ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 202
41 20.30
21 10.40
23 11.39
49 24.26
30 14.85
38 18.81
164 81.19%
2  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 106
8 7.55
13 12.26
10 9.43
30 28.30
19 17.92
26 24.53
80 75.47%
3  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 243
34 13.99
15 6.17
39 16.05
22 9.05
50 20.58
83 34.16
160 65.84%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 133
10 7.52
10 7.52
19 14.29
10 7.52
15 11.28
69 51.88
64 48.12%
5  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 548
76 13.87
73 13.32
47 8.58
45 8.21
22 4.01
285 52.01
263 47.99%
6  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 13
0 0.00
1 7.69
5 38.46
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
7  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 135
24 17.78
11 8.15
25 18.52
1 0.74
0 0.00
74 54.81
61 45.19%
8  โรงเรียนบ้านโป่ง 245
42 17.14
18 7.35
26 10.61
12 4.90
12 4.90
135 55.10
110 44.90%
9  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
2 11.11
10 55.56
8 44.44%
10  โรงเรียนวัดคลองขุด 161
19 11.80
17 10.56
25 15.53
9 5.59
0 0.00
91 56.52
70 43.48%
11  โรงเรียนวัดไทรทอง 208
18 8.65
17 8.17
31 14.90
8 3.85
16 7.69
118 56.73
90 43.27%
12  โรงเรียนอนุบาลตราด 2008
86 4.28
33 1.64
314 15.64
119 5.93
180 8.96
1276 63.55
732 36.45%
13  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 163
4 2.45
1 0.61
28 17.18
8 4.91
17 10.43
105 64.42
58 35.58%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 122
20 16.39
10 8.20
12 9.84
0 0.00
1 0.82
79 64.75
43 35.25%
16  โรงเรียนบ้านปะอา 207
8 3.86
9 4.35
19 9.18
17 8.21
19 9.18
135 65.22
72 34.78%
17  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 193
27 13.99
15 7.77
17 8.81
8 4.15
0 0.00
126 65.28
67 34.72%
18  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 102
12 11.76
0 0.00
22 21.57
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
19  โรงเรียนวัดดินแดง 59
9 15.25
4 6.78
3 5.08
3 5.08
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
20  โรงเรียนวัดสลัก 66
9 13.64
2 3.03
6 9.09
3 4.55
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
21  โรงเรียนวัดฆ้อ 145
13 8.97
13 8.97
10 6.90
9 6.21
1 0.69
99 68.28
46 31.72%
22  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 144
10 6.94
11 7.64
19 13.19
4 2.78
1 0.69
99 68.75
45 31.25%
23  โรงเรียนบ้านบางปรง 75
4 5.33
7 9.33
3 4.00
3 4.00
6 8.00
52 69.33
23 30.67%
24  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 183
8 4.37
4 2.19
21 11.48
12 6.56
11 6.01
127 69.40
56 30.60%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 85
9 10.59
6 7.06
6 7.06
5 5.88
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
26  โรงเรียนวัดพนมพริก 99
12 12.12
3 3.03
12 12.12
3 3.03
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
27  โรงเรียนบ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพ 31) 248
30 12.10
0 0.00
39 15.73
5 2.02
1 0.40
173 69.76
75 30.24%
28  โรงเรียนวัดตาพลาย 111
30 27.03
2 1.80
1 0.90
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
29  โรงเรียนบ้านโขดทราย 65
8 12.31
1 1.54
6 9.23
3 4.62
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
30  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 243
11 4.53
14 5.76
39 16.05
6 2.47
0 0.00
173 71.19
70 28.81%
31  โรงเรียนบ้านหนองบอน 307
32 10.42
18 5.86
18 5.86
14 4.56
6 1.95
219 71.34
88 28.66%
32  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 95
8 8.42
4 4.21
12 12.63
3 3.16
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
33  โรงเรียนวัดบางปรือ 135
8 5.93
5 3.70
24 17.78
0 0.00
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
34  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 381
57 14.96
3 0.79
38 9.97
3 0.79
3 0.79
277 72.70
104 27.30%
35  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 66
8 12.12
0 0.00
5 7.58
1 1.52
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
36  โรงเรียนวัดแหลมหิน 101
7 6.93
3 2.97
16 15.84
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
37  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 127
9 7.09
3 2.36
7 5.51
7 5.51
6 4.72
95 74.80
32 25.20%
38  โรงเรียนบ้านจัดสรร 88
1 1.14
0 0.00
21 23.86
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
39  โรงเรียนบ้านตาหนึก 80
3 3.75
6 7.50
11 13.75
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
40  โรงเรียนบ้านปะเดา 128
13 10.16
4 3.13
15 11.72
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
41  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 108
7 6.48
8 7.41
7 6.48
4 3.70
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
42  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 110
13 11.82
3 2.73
9 8.18
1 0.91
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
43  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 144
4 2.78
5 3.47
17 11.81
5 3.47
3 2.08
110 76.39
34 23.61%
44  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 86
7 8.14
4 4.65
4 4.65
4 4.65
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
45  โรงเรียนวัดสลักเพชร 141
6 4.26
4 2.84
20 14.18
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
46  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
47  โรงเรียนบ้านสวนใน 38
4 10.53
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
48  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 219
15 6.85
4 1.83
21 9.59
4 1.83
2 0.91
173 79.00
46 21.00%
49  โรงเรียนวัดตะกาง 77
4 5.19
0 0.00
11 14.29
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
50  โรงเรียนบ้านมณฑล 106
2 1.89
8 7.55
7 6.60
2 1.89
3 2.83
84 79.25
22 20.75%
51  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 270
12 4.44
11 4.07
29 10.74
2 0.74
2 0.74
214 79.26
56 20.74%
52  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 98
4 4.08
6 6.12
10 10.20
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
53  โรงเรียนบ้านคลองจาก 216
9 4.17
8 3.70
18 8.33
8 3.70
0 0.00
173 80.09
43 19.91%
54  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
