ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 43
2 4.65
0 0.00
35 81.40
2 4.65
4 9.30
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 65
20 30.77
15 23.08
3 4.62
27 41.54
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 202
42 20.79
52 25.74
31 15.35
23 11.39
11 5.45
43 21.29
159 78.71%
4  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 417
35 8.39
35 8.39
58 13.91
70 16.79
93 22.30
126 30.22
291 69.78%
5  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 212
38 17.92
18 8.49
43 20.28
40 18.87
1 0.47
72 33.96
140 66.04%
6  โรงเรียนวัดท่าเสา 150
37 24.67
11 7.33
24 16.00
6 4.00
11 7.33
61 40.67
89 59.33%
7  โรงเรียนวัดตะโกสูง 89
25 28.09
7 7.87
18 20.22
2 2.25
0 0.00
37 41.57
52 58.43%
8  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 473
27 5.71
15 3.17
123 26.00
9 1.90
68 14.38
231 48.84
242 51.16%
9  โรงเรียนวัดสองห้อง 62
7 11.29
7 11.29
11 17.74
5 8.06
0 0.00
32 51.61
30 48.39%
10  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1441
94 6.52
23 1.60
265 18.39
117 8.12
147 10.20
795 55.17
646 44.83%
11  โรงเรียนวัดดอนขนาก 84
13 15.48
1 1.19
14 16.67
5 5.95
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
12  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 90
20 22.22
6 6.67
5 5.56
4 4.44
4 4.44
51 56.67
39 43.33%
13  โรงเรียนบ้านหนองหิน 43
2 4.65
4 9.30
10 23.26
0 0.00
2 4.65
25 58.14
18 41.86%
14  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 320
44 13.75
19 5.94
59 18.44
11 3.44
0 0.00
187 58.44
133 41.56%
15  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 242
27 11.16
13 5.37
26 10.74
20 8.26
14 5.79
142 58.68
100 41.32%
16  โรงเรียนบ้านลำพยา 121
9 7.44
6 4.96
14 11.57
14 11.57
6 4.96
72 59.50
49 40.50%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ 64
10 15.63
0 0.00
11 17.19
0 0.00
4 6.25
39 60.94
25 39.06%
18  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 206
18 8.74
19 9.22
43 20.87
0 0.00
0 0.00
126 61.17
80 38.83%
19  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 382
33 8.64
23 6.02
55 14.40
35 9.16
0 0.00
236 61.78
146 38.22%
20  โรงเรียนวัดลำเหย 144
14 9.72
9 6.25
27 18.75
3 2.08
1 0.69
90 62.50
54 37.50%
21  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 74
7 9.46
8 10.81
9 12.16
3 4.05
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
22  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 83
13 15.66
0 0.00
16 19.28
0 0.00
1 1.20
53 63.86
30 36.14%
23  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 865
27 3.12
27 3.12
108 12.49
54 6.24
77 8.90
572 66.13
293 33.87%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 106
7 6.60
8 7.55
19 17.92
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
25  โรงเรียนบ้านบัวแดง 163
12 7.36
1 0.61
29 17.79
11 6.75
0 0.00
110 67.48
53 32.52%
26  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 68
4 5.88
0 0.00
16 23.53
2 2.94
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
27  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 124
13 10.48
7 5.65
13 10.48
6 4.84
0 0.00
85 68.55
39 31.45%
28  โรงเรียนวัดหนองเสือ 376
20 5.32
15 3.99
67 17.82
16 4.26
0 0.00
258 68.62
118 31.38%
29  โรงเรียนวัดหนองจิก 144
10 6.94
10 6.94
24 16.67
0 0.00
1 0.69
99 68.75
45 31.25%
30  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 312
10 3.21
16 5.13
38 12.18
16 5.13
17 5.45
215 68.91
97 31.09%
31  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 140
13 9.29
4 2.86
15 10.71
11 7.86
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
32  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 108
11 10.19
1 0.93
20 18.52
1 0.93
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
33  โรงเรียนวัดหนองศาลา 342
24 7.02
15 4.39
47 13.74
9 2.63
9 2.63
238 69.59
104 30.41%
34  โรงเรียนบ้านรางมูก 63
6 9.52
4 6.35
5 7.94
4 6.35
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
35  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 568
35 6.16
23 4.05
87 15.32
17 2.99
3 0.53
403 70.95
165 29.05%
36  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 273
23 8.42
23 8.42
13 4.76
8 2.93
12 4.40
194 71.06
79 28.94%
37  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 128
6 4.69
3 2.34
27 21.09
0 0.00
1 0.78
91 71.09
37 28.91%
38  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 216
19 8.80
14 6.48
29 13.43
0 0.00
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
39  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1466
125 8.53
21 1.43
255 17.39
7 0.48
1 0.07
1057 72.10
409 27.90%
40  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2323
178 7.66
138 5.94
0 0.00
316 13.60
0 0.00
1691 72.79
632 27.21%
41  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 92
6 6.52
4 4.35
9 9.78
2 2.17
4 4.35
