ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 166
48 28.92
77 46.39
23 13.86
14 8.43
4 2.41
0 0.00
166 100.00%
2  โรงเรียนบ้านควนหยี 28
6 21.43
5 17.86
7 25.00
7 25.00
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสมาหอ 99
15 15.15
13 13.13
52 52.53
13 13.13
6 6.06
0 0.00
99 100.00%
4  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 47
15 31.91
15 31.91
1 2.13
15 31.91
1 2.13
0 0.00
47 100.00%
5  โรงเรียนบ้านควนลาแม 65
30 46.15
10 15.38
2 3.08
11 16.92
4 6.15
8 12.31
57 87.69%
6  โรงเรียนบ้านกูวิง 87
18 20.69
18 20.69
6 6.90
26 29.89
2 2.30
17 19.54
70 80.46%
7  โรงเรียนตลาดปรีกี 390
130 33.33
95 24.36
32 8.21
50 12.82
0 0.00
83 21.28
307 78.72%
8  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 138
28 20.29
27 19.57
11 7.97
21 15.22
20 14.49
31 22.46
107 77.54%
9  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 369
83 22.49
39 10.57
25 6.78
122 33.06
0 0.00
100 27.10
269 72.90%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 188
23 12.23
24 12.77
13 6.91
47 25.00
26 13.83
55 29.26
133 70.74%
11  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 94
24 25.53
14 14.89
7 7.45
13 13.83
8 8.51
28 29.79
66 70.21%
12  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 107
14 13.08
13 12.15
6 5.61
27 25.23
11 10.28
36 33.64
71 66.36%
13  โรงเรียนบ้านดูวา 135
38 28.15
26 19.26
8 5.93
15 11.11
0 0.00
48 35.56
87 64.44%
14  โรงเรียนบ้านตันหยง 75
0 0.00
16 21.33
0 0.00
16 21.33
16 21.33
27 36.00
48 64.00%
15  โรงเรียนบ้านประจัน 232
56 24.14
34 14.66
5 2.16
52 22.41
0 0.00
85 36.64
147 63.36%
16  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 161
20 12.42
20 12.42
19 11.80
21 13.04
22 13.66
59 36.65
102 63.35%
17  โรงเรียนบ้านบาเงง 78
8 10.26
28 35.90
8 10.26
0 0.00
0 0.00
34 43.59
44 56.41%
18  โรงเรียนบ้านยางแดง 80
13 16.25
15 18.75
7 8.75
8 10.00
0 0.00
37 46.25
43 53.75%
19  โรงเรียนบ้านกระหวะ 197
38 19.29
47 23.86
13 6.60
7 3.55
0 0.00
92 46.70
105 53.30%
20  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 120
17 14.17
13 10.83
9 7.50
13 10.83
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
21  โรงเรียนบ้านบูดน 241
19 7.88
20 8.30
11 4.56
38 15.77
31 12.86
122 50.62
119 49.38%
22  โรงเรียนวัดมะกรูด 130
15 11.54
15 11.54
14 10.77
11 8.46
9 6.92
66 50.77
64 49.23%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 259
116 44.79
0 0.00
8 3.09
0 0.00
0 0.00
135 52.12
124 47.88%
24  โรงเรียนบ้านบินยา 143
14 9.79
21 14.69
6 4.20
19 13.29
8 5.59
75 52.45
68 47.55%
25  โรงเรียนบ้านสายชล 133
27 20.30
19 14.29
9 6.77
6 4.51
2 1.50
70 52.63
63 47.37%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 252
24 9.52
33 13.10
15 5.95
36 14.29
10 3.97
134 53.17
118 46.83%
27  โรงเรียนบ้านป่าบอน 77
19 24.68
6 7.79
8 10.39
2 2.60
1 1.30
41 53.25
36 46.75%
28  โรงเรียนบ้านสามยอด 169
24 14.20
5 2.96
19 11.24
24 14.20
7 4.14
90 53.25
79 46.75%
29  โรงเรียนบ้านละหารยามู 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 41.83
5 3.27
84 54.90
69 45.10%
30  โรงเรียนบ้านกระโด 175
28 16.00
24 13.71
11 6.29
11 6.29
1 0.57
100 57.14
75 42.86%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 155
13 8.39
10 6.45
6 3.87
23 14.84
10 6.45
93 60.00
62 40.00%
32  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 148
13 8.78
4 2.70
23 15.54
9 6.08
10 6.76
89 60.14
59 39.86%
33  โรงเรียนบ้านปานัน 126
18 14.29
18 14.29
4 3.17
9 7.14
1 0.79
76 60.32
50 39.68%
34  โรงเรียนบ้านอินทนิล 351
46 13.11
49 13.96
28 7.98
15 4.27
1 0.28
212 60.40
139 39.60%
35  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 113
9 7.96
16 14.16
5 4.42
7 6.19
7 6.19
69 61.06
44 38.94%
36  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
38 33.04
1 0.87
71 61.74
44 38.26%
37  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 144
19 13.19
12 8.33
8 5.56
8 5.56
8 5.56
89 61.81
55 38.19%
38  โรงเรียนวัดป่าสวย 45
7 15.56
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
39  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 218
19 8.72
42 19.27
9 4.13
12 5.50
0 0.00
136 62.39
82 37.61%
40  โรงเรียนบ้านบูโกะ 134
19 14.18
17 12.69
3 2.24
11 8.21
0 0.00
84 62.69
50 37.31%
41  โรงเรียนบ้านด่าน 63
13 20.63
4 6.35
3 4.76
3 4.76
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
42  โรงเรียนบ้านชะเมา 64
13 20.31
5 7.81
1 1.56
4 6.25
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
43  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 158
16 10.13
9 5.70
30 18.99
1 0.63
0 0.00
102 64.56
56 35.44%
44  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 205
21 10.24
21 10.24
5 2.44
22 10.73
2 0.98
134 65.37
71 34.63%
45  โรงเรียนบ้านโผงโผง 128
18 14.06
26 20.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
46  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 104
13 12.50
0 0.00
3 2.88
16 15.38
3 2.88
69 66.35
35 33.65%
47  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 448
62 13.84
69 15.40
19 4.24
0 0.00
0 0.00
298 66.52
