ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลางา 76
24 31.58
24 31.58
2 2.63
13 17.11
0 0.00
13 17.11
63 82.89%
2  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 140
36 25.71
9 6.43
6 4.29
45 32.14
0 0.00
44 31.43
96 68.57%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 156
29 18.59
38 24.36
3 1.92
29 18.59
3 1.92
54 34.62
102 65.38%
4  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100
23 23.00
18 18.00
8 8.00
13 13.00
2 2.00
36 36.00
64 64.00%
5  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 146
24 16.44
23 15.75
11 7.53
19 13.01
6 4.11
63 43.15
83 56.85%
6  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 162
36 22.22
25 15.43
6 3.70
15 9.26
3 1.85
77 47.53
85 52.47%
7  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 308
62 20.13
37 12.01
24 7.79
24 7.79
7 2.27
154 50.00
154 50.00%
8  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 100
17 17.00
18 18.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
52 52.00
48 48.00%
9  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 138
9 6.52
16 11.59
23 16.67
2 1.45
13 9.42
75 54.35
63 45.65%
10  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 205
20 9.76
36 17.56
18 8.78
9 4.39
2 0.98
120 58.54
85 41.46%
11  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 211
48 22.75
21 9.95
0 0.00
18 8.53
0 0.00
124 58.77
87 41.23%
12  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 144
22 15.28
10 6.94
12 8.33
15 10.42
0 0.00
85 59.03
59 40.97%
13  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 221
32 14.48
21 9.50
37 16.74
0 0.00
0 0.00
131 59.28
90 40.72%
14  โรงเรียนบ้านกลาง 145
6 4.14
45 31.03
7 4.83
1 0.69
0 0.00
86 59.31
59 40.69%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 406
59 14.53
44 10.84
7 1.72
54 13.30
0 0.00
242 59.61
164 40.39%
16  โรงเรียนบ้านกาฮง 252
12 4.76
69 27.38
9 3.57
3 1.19
0 0.00
159 63.10
93 36.90%
17  โรงเรียนบ้านจือโระ 112
32 28.57
2 1.79
6 5.36
0 0.00
1 0.89
71 63.39
41 36.61%
18  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 234
50 21.37
24 10.26
10 4.27
0 0.00
0 0.00
150 64.10
84 35.90%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 422
50 11.85
59 13.98
22 5.21
11 2.61
8 1.90
272 64.45
150 35.55%
20  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 69
8 11.59
13 18.84
1 1.45
2 2.90
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
21  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 131
10 7.63
20 15.27
9 6.87
5 3.82
1 0.76
86 65.65
45 34.35%
22  โรงเรียนบ้านยือริง 47
7 14.89
5 10.64
2 4.26
2 4.26
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
23  โรงเรียนบ้านรามง 87
8 9.20
7 8.05
5 5.75
5 5.75
4 4.60
58 66.67
29 33.33%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 438
48 10.96
54 12.33
17 3.88
15 3.42
10 2.28
294 67.12
144 32.88%
25  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 129
24 18.60
17 13.18
1 0.78
0 0.00
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
26  โรงเรียนวัดควน 43
6 13.95
8 18.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
27  โรงเรียนบ้านเปียะ 223
33 14.80
26 11.66
10 4.48
0 0.00
0 0.00
154 69.06
69 30.94%
28  โรงเรียนบ้านกูวิง 146
25 17.12
13 8.90
5 3.42
2 1.37
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
29  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 513
60 11.70
42 8.19
20 3.90
36 7.02
0 0.00
355 69.20
158 30.80%
30  โรงเรียนบ้านทุ่ง 56
4 7.14
10 17.86
2 3.57
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
31  โรงเรียนบ้านกาหยี 99
14 14.14
9 9.09
6 6.06
1 1.01
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
32  โรงเรียนบ้านคาโต 318
43 13.52
25 7.86
7 2.20
19 5.97
0 0.00
224 70.44
94 29.56%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 379
32 8.44
55 14.51
3 0.79
20 5.28
2 0.53
267 70.45
112 29.55%
34  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 393
42 10.69
47 11.96
11 2.80
9 2.29
5 1.27
279 70.99
114 29.01%
35  โรงเรียนบ้านบูดี 656
91 13.87
70 10.67
18 2.74
9 1.37
0 0.00
468 71.34
188 28.66%
36  โรงเรียนบ้านบานา 126
20 15.87
0 0.00
4 3.17
12 9.52
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
37  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 237
31 13.08
13 5.49
7 2.95
15 6.33
1 0.42
170 71.73
67 28.27%
38  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 150
17 11.33
10 6.67
10 6.67
4 2.67
1 0.67
108 72.00
42 28.00%
39  โรงเรียนบ้านตะโละ 151
14 9.27
14 9.27
0 0.00
14 9.27
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
40  โรงเรียนบ้านตันหยง 167
24 14.37
14 8.38
2 1.20
6 3.59
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
41  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 136
9 6.62
23 16.91
3 2.21
2 1.47
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
42  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 78
3 3.85
4 5.13
0 0.00
10 12.82
4 5.13
57 73.08
21 26.92%
43  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 79
5 6.33
13 16.46
0 0.00
1 1.27
2 2.53
58 73.42
21 26.58%
44  โรงเรียนบ้านแคนา 72
5 6.94
8 11.11
6 8.33
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
45  โรงเรียนบ้านจะรัง 76
5 6.58
12 15.79
3 3.95
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
