ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 121
33 27.27
31 25.62
38 31.40
8 6.61
11 9.09
0 0.00
121 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 81
37 45.68
16 19.75
14 17.28
0 0.00
0 0.00
14 17.28
67 82.72%
3  โรงเรียนบ้านคลอง 24 166
8 4.82
43 25.90
45 27.11
36 21.69
0 0.00
34 20.48
132 79.52%
4  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 90
15 16.67
5 5.56
36 40.00
7 7.78
2 2.22
25 27.78
65 72.22%
5  โรงเรียนวัดหนองรี 174
37 21.26
25 14.37
34 19.54
27 15.52
0 0.00
51 29.31
123 70.69%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 17
2 11.76
0 0.00
9 52.94
0 0.00
0 0.00
6 35.29
11 64.71%
7  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 48
8 16.67
7 14.58
6 12.50
6 12.50
4 8.33
17 35.42
31 64.58%
8  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 228
12 5.26
11 4.82
36 15.79
29 12.72
40 17.54
100 43.86
128 56.14%
9  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 64
12 18.75
1 1.56
21 32.81
0 0.00
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
10  โรงเรียนบ้านคลอง 1 28
4 14.29
1 3.57
8 28.57
1 3.57
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
11  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 137
14 10.22
13 9.49
18 13.14
10 7.30
11 8.03
71 51.82
66 48.18%
12  โรงเรียนบ้านคลอง 30 71
9 12.68
1 1.41
20 28.17
0 0.00
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
13  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 24
2 8.33
0 0.00
5 20.83
3 12.50
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
14  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 71
4 5.63
4 5.63
20 28.17
1 1.41
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
15  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 104
16 15.38
6 5.77
17 16.35
3 2.88
0 0.00
62 59.62
42 40.38%
16  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 78
10 12.82
3 3.85
17 21.79
1 1.28
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
17  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 63
0 0.00
6 9.52
18 28.57
0 0.00
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
18  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 137
12 8.76
10 7.30
19 13.87
7 5.11
6 4.38
83 60.58
54 39.42%
19  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 202
12 5.94
19 9.41
19 9.41
7 3.47
21 10.40
124 61.39
78 38.61%
20  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 85
10 11.76
5 5.88
14 16.47
1 1.18
2 2.35
53 62.35
32 37.65%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 715
34 4.76
44 6.15
188 26.29
0 0.00
0 0.00
449 62.80
266 37.20%
22  โรงเรียนวัดทองจรรยา 116
7 6.03
3 2.59
29 25.00
4 3.45
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
23  โรงเรียนวัดเข็มทอง 104
20 19.23
0 0.00
18 17.31
0 0.00
0 0.00
66 63.46
38 36.54%
24  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 44
5 11.36
1 2.27
8 18.18
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
25  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 177
24 13.56
0 0.00
37 20.90
2 1.13
1 0.56
113 63.84
64 36.16%
26  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 70
4 5.71
0 0.00
21 30.00
0 0.00
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
27  โรงเรียนวัดหุบเมย 28
0 0.00
2 7.14
8 28.57
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
28  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 56
5 8.93
2 3.57
13 23.21
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
29  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 85
14 16.47
0 0.00
16 18.82
0 0.00
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
30  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 37
3 8.11
3 8.11
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177
18 10.17
0 0.00
44 24.86
0 0.00
0 0.00
115 64.97
62 35.03%
32  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 171
5 2.92
2 1.17
25 14.62
14 8.19
13 7.60
112 65.50
59 34.50%
33  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 98
4 4.08
1 1.02
26 26.53
2 2.04
0 0.00
65 66.33
33 33.67%
34  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 101
4 3.96
9 8.91
7 6.93
3 2.97
11 10.89
67 66.34
34 33.66%
35  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 31
4 12.90
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
36  โรงเรียนวัดท่าชัย 59
8 13.56
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
37  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 47
3 6.38
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
38  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 123
8 6.50
4 3.25
27 21.95
0 0.00
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
39  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 51
8 15.69
3 5.88
4 7.84
1 1.96
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 131
11 8.40
3 2.29
23 17.56
2 1.53
2 1.53
90 68.70
41 31.30%
41  โรงเรียนวัดวังไทร 39
7 17.95
4 10.26
1 2.56
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
42  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 102
3 2.94
9 8.82
14 13.73
1 0.98
4 3.92
71 69.61
31 30.39%
43  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 104
8 7.69
4 3.85
15 14.42
3 2.88
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
44  โรงเรียนวัดดอนยอ 177
24 13.56
0 0.00
28 15.82
0 0.00
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
45  โรงเรียนวัดบางหอย 82
2 2.44
2 2.44
19 23.17
1 1.22
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
46  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 72
7 9.72
5 6.94
9 12.50
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
47  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 45
2 4.44
2 4.44
7 15.56
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
48  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 142
8 5.63
17 11.97
5 3.52
8 5.63
3 2.11
101 71.13
41 28.87%
49  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 228
9 3.95
12 5.26
25 10.96
13 5.70
5 2.19
164 71.93
64 28.07%
50  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 57
2 3.51
0 0.00
14 24.56
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
51  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
52  โรงเรียนบ้านคลอง 33 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
5 6.17
2 2.47
59 72.84
22 27.16%
53  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 63
1 1.59
0 0.00
16 25.40
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
54  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 79
5 6.33
2 2.53
12 15.19
2 2.53
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
55  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96
5 5.21
1 1.04
15 15.63
1 1.04
3 3.13
71 73.96
25 26.04%
56  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 78
2 2.56
3 3.85
15 19.23
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
57  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 153
6 3.92
17 11.11
16 10.46
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
58  โรงเรียนวัดสบกเขียว 51
9 17.65
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
59  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 73
2 2.74
0 0.00
9 12.33
7 9.59
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
60  โรงเรียนวัดนาหินลาด 69
10 14.49
0 0.00
5 7.25
2 2.90
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
61  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 90
