ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 38
10 26.32
5 13.16
7 18.42
5 13.16
2 5.26
9 23.68
29 76.32%
2  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 155
25 16.13
20 12.90
5 3.23
20 12.90
0 0.00
85 54.84
70 45.16%
3  โรงเรียนบ้านฟ่อน 129
5 3.88
8 6.20
15 11.63
10 7.75
19 14.73
72 55.81
57 44.19%
4  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 69
14 20.29
3 4.35
10 14.49
3 4.35
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
5  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 161
14 8.70
14 8.70
19 11.80
8 4.97
14 8.70
92 57.14
69 42.86%
6  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 103
4 3.88
6 5.83
9 8.74
12 11.65
11 10.68
61 59.22
42 40.78%
7  โรงเรียนบ้านดง 133
5 3.76
10 7.52
34 25.56
1 0.75
2 1.50
81 60.90
52 39.10%
8  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 193
23 11.92
25 12.95
23 11.92
2 1.04
2 1.04
118 61.14
75 38.86%
9  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 142
2 1.41
8 5.63
17 11.97
9 6.34
18 12.68
88 61.97
54 38.03%
10  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 56
5 8.93
3 5.36
13 23.21
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
11  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 577
47 8.15
42 7.28
49 8.49
16 2.77
54 9.36
369 63.95
208 36.05%
12  โรงเรียนวัดช่างคำ 143
0 0.00
23 16.08
28 19.58
0 0.00
0 0.00
92 64.34
51 35.66%
13  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 196
23 11.73
7 3.57
24 12.24
12 6.12
0 0.00
130 66.33
66 33.67%
14  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 43
1 2.33
0 0.00
8 18.60
5 11.63
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
15  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 115
12 10.43
3 2.61
19 16.52
1 0.87
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
16  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 123
2 1.63
8 6.50
22 17.89
5 4.07
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
17  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 292
12 4.11
37 12.67
7 2.40
15 5.14
13 4.45
208 71.23
84 28.77%
18  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 79
10 12.66
6 7.59
4 5.06
2 2.53
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
19  โรงเรียนวัดสามหลัง 83
6 7.23
3 3.61
14 16.87
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
20  โรงเรียนบ้านไร่ 105
14 13.33
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
21  โรงเรียนบ้านเปียง 71
6 8.45
4 5.63
7 9.86
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
22  โรงเรียนวัดประชาเกษม 135
8 5.93
9 6.67
11 8.15
6 4.44
2 1.48
99 73.33
36 26.67%
23  โรงเรียนบ้านปง 132
5 3.79
7 5.30
21 15.91
1 0.76
1 0.76
97 73.48
35 26.52%
24  โรงเรียนวัดกองทราย 301
18 5.98
18 5.98
10 3.32
23 7.64
9 2.99
223 74.09
78 25.91%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 70
7 10.00
2 2.86
7 10.00
2 2.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
26  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
3 6.38
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
27  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1243
54 4.34
21 1.69
220 17.70
12 0.97
9 0.72
927 74.58
316 25.42%
28  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 69
7 10.14
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
29  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 126
13 10.32
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
30  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 217
16 7.37
0 0.00
37 17.05
0 0.00
0 0.00
164 75.58
53 24.42%
31  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 209
11 5.26
19 9.09
19 9.09
1 0.48
1 0.48
158 75.60
51 24.40%
32  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 79
6 7.59
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
33  โรงเรียนบ้านแสนตอ 75
4 5.33
2 2.67
9 12.00
1 1.33
2 2.67
57 76.00
18 24.00%
34  โรงเรียนวัดนันทาราม 226
20 8.85
21 9.29
10 4.42
2 0.88
0 0.00
173 76.55
53 23.45%
35  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 78
5 6.41
2 2.56
11 14.10
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
36  โรงเรียนบ้านหัวริน 81
0 0.00
6 7.41
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
37  โรงเรียนวัดจอมทอง 127
6 4.72
6 4.72
15 11.81
1 0.79
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
38  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 69
4 5.80
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
39  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 131
7 5.34
10 7.63
6 4.58
5 3.82
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
40  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 80
3 3.75
5 6.25
8 10.00
0 0.00
1 1.25
63 78.75
17 21.25%
41  โรงเรียนบ้านตองกาย 151
7 4.64
8 5.30
16 10.60
0 0.00
1 0.66
119 78.81
32 21.19%
42  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 108
2 1.85
2 1.85
18 16.67
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
43  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 114
