ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.64
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 32
2 6.25
6 18.75
9 28.13
0 0.00
4 12.50
11 34.38
21 65.63%
2  โรงเรียนบ้านท่าบันได 106
12 11.32
11 10.38
28 26.42
6 5.66
12 11.32
37 34.91
69 65.09%
3  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 919
37 4.03
292 31.77
55 5.98
22 2.39
133 14.47
380 41.35
539 58.65%
4  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 101
21 20.79
6 5.94
23 22.77
4 3.96
3 2.97
44 43.56
57 56.44%
5  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 120
14 11.67
10 8.33
21 17.50
10 8.33
10 8.33
55 45.83
65 54.17%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 224
17 7.59
12 5.36
8 3.57
0 0.00
75 33.48
112 50.00
112 50.00%
7  โรงเรียนวัดน้ำผุด 135
15 11.11
15 11.11
10 7.41
19 14.07
7 5.19
69 51.11
66 48.89%
8  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1765
101 5.72
76 4.31
279 15.81
177 10.03
222 12.58
910 51.56
855 48.44%
9  โรงเรียนหนองผักฉีด 34
4 11.76
2 5.88
10 29.41
0 0.00
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
10  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 233
15 6.44
10 4.29
24 10.30
25 10.73
34 14.59
125 53.65
108 46.35%
11  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 48
11 22.92
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
12  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 352
30 8.52
25 7.10
79 22.44
18 5.11
1 0.28
199 56.53
153 43.47%
13  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 129
24 18.60
5 3.88
25 19.38
1 0.78
1 0.78
73 56.59
56 43.41%
14  โรงเรียนบ้านหาดเลา 129
4 3.10
15 11.63
18 13.95
2 1.55
15 11.63
75 58.14
54 41.86%
15  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 315
31 9.84
10 3.17
19 6.03
41 13.02
29 9.21
185 58.73
130 41.27%
16  โรงเรียนวัดนานอน 178
19 10.67
7 3.93
21 11.80
19 10.67
5 2.81
107 60.11
71 39.89%
17  โรงเรียนบ้านควนปริง 177
13 7.34
15 8.47
13 7.34
14 7.91
14 7.91
108 61.02
69 38.98%
18  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 66
8 12.12
7 10.61
8 12.12
2 3.03
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
19  โรงเรียนบ้านปากห้วย 67
6 8.96
4 5.97
13 19.40
2 2.99
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
20  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 57
7 12.28
3 5.26
11 19.30
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
21  โรงเรียนวัดโพธาราม 106
8 7.55
7 6.60
15 14.15
7 6.60
2 1.89
67 63.21
39 36.79%
22  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 124
5 4.03
2 1.61
18 14.52
5 4.03
13 10.48
81 65.32
43 34.68%
23  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 140
15 10.71
11 7.86
7 5.00
10 7.14
5 3.57
92 65.71
48 34.29%
24  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 199
16 8.04
8 4.02
40 20.10
3 1.51
0 0.00
132 66.33
67 33.67%
25  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 95
10 10.53
8 8.42
10 10.53
3 3.16
0 0.00
64 67.37
31 32.63%
26  โรงเรียนหาดทรายทอง 111
5 4.50
4 3.60
19 17.12
1 0.90
7 6.31
75 67.57
36 32.43%
27  โรงเรียนวัดโหละคล้า 59
0 0.00
7 11.86
12 20.34
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
28  โรงเรียนวัดปากปรน 135
13 9.63
9 6.67
16 11.85
2 1.48
3 2.22
92 68.15
43 31.85%
29  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 145
10 6.90
12 8.28
12 8.28
3 2.07
9 6.21
99 68.28
46 31.72%
30  โรงเรียนบ้านบางยาง 153
5 3.27
6 3.92
7 4.58
7 4.58
22 14.38
106 69.28
47 30.72%
31  โรงเรียนบ้านนาป้อ 128
18 14.06
7 5.47
14 10.94
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
32  โรงเรียนวัดสาริการาม 69
4 5.80
6 8.70
11 15.94
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
33  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 129
0 0.00
4 3.10
35 27.13
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
34  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 85
7 8.24
4 4.71
12 14.12
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 51
7 13.73
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
36  โรงเรียนวัดนางประหลาด 136
12 8.82
0 0.00
24 17.65
4 2.94
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
37  โรงเรียนบ้านแหลม 72
5 6.94
6 8.33
9 12.50
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
38  โรงเรียนบ้านหนองไทร 458
23 5.02
24 5.24
82 17.90
2 0.44
0 0.00
327 71.40
131 28.60%
