ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปายอ 113
102 90.27
5 4.42
4 3.54
2 1.77
0 0.00
0 0.00
113 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสือดัง 322
44 13.66
43 13.35
2 0.62
233 72.36
0 0.00
0 0.00
322 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 189
91 48.15
19 10.05
21 11.11
22 11.64
10 5.29
26 13.76
163 86.24%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 45
21 46.67
8 17.78
2 4.44
3 6.67
0 0.00
11 24.44
34 75.56%
5  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 121
25 20.66
35 28.93
3 2.48
27 22.31
0 0.00
31 25.62
90 74.38%
6  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 56
15 26.79
11 19.64
5 8.93
9 16.07
1 1.79
15 26.79
41 73.21%
7  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 140
30 21.43
37 26.43
7 5.00
8 5.71
0 0.00
58 41.43
82 58.57%
8  โรงเรียนบ้านกะรุบี 219
51 23.29
33 15.07
16 7.31
24 10.96
0 0.00
95 43.38
124 56.62%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 150
24 16.00
14 9.33
9 6.00
24 16.00
9 6.00
70 46.67
80 53.33%
10  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 443
98 22.12
79 17.83
17 3.84
24 5.42
8 1.81
217 48.98
226 51.02%
11  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 243
47 19.34
44 18.11
16 6.58
15 6.17
1 0.41
120 49.38
123 50.62%
12  โรงเรียนบ้านบีติง 99
28 28.28
11 11.11
1 1.01
9 9.09
1 1.01
49 49.49
50 50.51%
13  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 119
26 21.85
6 5.04
11 9.24
13 10.92
0 0.00
63 52.94
56 47.06%
14  โรงเรียนวัดโชติรส 90
20 22.22
7 7.78
8 8.89
7 7.78
0 0.00
48 53.33
42 46.67%
15  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 305
52 17.05
48 15.74
19 6.23
19 6.23
4 1.31
163 53.44
142 46.56%
16  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 316
24 7.59
81 25.63
21 6.65
7 2.22
0 0.00
183 57.91
133 42.09%
17  โรงเรียนบ้านบือจะ 163
55 33.74
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
99 60.74
64 39.26%
18  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 109
10 9.17
10 9.17
12 11.01
7 6.42
2 1.83
68 62.39
41 37.61%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 403
19 4.71
52 12.90
7 1.74
50 12.41
14 3.47
261 64.76
142 35.24%
20  โรงเรียนบ้านช่องแมว 311
26 8.36
49 15.76
18 5.79
8 2.57
3 0.96
207 66.56
104 33.44%
21  โรงเรียนบ้านโลทู 118
12 10.17
26 22.03
1 0.85
0 0.00
0 0.00
79 66.95
39 33.05%
22  โรงเรียนบ้านวังไชย 72
8 11.11
8 11.11
4 5.56
3 4.17
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 51
1 1.96
6 11.76
9 17.65
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 84
5 5.95
16 19.05
4 4.76
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
25  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 71
7 9.86
4 5.63
3 4.23
6 8.45
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
26  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 134
18 13.43
15 11.19
2 1.49
0 0.00
1 0.75
98 73.13
36 26.87%
27  โรงเรียนวัดโบกขรณี 77
6 7.79
4 5.19
9 11.69
1 1.30
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
28  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 97
6 6.19
4 4.12
9 9.28
6 6.19
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
29  โรงเรียนบ้านละอาร์ 63
1 1.59
5 7.94
4 6.35
6 9.52
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
30  โรงเรียนบ้านบือเระ 218
9 4.13
18 8.26
27 12.39
0 0.00
1 0.46
163 74.77
55 25.23%
31  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 204
15 7.35
21 10.29
6 2.94
8 3.92
1 0.49
153 75.00
51 25.00%
32  โรงเรียนบ้านมะนังยง 140
17 12.14
6 4.29
10 7.14
2 1.43
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
33  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 115
11 9.57
11 9.57
4 3.48
2 1.74
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
34  โรงเรียนบ้านบือแต 144
13 9.03
13 9.03
8 5.56
1 0.69
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
35  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 201
9 4.48
23 11.44
13 6.47
3 1.49
0 0.00
153 76.12
48 23.88%
36  โรงเรียนบ้านปลักแตน 182
15 8.24
0 0.00
28 15.38
0 0.00
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
37  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 125
15 12.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
38  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 478
29 6.07
52 10.88
24 5.02
5 1.05
0 0.00
368 76.99
110 23.01%
39  โรงเรียนบ้านเขาดิน 172
3 1.74
7 4.07
20 11.63
9 5.23
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
40  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 192
14 7.29
12 6.25
8 4.17
9 4.69
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
41  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 158
9 5.70
15 9.49
8 5.06
3 1.90
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
42  โรงเรียนวัดสารวัน 124
7 5.65
5 4.03
13 10.48
2 1.61
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
43  โรงเรียนบ้านกระจูด 152
10 6.58
12 7.89
11 7.24
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
44  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 90
6 6.67
4 4.44
1 1.11
7 7.78
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 146
15 10.27
9 6.16
6 4.11
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
46  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 210
31 14.76
0 0.00
11 5.24
0 0.00
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
47  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 266
18 6.77
6 2.26
8 3.01
19 7.14
0 0.00
215 80.83
51 19.17%
48  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 399
17 4.26
27 6.77
20 5.01
12 3.01
0 0.00
323 80.95
76 19.05%
49  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 95
2 2.11
9 9.47
6 6.32
0 0.00
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
50  โรงเรียนบ้านละหาร 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
18 81.82
4 18.18%
51  โรงเรียนบ้านลานช้าง 131
8 6.11
4 3.05
7 5.34
4 3.05
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 329
16 4.86
23 6.99
11 3.34
6 1.82
0 0.00
273 82.98
56 17.02%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 131
3 2.29
12 9.16
4 3.05
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
54  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 113
12 10.62
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
55  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 133
5 3.76
12 9.02
3 2.26
1 0.75
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
56  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 190
10 5.26
9 4.74
8 4.21
2 1.05
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
57  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 253
14 5.53
9 3.56
3 1.19
9 3.56
0 0.00
218 86.17
35 13.83%
58  โรงเรียนบ้านละเวง 125
7 5.60
5 4.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
59  โรงเรียนบ้านบน 207
9 4.35
0 0.00
0 0.00
15 7.25
4 1.93
179 86.47
28 13.53%
60  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 126
10 7.94
6 4.76
0 0.00
1 0.79
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
61  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 102
5 4.90
2 1.96
2 1.96
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
62  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 54
0 0.00
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
63  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
64  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 156
5 3.21
0 0.00
6 3.85
0 0.00
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
65  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 178
4 2.25
3 1.69
3 1.69
0 0.00
1 0.56
167 93.82
11 6.18%
66  โรงเรียนบ้านมะกอ 106
1 0.94
3 2.83
2 1.89
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
67  โรงเรียนบ้านแลแวะ 154
0 0.00
2 1.30
1 0.65
1 0.65
0 0.00
150 97.40
4 2.60%

 

จำนวนนักเรียน  11,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,250 11.25
เตี้ย  1,037 9.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  548 4.93
ผอมและเตี้ย  663 5.97
อ้วนและเตี้ย  64 0.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,551 67.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,562 คน


32.05%


Powered By www.thaieducation.net