ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางเตย 208
15 7.21
37 17.79
57 27.40
7 3.37
25 12.02
67 32.21
141 67.79%
2  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 41
6 14.63
6 14.63
3 7.32
6 14.63
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
3  โรงเรียนวัดประชานาถ 173
16 9.25
14 8.09
24 13.87
8 4.62
14 8.09
97 56.07
76 43.93%
4  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 38
4 10.53
1 2.63
9 23.68
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
5  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 329
23 6.99
18 5.47
37 11.25
20 6.08
26 7.90
205 62.31
124 37.69%
6  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 260
12 4.62
6 2.31
75 28.85
4 1.54
0 0.00
163 62.69
97 37.31%
7  โรงเรียนบ้านฉาง 87
12 13.79
4 4.60
12 13.79
4 4.60
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
8  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 93
3 3.23
4 4.30
23 24.73
2 2.15
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
9  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 240
10 4.17
4 1.67
33 13.75
14 5.83
20 8.33
159 66.25
81 33.75%
10  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 143
10 6.99
3 2.10
33 23.08
1 0.70
1 0.70
95 66.43
48 33.57%
11  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
12  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 75
6 8.00
6 8.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
13  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 328
26 7.93
8 2.44
60 18.29
6 1.83
4 1.22
224 68.29
104 31.71%
14  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 267
17 6.37
5 1.87
60 22.47
1 0.37
0 0.00
184 68.91
83 31.09%
15  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 73
4 5.48
4 5.48
7 9.59
7 9.59
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
16  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 476
15 3.15
3 0.63
117 24.58
3 0.63
5 1.05
333 69.96
143 30.04%
17  โรงเรียนบ้านบางประแดง 140
5 3.57
0 0.00
34 24.29
3 2.14
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
18  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1789
144 8.05
74 4.14
298 16.66
8 0.45
5 0.28
1260 70.43
529 29.57%
19  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 66
3 4.55
3 4.55
6 9.09
2 3.03
5 7.58
47 71.21
19 28.79%
20  โรงเรียนวัดลำพญา 115
3 2.61
4 3.48
24 20.87
2 1.74
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
21  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 147
11 7.48
11 7.48
14 9.52
6 4.08
0 0.00
105 71.43
42 28.57%
22  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
2 11.11
13 72.22
5 27.78%
23  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 139
4 2.88
7 5.04
27 19.42
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
24  โรงเรียนวัดบางหลวง 622
53 8.52
6 0.96
105 16.88
3 0.48
1 0.16
454 72.99
168 27.01%
25  โรงเรียนวัดสาลวัน 216
16 7.41
14 6.48
27 12.50
0 0.00
0 0.00
159 73.61
57 26.39%
26  โรงเรียนวัดบางปลา 110
11 10.00
9 8.18
9 8.18
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
27  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 166
3 1.81
4 2.41
28 16.87
4 2.41
4 2.41
123 74.10
43 25.90%
28  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 935
50 5.35
20 2.14
166 17.75
1 0.11
0 0.00
698 74.65
237 25.35%
29  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 194
9 4.64
4 2.06
33 17.01
2 1.03
1 0.52
145 74.74
49 25.26%
30  โรงเรียนวัดจินดาราม 454
18 3.96
16 3.52
74 16.30
5 1.10
0 0.00
341 75.11
113 24.89%
31  โรงเรียนวัดท้องไทร 143
7 4.90
5 3.50
18 12.59
5 3.50
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
32  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 330
9 2.73
12 3.64
55 16.67
4 1.21
0 0.00
250 75.76
80 24.24%
33  โรงเรียนคลองบางกระทึก 358
13 3.63
6 1.68
65 18.16
2 0.56
0 0.00
272 75.98
86 24.02%
34  โรงเรียนบ้านคลองโยง 96
2 2.08
3 3.13
18 18.75
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
35  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1833
68 3.71
74 4.04
170 9.27
48 2.62
77 4.20
1396 76.16
437 23.84%
36  โรงเรียนคลองทางหลวง 157
5 3.18
8 5.10
17 10.83
7 4.46
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
37  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 194
13 6.70
3 1.55
29 14.95
0 0.00
0 0.00
149 76.80
45 23.20%
38  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 135
8 5.93
0 0.00
23 17.04
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
39  โรงเรียนวัดนิลเพชร 176
7 3.98
4 2.27
29 16.48
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