39  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 53
7 13.21
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
40  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 104
5 4.81
10 9.62
12 11.54
2 1.92
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
41  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 76
2 2.63
0 0.00
17 22.37
1 1.32
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
42  โรงเรียนบ้านเขาติง 121
6 4.96
8 6.61
10 8.26
9 7.44
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
43  โรงเรียนบ้านควนยาง 151
6 3.97
6 3.97
24 15.89
5 3.31
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
44  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 82
1 1.22
3 3.66
18 21.95
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
45  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 127
14 11.02
1 0.79
19 14.96
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
46  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 75
0 0.00
1 1.33
19 25.33
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
47  โรงเรียนบ้านปากปรน 154
8 5.19
10 6.49
8 5.19
8 5.19
7 4.55
113 73.38
41 26.62%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 407
8 1.97
13 3.19
39 9.58
8 1.97
39 9.58
300 73.71
107 26.29%
49  โรงเรียนวัดท่าพญา 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
3 7.14
4 9.52
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียนบ้านนาทะเล 205
5 2.44
6 2.93
16 7.80
11 5.37
15 7.32
152 74.15
53 25.85%
51  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 171
3 1.75
3 1.75
36 21.05
1 0.58
1 0.58
127 74.27
44 25.73%
52  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 161
11 6.83
9 5.59
17 10.56
3 1.86
1 0.62
120 74.53
41 25.47%
53  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 143
2 1.40
6 4.20
27 18.88
0 0.00
1 0.70
107 74.83
36 25.17%
54  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 162
10 6.17
6 3.70
24 14.81
0 0.00
0 0.00
122 75.31
40 24.69%
55  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 111
5 4.50
6 5.41
12 10.81
4 3.60
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
56  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1679
67 3.99
39 2.32
295 17.57
3 0.18
2 0.12
1273 75.82
406 24.18%
57  โรงเรียนบ้านด่าน 46
3 6.52
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
58  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 111
6 5.41
0 0.00
20 18.02
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
59  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 167
7 4.19
7 4.19
25 14.97
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
60  โรงเรียนบ้านบกหัก 96
5 5.21
2 2.08
12 12.50
2 2.08
1 1.04
74 77.08
22 22.92%
61  โรงเรียนวัดไทรทอง 333
15 4.50
14 4.20
45 13.51
2 0.60
0 0.00
257 77.18
76 22.82%
62  โรงเรียนบ้านควนยวน 124
8 6.45
13 10.48
7 5.65
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
63  โรงเรียนวัดแจ้ง 71
2 2.82
4 5.63
4 5.63
5 7.04
1 1.41
55 77.46
16 22.54%
64  โรงเรียนบ้านไทรงาม 120
7 5.83
3 2.50
16 13.33
1 0.83
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
65  โรงเรียนบ้านบางด้วน 161
0 0.00
6 3.73
30 18.63
0 0.00
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
66  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
67  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 68
4 5.88
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
68  โรงเรียนวัดอัมพวัน 105
3 2.86
0 0.00
20 19.05
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
69  โรงเรียนบ้านลำแคลง 119
4 3.36
4 3.36
16 13.45
1 0.84
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 87
1 1.15
1 1.15
16 18.39
1 1.15
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
71  โรงเรียนบ้านสามแยก 138
5 3.62
7 5.07
16 11.59
1 0.72
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
72  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 48
1 2.08
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
73  โรงเรียนบ้านนาโตง 108
1 0.93
2 1.85
12 11.11
2 1.85
5 4.63
86 79.63
22 20.37%
74  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 233
3 1.29
12 5.15
30 12.88
1 0.43
0 0.00
187 80.26
46 19.74%
75  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 180
7 3.89
2 1.11
26 14.44
0 0.00
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
