ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนประชานิคม 2 138
5 3.62
4 2.90
18 13.04
2 1.45
51 36.96
58 42.03
80 57.97%
2  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 147
5 3.40
8 5.44
22 14.97
14 9.52
23 15.65
75 51.02
72 48.98%
3  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 151
4 2.65
1 0.66
38 25.17
5 3.31
24 15.89
79 52.32
72 47.68%
4  โรงเรียนบ้านเขาพาง 39
7 17.95
0 0.00
6 15.38
5 12.82
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 637
76 11.93
44 6.91
82 12.87
37 5.81
50 7.85
348 54.63
289 45.37%
6  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 201
23 11.44
14 6.97
37 18.41
2 1.00
0 0.00
125 62.19
76 37.81%
7  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 220
8 3.64
6 2.73
33 15.00
14 6.36
20 9.09
139 63.18
81 36.82%
8  โรงเรียนบ้านบางหลง 76
10 13.16
6 7.89
6 7.89
5 6.58
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
9  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 157
15 9.55
0 0.00
33 21.02
3 1.91
4 2.55
102 64.97
55 35.03%
10  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 143
7 4.90
10 6.99
18 12.59
7 4.90
7 4.90
94 65.73
49 34.27%
11  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1701
14 0.82
53 3.12
0 0.00
124 7.29
382 22.46
1128 66.31
573 33.69%
12  โรงเรียนบ้านคอสน 72
6 8.33
3 4.17
15 20.83
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
13  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 87
2 2.30
9 10.34
14 16.09
4 4.60
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
14  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 119
9 7.56
1 0.84
24 20.17
1 0.84
4 3.36
80 67.23
39 32.77%
15  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 269
38 14.13
0 0.00
50 18.59
0 0.00
0 0.00
181 67.29
88 32.71%
16  โรงเรียนบ้านเขาวง 125
4 3.20
6 4.80
12 9.60
6 4.80
11 8.80
86 68.80
39 31.20%
17  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 494
31 6.28
21 4.25
87 17.61
5 1.01
7 1.42
343 69.43
151 30.57%
18  โรงเรียนวัดเชิงกระ 92
7 7.61
6 6.52
15 16.30
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 126
8 6.35
6 4.76
11 8.73
5 3.97
7 5.56
89 70.63
37 29.37%
20  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 113
7 6.19
0 0.00
25 22.12
0 0.00
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 142
12 8.45
0 0.00
28 19.72
0 0.00
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
22  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1319
60 4.55
20 1.52
285 21.61
5 0.38
0 0.00
949 71.95
370 28.05%
23  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 146
10 6.85
2 1.37
23 15.75
3 2.05
2 1.37
106 72.60
40 27.40%
24  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 170
19 11.18
2 1.18
25 14.71
0 0.00
0 0.00
124 72.94
46 27.06%
25  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 104
4 3.85
0 0.00
24 23.08
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
26  โรงเรียนวัดคูขุด 78
4 5.13
2 2.56
12 15.38
1 1.28
2 2.56
57 73.08
21 26.92%
27  โรงเรียนวัดหูรอ 122
2 1.64
2 1.64
27 22.13
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
28  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 940
57 6.06
21 2.23
118 12.55
41 4.36
0 0.00
703 74.79
237 25.21%
29  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 419
44 10.50
7 1.67
54 12.89
0 0.00
0 0.00
314 74.94
105 25.06%
30  โรงเรียนวัดทุ่งคา 73
0 0.00
7 9.59
9 12.33
0 0.00
2 2.74
55 75.34
18 24.66%
31  โรงเรียนบ้านจันทึง 163
7 4.29
5 3.07
16 9.82
9 5.52
3 1.84
123 75.46
40 24.54%
32  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 234
8 3.42
23 9.83
12 5.13
11 4.70
3 1.28
177 75.64
57 24.36%
33  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 325
23 7.08
8 2.46
16 4.92
10 3.08
19 5.85
249 76.62
76 23.38%
34  โรงเรียนบ้านงาช้าง 167
3 1.80
0 0.00
36 21.56
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
35  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 232
25 10.78
8 3.45
12 5.17
8 3.45
1 0.43
178 76.72
54 23.28%
36  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 65
3 4.62
5 7.69
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
37  โรงเรียนบ้านบางจาก 165
21 12.73
0 0.00
15 9.09
0 0.00
2 1.21
127 76.97
38 23.03%
38  โรงเรียนบ้านหาดใน 202
14 6.93
7 3.47
25 12.38
0 0.00
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
39  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 131
6 4.58
0 0.00
21 16.03
2 1.53
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
40  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 104
6 5.77
0 0.00
16 15.38
0 0.00
1 0.96
81 77.88
23 22.12%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 86
1 1.16
1 1.16
16 18.60
0 0.00
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
42  โรงเรียนบ้านรับร่อ 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
43  โรงเรียนบ้านปากคลอง 198
18 9.09
3 1.52
20 10.10
0 0.00
2 1.01
155 78.28
43 21.72%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 212
14 6.60
4 1.89
22 10.38
5 2.36
0 0.00
167 78.77
45 21.23%
45  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 245
8 3.27
6 2.45
37 15.10
1 0.41
0 0.00
193 78.78
52 21.22%
46  โรงเรียนบ้านละมุ 66
6 9.09
4 6.06
1 1.52
0 0.00
3 4.55
52 78.79
14 21.21%
47  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 85
5 5.88
3 3.53
4 4.71
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
48  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 115
2 1.74
14 12.17
8 6.96
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
49  โรงเรียนวัดบางแหวน 144
0 0.00
9 6.25
10 6.94
11 7.64
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
50  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 255
12 4.71
4 1.57
36 14.12
1 0.39
0 0.00
202 79.22
53 20.78%
