ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 81
62 76.54
1 1.23
15 18.52
0 0.00
3 3.70
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 68
28 41.18
6 8.82
17 25.00
9 13.24
8 11.76
0 0.00
68 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 374
49 13.10
24 6.42
58 15.51
68 18.18
59 15.78
116 31.02
258 68.98%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 144
20 13.89
16 11.11
16 11.11
28 19.44
14 9.72
50 34.72
94 65.28%
5  โรงเรียนบ้านหัวดอย 233
21 9.01
22 9.44
40 17.17
30 12.88
23 9.87
97 41.63
136 58.37%
6  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 229
23 10.04
45 19.65
39 17.03
6 2.62
1 0.44
115 50.22
114 49.78%
7  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 136
8 5.88
15 11.03
10 7.35
18 13.24
16 11.76
69 50.74
67 49.26%
8  โรงเรียนบ้านป่าบง 82
6 7.32
5 6.10
15 18.29
12 14.63
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
9  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 251
20 7.97
18 7.17
34 13.55
21 8.37
23 9.16
135 53.78
116 46.22%
10  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 173
12 6.94
10 5.78
40 23.12
4 2.31
12 6.94
95 54.91
78 45.09%
11  โรงเรียนบ้านช่องลม 60
5 8.33
5 8.33
11 18.33
3 5.00
3 5.00
33 55.00
27 45.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 103
13 12.62
10 9.71
11 10.68
10 9.71
2 1.94
57 55.34
46 44.66%
13  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 184
19 10.33
14 7.61
40 21.74
6 3.26
0 0.00
105 57.07
79 42.93%
14  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 252
29 11.51
17 6.75
48 19.05
7 2.78
7 2.78
144 57.14
108 42.86%
15  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2510
113 4.50
56 2.23
440 17.53
168 6.69
269 10.72
1464 58.33
1046 41.67%
16  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 207
7 3.38
8 3.86
24 11.59
15 7.25
32 15.46
121 58.45
86 41.55%
17  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 74
7 9.46
10 13.51
10 13.51
3 4.05
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 150
18 12.00
1 0.67
25 16.67
14 9.33
2 1.33
90 60.00
60 40.00%
19  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 18
2 11.11
2 11.11
1 5.56
2 11.11
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
20  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 96
8 8.33
19 19.79
10 10.42
0 0.00
0 0.00
59 61.46
37 38.54%
21  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 465
41 8.82
54 11.61
48 10.32
26 5.59
0 0.00
296 63.66
169 36.34%
22  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 221
40 18.10
2 0.90
38 17.19
0 0.00
0 0.00
141 63.80
80 36.20%
23  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 50
7 14.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
24  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 100
11 11.00
7 7.00
13 13.00
5 5.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
25  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 115
16 13.91
1 0.87
13 11.30
6 5.22
5 4.35
74 64.35
41 35.65%
26  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 45
5 11.11
5 11.11
5 11.11
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
27  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 136
18 13.24
8 5.88
17 12.50
1 0.74
2 1.47
90 66.18
46 33.82%
28  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 287
24 8.36
17 5.92
47 16.38
5 1.74
3 1.05
191 66.55
96 33.45%
29  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 265
26 9.81
24 9.06
16 6.04
15 5.66
7 2.64
177 66.79
88 33.21%
30  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 82
15 18.29
2 2.44
10 12.20
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 129
4 3.10
5 3.88
23 17.83
3 2.33
7 5.43
87 67.44
42 32.56%
32  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 43
5 11.63
0 0.00
7 16.28
0 0.00
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
33  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 130
4 3.08
17 13.08
20 15.38
1 0.77
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
34  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 93
7 7.53
7 7.53
3 3.23
3 3.23
10 10.75
63 67.74
30 32.26%
35  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 45
4 8.89
1 2.22
7 15.56
2 4.44
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
36  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 314
19 6.05
24 7.64
11 3.50
22 7.01
21 6.69
217 69.11
97 30.89%
37  โรงเรียนบ้านจะคือ 185
1 0.54
33 17.84
23 12.43
0 0.00
0 0.00
128 69.19
57 30.81%
38  โรงเรียนบ้านดอยงาม 75
3 4.00
4 5.33
4 5.33
6 8.00
6 8.00
52 69.33
23 30.67%
39  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 69
10 14.49
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
40  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 104
7 6.73
5 4.81
14 13.46
5 4.81
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
41  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 51
1 1.96
0 0.00
11 21.57
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
42  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 330
16 4.85
26 7.88
39 11.82
0 0.00
14 4.24
235 71.21
95 28.79%
43  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 70
2 2.86
5 7.14
13 18.57
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
44  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 151
11 7.28
11 7.28
6 3.97
10 6.62
5 3.31
108 71.52
43 28.48%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 102
5 4.90
4 3.92
15 14.71
5 4.90
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
46  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 108
5 4.63
7 6.48
10 9.26
5 4.63
3 2.78
78 72.22
30 27.78%
47  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 29
3 10.34
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
48  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 124
6 4.84
5 4.03
20 16.13
3 2.42
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
49  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 92
1 1.09
11 11.96
11 11.96
0 0.00
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
50  โรงเรียนบ้านท่าสาย 48
2 4.17
5 10.42
6 12.50
