ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 119
13 10.92
12 10.08
79 66.39
7 5.88
8 6.72
0 0.00
119 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโพ 30
7 23.33
0 0.00
16 53.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 26
5 19.23
2 7.69
13 50.00
5 19.23
1 3.85
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 96
31 32.29
2 2.08
21 21.88
36 37.50
6 6.25
0 0.00
96 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 39
18 46.15
3 7.69
7 17.95
7 17.95
0 0.00
4 10.26
35 89.74%
6  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 119
14 11.76
31 26.05
5 4.20
32 26.89
5 4.20
32 26.89
87 73.11%
7  โรงเรียนบ้านสันกลาง 8
3 37.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
8  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 270
24 8.89
9 3.33
42 15.56
34 12.59
51 18.89
110 40.74
160 59.26%
9  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 45
8 17.78
9 20.00
0 0.00
9 20.00
0 0.00
19 42.22
26 57.78%
10  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 135
20 14.81
16 11.85
15 11.11
20 14.81
0 0.00
64 47.41
71 52.59%
11  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 29
6 20.69
2 6.90
3 10.34
2 6.90
2 6.90
14 48.28
15 51.72%
12  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 107
7 6.54
14 13.08
25 23.36
8 7.48
0 0.00
53 49.53
54 50.47%
13  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 38
12 31.58
3 7.89
0 0.00
0 0.00
4 10.53
19 50.00
19 50.00%
14  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 92
4 4.35
3 3.26
16 17.39
8 8.70
14 15.22
47 51.09
45 48.91%
15  โรงเรียนบ้านลานสาง 81
11 13.58
8 9.88
8 9.88
12 14.81
0 0.00
42 51.85
39 48.15%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 21
2 9.52
0 0.00
8 38.10
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
17  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 69
13 18.84
7 10.14
6 8.70
4 5.80
2 2.90
37 53.62
32 46.38%
18  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 60
3 5.00
5 8.33
19 31.67
0 0.00
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
19  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
20  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 932
192 20.60
205 22.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
535 57.40
397 42.60%
21  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 94
20 21.28
10 10.64
8 8.51
2 2.13
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
22  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 71
8 11.27
7 9.86
13 18.31
0 0.00
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
24  โรงเรียนอนุบาลตาก 1637
76 4.64
46 2.81
408 24.92
89 5.44
0 0.00
1018 62.19
619 37.81%
25  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 90
9 10.00
7 7.78
15 16.67
3 3.33
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
26  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 56
6 10.71
0 0.00
15 26.79
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
27  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 108
10 9.26
4 3.70
16 14.81
4 3.70
6 5.56
68 62.96
40 37.04%
28  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 456
6 1.32
100 21.93
15 3.29
47 10.31
0 0.00
288 63.16
168 36.84%
29  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 222
15 6.76
10 4.50
55 24.77
0 0.00
0 0.00
142 63.96
80 36.04%
30  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 114
13 11.40
14 12.28
0 0.00
14 12.28
0 0.00
73 64.04
41 35.96%
31  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 77
14 18.18
0 0.00
13 16.88
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
32  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 92
8 8.70
9 9.78
8 8.70
7 7.61
0 0.00
60 65.22
32 34.78%
33  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 186
19 10.22
9 4.84
14 7.53
12 6.45
10 5.38
122 65.59
64 34.41%
34  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 70
7 10.00
4 5.71
4 5.71
7 10.00
2 2.86
46 65.71
24 34.29%
35  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 149
16 10.74
13 8.72
16 10.74
6 4.03
0 0.00
98 65.77
51 34.23%
36  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 97
4 4.12
4 4.12
24 24.74
1 1.03
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
37  โรงเรียนบ้านคลองสัก 21
3 14.29
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
38  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 48
8 16.67
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
39  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 49
4 8.16
8 16.33
2 4.08
2 4.08
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
40  โรงเรียนบ้านดงลาน 77
20 25.97
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
41  โรงเรียนบ้านวังประจบ 112
7 6.25
7 6.25
20 17.86
2 1.79
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 128
14 10.94
2 1.56
22 17.19
0 0.00
3 2.34
87 67.97
41 32.03%
43  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 198
24 12.12
11 5.56
17 8.59
10 5.05
0 0.00
136 68.69
62 31.31%
44  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 101
5 4.95
5 4.95
21 20.79
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
45  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 43
5 11.63
3 6.98
1 2.33
4 9.30
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
46  โรงเรียนเสริมปัญญา 10
0 0.00
1 10.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
47  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 111
5 4.50
3 2.70
25 22.52
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
48  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 44
5 11.36
0 0.00
0 0.00
2 4.55
6 13.64
31 70.45
13 29.55%
49  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 139
8 5.76
7 5.04
24 17.27
0 0.00
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
50  โรงเรียนบ้านฉลอม 36
3 8.33
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
51  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
52  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 121
6 4.96
1 0.83
26 21.49
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 22
4 18.18
