ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 70 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.34
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 58
5 8.62
6 10.34
6 10.34
11 18.97
12 20.69
18 31.03
40 68.97%
2  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 105
3 2.86
4 3.81
24 22.86
7 6.67
28 26.67
39 37.14
66 62.86%
3  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 63
10 15.87
11 17.46
3 4.76
10 15.87
3 4.76
26 41.27
37 58.73%
4  โรงเรียนวัดเกาะยาง 37
4 10.81
0 0.00
15 40.54
0 0.00
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
5  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 292
22 7.53
14 4.79
42 14.38
36 12.33
33 11.30
145 49.66
147 50.34%
6  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 66
1 1.52
1 1.52
28 42.42
0 0.00
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
7  โรงเรียนบ้านต้นไทร 51
6 11.76
9 17.65
8 15.69
0 0.00
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
8  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 128
16 12.50
3 2.34
38 29.69
0 0.00
0 0.00
71 55.47
57 44.53%
9  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 33
7 21.21
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
10  โรงเรียนวัดกลาง 33
4 12.12
1 3.03
9 27.27
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
11  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 159
11 6.92
11 6.92
23 14.47
0 0.00
16 10.06
98 61.64
61 38.36%
12  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 224
11 4.91
8 3.57
18 8.04
19 8.48
26 11.61
142 63.39
82 36.61%
13  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 133
6 4.51
4 3.01
22 16.54
11 8.27
2 1.50
88 66.17
45 33.83%
14  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 51
5 9.80
4 7.84
8 15.69
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
15  โรงเรียนบ้านนาโหนด 110
3 2.73
7 6.36
25 22.73
1 0.91
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
16  โรงเรียนวัดป่าตอ 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
4 7.69
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
17  โรงเรียนบ้านโคกโดน 116
12 10.34
6 5.17
15 12.93
4 3.45
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
18  โรงเรียนบ้านควนพลี 163
21 12.88
0 0.00
27 16.56
2 1.23
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
19  โรงเรียนบ้านควนขนุน 148
12 8.11
3 2.03
24 16.22
2 1.35
3 2.03
104 70.27
44 29.73%
20  โรงเรียนบ้านโตน 144
9 6.25
3 2.08
15 10.42
9 6.25
6 4.17
102 70.83
42 29.17%
21  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 66
5 7.58
0 0.00
10 15.15
0 0.00
4 6.06
47 71.21
19 28.79%
22  โรงเรียนวัดปากสระ 43
4 9.30
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
23  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 61
4 6.56
3 4.92
10 16.39
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 234
18 7.69
11 4.70
23 9.83
9 3.85
4 1.71
169 72.22
65 27.78%
25  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 63
4 6.35
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
26  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 84
7 8.33
2 2.38
11 13.10
1 1.19
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
27  โรงเรียนวัดควนแร่ 193
15 7.77
4 2.07
31 16.06
0 0.00
0 0.00
143 74.09
50 25.91%
28  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 36
6 16.67
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
29  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 80
3 3.75
8 10.00
3 3.75
3 3.75
3 3.75
60 75.00
20 25.00%
30  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 98
6 6.12
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
31  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 264
6 2.27
9 3.41
30 11.36
7 2.65
10 3.79
202 76.52
62 23.48%
32  โรงเรียนวัดร่มเมือง 133
7 5.26
11 8.27
13 9.77
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
33  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 105
12 11.43
1 0.95
11 10.48
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
34  โรงเรียนวัดเขาแดง 137
8 5.84
2 1.46
20 14.60
1 0.73
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
35  โรงเรียนบ้านเนินทราย 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
36  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 979
39 3.98
18 1.84
147 15.02
0 0.00
2 0.20
773 78.96
206 21.04%
37  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 125
8 6.40
2 1.60
16 12.80
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
38  โรงเรียนวัดลำใน 77
4 5.19
5 6.49
7 9.09
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
39  โรงเรียนวัดปากประ 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
40  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 124
6 4.84
3 2.42
14 11.29
2 1.61
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
41  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 210
10 4.76
10 4.76
16 7.62
6 2.86
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
42  โรงเรียนวัดโพรงงู 122
3 2.46
2 1.64
19 15.57
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
43  โรงเรียนบ้านไทรทอง 36
3 8.33
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
44  โรงเรียนบ้านปากสระ 95
3 3.16
2 2.11
12 12.63
1 1.05
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
45  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 128
6 4.69
3 2.34
3 2.34
4 3.13
8 6.25
104 81.25
24 18.75%
46  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 215
3 1.40
2 0.93
8 3.72
0 0.00
27 12.56
175 81.40
40 18.60%
47  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 141
2 1.42
0 0.00
24 17.02
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
48  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
49  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 75
3 4.00
0 0.00
7 9.33
1 1.33
2 2.67
62 82.67
13 17.33%
50  โรงเรียนวัดนาท่อม 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
51  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 89
4 4.49
3 3.37
4 4.49
4 4.49
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
52  โรงเรียนชุณหะวัณ 49
1 2.04
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
53  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 88
2 2.27
0 0.00
9 10.23
2 2.27
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
54  โรงเรียนบ้านไสกุน 126
7 5.56
3 2.38
8 6.35
2 1.59
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
55  โรงเรียนวัดใสประดู่ 109
3 2.75
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
56  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 77
2 2.60
0 0.00
6 7.79
0 0.00
4 5.19
65 84.42
12 15.58%
57  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 58
3 5.17
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
58  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 265
4 1.51
0 0.00
0 0.00
2 0.75
35 13.21
224 84.53
41 15.47%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
60  โรงเรียนวัดตะแพน 213
3 1.41
0 0.00
24 11.27
5 2.35
0 0.00
181 84.98
32 15.02%
61  โรงเรียนวัดหัวหมอน 120
2 1.67
5 4.17
7 5.83
1 0.83
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
62  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 183
5 2.73
2 1.09
9 4.92
2 1.09
3 1.64
162 88.52
21 11.48%
63  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 102
2 1.96
9 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
64  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
6 8.96
60 89.55
7 10.45%
65  โรงเรียน วัดดอนศาลา 162
4 2.47
3 1.85
6 3.70
3 1.85
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
66  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 196
0 0.00
0 0.00
16 8.16
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
67  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
3 4.41
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
68  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
69  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 127
2 1.57
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
70  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  423 4.97
เตี้ย  238 2.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  976 11.46
ผอมและเตี้ย  178 2.09
อ้วนและเตี้ย  240 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,463 75.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,055 คน


24.13%


Powered By www.thaieducation.net