51  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 521
32 6.14
12 2.30
60 11.52
0 0.00
3 0.58
414 79.46
107 20.54%
52  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 104
4 3.85
0 0.00
16 15.38
1 0.96
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
53  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1211
62 5.12
17 1.40
137 11.31
12 0.99
10 0.83
973 80.35
238 19.65%
54  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
55  โรงเรียนบ้านวังช้าง 196
5 2.55
8 4.08
24 12.24
0 0.00
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
56  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 224
9 4.02
4 1.79
26 11.61
3 1.34
0 0.00
182 81.25
42 18.75%
57  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 75
5 6.67
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
58  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 143
5 3.50
6 4.20
6 4.20
5 3.50
4 2.80
117 81.82
26 18.18%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 117
2 1.71
1 0.85
18 15.38
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
60  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115
6 5.22
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
61  โรงเรียนวัดดอนเมือง 150
5 3.33
0 0.00
21 14.00
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 193
10 5.18
0 0.00
23 11.92
0 0.00
0 0.00
160 82.90
33 17.10%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 144
8 5.56
11 7.64
5 3.47
0 0.00
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
64  โรงเรียนบ้านเนินทอง 280
9 3.21
9 3.21
12 4.29
6 2.14
10 3.57
234 83.57
46 16.43%
65  โรงเรียนบ้านในห้วย 67
2 2.99
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
66  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 186
13 6.99
0 0.00
17 9.14
0 0.00
0 0.00
156 83.87
30 16.13%
67  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 428
17 3.97
15 3.50
13 3.04
14 3.27
8 1.87
361 84.35
67 15.65%
68  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 90
1 1.11
5 5.56
7 7.78
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
69  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 71
1 1.41
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
70  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 93
4 4.30
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
71  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 554
17 3.07
35 6.32
25 4.51
0 0.00
0 0.00
477 86.10
77 13.90%
72  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 127
3 2.36
3 2.36
4 3.15
3 2.36
4 3.15
110 86.61
17 13.39%
73  โรงเรียนประชานิคม 4 303
10 3.30
9 2.97
9 2.97
6 1.98
5 1.65
264 87.13
39 12.87%
74  โรงเรียนบ้านหัวถนน 142
2 1.41
0 0.00
15 10.56
0 0.00
1 0.70
124 87.32
18 12.68%
75  โรงเรียนบ้านนาแซะ 105
3 2.86
1 0.95
9 8.57
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
76  โรงเรียนวัดดอนยาง 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 140
3 2.14
2 1.43
12 8.57
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
78  โรงเรียนวัดดอนรวบ 134
15 11.19
1 0.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
79  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
80  โรงเรียนประชาพัฒนา 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
81  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
82  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 151
3 1.99
4 2.65
7 4.64
2 1.32
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
83  โรงเรียนบ้านทรายขาว 227
9 3.96
1 0.44
11 4.85
1 0.44
0 0.00
205 90.31
22 9.69%
84  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
85  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 222
5 2.25
4 1.80
4 1.80
3 1.35
3 1.35
203 91.44
19 8.56%
86  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98
2 2.04
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
87  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 270
8 2.96
0 0.00
14 5.19
0 0.00
0 0.00
248 91.85
22 8.15%
88  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
89  โรงเรียนบ้านดอนทราย 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
90  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 181
2 1.10
0 0.00
8 4.42
2 1.10
1 0.55
168 92.82
13 7.18%
91  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 57
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
2 3.51
53 92.98
4 7.02%
92  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
93  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
94  โรงเรียนบ้านชุมโค 92
2 2.17
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
95  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 112
0 0.00
2 1.79
4 3.57
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
96  โรงเรียนบ้านไชยราช 75
0 0.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
98  โรงเรียนบ้านกลาง 137
2 1.46
1 0.73
2 1.46
1 0.73
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
99  โรงเรียนบ้านคอกม้า 71
0 0.00
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
100  โรงเรียนบ้านบางคอย 144
1 0.69
0 0.00
5 3.47
0 0.00
0 0.00
138 95.83
6 4.17%
101  โรงเรียนบ้านบึงลัด 99
1 1.01
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
102  โรงเรียนบ้านหินกบ 81
1 1.23
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
103  โรงเรียนวัดบางลึก 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
104  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านยายไท 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 4.73
เตี้ย  530 2.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,107 10.16
ผอมและเตี้ย  413 1.99
อ้วนและเตี้ย  684 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,030 77.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,716 คน


22.73%


Powered By www.thaieducation.net