ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 71
8 11.27
4 5.63
5 7.04
12 16.90
12 16.90
30 42.25
41 57.75%
2  โรงเรียน บ้านสามแยก 98
10 10.20
8 8.16
25 25.51
6 6.12
0 0.00
49 50.00
49 50.00%
3  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 136
40 29.41
0 0.00
26 19.12
1 0.74
1 0.74
68 50.00
68 50.00%
4  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 793
35 4.41
22 2.77
158 19.92
57 7.19
85 10.72
436 54.98
357 45.02%
5  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 100
8 8.00
8 8.00
29 29.00
0 0.00
0 0.00
55 55.00
45 45.00%
6  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 222
9 4.05
8 3.60
37 16.67
17 7.66
26 11.71
125 56.31
97 43.69%
7  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 67
5 7.46
4 5.97
18 26.87
0 0.00
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
8  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1040
87 8.37
34 3.27
146 14.04
61 5.87
67 6.44
645 62.02
395 37.98%
9  โรงเรียนวัดนาวังหิน 66
7 10.61
0 0.00
8 12.12
6 9.09
4 6.06
41 62.12
25 37.88%
10  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 245
15 6.12
21 8.57
44 17.96
2 0.82
0 0.00
163 66.53
82 33.47%
11  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 102
14 13.73
3 2.94
17 16.67
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
12  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 80
7 8.75
6 7.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
13  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 139
9 6.47
10 7.19
16 11.51
10 7.19
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
14  โรงเรียนบ้านหนองยาง 163
24 14.72
6 3.68
22 13.50
0 0.00
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
15  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 158
9 5.70
6 3.80
26 16.46
4 2.53
4 2.53
109 68.99
49 31.01%
16  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 56
0 0.00
2 3.57
15 26.79
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
17  โรงเรียนวัดเนินสัก 119
13 10.92
9 7.56
10 8.40
4 3.36
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
18  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 229
6 2.62
5 2.18
27 11.79
11 4.80
19 8.30
161 70.31
68 29.69%
19  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 44
2 4.55
4 9.09
7 15.91
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
20  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 176
11 6.25
5 2.84
13 7.39
13 7.39
8 4.55
126 71.59
50 28.41%
21  โรงเรียนบ้านทรายมูล 167
13 7.78
4 2.40
30 17.96
0 0.00
0 0.00
120 71.86
47 28.14%
22  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 175
7 4.00
32 18.29
9 5.14
0 0.00
0 0.00
127 72.57
48 27.43%
23  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 311
20 6.43
12 3.86
50 16.08
2 0.64
0 0.00
227 72.99
84 27.01%
24  โรงเรียนวัดแหลมแค 247
48 19.43
0 0.00
18 7.29
0 0.00
0 0.00
181 73.28
66 26.72%
25  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 124
3 2.42
5 4.03
23 18.55
0 0.00
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
26  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 73
4 5.48
4 5.48
5 6.85
3 4.11
2 2.74
55 75.34
18 24.66%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
8 7.84
9 8.82
8 7.84
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
28  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 133
3 2.26
2 1.50
15 11.28
4 3.01
8 6.02
101 75.94
32 24.06%
29  โรงเรียนบ้านคลองยาง 50
2 4.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
38 76.00
12 24.00%
30  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3294
144 4.37
53 1.61
576 17.49
10 0.30
4 0.12
2507 76.11
787 23.89%
31  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 88
8 9.09
6 6.82
6 6.82
1 1.14
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
32  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 274
12 4.38
13 4.74
39 14.23
0 0.00
1 0.36
209 76.28
65 23.72%
33  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
34  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 128
6 4.69
8 6.25
13 10.16
1 0.78
1 0.78
99 77.34
29 22.66%
35  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 106
8 7.55
2 1.89
14 13.21
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
36  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 151
10 6.62
5 3.31
19 12.58
0 0.00
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
37  โรงเรียนวัดเนินตามาก 80
5 6.25
4 5.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
38  โรงเรียนบ้านหนองข่า 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
1 0.78
100 77.52
29 22.48%
39  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 388
18 4.64
13 3.35
56 14.43
0 0.00
0 0.00
301 77.58
87 22.42%
40  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 218
3 1.38
4 1.83
15 6.88
7 3.21
19 8.72
170 77.98
48 22.02%
41  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 87
6 6.90
3 3.45
9 10.34
1 1.15
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
42  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 105
9 8.57
0 0.00
13 12.38
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
43  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 48
6 12.50
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
44  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 97
6 6.19
4 4.12
5 5.15
4 4.12
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
45  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 97
7 7.22
2 2.06
11 11.34
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
46  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 161
4 2.48
2 1.24
25 15.53
2 1.24
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
47  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 238
23 9.66
8 3.36
14 5.88
1 0.42
1 0.42
191 80.25
47 19.75%
48  โรงเรียน วัดแปลงเกต 142
10 7.04
4 2.82
14 9.86
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
49  โรงเรียนบ้านคลองปริง 87
8 9.20
5 5.75
3 3.45
1 1.15
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
50  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 297
14 4.71
12 4.04
21 7.07
7 2.36
4 1.35
239 80.47
58 19.53%
51  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 103
10 9.71
3 2.91
6 5.83
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
52  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 176
0 0.00
16 9.09
18 10.23
0 0.00
0 0.00
142 80.68
34 19.32%
53  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 115
13 11.30
5 4.35
2 1.74
2 1.74
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
54  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1163
33 2.84
12 1.03
154 13.24
14 1.20
9 0.77
941 80.91
222 19.09%
55  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 95
