ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 134 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 93
7 7.53
4 4.30
79 84.95
3 3.23
0 0.00
0 0.00
93 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 347
42 12.10
155 44.67
9 2.59
60 17.29
0 0.00
81 23.34
266 76.66%
3  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 154
2 1.30
30 19.48
11 7.14
32 20.78
41 26.62
38 24.68
116 75.32%
4  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 89
14 15.73
10 11.24
15 16.85
9 10.11
7 7.87
34 38.20
55 61.80%
5  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 48
9 18.75
6 12.50
7 14.58
4 8.33
0 0.00
22 45.83
26 54.17%
6  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 25
2 8.00
4 16.00
1 4.00
4 16.00
2 8.00
12 48.00
13 52.00%
7  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 74
8 10.81
3 4.05
21 28.38
0 0.00
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
8  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 125
19 15.20
3 2.40
30 24.00
2 1.60
0 0.00
71 56.80
54 43.20%
9  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 348
5 1.44
61 17.53
11 3.16
42 12.07
30 8.62
199 57.18
149 42.82%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ 50
10 20.00
3 6.00
4 8.00
3 6.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
11  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 48
2 4.17
0 0.00
11 22.92
0 0.00
6 12.50
29 60.42
19 39.58%
12  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 70
7 10.00
6 8.57
6 8.57
6 8.57
1 1.43
44 62.86
26 37.14%
13  โรงเรียนบ้านขอนซุง 30
6 20.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
14  โรงเรียนบ้านดอนแยง 108
14 12.96
0 0.00
15 13.89
6 5.56
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
15  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 108
11 10.19
7 6.48
12 11.11
5 4.63
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 75
9 12.00
6 8.00
4 5.33
5 6.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
17  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 295
11 3.73
51 17.29
15 5.08
4 1.36
12 4.07
202 68.47
93 31.53%
18  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 96
5 5.21
3 3.13
17 17.71
4 4.17
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
19  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 61
4 6.56
5 8.20
5 8.20
5 8.20
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
20  โรงเรียนบ้านทรายทอง 230
17 7.39
48 20.87
4 1.74
2 0.87
0 0.00
159 69.13
71 30.87%
21  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 105
7 6.67
5 4.76
9 8.57
4 3.81
7 6.67
73 69.52
32 30.48%
22  โรงเรียนบ้านดอนไชย 60
6 10.00
2 3.33
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
23  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 64
5 7.81
0 0.00
9 14.06
1 1.56
4 6.25
45 70.31
19 29.69%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 55
6 10.91
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
25  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 85
8 9.41
7 8.24
7 8.24
1 1.18
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
26  โรงเรียนบ้านก๊อ 38
4 10.53
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
27  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 175
5 2.86
3 1.71
24 13.71
13 7.43
0 0.00
130 74.29
45 25.71%
28  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 65
1 1.54
0 0.00
8 12.31
3 4.62
4 6.15
49 75.38
16 24.62%
29  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 266
23 8.65
23 8.65
15 5.64
4 1.50
0 0.00
201 75.56
65 24.44%
30  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 218
7 3.21
29 13.30
17 7.80
0 0.00
0 0.00
165 75.69
53 24.31%
31  โรงเรียนบ้านครึ่ง 29
1 3.45
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
32  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 138
7 5.07
13 9.42
5 3.62
6 4.35
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
33  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 57
6 10.53
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
34  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 99
4 4.04
8 8.08
10 10.10
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
35  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 60
3 5.00
2 3.33
6 10.00
1 1.67
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
36  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 135
2 1.48
18 13.33
7 5.19
2 1.48
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
37  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 103
2 1.94
15 14.56
5 4.85
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
38  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 184
10 5.43
11 5.98
14 7.61
4 2.17
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
39  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 85
4 4.71
2 2.35
10 11.76
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
40  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 86
3 3.49
5 5.81
8 9.30
2 2.33
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
41  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 72
4 5.56
1 1.39
10 13.89
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
42  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 194
4 2.06
25 12.89
11 5.67
0 0.00
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
43  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 175
5 2.86
9 5.14
22 12.57
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
44  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 73
6 8.22
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
45  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 307
9 2.93
5 1.63
49 15.96
0 0.00
0 0.00
244 79.48
63 20.52%
46  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 113
0 0.00
3 2.65
10 8.85
5 4.42
5 4.42
90 79.65
23 20.35%
47  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 80
5 6.25
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 45
5 11.11
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
49  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 136
2 1.47
3 2.21
10 7.35
0 0.00
12 8.82
109 80.15
27 19.85%
50  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 101
5 4.95
3 2.97
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
51  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 122
13 10.66
5 4.10
5 4.10
0 0.00
1 0.82
98 80.33
24 19.67%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 238
5 2.10
36 15.13
4 1.68
1 0.42
0 0.00
192 80.67
46 19.33%
53  โรงเรียนบ้านหวาย 135
11 8.15
5 3.70
10 7.41
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
54  โรงเรียนบ้านผาแล 95
0 0.00
12 12.63
5 5.26
1 1.05
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
55  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 181
2 1.10
19 10.50
11 6.08
1 0.55
1 0.55
147 81.22
34 18.78%
56  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 59
1 1.69
4 6.78
5 8.47
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
57  โรงเรียนบ้านเขียะ 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
58  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 125
3 2.40
2 1.60
18 14.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
59  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
2 3.33
49 81.67
11 18.33%
60  โรงเรียนบ้านป่าซาง 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
61  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1041
33 3.17
33 3.17
122 11.72
0 0.00
0 0.00
853 81.94
188 18.06%
62  โรงเรียนบ้านกระแล 150
