ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 98 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 98 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาปูน 164
39 23.78
40 24.39
17 10.37
28 17.07
40 24.39
0 0.00
164 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสบลาน 152
38 25.00
36 23.68
1 0.66
23 15.13
0 0.00
54 35.53
98 64.47%
3  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 163
28 17.18
16 9.82
34 20.86
10 6.13
0 0.00
75 46.01
88 53.99%
4  โรงเรียนบ้านยางเปียง 68
16 23.53
1 1.47
15 22.06
1 1.47
1 1.47
34 50.00
34 50.00%
5  โรงเรียนบ้านสันติสุข 26
5 19.23
0 0.00
4 15.38
0 0.00
3 11.54
14 53.85
12 46.15%
6  โรงเรียนบ้านโปง 104
12 11.54
8 7.69
10 9.62
9 8.65
8 7.69
57 54.81
47 45.19%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 455
32 7.03
11 2.42
65 14.29
43 9.45
42 9.23
262 57.58
193 42.42%
8  โรงเรียนบ้านดอยคำ 114
17 14.91
20 17.54
6 5.26
3 2.63
0 0.00
68 59.65
46 40.35%
9  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 53
1 1.89
1 1.89
11 20.75
8 15.09
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
10  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 425
44 10.35
80 18.82
29 6.82
6 1.41
0 0.00
266 62.59
159 37.41%
11  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 22
3 13.64
3 13.64
2 9.09
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
12  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 95
7 7.37
8 8.42
19 20.00
0 0.00
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
13  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 14
0 0.00
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
14  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 70
2 2.86
8 11.43
13 18.57
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
15  โรงเรียนบ้านวังลุง 88
2 2.27
4 4.55
20 22.73
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
16  โรงเรียนบ้านนาเกียน 116
5 4.31
19 16.38
7 6.03
1 0.86
2 1.72
82 70.69
34 29.31%
17  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 99
10 10.10
7 7.07
4 4.04
5 5.05
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
18  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 128
5 3.91
15 11.72
17 13.28
0 0.00
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 360
33 9.17
8 2.22
50 13.89
7 1.94
5 1.39
257 71.39
103 28.61%
20  โรงเรียนบ้านดงดำ 56
2 3.57
2 3.57
12 21.43
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
21  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
2 7.14
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
22  โรงเรียนบ้านแปลง 2 71
5 7.04
8 11.27
6 8.45
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
23  โรงเรียนบ้านแม่งูด 76
3 3.95
2 2.63
14 18.42
2 2.63
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
24  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 252
29 11.51
27 10.71
4 1.59
5 1.98
3 1.19
184 73.02
68 26.98%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 112
3 2.68
0 0.00
26 23.21
1 0.89
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
26  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 71
2 2.82
8 11.27
9 12.68
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
27  โรงเรียนบ้านแปลง 5 107
7 6.54
5 4.67
15 14.02
0 0.00
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
28  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 54
6 11.11
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
29  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 248
23 9.27
21 8.47
18 7.26
1 0.40
1 0.40
184 74.19
64 25.81%
30  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 56
3 5.36
0 0.00
8 14.29
3 5.36
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
31  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
5 10.20
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
32  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 125
7 5.60
9 7.20
12 9.60
0 0.00
1 0.80
96 76.80
29 23.20%
33  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 65
6 9.23
8 12.31
1 1.54
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
34  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 118
7 5.93
2 1.69
17 14.41
1 0.85
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
35  โรงเรียนบ้านกองวะ 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
36  โรงเรียนบ้านไร่ 86
7 8.14
2 2.33
8 9.30
2 2.33
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
37  โรงเรียนบ้านทุ่ง 42
2 4.76
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
38  โรงเรียนบ้านหางดง 63
1 1.59
1 1.59
5 7.94
1 1.59
5 7.94
50 79.37
13 20.63%
39  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 107
4 3.74
4 3.74
13 12.15
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
40  โรงเรียนบ้านกองหิน 83
0 0.00
0 0.00
16 19.28
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
41  โรงเรียนบ้านยางเปา 249
11 4.42
14 5.62
6 2.41
15 6.02
2 0.80
201 80.72
48 19.28%
42  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 146
5 3.42
2 1.37
21 14.38
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 90
3 3.33
1 1.11
4 4.44
4 4.44
5 5.56
73 81.11
17 18.89%
44  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 214
12 5.61
7 3.27
18 8.41
3 1.40
0 0.00
174 81.31
40 18.69%
45  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 160
2 1.25
11 6.88
16 10.00
0 0.00
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
46  โรงเรียนบ้านตุงลอย 289
9 3.11
21 7.27
21 7.27
0 0.00
1 0.35
237 82.01
52 17.99%
47  โรงเรียนบ้านวังกอง 81
