ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1617
128 7.92
253 15.65
116 7.17
470 29.07
529 32.71
121 7.48
1496 92.52%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 82
29 35.37
1 1.22
13 15.85
0 0.00
0 0.00
39 47.56
43 52.44%
3  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 186
47 25.27
35 18.82
10 5.38
0 0.00
2 1.08
92 49.46
94 50.54%
4  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 167
29 17.37
11 6.59
23 13.77
11 6.59
10 5.99
83 49.70
84 50.30%
5  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 221
6 2.71
26 11.76
20 9.05
31 14.03
22 9.95
116 52.49
105 47.51%
6  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 383
54 14.10
30 7.83
27 7.05
22 5.74
27 7.05
223 58.22
160 41.78%
7  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 62
5 8.06
7 11.29
9 14.52
4 6.45
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
8  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 246
4 1.63
15 6.10
28 11.38
19 7.72
33 13.41
147 59.76
99 40.24%
9  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 577
57 9.88
29 5.03
85 14.73
51 8.84
1 0.17
354 61.35
223 38.65%
10  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 60
8 13.33
4 6.67
8 13.33
3 5.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
11  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 347
19 5.48
8 2.31
43 12.39
27 7.78
31 8.93
219 63.11
128 36.89%
12  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 81
12 14.81
6 7.41
7 8.64
3 3.70
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
13  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 188
18 9.57
6 3.19
25 13.30
18 9.57
0 0.00
121 64.36
67 35.64%
14  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 234
20 8.55
10 4.27
12 5.13
20 8.55
21 8.97
151 64.53
83 35.47%
15  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 184
20 10.87
21 11.41
10 5.43
14 7.61
0 0.00
119 64.67
65 35.33%
16  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 605
88 14.55
63 10.41
0 0.00
37 6.12
23 3.80
394 65.12
211 34.88%
17  โรงเรียนบ้านไร่ 277
26 9.39
30 10.83
31 11.19
6 2.17
1 0.36
183 66.06
94 33.94%
18  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 128
11 8.59
8 6.25
13 10.16
7 5.47
4 3.13
85 66.41
43 33.59%
19  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 120
3 2.50
10 8.33
10 8.33
9 7.50
8 6.67
80 66.67
40 33.33%
20  โรงเรียนวัดปากกิเลน 93
5 5.38
3 3.23
23 24.73
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
21  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 135
16 11.85
3 2.22
15 11.11
9 6.67
0 0.00
92 68.15
43 31.85%
22  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 262
29 11.07
28 10.69
18 6.87
0 0.00
7 2.67
180 68.70
82 31.30%
23  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 197
11 5.58
7 3.55
28 14.21
15 7.61
0 0.00
136 69.04
61 30.96%
24  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 81
0 0.00
3 3.70
19 23.46
3 3.70
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
25  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 798
73 9.15
47 5.89
64 8.02
25 3.13
24 3.01
565 70.80
233 29.20%
26  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 76
8 10.53
6 7.89
6 7.89
1 1.32
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
27  โรงเรียนบ้านยางโทน 66
4 6.06
2 3.03
9 13.64
3 4.55
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
28  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 89
9 10.11
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
29  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 601
37 6.16
39 6.49
64 10.65
14 2.33
5 0.83
442 73.54
159 26.46%
30  โรงเรียนวัดหินดาด 245
21 8.57
26 10.61
10 4.08
4 1.63
2 0.82
182 74.29
63 25.71%
31  โรงเรียนบ้านเขาพัง 74
3 4.05
7 9.46
6 8.11
2 2.70
1 1.35
55 74.32
19 25.68%
32  โรงเรียนบ้านหินดาด 188
16 8.51
4 2.13
23 12.23
3 1.60
0 0.00
142 75.53
46 24.47%
33  โรงเรียนบ้านดินโส 275
16 5.82
11 4.00
24 8.73
10 3.64
5 1.82
209 76.00
66 24.00%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 234
9 3.85
9 3.85
11 4.70
14 5.98
13 5.56
178 76.07
56 23.93%
35  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 111
7 6.31
3 2.70
8 7.21
2 1.80
6 5.41
85 76.58
26 23.42%
36  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 494
30 6.07
13 2.63
47 9.51
23 4.66
0 0.00
381 77.13
113 22.87%
37  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 161
10 6.21
4 2.48
19 11.80
2 1.24
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
38  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 250
12 4.80
11 4.40
22 8.80
6 2.40
2 0.80
197 78.80
53 21.20%
39  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 591
27 4.57
12 2.03
85 14.38
1 0.17
0 0.00
466 78.85
125 21.15%
40  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 548
28 5.11
44 8.03
22 4.01
19 3.47
2 0.36
433 79.01
115 20.99%
41  โรงเรียนบ้านพุองกะ 130
4 3.08
9 6.92
13 10.00
