ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 19
5 26.32
4 21.05
4 21.05
3 15.79
3 15.79
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
4 5.71
4 5.71
47 67.14
6 8.57
9 12.86
0 0.00
70 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางสัก 356
87 24.44
65 18.26
57 16.01
32 8.99
13 3.65
102 28.65
254 71.35%
4  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 353
31 8.78
46 13.03
24 6.80
77 21.81
70 19.83
105 29.75
248 70.25%
5  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 281
14 4.98
27 9.61
40 14.23
41 14.59
42 14.95
117 41.64
164 58.36%
6  โรงเรียนบ้านคลองลุ 142
27 19.01
13 9.15
21 14.79
9 6.34
8 5.63
64 45.07
78 54.93%
7  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 78
9 11.54
12 15.38
8 10.26
13 16.67
0 0.00
36 46.15
42 53.85%
8  โรงเรียนวัดเขา 180
6 3.33
4 2.22
35 19.44
9 5.00
22 12.22
104 57.78
76 42.22%
9  โรงเรียนบ้านเขาโอน 77
3 3.90
4 5.19
19 24.68
5 6.49
1 1.30
45 58.44
32 41.56%
10  โรงเรียนบ้านต้นปรง 962
63 6.55
40 4.16
103 10.71
101 10.50
88 9.15
567 58.94
395 41.06%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 147
10 6.80
17 11.56
30 20.41
1 0.68
2 1.36
87 59.18
60 40.82%
12  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 57
5 8.77
0 0.00
17 29.82
1 1.75
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
13  โรงเรียนวัดนาวง 155
13 8.39
2 1.29
15 9.68
15 9.68
17 10.97
93 60.00
62 40.00%
14  โรงเรียนวัดเขาพระ 98
10 10.20
3 3.06
15 15.31
6 6.12
3 3.06
61 62.24
37 37.76%
15  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 136
2 1.47
5 3.68
15 11.03
7 5.15
22 16.18
85 62.50
51 37.50%
16  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 266
32 12.03
12 4.51
40 15.04
12 4.51
2 0.75
168 63.16
98 36.84%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 88
11 12.50
0 0.00
15 17.05
0 0.00
6 6.82
56 63.64
32 36.36%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 61
4 6.56
7 11.48
9 14.75
1 1.64
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
19  โรงเรียนบ้านเขากอบ 279
42 15.05
0 0.00
25 8.96
22 7.89
10 3.58
180 64.52
99 35.48%
20  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 68
6 8.82
6 8.82
12 17.65
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
21  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 52
8 15.38
4 7.69
6 11.54
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
22  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 674
61 9.05
39 5.79
117 17.36
16 2.37
0 0.00
441 65.43
233 34.57%
23  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 64
2 3.13
1 1.56
16 25.00
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
24  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 210
5 2.38
12 5.71
34 16.19
5 2.38
16 7.62
138 65.71
72 34.29%
25  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 91
6 6.59
0 0.00
24 26.37
0 0.00
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
26  โรงเรียนบ้านในปง 155
14 9.03
8 5.16
22 14.19
7 4.52
0 0.00
104 67.10
51 32.90%
27  โรงเรียนบ้านบางพระ 141
27 19.15
1 0.71
14 9.93
4 2.84
0 0.00
95 67.38
46 32.62%
28  โรงเรียนบ้านแหลม 78
8 10.26
10 12.82
3 3.85
3 3.85
1 1.28
53 67.95
25 32.05%
29  โรงเรียนบ้านซา 132
4 3.03
10 7.58
14 10.61
13 9.85
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
30  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 36
3 8.33
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 122
7 5.74
6 4.92
7 5.74
15 12.30
2 1.64
85 69.67
37 30.33%
32  โรงเรียนบ้านคลองโตน 188
19 10.11
9 4.79
22 11.70
4 2.13
3 1.60
131 69.68
57 30.32%
33  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 229
29 12.66
7 3.06
33 14.41
0 0.00
0 0.00
160 69.87
69 30.13%
34  โรงเรียนบ้านต้นไทร 163
6 3.68
3 1.84
38 23.31
2 1.23
0 0.00
114 69.94
49 30.06%
35  โรงเรียนบ้านหาดยาว 58
7 12.07
3 5.17
5 8.62
2 3.45
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 65
3 4.62
5 7.69
10 15.38
1 1.54
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
37  โรงเรียนบ้านบางหมาก 60
3 5.00
3 5.00
7 11.67
4 6.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
38  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 78
4 5.13
0 0.00
18 23.08
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
39  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 82
8 9.76
2 2.44
9 10.98
2 2.44
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
40  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 293
9 3.07
12 4.10
18 6.14
21 7.17
21 7.17
212 72.35
81 27.65%
41  โรงเรียนบ้านวังหลาม 211
12 5.69
10 4.74
32 15.17
2 0.95
2 0.95
153 72.51
58 27.49%
42  โรงเรียนบ้านหนองมวง 90
7 7.78
2 2.22
14 15.56
1 1.11
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
43  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 130
20 15.38
7 5.38
7 5.38
0 0.00
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
44  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 123