2 2.47
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
48  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 76
5 6.58
2 2.63
6 7.89
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
49  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 124
4 3.23
5 4.03
12 9.68
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
50  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 190
4 2.11
6 3.16
14 7.37
2 1.05
6 3.16
158 83.16
32 16.84%
51  โรงเรียนบ้านผาจุก 31
0 0.00
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
52  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 143
1 0.70
0 0.00
22 15.38
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
53  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
54  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 126
1 0.79
2 1.59
17 13.49
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 94
1 1.06
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
57  โรงเรียนบ้านแม่บวน 81
3 3.70
2 2.47
2 2.47
0 0.00
5 6.17
69 85.19
12 14.81%
58  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
59  โรงเรียนบ้านบงตัน 201
12 5.97
2 1.00
5 2.49
5 2.49
4 1.99
173 86.07
28 13.93%
60  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 112
0 0.00
8 7.14
0 0.00
4 3.57
3 2.68
97 86.61
15 13.39%
61  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
0 0.00
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
62  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 115
2 1.74
0 0.00
13 11.30
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
63  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 70
5 7.14
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
64  โรงเรียนบ้านดอกแดง 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
65  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 84
0 0.00
6 7.14
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
67  โรงเรียนบ้านอูตูม 138
3 2.17
0 0.00
11 7.97
2 1.45
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
68  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
3 2.24
8 5.97
4 2.99
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
69  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 138
0 0.00
0 0.00
15 10.87
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
70  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 124
5 4.03
5 4.03
3 2.42
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
71  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 162
5 3.09
2 1.23
4 2.47
3 1.85
2 1.23
146 90.12
16 9.88%
72  โรงเรียนบ้านยางครก 170
3 1.76
1 0.59
6 3.53
6 3.53
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 32
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
74  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 66
0 0.00
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
75  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
76  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 309
4 1.29
3 0.97
19 6.15
1 0.32
1 0.32
281 90.94
28 9.06%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 188
1 0.53
1 0.53
11 5.85
2 1.06
1 0.53
172 91.49
16 8.51%
78  โรงเรียนบ้านขุน 96
0 0.00
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
79  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 174
4 2.30
4 2.30
4 2.30
2 1.15
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
80  โรงเรียนบ้านแม่โขง 63
3 4.76
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
81  โรงเรียนบ้านมูเซอ 278
6 2.16
6 2.16
0 0.00
10 3.60
0 0.00
256 92.09
22 7.91%
82  โรงเรียนบ้านกองลอย 217
3 1.38
2 0.92
10 4.61
1 0.46
1 0.46
200 92.17
17 7.83%
83  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 155
2 1.29
5 3.23
3 1.94
1 0.65
1 0.65
143 92.26
12 7.74%
84  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 99
1 1.01
1 1.01
4 4.04
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
85  โรงเรียนบ้านตีนตก 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
86  โรงเรียนบ้านตุงติง 147
2 1.36
0 0.00
2 1.36
2 1.36
3 2.04
138 93.88
9 6.12%
87  โรงเรียนบ้านใบหนา 122
1 0.82
4 3.28
1 0.82
1 0.82
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
88  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 77
3 3.90
1 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
89  โรงเรียนบ้านวังหลวง 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
90  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 150
3 2.00
1 0.67
1 0.67
0 0.00
1 0.67
144 96.00
6 4.00%
91  โรงเรียนบ้านหลวง 235
2 0.85
0 0.00
7 2.98
0 0.00
0 0.00
226 96.17
9 3.83%
92  โรงเรียนบ้านซิแบร 255
3 1.18
2 0.78
3 1.18
0 0.00
0 0.00
247 96.86
8 3.14%
93  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 149
0 0.00
0 0.00
4 2.68
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
94  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.09
0 0.00
91 98.91
1 1.09%
95  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
126 99.21
1 0.79%
96  โรงเรียนบ้านผาแตน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านพุย 159
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
159 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,811 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  579 4.90
เตี้ย  542 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  897 7.59
ผอมและเตี้ย  233 1.97
อ้วนและเตี้ย  153 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,407 79.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,404 คน


20.35%


Powered By www.thaieducation.net