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
42  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 152
10 6.58
4 2.63
5 3.29
7 4.61
4 2.63
122 80.26
30 19.74%
43  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 255
8 3.14
5 1.96
18 7.06
15 5.88
4 1.57
205 80.39
50 19.61%
44  โรงเรียนวัดปรังกาสี 548
39 7.12
26 4.74
21 3.83
10 1.82
9 1.64
443 80.84
105 19.16%
45  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 95
11 11.58
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
46  โรงเรียนบ้านหนองขอน 39
3 7.69
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
47  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 278
18 6.47
0 0.00
22 7.91
7 2.52
2 0.72
229 82.37
49 17.63%
48  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 240
15 6.25
12 5.00
12 5.00
0 0.00
3 1.25
198 82.50
42 17.50%
49  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 258
25 9.69
20 7.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
213 82.56
45 17.44%
50  โรงเรียนหลุงกัง 109
4 3.67
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
51  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 508
26 5.12
20 3.94
17 3.35
11 2.17
13 2.56
421 82.87
87 17.13%
52  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 47
0 0.00
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
53  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 147
4 2.72
9 6.12
9 6.12
1 0.68
1 0.68
123 83.67
24 16.33%
54  โรงเรียนบ้านยางขาว 155
6 3.87
6 3.87
6 3.87
6 3.87
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
55  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 187
13 6.95
5 2.67
5 2.67
5 2.67
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
56  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 460
19 4.13
0 0.00
27 5.87
22 4.78
0 0.00
392 85.22
68 14.78%
57  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 188
15 7.98
5 2.66
6 3.19
1 0.53
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
58  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
59  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 74
5 6.76
3 4.05
2 2.70
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
60  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 123
4 3.25
4 3.25
8 6.50
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
61  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 125
4 3.20
0 0.00
8 6.40
3 2.40
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
62  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 368
9 2.45
9 2.45
6 1.63
9 2.45
9 2.45
326 88.59
42 11.41%
63  โรงเรียนบ้านหินแหลม 239
7 2.93
9 3.77
5 2.09
4 1.67
0 0.00
214 89.54
25 10.46%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 143
9 6.29
2 1.40
2 1.40
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
65  โรงเรียนบ้านนามกุย 218
8 3.67
0 0.00
11 5.05
0 0.00
0 0.00
199 91.28
19 8.72%
66  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 136
3 2.21
6 4.41
2 1.47
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
67  โรงเรียนบ้านอูล่อง 479
9 1.88
6 1.25
18 3.76
4 0.84
1 0.21
441 92.07
38 7.93%
68  โรงเรียนบ้านพุเตย 99
2 2.02
2 2.02
3 3.03
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
69  โรงเรียนบ้านสารวัตร 198
3 1.52
3 1.52
5 2.53
0 0.00
3 1.52
184 92.93
14 7.07%
70  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
2 3.45
1 1.72
54 93.10
4 6.90%
71  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 180
2 1.11
3 1.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
170 94.44
10 5.56%
72  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 138
1 0.72
2 1.45
3 2.17
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
73  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 378
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 3.70
2 0.53
362 95.77
16 4.23%
74  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 500
1 0.20
5 1.00
13 2.60
2 0.40
0 0.00
479 95.80
21 4.20%
75  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 108
2 1.85
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
76  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 233
0 0.00
0 0.00
5 2.15
0 0.00
0 0.00
228 97.85
5 2.15%
77  โรงเรียนคุรุสภา 209
2 0.96
0 0.00
2 0.96
0 0.00
0 0.00
205 98.09
4 1.91%
78  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 158
0 0.00
0 0.00
3 1.90
0 0.00
0 0.00
155 98.10
3 1.90%
79  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 428
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.47
0 0.00
426 99.53
2 0.47%
80  โรงเรียนบ้านหินดาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,750 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,247 6.31
เตี้ย  1,032 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,327 6.72
ผอมและเตี้ย  1,034 5.24
อ้วนและเตี้ย  832 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,278 72.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,472 คน


27.71%


Powered By www.thaieducation.net