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
51  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
3 11.54
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
52  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 34
0 0.00
0 0.00
9 26.47
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
53  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 210
13 6.19
14 6.67
22 10.48
4 1.90
0 0.00
157 74.76
53 25.24%
54  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 210
4 1.90
5 2.38
20 9.52
9 4.29
15 7.14
157 74.76
53 25.24%
55  โรงเรียนบ้านริมลาว 124
7 5.65
3 2.42
20 16.13
1 0.81
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
56  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 186
3 1.61
13 6.99
25 13.44
0 0.00
5 2.69
140 75.27
46 24.73%
57  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 122
3 2.46
10 8.20
8 6.56
3 2.46
6 4.92
92 75.41
30 24.59%
58  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 66
1 1.52
4 6.06
10 15.15
0 0.00
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
59  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 545
29 5.32
17 3.12
80 14.68
0 0.00
0 0.00
419 76.88
126 23.12%
60  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 58
3 5.17
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
61  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 123
7 5.69
0 0.00
20 16.26
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
62  โรงเรียนผาขวางวิทยา 205
3 1.46
18 8.78
24 11.71
0 0.00
0 0.00
160 78.05
45 21.95%
63  โรงเรียนบ้านนางแล 120
2 1.67
7 5.83
6 5.00
8 6.67
3 2.50
94 78.33
26 21.67%
64  โรงเรียนบ้านปางขอน 120
3 2.50
9 7.50
12 10.00
2 1.67
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
65  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 90
2 2.22
0 0.00
16 17.78
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
66  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
67  โรงเรียนบ้านร่องห้า 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
68  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 146
11 7.53
2 1.37
14 9.59
3 2.05
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
69  โรงเรียนบ้านดอน 148
15 10.14
5 3.38
10 6.76
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
70  โรงเรียนบ้านห้วยขม 163
1 0.61
10 6.13
22 13.50
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
71  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 130
12 9.23
1 0.77
9 6.92
4 3.08
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
72  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
0 0.00
3 4.55
53 80.30
13 19.70%
73  โรงเรียนบ้านปุยคำ 99
3 3.03
5 5.05
7 7.07
4 4.04
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
74  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
75  โรงเรียนบ้านนางแลใน 139
1 0.72
6 4.32
16 11.51
2 1.44
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
76  โรงเรียนบ้านปางลาว 112
11 9.82
8 7.14
1 0.89
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
77  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 142
6 4.23
9 6.34
8 5.63
2 1.41
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
78  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 75
2 2.67
5 6.67
3 4.00
2 2.67
1 1.33
62 82.67
13 17.33%
79  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
80  โรงเรียนบ้านโป่ง 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
81  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 112
4 3.57
4 3.57
10 8.93
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
82  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 164
0 0.00
1 0.61
24 14.63
1 0.61
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
83  โรงเรียนบ้านปงเคียน 189
8 4.23
9 4.76
7 3.70
3 1.59
2 1.06
160 84.66
29 15.34%
84  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 79
3 3.80
2 2.53
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
85  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 60
5 8.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
86  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
87  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 115
0 0.00
0 0.00
16 13.91
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
88  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
89  โรงเรียนบ้านปางคึก 107
1 0.93
5 4.67
6 5.61
1 0.93
1 0.93
93 86.92
14 13.08%
90  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 65
1 1.54
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
92  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
93  โรงเรียนบ้านหัวดง 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
94  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2074
29 1.40
12 0.58
161 7.76
20 0.96
27 1.30
1825 87.99
249 12.01%
95  โรงเรียนบ้านสันกลาง 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
2 2.17
1 1.09
81 88.04
11 11.96%
96  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 111
3 2.70
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
97  โรงเรียนบ้านป่าซาง 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
3 3.80
72 91.14
7 8.86%
98  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
99  โรงเรียนบ้านจำบอน 120
0 0.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
100  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 223
8 3.59
0 0.00
8 3.59
0 0.00
0 0.00
207 92.83
16 7.17%
101  โรงเรียนดอยลานพิทยา 91
4 4.40
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
102  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
3 4.55
62 93.94
4 6.06%
103  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 639
7 1.10
3 0.47
18 2.82
0 0.00
0 0.00
611 95.62
28 4.38%
104  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%

 

จำนวนนักเรียน  17,911 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 5.76
เตี้ย  801 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,094 11.69
ผอมและเตี้ย  630 3.52
อ้วนและเตี้ย  632 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,722 71.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,189 คน


28.97%


Powered By www.thaieducation.net