4 4.21
4 4.21
7 7.37
3 3.16
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
56  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
57  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 160
5 3.13
3 1.88
21 13.13
0 0.00
1 0.63
130 81.25
30 18.75%
58  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 107
3 2.80
3 2.80
12 11.21
1 0.93
1 0.93
87 81.31
20 18.69%
59  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 335
14 4.18
12 3.58
23 6.87
10 2.99
2 0.60
274 81.79
61 18.21%
60  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 77
7 9.09
1 1.30
6 7.79
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
61  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 99
4 4.04
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 909
15 1.65
6 0.66
142 15.62
0 0.00
0 0.00
746 82.07
163 17.93%
63  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 162
8 4.94
5 3.09
9 5.56
4 2.47
3 1.85
133 82.10
29 17.90%
64  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 193
8 4.15
11 5.70
14 7.25
0 0.00
0 0.00
160 82.90
33 17.10%
65  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 71
1 1.41
6 8.45
5 7.04
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
66  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
67  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 151
2 1.32
4 2.65
19 12.58
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
68  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 74
4 5.41
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
69  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 148
4 2.70
3 2.03
17 11.49
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
70  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 150
6 4.00
1 0.67
17 11.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
71  โรงเรียนวัดทรงธรรม 276
9 3.26
8 2.90
23 8.33
4 1.45
0 0.00
232 84.06
44 15.94%
72  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 155
6 3.87
7 4.52
6 3.87
5 3.23
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
73  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 93
1 1.08
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
74  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 173
3 1.73
9 5.20
9 5.20
3 1.73
2 1.16
147 84.97
26 15.03%
75  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 100
0 0.00
10 10.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 85
5 5.88
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
77  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 514
24 4.67
4 0.78
43 8.37
0 0.00
0 0.00
443 86.19
71 13.81%
78  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 116
4 3.45
2 1.72
10 8.62
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
79  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 211
11 5.21
11 5.21
7 3.32
0 0.00
0 0.00
182 86.26
29 13.74%
80  โรงเรียนบ้านเนิน 95
3 3.16
5 5.26
5 5.26
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
81  โรงเรียน บ้านบางหัก 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
82  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 148
2 1.35
0 0.00
11 7.43
7 4.73
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
83  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 215
5 2.33
9 4.19
15 6.98
0 0.00
0 0.00
186 86.51
29 13.49%
84  โรงเรียนวัดพานทอง 397
25 6.30
4 1.01
24 6.05
0 0.00
0 0.00
344 86.65
53 13.35%
85  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 135
8 5.93
6 4.44
4 2.96
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
86  โรงเรียนบ้านคลองโค 99
5 5.05
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
87  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 193
1 0.52
4 2.07
16 8.29
2 1.04
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
88  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 308
7 2.27
5 1.62
24 7.79
0 0.00
0 0.00
272 88.31
36 11.69%
89  โรงเรียน บ้านสระนา 137
1 0.73
5 3.65
6 4.38
4 2.92
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
90  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 185
5 2.70
5 2.70
4 2.16
4 2.16
3 1.62
164 88.65
21 11.35%
91  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
1 1.56
5 7.81
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
92  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
93  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
94  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
95  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 105
1 0.95
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
96  โรงเรียนบ้านทับร้าง 279
6 2.15
5 1.79
15 5.38
0 0.00
0 0.00
253 90.68
26 9.32%
97  โรงเรียน บ้านบางแสม 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
98  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 122
5 4.10
1 0.82
5 4.10
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
99  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
100  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 82
2 2.44
2 2.44
1 1.22
1 1.22
1 1.22
75 91.46
7 8.54%
101  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 207
5 2.42
2 0.97
8 3.86
2 0.97
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
102  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 114
2 1.75
3 2.63
4 3.51
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
103  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 305
7 2.30
5 1.64
9 2.95
0 0.00
2 0.66
282 92.46
23 7.54%
104  โรงเรียน วัดบางนาง 59
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
105  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 92
1 1.09
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
106  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 99
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
107  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 867
7 0.81
8 0.92
13 1.50
11 1.27
11 1.27
817 94.23
50 5.77%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 409
4 0.98
0 0.00
13 3.18
5 1.22
0 0.00
387 94.62
22 5.38%
109  โรงเรียน บ้านทับสูง 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
110  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 112
1 0.89
1 0.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
111  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
112  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%

 

จำนวนนักเรียน  23,257 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,063 4.57
เตี้ย  619 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,578 11.08
ผอมและเตี้ย  332 1.43
อ้วนและเตี้ย  305 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,360 78.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,897 คน


21.06%


Powered By www.thaieducation.net