.41
1 0.41
187 76.95
56 23.05%
85  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 227
8 3.52
3 1.32
29 12.78
6 2.64
6 2.64
175 77.09
52 22.91%
86  โรงเรียนบ้านจอมศรี 35
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
2 5.71
27 77.14
8 22.86%
87  โรงเรียนบ้านหนองแมว 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
88  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 93
3 3.23
3 3.23
13 13.98
2 2.15
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
89  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1785
73 4.09
5 0.28
291 16.30
12 0.67
22 1.23
1382 77.42
403 22.58%
90  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 107
6 5.61
1 0.93
17 15.89
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
91  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
5 3.91
3 2.34
18 14.06
2 1.56
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
92  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 293
9 3.07
3 1.02
52 17.75
0 0.00
0 0.00
229 78.16
64 21.84%
93  โรงเรียนบ้านหนองขาม 87
6 6.90
4 4.60
6 6.90
2 2.30
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
94  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 152
12 7.89
4 2.63
15 9.87
2 1.32
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
95  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 120
3 2.50
5 4.17
15 12.50
3 2.50
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
96  โรงเรียนวัดกุดสวาย 37
5 13.51
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
97  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 139
7 5.04
0 0.00
22 15.83
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
98  โรงเรียนบ้านบิง 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
1 1.72
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
99  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 132
15 11.36
0 0.00
10 7.58
2 1.52
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
100  โรงเรียนบ้านบึงพระ 98
3 3.06
1 1.02
15 15.31
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
101  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
1 2.04
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
102  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 91
9 9.89
0 0.00
6 6.59
0 0.00
3 3.30
73 80.22
18 19.78%
103  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 316
10 3.16
10 3.16
40 12.66
1 0.32
0 0.00
255 80.70
61 19.30%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 110
1 0.91
10 9.09
9 8.18
0 0.00
1 0.91
89 80.91
21 19.09%
105  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 168
11 6.55
8 4.76
13 7.74
0 0.00
0 0.00
136 80.95
32 19.05%
106  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 261
10 3.83
11 4.21
27 10.34
0 0.00
1 0.38
212 81.23
49 18.77%
107  โรงเรียนบ้านทองหลาง 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
108  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 48
0 0.00
1 2.08
7 14.58
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
109  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
110  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 56
2 3.57
1 1.79
6 10.71
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
111  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 248
14 5.65
6 2.42
17 6.85
6 2.42
0 0.00
205 82.66
43 17.34%
112  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 76
2 2.63
2 2.63
8 10.53
1 1.32
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
113  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
4 6.15
2 3.08
54 83.08
11 16.92%
114  โรงเรียนบ้านสระซาง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
115  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 85
2 2.35
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
116  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
117  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 209
9 4.31
7 3.35
15 7.18
2 0.96
1 0.48
175 83.73
34 16.27%
118  โรงเรียนบ้านดอน 74
0 0.00
3 4.05
9 12.16
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
119  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 155
7 4.52
3 1.94
12 7.74
3 1.94
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
120  โรงเรียนบ้านหนองบอน 107
3 2.80
0 0.00
13 12.15
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
121  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 107
1 0.93
1 0.93
13 12.15
1 0.93
1 0.93
90 84.11
17 15.89%
122  โรงเรียนบ้านช่องโค 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
3 4.76
3 4.76
53 84.13
10 15.87%
123  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 82
4 4.88
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
124  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 114
3 2.63
4 3.51
6 5.26
3 2.63
2 1.75
96 84.21
18 15.79%
125  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 77
4 5.19
4 5.19
4 5.19
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
126  โรงเรียนบ้านยอกขาม 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
127  โรงเรียนบ้านแสนสุข 177
10 5.65
0 0.00
17 9.60
0 0.00
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
128  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
129  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
130  โรงเรียนวัดหินมงคล 85
0 0.00
0 0.00
9 10.59
3 3.53
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
131  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 114
2 1.75
3 2.63
7 6.14
4 3.51
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
132  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 137
5 3.65
2 1.46
12 8.76
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
133  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
134  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 117
4 3.42
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
135  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
136  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 234
2 0.85
7 2.99
22 9.40
0 0.00
0 0.00
203 86.75
31 13.25%
137  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 91
6 6.59
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
138  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 100
1 1.00
1 1.00
7 7.00
2 2.00
2 2.00
87 87.00
13 13.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
140  โรงเรียนบ้านโนนทอง 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
1 1.16
3 3.49
75 87.21
11 12.79%
141  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 135
3 2.22
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
142  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 388
10 2.58
4 1.03
0 0.00
20 5.15
14 3.61
340 87.63
48 12.37%
143  โรงเรียนไทรทอง 94
4 4.26
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
144  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
145  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
146  โรงเรียนบ้านถนนหัก 82
5 6.10
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
147  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
148  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
1 0.99
1 0.99
90 89.11
11 10.89%
149  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
150  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 100
1 1.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
4 4.00
90 90.00
10 10.00%
151  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 137
2 1.46
0 0.00
11 8.03
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
152  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 91
2 2.20
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
153  โรงเรียนบ้านตะโก 93
0 0.00
1 1.08
5 5.38
2 2.15
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
154  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
155  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 192
5 2.60
5 2.60
5 2.60
0 0.00
1 0.52
176 91.67
16 8.33%
156  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
157  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
158  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 113
2 1.77
2 1.77
2 1.77
0 0.00
2 1.77
105 92.92
8 7.08%
159  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 90
0 0.00
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
160  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 123
2 1.63
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
162  โรงเรียนบ้านตูม 110
2 1.82
2 1.82
3 2.73
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
163  โรงเรียนบ้านหนองจาน 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
164  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
165  โรงเรียนบ้านดะแลง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
166  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 118
4 3.39
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
167  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
59 95.16
3 4.84%
168  โรงเรียนบ้านสารภี 280
2 0.71
2 0.71
0 0.00
4 1.43
4 1.43
268 95.71
12 4.29%
169  โรงเรียนวัดพะโค 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
170  โรงเรียนวัดหนองนา 72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
171  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
172  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 209
0 0.00
1 0.48
1 0.48
0 0.00
0 0.00
207 99.04
2 0.96%
173  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 263
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
263 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,840 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,516 6.36
เตี้ย  833 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,786 11.69
ผอมและเตี้ย  860 3.61
อ้วนและเตี้ย  860 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,985 71.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,855 คน


28.75%


Powered By www.thaieducation.net