67 72.83
25 27.17%
42  โรงเรียนวัดทัพหลวง 325
13 4.00
14 4.31
43 13.23
6 1.85
12 3.69
237 72.92
88 27.08%
43  โรงเรียนวัดห้วยพระ 86
11 12.79
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
44  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 53
3 5.66
4 7.55
7 13.21
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
45  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2822
144 5.10
85 3.01
495 17.54
3 0.11
6 0.21
2089 74.03
733 25.97%
46  โรงเรียนบ้านสามัคคี 120
11 9.17
2 1.67
17 14.17
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
47  โรงเรียนวัดทุ่งรี 137
11 8.03
9 6.57
11 8.03
3 2.19
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
48  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 141
6 4.26
6 4.26
8 5.67
6 4.26
9 6.38
106 75.18
35 24.82%
49  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 171
9 5.26
0 0.00
33 19.30
0 0.00
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
50  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 155
13 8.39
4 2.58
20 12.90
1 0.65
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
51  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 317
18 5.68
5 1.58
47 14.83
5 1.58
2 0.63
240 75.71
77 24.29%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 95
6 6.32
3 3.16
13 13.68
1 1.05
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
53  โรงเรียนบ้านแจงงาม 133
3 2.26
3 2.26
25 18.80
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
54  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 148
9 6.08
4 2.70
20 13.51
0 0.00
1 0.68
114 77.03
34 22.97%
55  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 88
4 4.55
5 5.68
11 12.50
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
56  โรงเรียนบ้านดอนทอง 164
13 7.93
0 0.00
24 14.63
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
57  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 80
3 3.75
3 3.75
10 12.50
2 2.50
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
58  โรงเรียนวัดกงลาด 134
4 2.99
6 4.48
15 11.19
3 2.24
2 1.49
104 77.61
30 22.39%
59  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 441
15 3.40
10 2.27
70 15.87
1 0.23
1 0.23
344 78.00
97 22.00%
60  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 83
1 1.20
1 1.20
16 19.28
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
61  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 331
27 8.16
0 0.00
16 4.83
0 0.00
28 8.46
260 78.55
71 21.45%
62  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 57
1 1.75
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
63  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 100
2 2.00
3 3.00
12 12.00
4 4.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
64  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 609
49 8.05
47 7.72
29 4.76
0 0.00
0 0.00
484 79.47
125 20.53%
65  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 108
8 7.41
1 0.93
13 12.04
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
66  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 178
23 12.92
0 0.00
2 1.12
11 6.18
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
67  โรงเรียนวัดสระพัง 70
5 7.14
1 1.43
6 8.57
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
68  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
69  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
70  โรงเรียนบ้านหัวถนน 63
3 4.76
3 4.76
4 6.35
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
71  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 259
9 3.47
0 0.00
40 15.44
0 0.00
0 0.00
210 81.08
49 18.92%
72  โรงเรียนบ้านคลองยาง 122
3 2.46
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
73  โรงเรียนวัดวังเย็น 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
10 13.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
74  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 65
1 1.54
0 0.00
10 15.38
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
75  โรงเรียนวัดสุขวราราม 125
5 4.00
7 5.60
6 4.80
3 2.40
2 1.60
102 81.60
23 18.40%
76  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 87
12 13.79
3 3.45
0 0.00
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
77  โรงเรียนบ้านหนองโสน 109
2 1.83
0 0.00
5 4.59
13 11.93
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
78  โรงเรียนวัดทะเลบก 329
7 2.13
14 4.26
39 11.85
0 0.00
0 0.00
269 81.76
60 18.24%
79  โรงเรียนบ้านดอนซาก 127
5 3.94
5 3.94
13 10.24
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
80  โรงเรียนบ้านคอวัง 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
81  โรงเรียนบ้านมาบแค 106
8 7.55
0 0.00
10 9.43
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
82  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
