ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 230
34 14.78
31 13.48
57 24.78
12 5.22
0 0.00
96 41.74
134 58.26%
2  โรงเรียนบ้านวังปลา 281
33 11.74
33 11.74
38 13.52
33 11.74
24 8.54
120 42.70
161 57.30%
3  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 82
8 9.76
7 8.54
13 15.85
7 8.54
5 6.10
42 51.22
40 48.78%
4  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 76
13 17.11
7 9.21
14 18.42
2 2.63
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
5  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 189
29 15.34
7 3.70
46 24.34
0 0.00
0 0.00
107 56.61
82 43.39%
6  โรงเรียนวัดวาลุการาม 66
7 10.61
1 1.52
20 30.30
0 0.00
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
7  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 226
5 2.21
8 3.54
29 12.83
13 5.75
38 16.81
133 58.85
93 41.15%
8  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 217
1 0.46
3 1.38
39 17.97
4 1.84
42 19.35
128 58.99
89 41.01%
9  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1087
46 4.23
33 3.04
174 16.01
79 7.27
90 8.28
665 61.18
422 38.82%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 353
16 4.53
8 2.27
50 14.16
24 6.80
38 10.76
217 61.47
136 38.53%
11  โรงเรียนวัดท่าทอง 58
2 3.45
0 0.00
20 34.48
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
12  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 29
5 17.24
1 3.45
3 10.34
2 6.90
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
13  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1283
53 4.13
25 1.95
214 16.68
77 6.00
114 8.89
800 62.35
483 37.65%
14  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 30
7 23.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
15  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 64
6 9.38
8 12.50
4 6.25
3 4.69
2 3.13
41 64.06
23 35.94%
16  โรงเรียนวัดแหลมปอ 126
12 9.52
15 11.90
11 8.73
6 4.76
1 0.79
81 64.29
45 35.71%
17  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 69
9 13.04
0 0.00
15 21.74
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 322
32 9.94
26 8.07
46 14.29
5 1.55
1 0.31
212 65.84
110 34.16%
19  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 179
9 5.03
9 5.03
12 6.70
9 5.03
21 11.73
119 66.48
60 33.52%
20  โรงเรียนบ้านน้ำตก 36
5 13.89
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
21  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 51
10 19.61
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
22  โรงเรียนบ้านคู 238
15 6.30
19 7.98
38 15.97
6 2.52
0 0.00
160 67.23
78 32.77%
23  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 133
8 6.02
2 1.50
25 18.80
5 3.76
1 0.75
92 69.17
41 30.83%
24  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 33
3 9.09
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
25  โรงเรียนบ้านในกริม 96
8 8.33
4 4.17
7 7.29
6 6.25
4 4.17
67 69.79
29 30.21%
26  โรงเรียนบ้านปังหวาน 178
8 4.49
2 1.12
42 23.60
1 0.56
0 0.00
125 70.22
53 29.78%
27  โรงเรียนบ้านดวด 145
9 6.21
3 2.07
27 18.62
2 1.38
2 1.38
102 70.34
43 29.66%
28  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 177
7 3.95
4 2.26
40 22.60
1 0.56
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
29  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 211
12 5.69
14 6.64
11 5.21
13 6.16
11 5.21
150 71.09
61 28.91%
30  โรงเรียนบ้านพังเหา 118
15 12.71
0 0.00
17 14.41
2 1.69
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
31  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 507
21 4.14
18 3.55
107 21.10
0 0.00
0 0.00
361 71.20
146 28.80%
32  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 92
9 9.78
1 1.09
16 17.39
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
33  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 167
6 3.59
7 4.19
33 19.76
0 0.00
1 0.60
120 71.86
47 28.14%
34  โรงเรียนบ้านคลองระ 68
3 4.41
3 4.41
13 19.12
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
35  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 191
12 6.28
3 1.57
38 19.90
0 0.00
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
36  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 883
26 2.94
41 4.64
106 12.00
57 6.46
12 1.36
641 72.59
242 27.41%
37  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 45
1 2.22
3 6.67
8 17.78
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
38  โรงเรียนพัฒนศึกษา 234
6 2.56
5 2.14
51 21.79
0 0.00
0 0.00
172 73.50
62 26.50%
39  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 178
8 4.49
5 2.81
34 19.10
0 0.00
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
40  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 171
5 2.92
7 4.09
13 7.60
7 4.09
13 7.60
126 73.68
45 26.32%
41  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 65
1 1.54
1 1.54
15 23.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
42  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 183
15 8.20
15 8.20
23 12.57
-6 -3.28
0 0.00
136 74.32
47 25.68%
43  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 720
56 7.78
26 3.61
97 13.47
0 0.00
0 0.00
541 75.14
179 24.86%
44  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 122
4 3.28
2 1.64
24 19.67
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
45  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 139
0 0.00
7 5.04
23 16.55
4 2.88
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
46  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 413
22 5.33
21 5.08
41 9.93
6 1.45
8 1.94
315 76.27
98 23.73%
47  โรงเรียนบ้านเขาแงน 76
3 3.95
0 0.00
14 18.42
0 0.00
1 1.32
58 76.32
18 23.68%
48  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 342
10 2.92
16 4.68
55 16.08
0 0.00
0 0.00
261 76.32
81 23.68%
49  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 144
7 4.86
4 2.78
20 13.89
3 2.08
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
50  โรงเรียนชุมชนสวี 305
11 3.61
9 2.95
44 14.43
2 0.66
5 1.64
234 76.72
71 23.28%
51  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 103
4 3.88
3 2.91
14 13.59
2 1.94
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
52  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 373
14 3.75
12 3.22
56 15.01
1 0.27
0 0.00
290 77.75
83 22.25%
53  โรงเรียนวัดดอนชัย 60
5 8.33
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
54  โรงเรียนวัดธัญญาราม 171
10 5.85
2 1.17
23 13.45
2 1.17
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
55  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 239
10 4.18
10 4.18
31 12.97
0 0.00
0 0.00
188 78.66
51 21.34%
56  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 90
5 5.56
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
57  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 211