76  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 103
5 4.85
0 0.00
14 13.59
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 134
3 2.24
1 0.75
18 13.43
1 0.75
3 2.24
108 80.60
26 19.40%
78  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 83
6 7.23
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
79  โรงเรียนบ้านหนองยวน 109
5 4.59
1 0.92
14 12.84
1 0.92
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
80  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
81  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 131
9 6.87
9 6.87
7 5.34
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
82  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 143
2 1.40
8 5.59
16 11.19
0 0.00
1 0.70
116 81.12
27 18.88%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 133
13 9.77
1 0.75
10 7.52
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
84  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 134
6 4.48
6 4.48
12 8.96
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
85  โรงเรียนหาดสำราญ 90
4 4.44
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
86  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 197
8 4.06
5 2.54
11 5.58
3 1.52
7 3.55
163 82.74
34 17.26%
87  โรงเรียนบ้านลิพัง 174
7 4.02
6 3.45
11 6.32
2 1.15
4 2.30
144 82.76
30 17.24%
88  โรงเรียนบ้านหัวควน 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
89  โรงเรียนบ้านวังศิลา 100
3 3.00
1 1.00
2 2.00
6 6.00
5 5.00
83 83.00
17 17.00%
90  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 105
1 0.95
2 1.90
11 10.48
3 2.86
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
91  โรงเรียนไทรงาม 87
3 3.45
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 82
2 2.44
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.93
48 85.71
8 14.29%
94  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 88
2 2.27
2 2.27
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 150
5 3.33
2 1.33
6 4.00
3 2.00
4 2.67
130 86.67
20 13.33%
96  โรงเรียนบ้านในควน 123
3 2.44
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
97  โรงเรียนวัดธรรมาราม 145
11 7.59
5 3.45
1 0.69
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
98  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 97
2 2.06
1 1.03
5 5.15
0 0.00
3 3.09
86 88.66
11 11.34%
99  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
3 3.70
72 88.89
9 11.11%
100  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 155
6 3.87
2 1.29
8 5.16
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
101  โรงเรียนบ้านช่อง 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
102  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 248
6 2.42
3 1.21
4 1.61
6 2.42
4 1.61
225 90.73
23 9.27%
103  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 186
5 2.69
0 0.00
12 6.45
0 0.00
0 0.00
169 90.86
17 9.14%
104  โรงเรียนบ้านนานิน 88
5 5.68
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
105  โรงเรียนบ้านทอนพลา 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
106  โรงเรียนบ้านยูงงาม 55
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
107  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
108  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 135
2 1.48
1 0.74
4 2.96
1 0.74
1 0.74
126 93.33
9 6.67%
109  โรงเรียนบ้านโคกรัก 146
3 2.05
4 2.74
2 1.37
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
110  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
111  โรงเรียนบ้านโคกทราย 247
2 0.81
7 2.83
4 1.62
2 0.81
0 0.00
232 93.93
15 6.07%
112  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 119
4 3.36
3 2.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
113  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
114  โรงเรียนวัดควนสีนวล 343
5 1.46
5 1.46
4 1.17
1 0.29
0 0.00
328 95.63
15 4.37%
115  โรงเรียนบ้านหนองชวด 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
116  โรงเรียนบ้านปากไพ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,783 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  950 5.06
เตี้ย  947 5.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,236 11.90
ผอมและเตี้ย  519 2.76
อ้วนและเตี้ย  746 3.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,385 71.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,398 คน


28.74%


Powered By www.thaieducation.net