2 1.75
2 1.75
18 15.79
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
44  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 187
6 3.21
4 2.14
11 5.88
11 5.88
4 2.14
151 80.75
36 19.25%
45  โรงเรียนวัดเทพาราม 146
4 2.74
6 4.11
18 12.33
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
46  โรงเรียนวัดพญาชมภู 121
8 6.61
2 1.65
12 9.92
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
47  โรงเรียนวัดดอนชื่น 62
2 3.23
4 6.45
4 6.45
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
48  โรงเรียนวัดศรีล้อม 172
7 4.07
0 0.00
1 0.58
22 12.79
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
49  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 23
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
50  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
51  โรงเรียนบ้านทรายมูล 304
18 5.92
12 3.95
22 7.24
0 0.00
0 0.00
252 82.89
52 17.11%
52  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 295
4 1.36
6 2.03
12 4.07
10 3.39
18 6.10
245 83.05
50 16.95%
53  โรงเรียนบ้านวังศรี 71
7 9.86
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
54  โรงเรียนวัดท่ากาน 77
2 2.60
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 79
2 2.53
0 0.00
9 11.39
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 153
6 3.92
7 4.58
3 1.96
6 3.92
3 1.96
128 83.66
25 16.34%
57  โรงเรียนวัดกู่คำ 187
9 4.81
5 2.67
16 8.56
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
58  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1337
48 3.59
38 2.84
124 9.27
0 0.00
0 0.00
1127 84.29
210 15.71%
59  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 32
0 0.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
60  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 234
7 2.99
4 1.71
24 10.26
1 0.43
0 0.00
198 84.62
36 15.38%
61  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 15.15
28 84.85
5 15.15%
62  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 129
6 4.65
3 2.33
8 6.20
2 1.55
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
63  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 58
1 1.72
3 5.17
2 3.45
2 3.45
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
64  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 324
8 2.47
12 3.70
24 7.41
0 0.00
0 0.00
280 86.42
44 13.58%
65  โรงเรียนวัดอุเม็ง 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
66  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 84
2 2.38
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
67  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 148
3 2.03
10 6.76
6 4.05
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
68  โรงเรียนบ้านสามหลัง 117
3 2.56
2 1.71
8 6.84
0 0.00
2 1.71
102 87.18
15 12.82%
69  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 139
5 3.60
5 3.60
3 2.16
2 1.44
2 1.44
122 87.77
17 12.23%
70  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 190
5 2.63
7 3.68
5 2.63
2 1.05
3 1.58
168 88.42
22 11.58%
71  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 114
1 0.88
1 0.88
11 9.65
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
72  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 54
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
73  โรงเรียนวัดโรงวัว 91
1 1.10
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
74  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 142
7 4.93
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
75  โรงเรียนบ้านพันตน 103
1 0.97
1 0.97
8 7.77
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
76  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 187
2 1.07
3 1.60
7 3.74
2 1.07
4 2.14
169 90.37
18 9.63%
77  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
78  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 184
2 1.09
0 0.00
14 7.61
0 0.00
0 0.00
168 91.30
16 8.70%
79  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 161
6 3.73
0 0.00
5 3.11
0 0.00
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
80  โรงเรียนบ้านป่าตาล 251
4 1.59
4 1.59
0 0.00
4 1.59
5 1.99
234 93.23
17 6.77%
81  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 93
1 1.08
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
82  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
83  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
84  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 96
2 2.08
1 1.04
2 2.08
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
85  โรงเรียนวัดคีรีเขต 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
58 96.67
2 3.33%
86  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,537 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  644 4.76
เตี้ย  529 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,285 9.49
ผอมและเตี้ย  251 1.85
อ้วนและเตี้ย  208 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,620 78.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,917 คน


21.55%


Powered By www.thaieducation.net