ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 161 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 161 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 64
9 14.06
0 0.00
19 29.69
4 6.25
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
2  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 217
5 2.30
1 0.46
58 26.73
6 2.76
33 15.21
114 52.53
103 47.47%
3  โรงเรียนเทพรัตน์ 157
31 19.75
9 5.73
30 19.11
4 2.55
0 0.00
83 52.87
74 47.13%
4  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 42
0 0.00
1 2.38
16 38.10
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
5  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 65
10 15.38
2 3.08
12 18.46
2 3.08
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
6  โรงเรียนวัดคลองธรรม 48
4 8.33
1 2.08
10 20.83
3 6.25
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
7  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 191
15 7.85
9 4.71
46 24.08
0 0.00
0 0.00
121 63.35
70 36.65%
8  โรงเรียนวัดสนามชัย 86
5 5.81
3 3.49
23 26.74
0 0.00
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
2 2.20
3 3.30
15 16.48
2 2.20
10 10.99
59 64.84
32 35.16%
10  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 120
12 10.00
6 5.00
21 17.50
3 2.50
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
11  โรงเรียนวัดวงเดือน 89
12 13.48
5 5.62
14 15.73
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
12  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2306
95 4.12
20 0.87
627 27.19
38 1.65
12 0.52
1514 65.65
792 34.35%
13  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 65
7 10.77
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
14  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 120
10 8.33
7 5.83
21 17.50
1 0.83
0 0.00
81 67.50
39 32.50%
15  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 97
3 3.09
4 4.12
23 23.71
1 1.03
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
16  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 154
10 6.49
5 3.25
32 20.78
0 0.00
1 0.65
106 68.83
48 31.17%
17  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 174
15 8.62
8 4.60
16 9.20
9 5.17
6 3.45
120 68.97
54 31.03%
18  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 91
12 13.19
0 0.00
16 17.58
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
19  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
4 3.05
0 0.00
36 27.48
0 0.00
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 128
13 10.16
0 0.00
26 20.31
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
21  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 112
6 5.36
0 0.00
15 13.39
9 8.04
4 3.57
78 69.64
34 30.36%
22  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 142
5 3.52
0 0.00
36 25.35
0 0.00
2 1.41
99 69.72
43 30.28%
23  โรงเรียนวัดคลองเกษม 77
5 6.49
4 5.19
8 10.39
2 2.60
4 5.19
54 70.13
23 29.87%
24  โรงเรียนบ้านหนองแจง 114
18 15.79
0 0.00
14 12.28
1 0.88
1 0.88
80 70.18
34 29.82%
25  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 48
3 6.25
4 8.33
7 14.58
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
26  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 72
5 6.94
0 0.00
8 11.11
4 5.56
4 5.56
51 70.83
21 29.17%
27  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
28  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
29  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 186
8 4.30
9 4.84
11 5.91
11 5.91
14 7.53
133 71.51
53 28.49%
30  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
7 7.87
4 4.49
13 14.61
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
31  โรงเรียนวัดสระดู่ 138
6 4.35
7 5.07
24 17.39
0 0.00
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
32  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 106
12 11.32
6 5.66
7 6.60
4 3.77
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
33  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 77
6 7.79
3 3.90
9 11.69
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
34  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 55
1 1.82
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
35  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 137
13 9.49
9 6.57
4 2.92
7 5.11
4 2.92
100 72.99
37 27.01%
36  โรงเรียนวัดกรุณา 26
2 7.69
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
37  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
1 3.33
1 3.33
22 73.33
8 26.67%
38  โรงเรียนวัดท่า 105
9 8.57
4 3.81
15 14.29
0 0.00
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
39  โรงเรียนวัดหาดอาษา 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
40  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 135
4 2.96
2 1.48
30 22.22
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
41  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 144
8 5.56
5 3.47
22 15.28
1 0.69
2 1.39
106 73.61
38 26.39%
42  โรงเรียนบ้านเก่า 57
4 7.02
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
43  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 512
54 10.55
0 0.00
80 15.63
0 0.00
0 0.00
378 73.83
134 26.17%
44  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 134
7 5.22
0 0.00
25 18.66
3 2.24
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
45  โรงเรียนวัดท่ากระแส 39
0 0.00
1 2.56
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
8 6.56
3 2.46
18 14.75
2 1.64
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
47  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
1 2.70
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
48  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 125
2 1.60
1 0.80
25 20.00
2 1.60
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
49  โรงเรียนบ้านหัวถนน 84
9 10.71
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
50  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 86
7 8.14
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
51  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 112
8 7.14
2 1.79
8 7.14
3 2.68
5 4.46
86 76.79
26 23.21%
52  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 721
50 6.93
16 2.22
85 11.79
5 0.69
11 1.53
554 76.84
167 23.16%
53  โรงเรียนวัดหนองแขม 91
11 12.09
6 6.59
1 1.10
1 1.10
2 2.20
70 76.92
21 23.08%
54  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 119
13 10.92
0 0.00
11 9.24
3 2.52
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
55  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 103
7 6.80
3 2.91
13 12.62
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
56  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
2 5.56
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
57  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 32
0 0.00
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
58  โรงเรียนวัดโพธาราม 101
0 0.00
5 4.95
15 14.85
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
59  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
60  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 65
3 4.62
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
61  โรงเรียนบ้านหนองยาง 144
5 3.47
3 2.08
21 14.58
2 1.39
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
62  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
0 0.00
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
63  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 19
0 0.00
3 15.79
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
64  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 57
5 8.77
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 152
5 3.29
3 1.97
24 15.79
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
66  โรงเรียนวัดหอระฆัง 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
67  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 183
10 5.46
8 4.37
16 8.74
4 2.19
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
68  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 169
24 14.20
0 0.00
11 6.51
0 0.00
0 0.00
134 79.29
35 20.71%
69  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
3 1.65
7 3.85
21 11.54
5 2.75
1 0.55
145 79.67
37 20.33%
70  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 163
10 6.13
9 5.52
14 8.59
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
71  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
9 8.57
2 1.90
8 7.62
2 1.90
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
72  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 150
4 2.67
6 4.00
18 12.00
2 1.33
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
73  โรงเรียนวัดจันทน์ 101
4 3.96
6 5.94
9 8.91
0 0.00
1 0.99
81 80.20
