ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 201
45 22.39
45 22.39
97 48.26
14 6.97
0 0.00
0 0.00
201 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาหิน 436
69 15.83
82 18.81
118 27.06
105 24.08
62 14.22
0 0.00
436 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 170
42 24.71
28 16.47
29 17.06
34 20.00
37 21.76
0 0.00
170 100.00%
4  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 189
14 7.41
14 7.41
23 12.17
28 14.81
25 13.23
85 44.97
104 55.03%
5  โรงเรียนวัดอัมพวัน 669
44 6.58
41 6.13
94 14.05
86 12.86
87 13.00
317 47.38
352 52.62%
6  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 260
33 12.69
20 7.69
20 7.69
43 16.54
20 7.69
124 47.69
136 52.31%
7  โรงเรียนวัดนาพร้าว 588
36 6.12
25 4.25
94 15.99
61 10.37
75 12.76
297 50.51
291 49.49%
8  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 555
42 7.57
37 6.67
61 10.99
17 3.06
101 18.20
297 53.51
258 46.49%
9  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 192
13 6.77
14 7.29
40 20.83
7 3.65
15 7.81
103 53.65
89 46.35%
10  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 486
19 3.91
18 3.70
83 17.08
37 7.61
68 13.99
261 53.70
225 46.30%
11  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 354
21 5.93
9 2.54
61 17.23
30 8.47
39 11.02
194 54.80
160 45.20%
12  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 279
15 5.38
13 4.66
36 12.90
28 10.04
31 11.11
156 55.91
123 44.09%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 318
18 5.66
9 2.83
79 24.84
4 1.26
29 9.12
179 56.29
139 43.71%
14  โรงเรียน วัดตโปทาราม 248
20 8.06
3 1.21
37 14.92
23 9.27
24 9.68
141 56.85
107 43.15%
15  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 282
34 12.06
20 7.09
40 14.18
16 5.67
6 2.13
166 58.87
116 41.13%
16  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 766
75 9.79
28 3.66
97 12.66
50 6.53
46 6.01
470 61.36
296 38.64%
17  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 535
32 5.98
15 2.80
66 12.34
44 8.22
33 6.17
345 64.49
190 35.51%
18  โรงเรียนวัดหนองคล้า 540
51 9.44
42 7.78
52 9.63
18 3.33
12 2.22
365 67.59
175 32.41%
19  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 835
41 4.91
4 0.48
98 11.74
28 3.35
95 11.38
569 68.14
266 31.86%
20  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 312
13 4.17
19 6.09
24 7.69
13 4.17
22 7.05
221 70.83
91 29.17%
21  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 400
45 11.25
13 3.25
58 14.50
0 0.00
0 0.00
284 71.00
116 29.00%
22  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 179
5 2.79
11 6.15
35 19.55
0 0.00
0 0.00
128 71.51
51 28.49%
23  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 814
23 2.83
14 1.72
119 14.62
37 4.55
37 4.55
584 71.74
230 28.26%
24  โรงเรียนบ้านบางละมุง 147
2 1.36
5 3.40
30 20.41
4 2.72
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
25  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 223
13 5.83
5 2.24
34 15.25
10 4.48
0 0.00
161 72.20
62 27.80%
26  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 875
12 1.37
0 0.00
54 6.17
102 11.66
73 8.34
634 72.46
241 27.54%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 118
6 5.08
9 7.63
8 6.78
6 5.08
3 2.54
86 72.88
32 27.12%
28  โรงเรียนจุกเสม็ด 241
24 9.96
9 3.73
27 11.20
5 2.07
0 0.00
176 73.03
65 26.97%
29  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 876
52 5.94
31 3.54
114 13.01
35 4.00
0 0.00
644 73.52
232 26.48%
30  โรงเรียน บ้านขลอด 510
36 7.06
20 3.92
74 14.51
2 0.39
0 0.00
378 74.12
132 25.88%
31  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 351
13 3.70
17 4.84
54 15.38
3 0.85
2 0.57
262 74.64
89 25.36%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 446
20 4.48
33 7.40
41 9.19
15 3.36
4 0.90
333 74.66
113 25.34%
33  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 279
10 3.58
9 3.23
51 18.28
0 0.00
0 0.00
209 74.91
70 25.09%
34  โรงเรียนบ้านเขาดิน 578
55 9.52
16 2.77
66 11.42
8 1.38
0 0.00
433 74.91
145 25.09%
35  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 840
68 8.10
30 3.57
91 10.83
9 1.07
2 0.24
640 76.19
200 23.81%
36  โรงเรียนห้วยใหญ่ 395
26 6.58
11 2.78
22 5.57
29 7.34
6 1.52
301 76.20
94 23.80%
37  โรงเรียนบ้านอำเภอ 351
21 5.98
9 2.56
50 14.25
3 0.85
0 0.00
268 76.35
83 23.65%
38  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 578
35 6.06
13 2.25
87 15.05
0 0.00
0 0.00
443 76.64
135 23.36%
39  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 189
8 4.23
5 2.65
24 12.70
4 2.12
3 1.59
145 76.72
44 23.28%
40  โรงเรียนบ้านเนินตอง 160
9 5.63
1 0.63
25 15.63
1 0.63
1 0.63
123 76.88
37 23.13%
41  โรงเรียน บ้านหุบบอน 243
15 6.17
4 1.65
37 15.23
0 0.00
0 0.00
187 76.95
56 23.05%
42  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1473