150 33.48%
48  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 374
46 12.30
67 17.91
8 2.14
2 0.53
2 0.53
249 66.58
125 33.42%
49  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 62
8 12.90
4 6.45
4 6.45
4 6.45
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
50  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 174
17 9.77
6 3.45
14 8.05
16 9.20
3 1.72
118 67.82
56 32.18%
51  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 263
25 9.51
48 18.25
3 1.14
2 0.76
1 0.38
184 69.96
79 30.04%
52  โรงเรียนบ้านควนแตน 95
14 14.74
5 5.26
9 9.47
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
53  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 46
5 10.87
4 8.70
4 8.70
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
54  โรงเรียนบ้านน้ำใส 571
42 7.36
52 9.11
25 4.38
32 5.60
2 0.35
418 73.20
153 26.80%
55  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 89
2 2.25
5 5.62
9 10.11
6 6.74
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
56  โรงเรียนบ้านควนประ 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
6 10.17
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
57  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 125
6 4.80
19 15.20
5 4.00
1 0.80
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
58  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 176
11 6.25
25 14.20
5 2.84
2 1.14
0 0.00
133 75.57
43 24.43%
59  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 95
7 7.37
7 7.37
3 3.16
4 4.21
2 2.11
72 75.79
23 24.21%
60  โรงเรียนบ้านบาละแต 134
16 11.94
3 2.24
4 2.99
7 5.22
2 1.49
102 76.12
32 23.88%
61  โรงเรียนบ้านปาลัส 130
1 0.77
24 18.46
3 2.31
3 2.31
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
62  โรงเรียนบ้านควนโนรี 112
9 8.04
13 11.61
2 1.79
1 0.89
1 0.89
86 76.79
26 23.21%
63  โรงเรียนบ้านควนลังงา 138
11 7.97
0 0.00
15 10.87
0 0.00
6 4.35
106 76.81
32 23.19%
64  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
8 8.25
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
65  โรงเรียนบ้านตุปะ 98
14 14.29
3 3.06
5 5.10
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 487
42 8.62
36 7.39
10 2.05
10 2.05
10 2.05
379 77.82
108 22.18%
67  โรงเรียนบ้านมะหุด 210
16 7.62
20 9.52
7 3.33
3 1.43
0 0.00
164 78.10
46 21.90%
68  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 48
5 10.42
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
69  โรงเรียนบ้านตรัง 94
8 8.51
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
70  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 165
16 9.70
9 5.45
1 0.61
3 1.82
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
71  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 241
22 9.13
0 0.00
16 6.64
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
72  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 140
7 5.00
7 5.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
73  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 326
17 5.21
15 4.60
19 5.83
0 0.00
0 0.00
275 84.36
51 15.64%
74  โรงเรียนวัดนาประดู่ 107
5 4.67
0 0.00
4 3.74
4 3.74
1 0.93
93 86.92
14 13.08%
75  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 70
6 8.57
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
76  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
2 4.88
36 87.80
5 12.20%
77  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 134
5 3.73
5 3.73
5 3.73
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
78  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 149
6 4.03
6 4.03
5 3.36
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
79  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
80  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
81  โรงเรียนบ้านบากง 122
5 4.10
3 2.46
1 0.82
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
82  โรงเรียนบ้านเกาะตา 128
2 1.56
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
83  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
84  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.05
1 1.35
70 94.59
4 5.41%
85  โรงเรียนบ้านคลองหิน 119
1 0.84
0 0.00
1 0.84
0 0.00
1 0.84
116 97.48
3 2.52%
86  โรงเรียนบ้านสิเดะ 260
0 0.00
3 1.15
1 0.38
1 0.38
0 0.00
255 98.08
5 1.92%
87  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 106
2 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
88  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านคางา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านคูระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านบราโอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านราวอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,641 12.27
เตี้ย  1,397 10.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  744 5.56
ผอมและเตี้ย  1,013 7.57
อ้วนและเตี้ย  287 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,294 62.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,082 คน


37.99%


Powered By www.thaieducation.net