8 6.50
6 4.88
8 6.50
6 4.88
4 3.25
91 73.98
32 26.02%
45  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 197
18 9.14
3 1.52
20 10.15
9 4.57
1 0.51
146 74.11
51 25.89%
46  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 93
7 7.53
2 2.15
12 12.90
3 3.23
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
47  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 231
18 7.79
14 6.06
26 11.26
0 0.00
1 0.43
172 74.46
59 25.54%
48  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 71
5 7.04
4 5.63
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
49  โรงเรียนบ้านจิจิก 68
0 0.00
2 2.94
15 22.06
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 60
5 8.33
8 13.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
51  โรงเรียนบ้านบางเตา 69
11 15.94
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
52  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 183
22 12.02
9 4.92
11 6.01
3 1.64
0 0.00
138 75.41
45 24.59%
53  โรงเรียนวัดควนเมา 313
11 3.51
5 1.60
26 8.31
16 5.11
18 5.75
237 75.72
76 24.28%
54  โรงเรียนวัดควนธานี 67
9 13.43
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 73
11 15.07
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
56  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 155
11 7.10
8 5.16
11 7.10
5 3.23
1 0.65
119 76.77
36 23.23%
57  โรงเรียนหาดปากเมง 262
9 3.44
12 4.58
37 14.12
1 0.38
1 0.38
202 77.10
60 22.90%
58  โรงเรียนบ้านโตน 105
4 3.81
6 5.71
11 10.48
3 2.86
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
59  โรงเรียนบ้านพรุจูด 88
6 6.82
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
60  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 84
2 2.38
8 9.52
9 10.71
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
61  โรงเรียนกมลศรี 93
3 3.23
1 1.08
11 11.83
6 6.45
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
62  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 107
6 5.61
5 4.67
13 12.15
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
63  โรงเรียนบ้านดุหุน 174
14 8.05
8 4.60
15 8.62
0 0.00
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
64  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 127
1 0.79
3 2.36
22 17.32
1 0.79
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
65  โรงเรียนบ้านวังลำ 270
7 2.59
11 4.07
39 14.44
0 0.00
0 0.00
213 78.89
57 21.11%
66  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 109
8 7.34
2 1.83
9 8.26
4 3.67
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
67  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 558
21 3.76
23 4.12
72 12.90
0 0.00
0 0.00
442 79.21
116 20.79%
68  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 160
7 4.38
12 7.50
11 6.88
3 1.88
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
69  โรงเรียนวัดควนไทร 78
4 5.13
3 3.85
9 11.54
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
70  โรงเรียนบ้านควนอารี 104
5 4.81
2 1.92
14 13.46
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
71  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 119
2 1.68
5 4.20
16 13.45
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
72  โรงเรียนบ้านลำแพะ 114
4 3.51
3 2.63
9 7.89
2 1.75
4 3.51
92 80.70
22 19.30%
73  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 173
8 4.62
6 3.47
10 5.78
3 1.73
6 3.47
140 80.92
33 19.08%
74  โรงเรียนบ้านสายควน 164
3 1.83
1 0.61
27 16.46
0 0.00
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
75  โรงเรียนบ้านพรุเตย 110
1 0.91
6 5.45
13 11.82
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
76  โรงเรียนบ้านบางเป้า 88
6 6.82
9 10.23
1 1.14
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
77  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 121
2 1.65
2 1.65
14 11.57
4 3.31
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
78  โรงเรียนบ้านป่ากอ 89
10 11.24
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 199
15 7.54
0 0.00
20 10.05
0 0.00
0 0.00
164 82.41
35 17.59%
80  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 178
19 10.67
8 4.49
2 1.12
1 0.56
1 0.56
147 82.58
31 17.42%
81  โรงเรียนบ้านหลังเขา 478
19 3.97
14 2.93
50 10.46
0 0.00
0 0.00
395 82.64
83 17.36%
82  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 209
13 6.22
6 2.87
17 8.13
0 0.00
0 0.00
173 82.78
36 17.22%
83  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 122
6 4.92
2 1.64
13 10.66
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
84  โรงเรียนบ้านไร่ออก 142
5 3.52
1 0.70
18 12.68
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
85  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 439
15 3.42
11 2.51
40 9.11
4 0.91
4 0.91
365 83.14
74 16.86%
86  โรงเรียนบ้านช่องลม 113
0 0.00
4 3.54
10 8.85
5 4.42
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
87  โรงเรียนบ้านโคกยาง 203
7 3.45
0 0.00
27 13.30
0 0.00
0 0.00
169 83.25
34 16.75%
