ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 221
19 8.60
9 4.07
31 14.03
30 13.57
26 11.76
106 47.96
115 52.04%
2  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 156
4 2.56
8 5.13
27 17.31
12 7.69
23 14.74
82 52.56
74 47.44%
3  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 289
27 9.34
5 1.73
45 15.57
36 12.46
22 7.61
154 53.29
135 46.71%
4  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 112
12 10.71
17 15.18
18 16.07
4 3.57
0 0.00
61 54.46
51 45.54%
5  โรงเรียนวัดท่าควาย 98
24 24.49
4 4.08
15 15.31
0 0.00
0 0.00
55 56.12
43 43.88%
6  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 71
10 14.08
3 4.23
18 25.35
0 0.00
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
7  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 71
12 16.90
10 14.08
7 9.86
2 2.82
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
8  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 60
6 10.00
0 0.00
19 31.67
1 1.67
0 0.00
34 56.67
26 43.33%
9  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 145
10 6.90
12 8.28
36 24.83
3 2.07
1 0.69
83 57.24
62 42.76%
10  โรงเรียนวัดหัวควน 174
18 10.34
3 1.72
40 22.99
6 3.45
2 1.15
105 60.34
69 39.66%
11  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 174
11 6.32
21 12.07
33 18.97
1 0.57
0 0.00
108 62.07
66 37.93%
12  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 558
23 4.12
26 4.66
96 17.20
23 4.12
32 5.73
358 64.16
200 35.84%
13  โรงเรียนบ้านปากพล 76
13 17.11
6 7.89
5 6.58
2 2.63
1 1.32
49 64.47
27 35.53%
14  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 267
36 13.48
30 11.24
9 3.37
18 6.74
0 0.00
174 65.17
93 34.83%
15  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 108
5 4.63
9 8.33
15 13.89
7 6.48
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
16  โรงเรียนบ้านวังปริง 92
3 3.26
13 14.13
13 14.13
1 1.09
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
17  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 108
8 7.41
4 3.70
20 18.52
2 1.85
1 0.93
73 67.59
35 32.41%
18  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 60
9 15.00
2 3.33
7 11.67
1 1.67
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 139
11 7.91
12 8.63
21 15.11
0 0.00
0 0.00
95 68.35
44 31.65%
20  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 188
9 4.79
8 4.26
23 12.23
16 8.51
2 1.06
130 69.15
58 30.85%
21  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 219
26 11.87
0 0.00
39 17.81
1 0.46
0 0.00
153 69.86
66 30.14%
22  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 73
6 8.22
5 6.85
4 5.48
5 6.85
2 2.74
51 69.86
22 30.14%
23  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
5 5.15
11 11.34
68 70.10
29 29.90%
24  โรงเรียนบ้านโคกสัก 231
12 5.19
3 1.30
23 9.96
15 6.49
16 6.93
162 70.13
69 29.87%
25  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 146
4 2.74
13 8.90
24 16.44
0 0.00
1 0.68
104 71.23
42 28.77%
26  โรงเรียนปากพะยูน 134
14 10.45
5 3.73
19 14.18
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
27  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 163
12 7.36
11 6.75
9 5.52
13 7.98
1 0.61
117 71.78
46 28.22%
28  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 284
27 9.51
11 3.87
36 12.68
6 2.11
0 0.00
204 71.83
80 28.17%
29  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 172
14 8.14
9 5.23
14 8.14
7 4.07
4 2.33
124 72.09
48 27.91%
30  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 158
13 8.23
13 8.23
9 5.70
9 5.70
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
31  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 309
20 6.47
16 5.18
28 9.06
14 4.53
8 2.59
223 72.17
86 27.83%
32  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 54
5 9.26
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
33  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 131
8 6.11
0 0.00
28 21.37
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
34  โรงเรียนวัดปลักปอม 41
1 2.44
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
35  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 127
8 6.30
4 3.15
22 17.32
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
36  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 423
35 8.27
0 0.00
78 18.44
0 0.00
0 0.00
310 73.29
113 26.71%
37  โรงเรียนบ้านท่าลาด 220
9 4.09
13 5.91
35 15.91
0 0.00
0 0.00
163 74.09
57 25.91%
38  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
6 9.68
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
39  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 123
11 8.94
0 0.00
18 14.63
2 1.63
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
40  โรงเรียนบ้านน้ำตก 157
10 6.37
5 3.18
21 13.38
3 1.91
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
41  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 119
6 5.04
0 0.00
23 19.33
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
42  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 189
14 7.41
7 3.70
25 13.23
0 0.00
0 0.00
143 75.66
46 24.34%
43  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 302
34 11.26
12 3.97
14 4.64
13 4.30
0 0.00
229 75.83
73 24.17%
44  โรงเรียนวัดโตนด 67
9 13.43
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
45  โรงเรียนวัดไทรพอน 122
11 9.02
4 3.28
12 9.84
2 1.64
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
46  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 76
10 13.16
1 1.32
6 7.89
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
47  โรงเรียนวัดฝาละมี 55
4 7.27
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
48  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 103
8 7.77
5 4.85
10 9.71
1 0.97
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
49  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 73
2 2.74
4 5.48
10 13.70
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 126
4 3.17
4 3.17
20 15.87
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
51  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 452
20 4.42
23 5.09
42 9.29
17 3.76
1 0.22
349 77.21
103 22.79%
52  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 186
12 6.45
12 6.45
18 9.68
0 0.00
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
53  โรงเรียนวัดบางขวน 148
3 2.03
1 0.68
16 10.81
13 8.78
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 315
18 5.71
12 3.81
39 12.38
0 0.00
0 0.00
246 78.10
69 21.90%
55  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 329
12 3.65
17 5.17
26 7.90
8 2.43
9 2.74
257 78.12
72 21.88%
56  โรงเรียนวัดลอน 166
6 3.61
0 0.00
30 18.07
0 0.00
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
57  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 153