4 3.92
82 80.39
20 19.61%
55  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 130
4 3.08
1 0.77
4 3.08
4 3.08
12 9.23
105 80.77
25 19.23%
56  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 21
0 0.00
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
57  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 437
27 6.18
12 2.75
44 10.07
0 0.00
0 0.00
354 81.01
83 18.99%
58  โรงเรียนบ้านมะนาว 75
6 8.00
2 2.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
59  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 218
6 2.75
4 1.83
30 13.76
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
60  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 262
23 8.78
6 2.29
14 5.34
2 0.76
3 1.15
214 81.68
48 18.32%
61  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 668
32 4.79
17 2.54
65 9.73
6 0.90
2 0.30
546 81.74
122 18.26%
62  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 107
3 2.80
2 1.87
4 3.74
5 4.67
5 4.67
88 82.24
19 17.76%
63  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 149
6 4.03
4 2.68
13 8.72
2 1.34
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
64  โรงเรียนวัดบางปิดบน 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
65  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 127
4 3.15
3 2.36
11 8.66
3 2.36
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
66  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 178
8 4.49
2 1.12
19 10.67
0 0.00
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 431
21 4.87
17 3.94
25 5.80
5 1.16
0 0.00
363 84.22
68 15.78%
68  โรงเรียนบ้านดอนสูง 311
16 5.14
8 2.57
25 8.04
0 0.00
0 0.00
262 84.24
49 15.76%
69  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 64
1 1.56
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
70  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 273
17 6.23
0 0.00
25 9.16
0 0.00
0 0.00
231 84.62
42 15.38%
71  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
72  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
73  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 124
2 1.61
2 1.61
6 4.84
2 1.61
6 4.84
106 85.48
18 14.52%
74  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 137
0 0.00
4 2.92
14 10.22
1 0.73
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
75  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 106
4 3.77
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
76  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 303
11 3.63
3 0.99
26 8.58
0 0.00
0 0.00
263 86.80
40 13.20%
77  โรงเรียนวัดสะพานหิน 145
4 2.76
4 2.76
10 6.90
0 0.00
1 0.69
126 86.90
19 13.10%
78  โรงเรียนคลองขวาง 306
16 5.23
5 1.63
17 5.56
1 0.33
0 0.00
267 87.25
39 12.75%
79  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 149
5 3.36
5 3.36
9 6.04
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
80  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 120
0 0.00
0 0.00
11 9.17
4 3.33
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
81  โรงเรียนบ้านเนินตาล 438
21 4.79
0 0.00
33 7.53
0 0.00
0 0.00
384 87.67
54 12.33%
82  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 107
9 8.41
0 0.00
3 2.80
1 0.93
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัว 140
2 1.43
1 0.71
13 9.29
1 0.71
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
84  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 174
4 2.30
5 2.87
11 6.32
0 0.00
1 0.57
153 87.93
21 12.07%
85  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 68
1 1.47
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
86  โรงเรียนวัดท่าหาด 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
87  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 146
2 1.37
0 0.00
9 6.16
5 3.42
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
88  โรงเรียนวัดประณีต 148
2 1.35
1 0.68
13 8.78
0 0.00
0 0.00
132 89.19
16 10.81%
89  โรงเรียนวัดช้างทูน 214
5 2.34
3 1.40
15 7.01
0 0.00
0 0.00
191 89.25
23 10.75%
90  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
4 3.20
0 0.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
91  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 120
1 0.83
0 0.00
5 4.17
3 2.50
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
92  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 96
3 3.13
1 1.04
2 2.08
2 2.08
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
93  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
94  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 940
21 2.23
2 0.21
39 4.15
5 0.53
0 0.00
873 92.87
67 7.13%
95  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 425
7 1.65
5 1.18
10 2.35
5 1.18
2 0.47
396 93.18
29 6.82%
96  โรงเรียนวัดห้วงโสม 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
97  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 138
4 2.90
0 0.00
3 2.17
1 0.72
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
98  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 130
2 1.54
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
99  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 623
7 1.12
5 0.80
10 1.61
6 0.96
3 0.48
592 95.02
31 4.98%
100  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 83
0 0.00
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
101  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 213
4 1.88
2 0.94
4 1.88
0 0.00
0 0.00
203 95.31
10 4.69%
102  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 130
1 0.77
2 1.54
1 0.77
0 0.00
2 1.54
124 95.38
6 4.62%
103  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
104  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,453 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,159 5.96
เตี้ย  576 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,783 9.17
ผอมและเตี้ย  525 2.70
อ้วนและเตี้ย  477 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,933 76.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,520 คน


23.24%


Powered By www.thaieducation.net