40  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 75
3 4.00
1 1.33
13 17.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
41  โรงเรียนวัดโคกเขมา 148
4 2.70
4 2.70
25 16.89
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
42  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 27
4 14.81
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
43  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 86
7 8.14
3 3.49
9 10.47
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
44  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 118
4 3.39
3 2.54
19 16.10
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
45  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 320
17 5.31
8 2.50
44 13.75
0 0.00
1 0.31
250 78.13
70 21.88%
46  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 106
4 3.77
4 3.77
14 13.21
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
47  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 111
4 3.60
7 6.31
12 10.81
1 0.90
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
48  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 139
7 5.04
6 4.32
17 12.23
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
49  โรงเรียนวัดไทร 367
17 4.63
10 2.72
36 9.81
16 4.36
0 0.00
288 78.47
79 21.53%
50  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 177
13 7.34
0 0.00
25 14.12
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
51  โรงเรียนวัดสำโรง 89
5 5.62
0 0.00
10 11.24
3 3.37
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
52  โรงเรียนวัดทรงคนอง 217
15 6.91
9 4.15
10 4.61
6 2.76
6 2.76
171 78.80
46 21.20%
53  โรงเรียนวัดกกตาล 162
14 8.64
0 0.00
20 12.35
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
54  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 221
32 14.48
1 0.45
10 4.52
3 1.36
0 0.00
175 79.19
46 20.81%
55  โรงเรียนวัดเกาะแรต 144
2 1.39
1 0.69
26 18.06
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
56  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 194
2 1.03
3 1.55
17 8.76
2 1.03
15 7.73
155 79.90
39 20.10%
57  โรงเรียนวัดละมุด 145
3 2.07
6 4.14
18 12.41
2 1.38
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
58  โรงเรียนวัดไทยาวาส 107
6 5.61
9 8.41
5 4.67
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
59  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 83
2 2.41
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
60  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 78
0 0.00
1 1.28
12 15.38
2 2.56
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
61  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
62  โรงเรียนวัดศิลามูล 201
7 3.48
4 1.99
12 5.97
7 3.48
7 3.48
164 81.59
37 18.41%
63  โรงเรียนวัดผาสุการาม 136
7 5.15
0 0.00
18 13.24
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
64  โรงเรียนวัดน้อย 148
7 4.73
7 4.73
12 8.11
1 0.68
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
65  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 203
6 2.96
9 4.43
21 10.34
1 0.49
0 0.00
166 81.77
37 18.23%
66  โรงเรียนบ้านหนองปรง 33
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
67  โรงเรียนวัดท่าพูด 859
21 2.44
29 3.38
95 11.06
9 1.05
2 0.23
703 81.84
156 18.16%
68  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 457
11 2.41
6 1.31
65 14.22
1 0.22
0 0.00
374 81.84
83 18.16%
69  โรงเรียนวัดปรีดาราม 257
15 5.84
8 3.11
22 8.56
1 0.39
0 0.00
211 82.10
46 17.90%
70  โรงเรียนวัดเกษตราราม 63
4 6.35
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
71  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 482
14 2.90
5 1.04
63 13.07
0 0.00
0 0.00
400 82.99
82 17.01%
72  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 93
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
73  โรงเรียนวัดลานคา 225
22 9.78
2 0.89
11 4.89
0 0.00
0 0.00
190 84.44
35 15.56%
74  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 968
74 7.64
27 2.79
34 3.51
13 1.34
0 0.00
820 84.71
148 15.29%
75  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 146
5 3.42
2 1.37
11 7.53
2 1.37
2 1.37
124 84.93
22 15.07%
76  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 361
8 2.22
6 1.66
34 9.42
3 0.83
2 0.55
308 85.32
53 14.68%
77  โรงเรียนบ้านบางเลน 520
21 4.04
0 0.00
48 9.23
0 0.00
7 1.35
444 85.38
76 14.62%
78  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 715
24 3.36
10 1.40
68 9.51
1 0.14
0 0.00
612 85.59
103 14.41%
79  โรงเรียนบ้านลานแหลม 140
2 1.43
0 0.00
18 12.86
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
80  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
