ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพนมนาง 70
7 10.00
5 7.14
23 32.86
12 17.14
0 0.00
23 32.86
47 67.14%
2  โรงเรียนวัดหนองปลิง 137
13 9.49
18 13.14
18 13.14
12 8.76
10 7.30
66 48.18
71 51.82%
3  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 71
9 12.68
9 12.68
10 14.08
6 8.45
2 2.82
35 49.30
36 50.70%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 319
13 4.08
5 1.57
47 14.73
18 5.64
61 19.12
175 54.86
144 45.14%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 670
26 3.88
11 1.64
147 21.94
11 1.64
106 15.82
369 55.07
301 44.93%
6  โรงเรียนวัดพังตรุ 150
21 14.00
11 7.33
15 10.00
9 6.00
11 7.33
83 55.33
67 44.67%
7  โรงเรียนบ้านชายธูป 39
4 10.26
3 7.69
9 23.08
1 2.56
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
8  โรงเรียนวัดนาพระยา 48
8 16.67
1 2.08
10 20.83
1 2.08
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
9  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 93
14 15.05
5 5.38
18 19.35
1 1.08
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 27
2 7.41
2 7.41
7 25.93
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
11  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 153
7 4.58
2 1.31
20 13.07
9 5.88
22 14.38
93 60.78
60 39.22%
12  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 99
11 11.11
8 8.08
15 15.15
3 3.03
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
13  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 70
5 7.14
4 5.71
10 14.29
2 2.86
5 7.14
44 62.86
26 37.14%
14  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 700
56 8.00
58 8.29
62 8.86
45 6.43
39 5.57
440 62.86
260 37.14%
15  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 146
18 12.33
7 4.79
15 10.27
7 4.79
7 4.79
92 63.01
54 36.99%
16  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 203
24 11.82
17 8.37
11 5.42
12 5.91
11 5.42
128 63.05
75 36.95%
17  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 49
6 12.24
2 4.08
9 18.37
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
18  โรงเรียนวัดหนองลาน 66
2 3.03
0 0.00
11 16.67
0 0.00
11 16.67
42 63.64
24 36.36%
19  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 61
3 4.92
1 1.64
9 14.75
4 6.56
4 6.56
40 65.57
21 34.43%
20  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 74
6 8.11
0 0.00
14 18.92
1 1.35
4 5.41
49 66.22
25 33.78%
21  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 69
5 7.25
0 0.00
18 26.09
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองจอก 147
11 7.48
9 6.12
20 13.61
6 4.08
3 2.04
98 66.67
49 33.33%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 639
28 4.38
22 3.44
104 16.28
28 4.38
31 4.85
426 66.67
213 33.33%
24  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 123
11 8.94
2 1.63
24 19.51
3 2.44
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
25  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
26  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 111
4 3.60
6 5.41
20 18.02
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
27  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 167
11 6.59
2 1.20
26 15.57
5 2.99
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
28  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 76
12 15.79
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
29  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 126
20 15.87
3 2.38
8 6.35
2 1.59
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
30  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 127
2 1.57
0 0.00
31 24.41
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
31  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 154
4 2.60
5 3.25
13 8.44
6 3.90
12 7.79
114 74.03
40 25.97%
32  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 131
4 3.05
0 0.00
29 22.14
1 0.76
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
33  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 202
15 7.43
7 3.47
28 13.86
2 0.99
0 0.00
150 74.26
52 25.74%
34  โรงเรียนบ้านโคราช 102
10 9.80
0 0.00
15 14.71
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
35  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
2 4.55
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
36  โรงเรียนบ้านรางยอม 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
37  โรงเรียนบ้านดอนสระ 66
0 0.00
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
38  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 216
5 2.31
12 5.56
27 12.50
4 1.85
4 1.85
164 75.93
52 24.07%
39  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 181
17 9.39
10 5.52
13 7.18
3 1.66
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
40  โรงเรียนบ้านหนองหิน 161
12 7.45
8 4.97
18 11.18
0 0.00
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
41  โรงเรียนวัดเบญพาด 317
22 6.94
13 4.10
37 11.67
2 0.63
0 0.00
243 76.66
74 23.34%
42  โรงเรียนบ้านไพรงาม 73
4 5.48
3 4.11
6 8.22
2 2.74
2 2.74
56 76.71
17 23.29%
43  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 122
1 0.82
5 4.10
18 14.75
3 2.46
1 0.82
94 77.05
28 22.95%
44  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 70
7 10.00
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
45  โรงเรียนบ้านหนองลาน 141
14 9.93
3 2.13
12 8.51
3 2.13
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
46  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 53
3 5.66
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
47  โรงเรียนบ้านเขากรวด 102
4 3.92
3 2.94
16 15.69
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
48  โรงเรียนวัดหนองโรง 77
6 7.79
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
49  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 91
5 5.49
5 5.49
10 10.99