3 2.00
21 14.00
3 2.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
63  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 963
47 4.88
34 3.53
55 5.71
19 1.97
17 1.77
791 82.14
172 17.86%
64  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
65  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 502
26 5.18
15 2.99
22 4.38
17 3.39
9 1.79
413 82.27
89 17.73%
66  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 57
5 8.77
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 132
6 4.55
3 2.27
14 10.61
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
68  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 23
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
69  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 93
3 3.23
10 10.75
3 3.23
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
70  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 99
2 2.02
2 2.02
13 13.13
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
71  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
72  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 59
4 6.78
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
73  โรงเรียนบ้านหลู้ 118
5 4.24
12 10.17
3 2.54
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
74  โรงเรียนปอวิทยา 295
11 3.73
12 4.07
11 3.73
12 4.07
4 1.36
245 83.05
50 16.95%
75  โรงเรียนบ้านบุญนาค 130
2 1.54
5 3.85
12 9.23
0 0.00
2 1.54
109 83.85
21 16.15%
76  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา(เวียงแก่น) 240
17 7.08
14 5.83
6 2.50
1 0.42
0 0.00
202 84.17
38 15.83%
77  โรงเรียนริมโขงวิทยา 116
6 5.17
5 4.31
7 6.03
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
78  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 115
4 3.48
2 1.74
9 7.83
2 1.74
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 55
4 7.27
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
80  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
81  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 388
9 2.32
28 7.22
13 3.35
5 1.29
0 0.00
333 85.82
55 14.18%
82  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 215
2 0.93
16 7.44
2 0.93
5 2.33
4 1.86
186 86.51
29 13.49%
83  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 52
5 9.62
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
84  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 178
5 2.81
5 2.81
10 5.62
3 1.69
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
85  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 128
5 3.91
3 2.34
7 5.47
1 0.78
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัว 32
0 0.00
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
87  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 64
2 3.13
4 6.25
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
88  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 341
0 0.00
36 10.56
6 1.76
0 0.00
0 0.00
299 87.68
42 12.32%
89  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 416
17 4.09
15 3.61
15 3.61
2 0.48
2 0.48
365 87.74
51 12.26%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 91
1 1.10
2 2.20
6 6.59
1 1.10
1 1.10
80 87.91
11 12.09%
91  โรงเรียนเพียงหลวง 16 218
13 5.96
9 4.13
2 0.92
2 0.92
0 0.00
192 88.07
26 11.93%
92  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 348
15 4.31
3 0.86
7 2.01
5 1.44
10 2.87
308 88.51
40 11.49%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 72
3 4.17
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 217
10 4.61
2 0.92
12 5.53
0 0.00
0 0.00
193 88.94
24 11.06%
95  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 208
6 2.88
3 1.44
14 6.73
0 0.00
0 0.00
185 88.94
23 11.06%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
97  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 128
3 2.34
3 2.34
5 3.91
2 1.56
1 0.78
114 89.06
14 10.94%
98  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
99  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 185
5 2.70
2 1.08
13 7.03
0 0.00
0 0.00
165 89.19
20 10.81%
100  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
101  โรงเรียนบ้านส้าน 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 118
4 3.39
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
103  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 90
4 4.44
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
104  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
105  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 113
4 3.54
2 1.77
4 3.54
1 0.88
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 72
1 1.39
2 2.78
3 4.17
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 94
9 9.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
108  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
2 5.88
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
109  โรงเรียนบ้านปากอิง 69
1 1.45
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
110  โรงเรียนบ้านชมภู 93
5 5.38
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
111  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
112  โรงเรียนบ้านแม่เปา 159
0 0.00
0 0.00
7 4.40
6 3.77
0 0.00
146 91.82
13 8.18%
113  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 125
2 1.60
0 0.00
7 5.60
1 0.80
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
114  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 114
4 3.51
0 0.00
4 3.51
1 0.88
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
115  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
116  โรงเรียนบ้านหนองเสา 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
117  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 138
2 1.45
2 1.45
6 4.35
0 0.00
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
118  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
119  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 142
4 2.82
0 0.00
6 4.23
0 0.00
0 0.00
132 92.96
10 7.04%
120  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 153
3 1.96
1 0.65
6 3.92
0 0.00
0 0.00
143 93.46
10 6.54%
121  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
122  โรงเรียนบ้านหนองเตา 109
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
1 0.92
103 94.50
6 5.50%
123  โรงเรียนบรรพตวิทยา 296
8 2.70
6 2.03
2 0.68
0 0.00
0 0.00
280 94.59
16 5.41%
124  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
125  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 97
2 2.06
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
126  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
127  โรงเรียนบ้านป่ารวก 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
128  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
129  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 111
0 0.00
0 0.00
2 1.80
1 0.90
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
130  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
131  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
132  โรงเรียนบ้านหลวง 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
133  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
134  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,899 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  760 4.25
เตี้ย  1,023 5.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,225 6.84
ผอมและเตี้ย  353 1.97
อ้วนและเตี้ย  190 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,348 80.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,551 คน


19.84%


Powered By www.thaieducation.net