81  โรงเรียนวัดสัมปทวน 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
82  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 79
0 0.00
3 3.80
8 10.13
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
83  โรงเรียนบ้านบางม่วง 91
1 1.10
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
84  โรงเรียนวัดมะเกลือ 405
19 4.69
5 1.23
26 6.42
2 0.49
0 0.00
353 87.16
52 12.84%
85  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 63
1 1.59
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
86  โรงเรียนวัดบางภาษี 87
0 0.00
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
87  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
88  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 96
7 7.29
5 5.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
89  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 392
3 0.77
7 1.79
38 9.69
0 0.00
0 0.00
344 87.76
48 12.24%
90  โรงเรียนวัดกลาง 124
3 2.42
0 0.00
10 8.06
2 1.61
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
91  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 69
1 1.45
3 4.35
3 4.35
0 0.00
1 1.45
61 88.41
8 11.59%
92  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 99
4 4.04
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
93  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 201
1 0.50
0 0.00
21 10.45
0 0.00
0 0.00
179 89.05
22 10.95%
94  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 165
2 1.21
1 0.61
13 7.88
2 1.21
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
95  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 158
4 2.53
2 1.27
9 5.70
2 1.27
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
96  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 140
6 4.29
3 2.14
5 3.57
1 0.71
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
97  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 218
3 1.38
3 1.38
7 3.21
6 2.75
4 1.83
195 89.45
23 10.55%
98  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 95
0 0.00
0 0.00
8 8.42
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
99  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 105
5 4.76
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
100  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 153
3 1.96
0 0.00
13 8.50
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
101  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 140
3 2.14
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
102  โรงเรียนวัดบางพระ 139
0 0.00
0 0.00
13 9.35
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
103  โรงเรียนบ้านตากแดด 74
0 0.00
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
104  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 129
3 2.33
3 2.33
2 1.55
2 1.55
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
105  โรงเรียนวัดโพธิ์ 265
8 3.02
5 1.89
4 1.51
2 0.75
0 0.00
246 92.83
19 7.17%
106  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 114
0 0.00
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
107  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 74
0 0.00
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
108  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
109  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 137
4 2.92
0 0.00
4 2.92
1 0.73
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
110  โรงเรียนวัดงิ้วราย 202
3 1.49
0 0.00
9 4.46
0 0.00
0 0.00
190 94.06
12 5.94%
111  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
112  โรงเรียนวัดดอนยอ 175
0 0.00
2 1.14
5 2.86
0 0.00
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
113  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 303
5 1.65
0 0.00
6 1.98
1 0.33
0 0.00
291 96.04
12 3.96%
114  โรงเรียนวัดท่าข้าม 184
0 0.00
0 0.00
7 3.80
0 0.00
0 0.00
177 96.20
7 3.80%
115  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
1 1.85
52 96.30
2 3.70%
116  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 147
0 0.00
0 0.00
5 3.40
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
117  โรงเรียนวัดลาดสะแก 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
1 1.43
68 97.14
2 2.86%
118  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
91 97.85
2 2.15%

 

จำนวนนักเรียน  25,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 4.50
เตี้ย  652 2.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,045 11.79
ผอมและเตี้ย  290 1.12
อ้วนและเตี้ย  244 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,440 79.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,394 คน


20.88%


Powered By www.thaieducation.net