15 9.80
2 1.31
6 3.92
5 3.27
5 3.27
120 78.43
33 21.57%
58  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 140
13 9.29
4 2.86
12 8.57
1 0.71
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
59  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 893
43 4.82
24 2.69
123 13.77
1 0.11
0 0.00
702 78.61
191 21.39%
60  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 117
7 5.98
5 4.27
13 11.11
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
61  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 162
7 4.32
5 3.09
10 6.17
5 3.09
7 4.32
128 79.01
34 20.99%
62  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 109
3 2.75
3 2.75
16 14.68
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
63  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 175
7 4.00
4 2.29
7 4.00
11 6.29
6 3.43
140 80.00
35 20.00%
64  โรงเรียนบ้านทอนตรน 274
10 3.65
14 5.11
30 10.95
0 0.00
0 0.00
220 80.29
54 19.71%
65  โรงเรียนบ้านโคกทราย 122
5 4.10
1 0.82
18 14.75
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
66  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 102
3 2.94
0 0.00
15 14.71
0 0.00
2 1.96
82 80.39
20 19.61%
67  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 128
4 3.13
5 3.91
15 11.72
1 0.78
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
68  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 72
1 1.39
4 5.56
7 9.72
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
69  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 103
1 0.97
6 5.83
13 12.62
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
70  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 222
7 3.15
16 7.21
16 7.21
3 1.35
0 0.00
180 81.08
42 18.92%
71  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 111
6 5.41
0 0.00
15 13.51
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
72  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 154
13 8.44
5 3.25
6 3.90
5 3.25
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
73  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 144
13 9.03
3 2.08
10 6.94
1 0.69
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
74  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
75  โรงเรียนบ้านควนยวน 269
10 3.72
7 2.60
27 10.04
6 2.23
0 0.00
219 81.41
50 18.59%
76  โรงเรียนบ้านต้นสน 113
13 11.50
1 0.88
0 0.00
1 0.88
6 5.31
92 81.42
21 18.58%
77  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 157
0 0.00
0 0.00
15 9.55
14 8.92
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
78  โรงเรียนวัดหวัง 136
5 3.68
0 0.00
17 12.50
3 2.21
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
79  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 181
8 4.42
3 1.66
20 11.05
2 1.10
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
80  โรงเรียนบ้านหนองธง 342
14 4.09
25 7.31
23 6.73
0 0.00
0 0.00
280 81.87
62 18.13%
81  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 469
21 4.48
19 4.05
39 8.32
3 0.64
2 0.43
385 82.09
84 17.91%
82  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 63
5 7.94
0 0.00
1 1.59
0 0.00
5 7.94
52 82.54
11 17.46%
83  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 110
6 5.45
0 0.00
12 10.91
1 0.91
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
84  โรงเรียนบ้านควนแหวง 245
14 5.71
7 2.86
20 8.16
1 0.41
0 0.00
203 82.86
42 17.14%
85  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 158
9 5.70
11 6.96
4 2.53
1 0.63
2 1.27
131 82.91
27 17.09%
86  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 222
9 4.05
8 3.60
18 8.11
1 0.45
0 0.00
186 83.78
36 16.22%
87  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 137
3 2.19
5 3.65
13 9.49
1 0.73
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
88  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
4 10.00
34 85.00
6 15.00%
90  โรงเรียนวัดโรจนาราม 60
1 1.67
1 1.67
5 8.33
1 1.67
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
91  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 238
5 2.10
0 0.00
26 10.92
4 1.68
0 0.00
203 85.29
35 14.71%
92  โรงเรียนบ้านบางมวง 132
3 2.27
2 1.52
14 10.61
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
93  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 126
3 2.38
7 5.56
8 6.35
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
94  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
95  โรงเรียนบ้านพน 150
8 5.33
5 3.33
7 4.67
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
96  โรงเรียนวัดพระเกิด 128
1 0.78
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
97  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 279
14 5.02
3 1.08
11 3.94
9 3.23
0 0.00
242 86.74
37 13.26%
98  โรงเรียนบ้านคู 179
5 2.79
2 1.12
16 8.94
0 0.00
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
99  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
100  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
1 1.69
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
101  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
102  โรงเรียนบ้านท่าวา 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
103  โรงเรียนวัดนาปะขอ 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
104  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 95
1 1.05
1 1.05
7 7.37
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
105  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
106  โรงเรียนวัดควนเผยอ 136
0 0.00
0 0.00
12 8.82
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
107  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
108  โรงเรียนบ้านแหลม 125
5 4.00
1 0.80
1 0.80
2 1.60
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
109  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
2 2.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
110  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 141
3 2.13
1 0.71
5 3.55
0 0.00
0 0.00
132 93.62
9 6.38%
111  โรงเรียนวัดปัณณาราม 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
112  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 146
0 0.00
0 0.00
8 5.48
0 0.00
0 0.00
138 94.52
8 5.48%
113  โรงเรียนบ้านด่านโลด 204
3 1.47
1 0.49
4 1.96
0 0.00
3 1.47
193 94.61
11 5.39%
114  โรงเรียนบ้านเทพราช 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%

 

จำนวนนักเรียน  18,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,025 5.67
เตี้ย  635 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,969 10.89
ผอมและเตี้ย  401 2.22
อ้วนและเตี้ย  209 1.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,847 76.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,239 คน


23.44%


Powered By www.thaieducation.net