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
54  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 81
3 3.70
2 2.47
15 18.52
1 1.23
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
55  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 37
3 8.11
0 0.00
6 16.22
0 0.00
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
56  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 101
7 6.93
7 6.93
2 1.98
7 6.93
4 3.96
74 73.27
27 26.73%
57  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 179
14 7.82
7 3.91
25 13.97
1 0.56
0 0.00
132 73.74
47 26.26%
58  โรงเรียนบ้านใหม่ 73
3 4.11
4 5.48
10 13.70
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 147
5 3.40
2 1.36
27 18.37
3 2.04
1 0.68
109 74.15
38 25.85%
60  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 109
8 7.34
0 0.00
20 18.35
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
61  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 188
14 7.45
12 6.38
7 3.72
14 7.45
1 0.53
140 74.47
48 25.53%
62  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 243
4 1.65
4 1.65
53 21.81
0 0.00
0 0.00
182 74.90
61 25.10%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 16
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
64  โรงเรียนสว่างวิทยา 123
6 4.88
5 4.07
18 14.63
0 0.00
1 0.81
93 75.61
30 24.39%
65  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 58
2 3.45
3 5.17
9 15.52
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
66  โรงเรียนบ้านวังม่วง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
67  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 122
7 5.74
3 2.46
17 13.93
1 0.82
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
68  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 63
1 1.59
0 0.00
11 17.46
0 0.00
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
69  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 83
2 2.41
1 1.20
14 16.87
0 0.00
1 1.20
65 78.31
18 21.69%
70  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 139
6 4.32
8 5.76
12 8.63
3 2.16
1 0.72
109 78.42
30 21.58%
71  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 144
1 0.69
9 6.25
21 14.58
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
72  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 93
1 1.08
3 3.23
16 17.20
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
73  โรงเรียนบ้านโสมง 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
74  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 58
3 5.17
3 5.17
2 3.45
2 3.45
2 3.45
46 79.31
12 20.69%
75  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 93
1 1.08
1 1.08
16 17.20
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
76  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 213
12 5.63
0 0.00
29 13.62
0 0.00
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
77  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 324
14 4.32
6 1.85
38 11.73
1 0.31
0 0.00
265 81.79
59 18.21%
78  โรงเรียนบ้านดงยาง 67
4 5.97
2 2.99
4 5.97
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
79  โรงเรียนบ้านมูเซอ 348
0 0.00
37 10.63
25 7.18
0 0.00
0 0.00
286 82.18
62 17.82%
80  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
81  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
3 2.80
0 0.00
14 13.08
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
82  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 143
11 7.69
2 1.40
11 7.69
0 0.00
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
83  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 114
12 10.53
6 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
84  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 121
3 2.48
7 5.79
5 4.13
4 3.31
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
85  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
86  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
87  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 179
1 0.56
9 5.03
17 9.50
0 0.00
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
88  โรงเรียนวัดสามเงา 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
89  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 69
2 2.90
2 2.90
4 5.80
0 0.00
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
90  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 66
1 1.52
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
91  โรงเรียนเด่นวิทยา 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
92  โรงเรียนบ้านปากวัง 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
93  โรงเรียนบ้านสามเงา 90
1 1.11
1 1.11
6 6.67
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
94  โรงเรียนบ้านหนองแขม 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
95  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 129
2 1.55
0 0.00
10 7.75
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
96  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 247
4 1.62
3 1.21
6 2.43
5 2.02
4 1.62
225 91.09
22 8.91%
97  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 92
0 0.00
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
98  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 160
7 4.38
0 0.00
5 3.13
0 0.00
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
99  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 86
3 3.49
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
100  โรงเรียนศรีวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
101  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 79
1 1.27
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
103  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
108  โรงเรียนประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,352 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  933 7.55
เตี้ย  777 6.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,626 13.16
ผอมและเตี้ย  451 3.65
อ้วนและเตี้ย  147 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,418 68.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,934 คน


31.85%


Powered By www.thaieducation.net