46  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 412
14 3.40
30 7.28
23 5.58
41 9.95
0 0.00
304 73.79
108 26.21%
47  โรงเรียนยะหริ่ง 738
42 5.69
61 8.27
72 9.76
18 2.44
0 0.00
545 73.85
193 26.15%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 608
44 7.24
74 12.17
28 4.61
5 0.82
1 0.16
456 75.00
152 25.00%
49  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 270
18 6.67
34 12.59
5 1.85
9 3.33
1 0.37
203 75.19
67 24.81%
50  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 131
7 5.34
6 4.58
7 5.34
12 9.16
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
51  โรงเรียนบ้านบางปู 468
67 14.32
21 4.49
16 3.42
7 1.50
2 0.43
355 75.85
113 24.15%
52  โรงเรียนบ้านเคียน 87
11 12.64
5 5.75
3 3.45
2 2.30
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
53  โรงเรียนบ้านบางหมู 83
14 16.87
1 1.20
1 1.20
4 4.82
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
54  โรงเรียนบ้านท่ายามู 79
8 10.13
11 13.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
55  โรงเรียนบ้านหนองแรต 171
18 10.53
9 5.26
13 7.60
1 0.58
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
56  โรงเรียนบ้านปาเระ 130
18 13.85
3 2.31
8 6.15
2 1.54
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
57  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 533
58 10.88
23 4.32
26 4.88
18 3.38
2 0.38
406 76.17
127 23.83%
58  โรงเรียนบ้านมูหลง 101
6 5.94
10 9.90
6 5.94
2 1.98
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
59  โรงเรียนบ้านใหม่ 90
1 1.11
16 17.78
2 2.22
2 2.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
60  โรงเรียนบ้านปรัง 112
15 13.39
0 0.00
6 5.36
2 1.79
3 2.68
86 76.79
26 23.21%
61  โรงเรียนบ้านบากง 157
9 5.73
11 7.01
10 6.37
2 1.27
3 1.91
122 77.71
35 22.29%
62  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 82
4 4.88
4 4.88
3 3.66
4 4.88
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
63  โรงเรียนบ้านมะปริง 206
22 10.68
15 7.28
6 2.91
2 0.97
0 0.00
161 78.16
45 21.84%
64  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 179
5 2.79
18 10.06
16 8.94
0 0.00
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 342
31 9.06
29 8.48
10 2.92
4 1.17
0 0.00
268 78.36
74 21.64%
66  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 176
22 12.50
10 5.68
0 0.00
6 3.41
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
67  โรงเรียนบ้านบางราพา 158
11 6.96
17 10.76
4 2.53
2 1.27
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
68  โรงเรียนบ้านท่าพง 149
15 10.07
6 4.03
7 4.70
4 2.68
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
69  โรงเรียนบ้านราวอ 150
6 4.00
7 4.67
15 10.00
1 0.67
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
70  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 162
9 5.56
18 11.11
6 3.70
1 0.62
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
71  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 54
5 9.26
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
72  โรงเรียนบ้านควนคูหา 109
3 2.75
5 4.59
3 2.75
11 10.09
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
73  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 85
10 11.76
5 5.88
2 2.35
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
74  โรงเรียนบ้านบางทัน 100
9 9.00
4 4.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
75  โรงเรียนบ้านฝาง 227
16 7.05
13 5.73
10 4.41
5 2.20
1 0.44
182 80.18
45 19.82%
76  โรงเรียนบ้านดอนนา 71
7 9.86
1 1.41
0 0.00
5 7.04
1 1.41
57 80.28
14 19.72%
77  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 228
7 3.07
11 4.82
16 7.02
9 3.95
1 0.44
184 80.70
44 19.30%
78  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 120
5 4.17
11 9.17
5 4.17
2 1.67
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
79  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 94
6 6.38
7 7.45
1 1.06
4 4.26
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
80  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 137
5 3.65
5 3.65
6 4.38
5 3.65
5 3.65
111 81.02
26 18.98%
81  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1742
92 5.28
37 2.12
166 9.53
17 0.98
3 0.17
1427 81.92
315 18.08%
82  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 111
5 4.50
4 3.60
11 9.91
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
83  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 85
6 7.06
1 1.18
4 4.71
4 4.71
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
84  โรงเรียนเมืองปัตตานี 671
34 5.07
48 7.15
32 4.77
0 0.00
1 0.15
556 82.86
115 17.14%
85  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 257
26 10.12
3 1.17
5 1.95
10 3.89
0 0.00
213 82.88
44 17.12%
86  โรงเรียนบ้านนอก 117
8 6.84
3 2.56
3 2.56
6 5.13
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
87  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 83
8 9.64
3 3.61
3 3.61
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
88  โรงเรียนบ้านดอนรัก 374
28 7.49
19 5.08
9 2.41
0 0.00
7 1.87
311 83.16
63 16.84%
89  โรงเรียนบ้านแบรอ 93
5 5.38
2 2.15
4 4.30
4 4.30
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
90  โรงเรียนบ้านยาบี 224
18 8.04
8 3.57
9 4.02
1 0.45
0 0.00
188 83.93
36 16.07%
91  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 120