91 6.18
39 2.65
204 13.85
2 0.14
0 0.00
1137 77.19
336 22.81%
43  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 164
16 9.76
7 4.27
14 8.54
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
44  โรงเรียนบ้านหินวง 151
13 8.61
5 3.31
12 7.95
4 2.65
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
45  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 213
19 8.92
3 1.41
15 7.04
6 2.82
4 1.88
166 77.93
47 22.07%
46  โรงเรียนบ้านระเวิง 64
2 3.13
4 6.25
5 7.81
2 3.13
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
47  โรงเรียน บ้านนอก 110
4 3.64
5 4.55
14 12.73
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
48  โรงเรียนบ้านชากนอก 459
27 5.88
11 2.40
36 7.84
15 3.27
10 2.18
360 78.43
99 21.57%
49  โรงเรียนบ้านนาวัง 271
10 3.69
12 4.43
24 8.86
9 3.32
3 1.11
213 78.60
58 21.40%
50  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1344
72 5.36
25 1.86
190 14.14
0 0.00
0 0.00
1057 78.65
287 21.35%
51  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 508
14 2.76
7 1.38
83 16.34
4 0.79
0 0.00
400 78.74
108 21.26%
52  โรงเรียน วัดโป่ง 448
16 3.57
19 4.24
58 12.95
1 0.22
1 0.22
353 78.79
95 21.21%
53  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 407
18 4.42
10 2.46
55 13.51
0 0.00
0 0.00
324 79.61
83 20.39%
54  โรงเรียน บ้านวังค้อ 305
14 4.59
14 4.59
24 7.87
7 2.30
2 0.66
244 80.00
61 20.00%
55  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 157
4 2.55
2 1.27
24 15.29
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
56  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 605
9 1.49
20 3.31
18 2.98
30 4.96
36 5.95
492 81.32
113 18.68%
57  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1021
39 3.82
55 5.39
85 8.33
0 0.00
10 0.98
832 81.49
189 18.51%
58  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 640
20 3.13
0 0.00
72 11.25
16 2.50
1 0.16
531 82.97
109 17.03%
59  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 894
65 7.27
27 3.02
58 6.49
0 0.00
0 0.00
744 83.22
150 16.78%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 459
21 4.58
8 1.74
33 7.19
12 2.61
0 0.00
385 83.88
74 16.12%
61  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 175
5 2.86
1 0.57
13 7.43
8 4.57
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
62  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 552
19 3.44
19 3.44
24 4.35
14 2.54
9 1.63
467 84.60
85 15.40%
63  โรงเรียนบ้านทางตรง 132
0 0.00
2 1.52
18 13.64
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 324
7 2.16
7 2.16
33 10.19
0 0.00
0 0.00
277 85.49
47 14.51%
65  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 271
7 2.58
8 2.95
18 6.64
3 1.11
0 0.00
235 86.72
36 13.28%
66  โรงเรียนวัดบ้านนา 905
23 2.54
13 1.44
40 4.42
13 1.44
18 1.99
798 88.18
107 11.82%
67  โรงเรียนวัดมโนรม 763
24 3.15
12 1.57
49 6.42
5 0.66
0 0.00
673 88.20
90 11.80%
68  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 333
11 3.30
1 0.30
26 7.81
0 0.00
0 0.00
295 88.59
38 11.41%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 576
26 4.51
0 0.00
38 6.60
0 0.00
0 0.00
512 88.89
64 11.11%
70  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 567
23 4.06
28 4.94
10 1.76
0 0.00
2 0.35
504 88.89
63 11.11%
71  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 386
23 5.96
0 0.00
12 3.11
0 0.00
0 0.00
351 90.93
35 9.07%
72  โรงเรียน บ้านภูไทร 236
4 1.69
5 2.12
9 3.81
2 0.85
1 0.42
215 91.10
21 8.90%
73  โรงเรียนวัดพระประทานพร 254
5 1.97
0 0.00
16 6.30
0 0.00
0 0.00
233 91.73
21 8.27%
74  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 135
0 0.00
0 0.00
8 5.93
3 2.22
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
75  โรงเรียน บ้านสันติคาม 358
4 1.12
4 1.12
12 3.35
3 0.84
3 0.84
332 92.74
26 7.26%
76  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 720
11 1.53
8 1.11
9 1.25
8 1.11
5 0.69
679 94.31
41 5.69%
77  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 678
0 0.00
0 0.00
7 1.03
0 0.00
7 1.03
664 97.94
14 2.06%
78  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 959
3 0.31
3 0.31
1 0.10
2 0.21
0 0.00
950 99.06
9 0.94%
79  โรงเรียนวัดวังหิน 220
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
1 0.45
218 99.09
2 0.91%
80  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 273
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
273 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,844 5.19
เตี้ย  1,135 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,718 10.47
ผอมและเตี้ย  1,129 3.18
อ้วนและเตี้ย  1,072 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,620 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,898 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net