20 19.80%
74  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 186
9 4.84
0 0.00
27 14.52
0 0.00
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
75  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
76  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 53
2 3.77
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
77  โรงเรียนวัดนางลือ 156
1 0.64
0 0.00
28 17.95
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
78  โรงเรียนวัดหนองน้อย 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
79  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 83
7 8.43
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
80  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 28
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
81  โรงเรียนวัดหัวหว้า 96
5 5.21
0 0.00
6 6.25
6 6.25
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
82  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 119
7 5.88
3 2.52
9 7.56
1 0.84
1 0.84
98 82.35
21 17.65%
83  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
3 4.41
0 0.00
8 11.76
0 0.00
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
84  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
85  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 92
13 14.13
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
86  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
87  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 75
4 5.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
88  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 41
4 9.76
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
89  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 100
8 8.00
7 7.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
90  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 108
6 5.56
2 1.85
7 6.48
3 2.78
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
91  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 66
2 3.03
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
92  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
93  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 121
8 6.61
3 2.48
9 7.44
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
94  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
95  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 122
3 2.46
1 0.82
15 12.30
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
96  โรงเรียนวัดมะปราง 92
2 2.17
1 1.09
11 11.96
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
97  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 117
6 5.13
2 1.71
11 9.40
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
98  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 339
11 3.24
0 0.00
42 12.39
1 0.29
0 0.00
285 84.07
54 15.93%
99  โรงเรียนวัดธรรมามูล 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
1 1.59
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
100  โรงเรียนวัดฝาง 120
5 4.17
0 0.00
13 10.83
1 0.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
101  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 114
3 2.63
3 2.63
7 6.14
5 4.39
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
102  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 165
15 9.09
0 0.00
11 6.67
0 0.00
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
103  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 146
0 0.00
1 0.68
21 14.38
0 0.00
1 0.68
123 84.25
23 15.75%
104  โรงเรียนวัดโรงวัว 135
2 1.48
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
105  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 118
4 3.39
4 3.39
4 3.39
3 2.54
3 2.54
100 84.75
18 15.25%
106  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.61
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
107  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 126
7 5.56
0 0.00
9 7.14
2 1.59
1 0.79
107 84.92
19 15.08%
108  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 109
0 0.00
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
109  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
110  โรงเรียนวัดดอนรังนก 76
3 3.95
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
111  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
112  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
3 2.63
5 4.39
3 2.63
2 1.75
3 2.63
98 85.96
16 14.04%
113  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 151
3 1.99
4 2.65
14 9.27
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
114  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
115  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
2 1.47
4 2.94
118 86.76
18 13.24%
116  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
117  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
118  โรงเรียนบ้านคลองยาง 78
2 2.56
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
119  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
120  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
121  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 118
2 1.69
3 2.54
4 3.39
4 3.39
1 0.85
104 88.14
14 11.86%
122  โรงเรียนวัดหนองจิก 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
123  โรงเรียนบ้านรางจิก 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
124  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
125  โรงเรียนพระยาตาก 84
1 1.19
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
126  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 159
9 5.66
4 2.52
2 1.26
1 0.63
1 0.63
142 89.31
17 10.69%
127  โรงเรียนวัดคลองบุญ 122
3 2.46
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
128  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
0 0.00
1 1.03
87 89.69
10 10.31%
129  โรงเรียนบ้านหนองแค 127
3 2.36
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
130  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 138
5 3.62
3 2.17
5 3.62
0 0.00
1 0.72
124 89.86
14 10.14%
131  โรงเรียนวัดดอนตาล 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
132  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 42
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
133  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
134  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
135  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
136  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
137  โรงเรียนวัดโคกหมู 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
138  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
1 1.47
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
139  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 92
4 4.35
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
140  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
141  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 114
2 1.75
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
142  โรงเรียนวัดวังหมัน 152
2 1.32
0 0.00
7 4.61
3 1.97
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
143  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 145
0 0.00
1 0.69
10 6.90
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
144  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
145  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 120
0 0.00
3 2.50
4 3.33
1 0.83
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
147  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
148  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
1 1.49
63 94.03
4 5.97%
149  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
150  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
151  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 204
0 0.00
5 2.45
2 0.98
1 0.49
3 1.47
193 94.61
11 5.39%
152  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
153  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
154  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
155  โรงเรียนวัดพร้าว 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
156  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
157  โรงเรียนวัดโคกสุก 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
158  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
159  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
160  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  898 5.00
เตี้ย  317 1.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,405 13.40
ผอมและเตี้ย  216 1.20
อ้วนและเตี้ย  150 0.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,960 77.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,986 คน


22.21%


Powered By www.thaieducation.net