8 3.79
3 1.42
33 15.64
0 0.00
0 0.00
167 79.15
44 20.85%
58  โรงเรียนวัดนพคุณ 48
0 0.00
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
59  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 368
17 4.62
11 2.99
45 12.23
3 0.82
0 0.00
292 79.35
76 20.65%
60  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
61  โรงเรียนบ้านไทรล่า 106
2 1.89
0 0.00
19 17.92
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
62  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 96
10 10.42
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
63  โรงเรียนวัดนาทิการาม 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
64  โรงเรียนบ้านปากเลข 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
6 7.79
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
65  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 58
3 5.17
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
66  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 205
5 2.44
7 3.41
25 12.20
1 0.49
0 0.00
167 81.46
38 18.54%
67  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 195
14 7.18
10 5.13
12 6.15
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
68  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 65
3 4.62
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
69  โรงเรียนวัดพะงุ้น 71
2 2.82
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
70  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 93
1 1.08
6 6.45
7 7.53
2 2.15
1 1.08
76 81.72
17 18.28%
71  โรงเรียนบ้านดอนนน 56
3 5.36
1 1.79
5 8.93
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
72  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 70
2 2.86
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
73  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 505
18 3.56
18 3.56
48 9.50
2 0.40
0 0.00
419 82.97
86 17.03%
74  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
75  โรงเรียนบ้านคลองกก 131
1 0.76
0 0.00
21 16.03
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
76  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 97
2 2.06
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
77  โรงเรียนบ้านบางหยี 158
3 1.90
5 3.16
16 10.13
2 1.27
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
78  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
79  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 142
0 0.00
3 2.11
15 10.56
4 2.82
1 0.70
119 83.80
23 16.20%
80  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
81  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 63
1 1.59
4 6.35
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
82  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
83  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
0 0.00
5 7.04
60 84.51
11 15.49%
84  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 494
9 1.82
10 2.02
40 8.10
6 1.21
10 2.02
419 84.82
75 15.18%
85  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
86  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 86
4 4.65
1 1.16
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
87  โรงเรียนบ้านในหุบ 192
9 4.69
6 3.13
14 7.29
0 0.00
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
88  โรงเรียนบ้านดอนแค 106
3 2.83
4 3.77
6 5.66
2 1.89
1 0.94
90 84.91
16 15.09%
89  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 128
1 0.78
2 1.56
15 11.72
1 0.78
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
90  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
91  โรงเรียนบ้านคลองสง 151
4 2.65
2 1.32
15 9.93
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
92  โรงเรียนบ้านทับช้าง 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
93  โรงเรียนบ้านยางงาม 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
94  โรงเรียนบ้านปากทรง 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
95  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 111
1 0.90
1 0.90
12 10.81
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
96  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 48
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
98  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
99  โรงเรียนวัดนาสัก 109
1 0.92
1 0.92
10 9.17
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
100  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 55
3 5.45
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
101  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
102  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 102
4 3.92
1 0.98
5 4.90
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
103  โรงเรียนวัดจันทราวาส 83
1 1.20
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
104  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 63
0 0.00
2 3.17
3 4.76
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
105  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 137
4 2.92
3 2.19
6 4.38
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
106  โรงเรียนบ้านทรายทอง 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
1 2.04
45 91.84
4 8.16%
108  โรงเรียนวัดท้องตม 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
109  โรงเรียนวัดชุมแสง 111
3 2.70
1 0.90
4 3.60
1 0.90
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
110  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 136
0 0.00
3 2.21
8 5.88
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
111  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 94
0 0.00
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
112  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
2 1.65
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
113  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 102
3 2.94
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
114  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 205
2 0.98
0 0.00
12 5.85
0 0.00
0 0.00
191 93.17
14 6.83%
115  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
116  โรงเรียนบ้านในเหมือง 433
11 2.54
7 1.62
8 1.85
1 0.23
0 0.00
406 93.76
27 6.24%
117  โรงเรียนวัดหนองบัว 70
0 0.00
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
118  โรงเรียนวัดชลธารวดี 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
119  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 56
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%

 

จำนวนนักเรียน  19,472 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  882 4.53
เตี้ย  626 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,564 13.17
ผอมและเตี้ย  431 2.21
อ้วนและเตี้ย  454 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,515 74.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,957 คน


25.46%


Powered By www.thaieducation.net