ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 150 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 31
13 41.94
5 16.13
5 16.13
0 0.00
0 0.00
8 25.81
23 74.19%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 481
29 6.03
28 5.82
88 18.30
29 6.03
136 28.27
171 35.55
310 64.45%
3  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 62
3 4.84
20 32.26
12 19.35
1 1.61
2 3.23
24 38.71
38 61.29%
4  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 43
8 18.60
6 13.95
8 18.60
4 9.30
0 0.00
17 39.53
26 60.47%
5  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 26
2 7.69
3 11.54
1 3.85
7 26.92
2 7.69
11 42.31
15 57.69%
6  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 30
4 13.33
10 33.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
13 43.33
17 56.67%
7  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 464
46 9.91
36 7.76
93 20.04
20 4.31
51 10.99
218 46.98
246 53.02%
8  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 87
3 3.45
7 8.05
12 13.79
8 9.20
16 18.39
41 47.13
46 52.87%
9  โรงเรียนปากจาบวิทยา 119
17 14.29
12 10.08
13 10.92
10 8.40
5 4.20
62 52.10
57 47.90%
10  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 146
23 15.75
17 11.64
29 19.86
0 0.00
0 0.00
77 52.74
69 47.26%
11  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 396
54 13.64
33 8.33
83 20.96
17 4.29
0 0.00
209 52.78
187 47.22%
12  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 153
15 9.80
5 3.27
26 16.99
1 0.65
15 9.80
91 59.48
62 40.52%
13  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 72
5 6.94
0 0.00
22 30.56
2 2.78
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
14  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 301
14 4.65
5 1.66
51 16.94
19 6.31
26 8.64
186 61.79
115 38.21%
15  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 139
26 18.71
3 2.16
18 12.95
6 4.32
0 0.00
86 61.87
53 38.13%
16  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 79
11 13.92
6 7.59
8 10.13
5 6.33
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
17  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
3 12.50
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 171
30 17.54
2 1.17
28 16.37
0 0.00
0 0.00
111 64.91
60 35.09%
19  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 86
8 9.30
0 0.00
4 4.65
17 19.77
1 1.16
56 65.12
30 34.88%
20  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 61
3 4.92
3 4.92
7 11.48
3 4.92
5 8.20
40 65.57
21 34.43%
21  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 15
0 0.00
1 6.67
4 26.67
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
22  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 170
7 4.12
8 4.71
12 7.06
15 8.82
14 8.24
114 67.06
56 32.94%
23  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 56
3 5.36
5 8.93
9 16.07
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
24  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 117
6 5.13
0 0.00
25 21.37
6 5.13
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
25  โรงเรียนหัวสระวิทยา 132
5 3.79
12 9.09
8 6.06
9 6.82
7 5.30
91 68.94
41 31.06%
26  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 36
10 27.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
27  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 144
12 8.33
7 4.86
20 13.89
5 3.47
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
28  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 86
5 5.81
4 4.65
17 19.77
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
29  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 27
2 7.41
2 7.41
4 14.81
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
30  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 385
10 2.60
4 1.04
41 10.65
14 3.64
45 11.69
271 70.39
114 29.61%
31  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 217
34 15.67
5 2.30
22 10.14
1 0.46
0 0.00
155 71.43
62 28.57%
32  โรงเรียนบ้านตาล 116
0 0.00
2 1.72
21 18.10
9 7.76
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
33  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 80
1 1.25
7 8.75
9 11.25
5 6.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 329
20 6.08
8 2.43
59 17.93
3 0.91
0 0.00
239 72.64
90 27.36%
35  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 63
6 9.52
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
36  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 423
23 5.44
17 4.02
48 11.35
17 4.02
8 1.89
310 73.29
113 26.71%
37  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 45
5 11.11
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
38  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 432
17 3.94
12 2.78
66 15.28
14 3.24
5 1.16
318 73.61
114 26.39%
39  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
5 11.90
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
40  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 107
3 2.80
6 5.61
17 15.89
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
41  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 96
1 1.04
4 4.17
19 19.79
1 1.04
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
42  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
43  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 39
0 0.00
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
44  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 47
0 0.00
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
45  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 145
5 3.45
3 2.07
14 9.66
11 7.59
4 2.76
108 74.48
37 25.52%
46  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 123
8 6.50
10 8.13
5 4.07
6 4.88
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
47  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 24
1 4.17
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
48  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
49  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 199
6 3.02
7 3.52
27 13.57
8 4.02
1 0.50
150 75.38
49 24.62%
50  โรงเรียนบ้านท่าแตง 45
2 4.44
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
51  โรงเรียนบ้านวังพง 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
52  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 162
11 6.79
10 6.17
13 8.02
3 1.85
2 1.23
123 75.93
39 24.07%
53  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
54  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
55  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 150
9 6.00
3 2.00
17 11.33
4 2.67
2 1.33
115 76.67
35 23.33%
56  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 133
15 11.28
3 2.26
11 8.27
1 0.75
1 0.75
102 76.69
31 23.31%
57  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 206
7 3.40
12 5.83
24 11.65
5 2.43
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
58  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 146
7 4.79
7 4.79
15 10.27
4 2.74
1 0.68
112 76.71
34 23.29%
59  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 96
4 4.17
0 0.00
15 15.63
3 3.13
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
60  โรงเรียนบ้านเดื่อ 102
4 3.92
0 0.00
19 18.63
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
61  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 49
4 8.16
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
62  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 671
26 3.87
31 4.62
35 5.22
30 4.47
28 4.17
521 77.65
150 22.35%
63  โรงเรียนบ้านไทรงาม 82
3 3.66
6 7.32
4 4.88
5 6.10
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
64  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 114
10 8.77
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
65  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
7 21.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
66  โรงเรียนวังกะอาม 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
67  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
68  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 813
54 6.64
21 2.58
97 11.93
3 0.37
0 0.00
638 78.47
175 21.53%
69  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 349
17 4.87
9 2.58
49 14.04
0 0.00
0 0.00
274 78.51
75 21.49%
70  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 75