6 5.00
5 4.17
5 4.17
3 2.50
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
92  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 57
3 5.26
4 7.02
1 1.75
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 155
6 3.87
14 9.03
0 0.00
4 2.58
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
94  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 166
15 9.04
3 1.81
6 3.61
1 0.60
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
95  โรงเรียนรัชดาภิเษก 174
4 2.30
11 6.32
8 4.60
3 1.72
0 0.00
148 85.06
26 14.94%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 205
15 7.32
12 5.85
1 0.49
2 0.98
0 0.00
175 85.37
30 14.63%
97  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 130
11 8.46
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
98  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 151
8 5.30
7 4.64
4 2.65
3 1.99
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
99  โรงเรียนบ้านสายหมอ 123
12 9.76
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
100  โรงเรียนพัฒนศึกษา 151
4 2.65
10 6.62
2 1.32
1 0.66
2 1.32
132 87.42
19 12.58%
101  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 207
11 5.31
2 0.97
13 6.28
0 0.00
0 0.00
181 87.44
26 12.56%
102  โรงเรียนบ้านปุลากง 184
7 3.80
1 0.54
0 0.00
15 8.15
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
103  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 210
6 2.86
11 5.24
6 2.86
3 1.43
0 0.00
184 87.62
26 12.38%
104  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 147
3 2.04
2 1.36
2 1.36
11 7.48
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
105  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 213
8 3.76
3 1.41
7 3.29
8 3.76
0 0.00
187 87.79
26 12.21%
106  โรงเรียนบ้านท่ากุน 103
5 4.85
5 4.85
2 1.94
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
107  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 543
45 8.29
0 0.00
18 3.31
0 0.00
0 0.00
480 88.40
63 11.60%
108  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 130
3 2.31
5 3.85
7 5.38
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
109  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 88
1 1.14
4 4.55
2 2.27
3 3.41
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
110  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 116
1 0.86
6 5.17
3 2.59
2 1.72
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
111  โรงเรียนบ้านสระมาลา 157
10 6.37
3 1.91
3 1.91
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 154
3 1.95
5 3.25
1 0.65
6 3.90
0 0.00
139 90.26
15 9.74%
113  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 124
2 1.61
1 0.81
6 4.84
3 2.42
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
114  โรงเรียนบ้านสะบารัง 602
39 6.48
8 1.33
7 1.16
3 0.50
0 0.00
545 90.53
57 9.47%
115  โรงเรียนบ้านท่าสู 138
5 3.62
6 4.35
2 1.45
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
116  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 116
1 0.86
4 3.45
5 4.31
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
117  โรงเรียนบ้านตือระ 141
3 2.13
0 0.00
3 2.13
6 4.26
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
118  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 260
11 4.23
3 1.15
4 1.54
2 0.77
2 0.77
238 91.54
22 8.46%
119  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 119
6 5.04
0 0.00
2 1.68
1 0.84
1 0.84
109 91.60
10 8.40%
120  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113
5 4.42
0 0.00
3 2.65
1 0.88
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
121  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 186
7 3.76
3 1.61
1 0.54
3 1.61
0 0.00
172 92.47
14 7.53%
122  โรงเรียนบ้านบาโลย 165
3 1.82
3 1.82
3 1.82
3 1.82
0 0.00
153 92.73
12 7.27%
123  โรงเรียนบ้านค่าย 125
1 0.80
3 2.40
1 0.80
3 2.40
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
124  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 342
9 2.63
3 0.88
0 0.00
7 2.05
2 0.58
321 93.86
21 6.14%
125  โรงเรียนบ้านดาลอ 117
0 0.00
1 0.85
4 3.42
2 1.71
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
126  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
127  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
128  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 86
1 1.16
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
129  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 223
5 2.24
0 0.00
3 1.35
0 0.00
0 0.00
215 96.41
8 3.59%
130  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
131  โรงเรียนบ้านลดา 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
132  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 195
5 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
133  โรงเรียนบ้านกือยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านตาหมน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,439 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,249 8.51
เตี้ย  1,857 7.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,108 4.19
ผอมและเตี้ย  808 3.06
อ้วนและเตี้ย  119 0.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,298 76.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,141 คน


23.23%


Powered By www.thaieducation.net