ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 20
10 50.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
5 25.00
15 75.00%
2  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 130
2 1.54
63 48.46
6 4.62
0 0.00
0 0.00
59 45.38
71 54.62%
3  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 209
15 7.18
67 32.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 60.77
82 39.23%
4  โรงเรียนบ้านหาดนาค 42
7 16.67
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
5  โรงเรียนวัดพระบาท 29
3 10.34
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
6  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 50
2 4.00
4 8.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
7  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 64
11 17.19
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
8  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 131
12 9.16
3 2.29
26 19.85
0 0.00
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
9  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 122
4 3.28
0 0.00
33 27.05
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
10  โรงเรียนบ้านแม่สอย 93
6 6.45
10 10.75
10 10.75
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
11  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 85
5 5.88
12 14.12
6 7.06
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
12  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 95
11 11.58
12 12.63
4 4.21
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
13  โรงเรียนบ้านแปะ 55
5 9.09
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
14  โรงเรียนบ้านพุย 172
2 1.16
28 16.28
14 8.14
2 1.16
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
15  โรงเรียนออป.13 242
8 3.31
22 9.09
31 12.81
1 0.41
0 0.00
180 74.38
62 25.62%
16  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 60
6 10.00
6 10.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
17  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 177
8 4.52
8 4.52
19 10.73
4 2.26
4 2.26
134 75.71
43 24.29%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 100
7 7.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
19  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 51
2 3.92
2 3.92
8 15.69
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
20  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 107
5 4.67
5 4.67
11 10.28
4 3.74
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
21  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 173
16 9.25
0 0.00
23 13.29
0 0.00
0 0.00
134 77.46
39 22.54%
22  โรงเรียนบ้านสบแปะ 69
5 7.25
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
23  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 303
18 5.94
32 10.56
3 0.99
11 3.63
0 0.00
239 78.88
64 21.12%
24  โรงเรียนบ้านหนองคัน 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
25  โรงเรียนบ้านขุนยะ 73
5 6.85
4 5.48
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
26  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 134
3 2.24
16 11.94
4 2.99
3 2.24
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
28  โรงเรียนบ้านผาละปิ 81
3 3.70
7 8.64
3 3.70
1 1.23
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
29  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 143
6 4.20
4 2.80
6 4.20
8 5.59
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
30  โรงเรียนบ้านสบวาก 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
31  โรงเรียนบ้านแม่หอย 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
32  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
33  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 66
3 4.55
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
34  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 105
8 7.62
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
35  โรงเรียนบ้านอมขูด 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
36  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 107
1 0.93
6 5.61
5 4.67
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
37  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 72
2 2.78
3 4.17
3 4.17
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
38  โรงเรียนบ้านผานัง 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
3 3.23
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
39  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 113
3 2.65
3 2.65
4 3.54
2 1.77
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
40  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
41  โรงเรียนบ้านจันทร์ 97
1 1.03
0 0.00
8 8.25
1 1.03
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
42  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 73
0 0.00
2 2.74
4 5.48
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
43  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 128
6 4.69
5 3.91
1 0.78
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
44  โรงเรียนบ้านห้วยปู 78
3 3.85
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
45  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 90
1 1.11
5 5.56
2 2.22
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
46  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 137
3 2.19
4 2.92
4 2.92
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
48  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 122
0 0.00
6 4.92
3 2.46
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
49  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 124
1 0.81
0 0.00
7 5.65
1 0.81
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
50  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 84
1 1.19
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
51  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 58
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
52  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
53  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
54  โรงเรียนบ้านบนนา 129
3 2.33
3 2.33
2 1.55
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
55  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 469
4 0.85
0 0.00
21 4.48
0 0.00
0 0.00
444 94.67
25 5.33%
56  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
57  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
58  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 127
1 0.79
2 1.57
0 0.00
0 0.00
1 0.79
123 96.85
4 3.15%
59  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 141
3 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 97.87
3 2.13%
60  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
61  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
62  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,145 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  248 4.04
เตี้ย  352 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  412 6.70
ผอมและเตี้ย  59 0.96
อ้วนและเตี้ย  10 0.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,064 82.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,081 คน


17.59%


Powered By www.thaieducation.net