88  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 94
4 4.26
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
89  โรงเรียนบ้านควนพญา 171
0 0.00
0 0.00
25 14.62
2 1.17
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
90  โรงเรียนวัดวารีวง 116
5 4.31
1 0.86
6 5.17
5 4.31
1 0.86
98 84.48
18 15.52%
91  โรงเรียนบ้านคลองมวน 481
19 3.95
5 1.04
40 8.32
7 1.46
2 0.42
408 84.82
73 15.18%
92  โรงเรียนบ้านหัวหิน 133
5 3.76
3 2.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
93  โรงเรียนบ้านพระม่วง 109
7 6.42
2 1.83
6 5.50
0 0.00
1 0.92
93 85.32
16 14.68%
94  โรงเรียนบ้านช่องหาร 110
7 6.36
1 0.91
7 6.36
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 117
4 3.42
3 2.56
10 8.55
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
96  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 140
4 2.86
2 1.43
8 5.71
6 4.29
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
97  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 65
0 0.00
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
98  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 66
4 6.06
0 0.00
0 0.00
4 6.06
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
99  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 104
4 3.85
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
100  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 127
6 4.72
0 0.00
11 8.66
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
101  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
1 1.67
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
102  โรงเรียนบ้านปาเต 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
103  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 122
6 4.92
4 3.28
3 2.46
1 0.82
1 0.82
107 87.70
15 12.30%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
105  โรงเรียนบ้านผมเด็น 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
106  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 272
2 0.74
0 0.00
29 10.66
0 0.00
0 0.00
241 88.60
31 11.40%
107  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 125
5 4.00
1 0.80
7 5.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
108  โรงเรียนวัดบางดี 275
10 3.64
8 2.91
7 2.55
1 0.36
0 0.00
249 90.55
26 9.45%
109  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 170
3 1.76
2 1.18
11 6.47
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
110  โรงเรียนบ้านควนตัง 107
4 3.74
0 0.00
5 4.67
1 0.93
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
111  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 141
2 1.42
5 3.55
4 2.84
1 0.71
1 0.71
128 90.78
13 9.22%
112  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 137
0 0.00
6 4.38
6 4.38
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
113  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
114  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
115  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 171
0 0.00
1 0.58
12 7.02
0 0.00
0 0.00
158 92.40
13 7.60%
116  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 520
8 1.54
8 1.54
6 1.15
6 1.15
6 1.15
486 93.46
34 6.54%
117  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
3 2.63
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
118  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 282
4 1.42
2 0.71
9 3.19
0 0.00
2 0.71
265 93.97
17 6.03%
119  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 279
2 0.72
3 1.08
9 3.23
2 0.72
0 0.00
263 94.27
16 5.73%
120  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 124
4 3.23
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
121  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 132
4 3.03
0 0.00
3 2.27
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
122  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 124
0 0.00
2 1.61
4 3.23
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
123  โรงเรียนบ้านลำช้าง 131
0 0.00
1 0.76
4 3.05
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
125  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
126  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
127  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
128  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 118
0 0.00
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
116 98.31
2 1.69%
129  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านบางคราม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านลำภูรา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,310 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,157 5.70
เตี้ย  725 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,076 10.22
ผอมและเตี้ย  590 2.90
อ้วนและเตี้ย  426 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,336 75.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,974 คน


24.49%


Powered By www.thaieducation.net