4 4.44
0 0.00
18 20.00
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
62  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 617
23 3.73
20 3.24
96 15.56
10 1.62
0 0.00
468 75.85
149 24.15%
63  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 75
4 5.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 18.67
57 76.00
18 24.00%
64  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 79
1 1.27
0 0.00
17 21.52
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
65  โรงเรียนบ้านคลอง 23 63
1 1.59
0 0.00
12 19.05
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
66  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61
3 4.92
0 0.00
9 14.75
0 0.00
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
67  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 47
5 10.64
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
68  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 176
19 10.80
3 1.70
12 6.82
3 1.70
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
69  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1336
105 7.86
43 3.22
119 8.91
0 0.00
13 0.97
1056 79.04
280 20.96%
70  โรงเรียนบ้านคลอง 14 176
5 2.84
7 3.98
24 13.64
0 0.00
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
71  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
8 2.88
0 0.00
47 16.91
0 0.00
0 0.00
223 80.22
55 19.78%
72  โรงเรียนวัดท่าด่าน 92
6 6.52
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
73  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 128
1 0.78
4 3.13
15 11.72
2 1.56
2 1.56
104 81.25
24 18.75%
74  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 160
7 4.38
2 1.25
17 10.63
4 2.50
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
75  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 269
2 0.74
2 0.74
45 16.73
1 0.37
0 0.00
219 81.41
50 18.59%
76  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 212
4 1.89
10 4.72
21 9.91
3 1.42
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
77  โรงเรียนวัดเกาะกา 113
4 3.54
2 1.77
14 12.39
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
78  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 223
6 2.69
0 0.00
33 14.80
0 0.00
0 0.00
184 82.51
39 17.49%
79  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127
7 5.51
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
80  โรงเรียนวังดอกไม้ 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
81  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
82  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 92
0 0.00
2 2.17
13 14.13
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
83  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 99
4 4.04
2 2.02
4 4.04
2 2.02
4 4.04
83 83.84
16 16.16%
84  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 118
6 5.08
4 3.39
3 2.54
3 2.54
3 2.54
99 83.90
19 16.10%
85  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
86  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 126
1 0.79
1 0.79
16 12.70
0 0.00
2 1.59
106 84.13
20 15.87%
87  โรงเรียนวันครู 2504 63
6 9.52
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
88  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 191
5 2.62
0 0.00
25 13.09
0 0.00
0 0.00
161 84.29
30 15.71%
89  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
90  โรงเรียนสาริกา 136
3 2.21
2 1.47
15 11.03
0 0.00
1 0.74
115 84.56
21 15.44%
91  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 145
1 0.69
4 2.76
12 8.28
0 0.00
5 3.45
123 84.83
22 15.17%
92  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 139
6 4.32
5 3.60
5 3.60
2 1.44
3 2.16
118 84.89
21 15.11%
93  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 304
7 2.30
2 0.66
36 11.84
0 0.00
0 0.00
259 85.20
45 14.80%
94  โรงเรียนวัดท่าทราย 122
3 2.46
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
95  โรงเรียนวัดวังตูม 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
96  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84
2 2.38
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
0 0.00
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
98  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 142
5 3.52
3 2.11
5 3.52
4 2.82
2 1.41
123 86.62
19 13.38%
99  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 90
1 1.11
1 1.11
9 10.00
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
100  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
1 2.56
3 7.69
34 87.18
5 12.82%
101  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 134
8 5.97
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 200
9 4.50
0 0.00
16 8.00
0 0.00
0 0.00
175 87.50
25 12.50%
103  โรงเรียนบ้านชวดบัว 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
104  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 277
2 0.72
5 1.81
19 6.86
7 2.53
0 0.00
244 88.09
33 11.91%
105  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
2 5.88
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
106  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1582
31 1.96
16 1.01
45 2.84
35 2.21
49 3.10
1406 88.87
176 11.13%
107  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 192
8 4.17
2 1.04
10 5.21
1 0.52
0 0.00
171 89.06
21 10.94%
108  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 92
4 4.35
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
109  โรงเรียนบ้านคลอง 31 149
0 0.00
0 0.00
7 4.70
6 4.03
1 0.67
135 90.60
14 9.40%
110  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 58
2 3.45
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
111  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
112  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 98
5 5.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.06
90 91.84
8 8.16%
113  โรงเรียนวัดสันตยาราม 308
13 4.22
0 0.00
12 3.90
0 0.00
0 0.00
283 91.88
25 8.12%
114  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 148
0 0.00
1 0.68
7 4.73
4 2.70
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
115  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 90
2 2.22
2 2.22
1 1.11
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
116  โรงเรียนบ้านดงแขวน 164
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
9 5.49
154 93.90
10 6.10%
117  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 134
0 0.00
0 0.00
7 5.22
1 0.75
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
118  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนวัดพราหมณี 139
1 0.72
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
120  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
121  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
122  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 136
2 1.47
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
124  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
125  โรงเรียนวัดบางปรัง 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%
126  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดคีรีวัน 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,617 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 5.34
เตี้ย  515 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,073 11.77
ผอมและเตี้ย  318 1.81
อ้วนและเตี้ย  262 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,509 76.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,108 คน


23.32%


Powered By www.thaieducation.net