83  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 341
16 4.69
5 1.47
35 10.26
4 1.17
0 0.00
281 82.40
60 17.60%
84  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 138
2 1.45
8 5.80
14 10.14
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
85  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 153
10 6.54
0 0.00
14 9.15
2 1.31
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
86  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1577
23 1.46
18 1.14
82 5.20
41 2.60
100 6.34
1313 83.26
264 16.74%
87  โรงเรียนบ้านหนองขาม 127
9 7.09
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
88  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 376
11 2.93
14 3.72
14 3.72
6 1.60
17 4.52
314 83.51
62 16.49%
89  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 420
12 2.86
0 0.00
48 11.43
0 0.00
8 1.90
352 83.81
68 16.19%
90  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 266
22 8.27
3 1.13
6 2.26
5 1.88
7 2.63
223 83.83
43 16.17%
91  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 112
2 1.79
0 0.00
11 9.82
0 0.00
5 4.46
94 83.93
18 16.07%
92  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 181
9 4.97
5 2.76
13 7.18
2 1.10
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
93  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 135
2 1.48
0 0.00
3 2.22
0 0.00
16 11.85
114 84.44
21 15.56%
94  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 208
8 3.85
7 3.37
13 6.25
4 1.92
0 0.00
176 84.62
32 15.38%
95  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 92
2 2.17
3 3.26
8 8.70
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
96  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 135
1 0.74
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
97  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 186
7 3.76
0 0.00
20 10.75
0 0.00
0 0.00
159 85.48
27 14.52%
98  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 94
7 7.45
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
99  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 275
7 2.55
8 2.91
7 2.55
8 2.91
8 2.91
237 86.18
38 13.82%
100  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 266
4 1.50
0 0.00
31 11.65
0 0.00
0 0.00
231 86.84
35 13.16%
101  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 86
5 5.81
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
102  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 192
6 3.13
2 1.04
16 8.33
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
103  โรงเรียนวัดบ้านยาง 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
104  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 124
6 4.84
0 0.00
6 4.84
0 0.00
2 1.61
110 88.71
14 11.29%
105  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
106  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 102
2 1.96
1 0.98
6 5.88
2 1.96
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
107  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 206
0 0.00
0 0.00
21 10.19
1 0.49
0 0.00
184 89.32
22 10.68%
108  โรงเรียนบ้านคลองตัน 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
109  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 112
3 2.68
2 1.79
6 5.36
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
110  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 133
5 3.76
0 0.00
5 3.76
0 0.00
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
111  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 118
0 0.00
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
112  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
1 0.67
3 2.01
6 4.03
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
113  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 544
1 0.18
0 0.00
28 5.15
0 0.00
9 1.65
506 93.01
38 6.99%
114  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 103
3 2.91
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
115  โรงเรียนวัดตาก้อง 321
6 1.87
2 0.62
8 2.49
4 1.25
1 0.31
300 93.46
21 6.54%
116  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
117  โรงเรียนวัดเลาเต่า 169
1 0.59
0 0.00
8 4.73
0 0.00
0 0.00
160 94.67
9 5.33%
118  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 154
3 1.95
0 0.00
3 1.95
0 0.00
0 0.00
148 96.10
6 3.90%
119  โรงเรียนวัดบางแขม 184
0 0.00
0 0.00
7 3.80
0 0.00
0 0.00
177 96.20
7 3.80%
120  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,803 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,760 5.91
เตี้ย  958 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,392 11.38
ผอมและเตี้ย  1,041 3.49
อ้วนและเตี้ย  735 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,917 73.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,886 คน


26.46%


Powered By www.thaieducation.net