5 6.67
3 4.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
71  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
72  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 79
3 3.80
0 0.00
9 11.39
0 0.00
4 5.06
63 79.75
16 20.25%
73  โรงเรียนบ้านนา 30
1 3.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 195
16 8.21
4 2.05
19 9.74
0 0.00
0 0.00
156 80.00
39 20.00%
75  โรงเรียนรังงามวิทยา 111
1 0.90
2 1.80
15 13.51
4 3.60
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
76  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 91
6 6.59
0 0.00
6 6.59
0 0.00
6 6.59
73 80.22
18 19.78%
77  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 77
9 11.69
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
78  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 95
2 2.11
5 5.26
9 9.47
2 2.11
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
79  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
13 81.25
3 18.75%
80  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 94
11 11.70
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
81  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 114
7 6.14
0 0.00
13 11.40
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
83  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
84  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 76
7 9.21
0 0.00
4 5.26
2 2.63
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
85  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 148
9 6.08
0 0.00
16 10.81
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
86  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 174
1 0.57
5 2.87
21 12.07
2 1.15
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
87  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 67
3 4.48
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
88  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 92
9 9.78
1 1.09
4 4.35
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
89  โรงเรียนบ้านดงลาน 75
1 1.33
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
90  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 82
2 2.44
0 0.00
6 7.32
5 6.10
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
91  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 101
4 3.96
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
92  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 139
2 1.44
6 4.32
13 9.35
1 0.72
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 392
12 3.06
22 5.61
28 7.14
0 0.00
0 0.00
330 84.18
62 15.82%
94  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 102
4 3.92
2 1.96
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
95  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
11 8.09
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
97  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 321
6 1.87
6 1.87
37 11.53
0 0.00
0 0.00
272 84.74
49 15.26%
98  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
99  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 106
4 3.77
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
100  โรงเรียนบ้านวังมน 100
3 3.00
0 0.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
101  โรงเรียนบ้านโคกแสว 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
102  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 101
1 0.99
0 0.00
14 13.86
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
103  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 95
4 4.21
4 4.21
6 6.32
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
104  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
105  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 62
2 3.23
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
106  โรงเรียนบ้านซับไทร 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
2 5.71
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 260
7 2.69
5 1.92
19 7.31
3 1.15
3 1.15
223 85.77
37 14.23%
108  โรงเรียนบ้านหนองโดน 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
109  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 132
1 0.76
3 2.27
14 10.61
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
110  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 347
7 2.02
9 2.59
15 4.32
10 2.88
6 1.73
300 86.46
47 13.54%
111  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 83
3 3.61
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
112  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 182
11 6.04
7 3.85
6 3.30
0 0.00
0 0.00
158 86.81
24 13.19%
113  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 92
6 6.52
1 1.09
1 1.09
1 1.09
3 3.26
80 86.96
12 13.04%
114  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 54
0 0.00
2 3.70
4 7.41
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
115  โรงเรียนบ้านวังกุง 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
116  โรงเรียนบ้านหนองตานา 126
10 7.94
4 3.17
0 0.00
0 0.00
2 1.59
110 87.30
16 12.70%
117  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 135
3 2.22
0 0.00
11 8.15
3 2.22
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
118  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
119  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 88
3 3.41
1 1.14
6 6.82
1 1.14
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
120  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 130
5 3.85
5 3.85
5 3.85
0 0.00
1 0.77
114 87.69
16 12.31%
121  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
122  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 94
5 5.32
3 3.19
3 3.19
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
123  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
124  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 251
7 2.79
0 0.00
20 7.97
0 0.00
0 0.00
224 89.24
27 10.76%
125  โรงเรียนบ้านงิ้ว 122
1 0.82
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.45
60 89.55
7 10.45%
127  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
128  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 115
4 3.48
4 3.48
0 0.00
2 1.74
1 0.87
104 90.43
11 9.57%
129  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 53
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
130  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
131  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
132  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
133  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
134  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 174
4 2.30
2 1.15
5 2.87
2 1.15
2 1.15
159 91.38
15 8.62%
135  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 36
3 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
136  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 78
1 1.28
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
137  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
138  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
139  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
140  โรงเรียนบ้านหนองขาม 84
1 1.19
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
141  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
142  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 152
1 0.66
1 0.66
7 4.61
1 0.66
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
143  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
144  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
145  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
146  โรงเรียนบ้านห้วย 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
147  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
2 1.61
1 0.81
119 95.97
5 4.03%
148  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 138
1 0.72
0 0.00
2 1.45
1 0.72
0 0.00
134 97.10
4 2.90%
149  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
150  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  966 5.38
เตี้ย  565 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,935 10.77
ผอมและเตี้ย  402 2.24
อ้วนและเตี้ย  419 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,678 76.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,287 คน


23.86%


Powered By www.thaieducation.net