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
50  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 163
5 3.07
5 3.07
13 7.98
7 4.29
5 3.07
128 78.53
35 21.47%
51  โรงเรียนบ้านหนองกรด 118
1 0.85
5 4.24
19 16.10
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
52  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 91
7 7.69
8 8.79
4 4.40
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
53  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 54
2 3.70
2 3.70
3 5.56
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
54  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 202
0 0.00
37 18.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
55  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 124
7 5.65
4 3.23
8 6.45
1 0.81
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
56  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 251
3 1.20
12 4.78
29 11.55
0 0.00
0 0.00
207 82.47
44 17.53%
57  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 297
5 1.68
3 1.01
18 6.06
0 0.00
26 8.75
245 82.49
52 17.51%
58  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 128
9 7.03
1 0.78
12 9.38
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
59  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 312
10 3.21
8 2.56
19 6.09
11 3.53
5 1.60
259 83.01
53 16.99%
60  โรงเรียนวัดบ้านทวน 217
9 4.15
0 0.00
27 12.44
0 0.00
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
61  โรงเรียนบ้านกระเจา 133
5 3.76
4 3.01
13 9.77
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
62  โรงเรียนบ้านตลุง 127
4 3.15
5 3.94
12 9.45
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 158
7 4.43
0 0.00
19 12.03
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
64  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 158
1 0.63
0 0.00
25 15.82
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
65  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 145
6 4.14
5 3.45
4 2.76
5 3.45
3 2.07
122 84.14
23 15.86%
66  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 115
1 0.87
0 0.00
17 14.78
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
67  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
1 1.72
49 84.48
9 15.52%
68  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 123
0 0.00
0 0.00
14 11.38
1 0.81
4 3.25
104 84.55
19 15.45%
69  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 177
12 6.78
7 3.95
8 4.52
0 0.00
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
70  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 172
10 5.81
5 2.91
9 5.23
2 1.16
0 0.00
146 84.88
26 15.12%
71  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 126
1 0.79
3 2.38
9 7.14
5 3.97
1 0.79
107 84.92
19 15.08%
72  โรงเรียนวัดสนามแย้ 226
9 3.98
0 0.00
25 11.06
0 0.00
0 0.00
192 84.96
34 15.04%
73  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
1 2.33
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
74  โรงเรียนบ้านไผ่สี 97
3 3.09
5 5.15
5 5.15
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
75  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 192
12 6.25
4 2.08
5 2.60
2 1.04
1 0.52
168 87.50
24 12.50%
76  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 137
4 2.92
3 2.19
2 1.46
4 2.92
4 2.92
120 87.59
17 12.41%
77  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 251
5 1.99
5 1.99
17 6.77
1 0.40
1 0.40
222 88.45
29 11.55%
78  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
79  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
80  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
5 7.46
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
81  โรงเรียนวัดดงสัก 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
82  โรงเรียนวัดหนองพลับ 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 9.91
100 90.09
11 9.91%
83  โรงเรียนบ้านซ่อง 126
2 1.59
1 0.79
8 6.35
0 0.00
1 0.79
114 90.48
12 9.52%
84  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 159
3 1.89
2 1.26
6 3.77
1 0.63
3 1.89
144 90.57
15 9.43%
85  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 97
0 0.00
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
86  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 87
0 0.00
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
87  โรงเรียนบ้านดอนรัก 133
3 2.26
1 0.75
3 2.26
1 0.75
4 3.01
121 90.98
12 9.02%
88  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 104
0 0.00
0 0.00
8 7.69
1 0.96
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
89  โรงเรียนบ้านวังรัก 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
90  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 78
4 5.13
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
91  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 161
2 1.24
2 1.24
5 3.11
1 0.62
2 1.24
149 92.55
12 7.45%
92  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
93  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 125
0 0.00
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
94  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 310
11 3.55
3 0.97
2 0.65
2 0.65
0 0.00
292 94.19
18 5.81%
95  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 91
0 0.00
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
96  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองขุย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,479 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  666 4.94
เตี้ย  447 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,451 10.76
ผอมและเตี้ย  288 2.14
อ้วนและเตี้ย  426 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,201 75.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,278 คน


24.32%


Powered By www.thaieducation.net