ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโกตา 127
7 5.51
8 6.30
23 18.11
15 11.81
31 24.41
43 33.86
84 66.14%
2  โรงเรียนบ้านควนเก 228
47 20.61
30 13.16
28 12.28
30 13.16
13 5.70
80 35.09
148 64.91%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 104
16 15.38
12 11.54
9 8.65
19 18.27
7 6.73
41 39.42
63 60.58%
4  โรงเรียนบ้านราไว 131
19 14.50
23 17.56
9 6.87
24 18.32
0 0.00
56 42.75
75 57.25%
5  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 188
19 10.11
15 7.98
27 14.36
8 4.26
34 18.09
85 45.21
103 54.79%
6  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 128
18 14.06
12 9.38
17 13.28
7 5.47
14 10.94
60 46.88
68 53.13%
7  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 74
18 24.32
6 8.11
11 14.86
3 4.05
0 0.00
36 48.65
38 51.35%
8  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 124
14 11.29
24 19.35
13 10.48
8 6.45
4 3.23
61 49.19
63 50.81%
9  โรงเรียนบ้านนาข่า 84
9 10.71
9 10.71
21 25.00
2 2.38
0 0.00
43 51.19
41 48.81%
10  โรงเรียนบ้านบุโบย 93
11 11.83
12 12.90
7 7.53
10 10.75
4 4.30
49 52.69
44 47.31%
11  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 171
18 10.53
21 12.28
33 19.30
8 4.68
0 0.00
91 53.22
80 46.78%
12  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 90
14 15.56
8 8.89
11 12.22
4 4.44
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
13  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 210
33 15.71
27 12.86
0 0.00
26 12.38
0 0.00
124 59.05
86 40.95%
14  โรงเรียนบ้านดูสน 140
28 20.00
0 0.00
26 18.57
3 2.14
0 0.00
83 59.29
57 40.71%
15  โรงเรียนบ้านเนินสูง 40
9 22.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
16  โรงเรียนบ้านสาคร 222
30 13.51
15 6.76
16 7.21
16 7.21
11 4.95
134 60.36
88 39.64%
17  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 407
48 11.79
24 5.90
69 16.95
17 4.18
0 0.00
249 61.18
158 38.82%
18  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 196
10 5.10
22 11.22
27 13.78
7 3.57
10 5.10
120 61.22
76 38.78%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 199
13 6.53
12 6.03
17 8.54
20 10.05
15 7.54
122 61.31
77 38.69%
20  โรงเรียนบ้านปากละงู 195
30 15.38
3 1.54
33 16.92
3 1.54
0 0.00
126 64.62
69 35.38%
21  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 157
15 9.55
14 8.92
19 12.10
7 4.46
0 0.00
102 64.97
55 35.03%
22  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 257
31 12.06
29 11.28
11 4.28
19 7.39
0 0.00
167 64.98
90 35.02%
23  โรงเรียนบ้านท่าหิน 63
12 19.05
4 6.35
4 6.35
2 3.17
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 42
4 9.52
3 7.14
2 4.76
4 9.52
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
25  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 27
2 7.41
1 3.70
5 18.52
1 3.70
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
26  โรงเรียนบ้านปากบารา 202
22 10.89
10 4.95
21 10.40
8 3.96
6 2.97
135 66.83
67 33.17%
27  โรงเรียนบ้านเขาจีน 226
29 12.83
18 7.96
0 0.00
19 8.41
8 3.54
152 67.26
74 32.74%
28  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 90
5 5.56
7 7.78
14 15.56
3 3.33
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
29  โรงเรียนบ้านปากปิง 81
4 4.94
6 7.41
13 16.05
3 3.70
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
30  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 188
28 14.89
17 9.04
4 2.13
11 5.85
0 0.00
128 68.09
60 31.91%
31  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 161
25 15.53
5 3.11
21 13.04
0 0.00
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
32  โรงเรียนวรรธนะสาร 133
7 5.26
7 5.26
23 17.29
5 3.76
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
33  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 363
29 7.99
24 6.61
54 14.88
6 1.65
1 0.28
249 68.60
114 31.40%
34  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 258
10 3.88
15 5.81
46 17.83
7 2.71
0 0.00
180 69.77
78 30.23%
35  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 87
5 5.75
10 11.49
8 9.20
3 3.45
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
36  โรงเรียนอนุบาลละงู 704
60 8.52
31 4.40
92 13.07
19 2.70
5 0.71
497 70.60
207 29.40%
37  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 106
10 9.43
5 4.72
14 13.21
1 0.94
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
38  โรงเรียนบ้านควน 432
56 12.96
21 4.86
38 8.80
8 1.85
1 0.23
308 71.30
124 28.70%
39  โรงเรียนบ้านหาญ 63
6 9.52
1 1.59
10 15.87
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
40  โรงเรียนบ้านตะโละใส 557
27 4.85
43 7.72
43 7.72
19 3.41
23 4.13
402 72.17
155 27.83%
41  โรงเรียนผังปาล์ม 4 54
4 7.41
1 1.85
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 94
7 7.45
10 10.64
7 7.45
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
43  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
44  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
5 9.09
3 5.45
4 7.27
1 1.82
2 3.64
40 72.73
15 27.27%
45  โรงเรียนบ้านสายควน 118
14 11.86
7 5.93
11 9.32
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 34
2 5.88
1 2.94
4 11.76
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
47  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 148
6 4.05
5 3.38
27 18.24
1 0.68
0 0.00
109 73.65
39 26.35%
48  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 316
19 6.01
17 5.38
24 7.59
12 3.80
8 2.53
236 74.68
80 25.32%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 99
10 10.10
4 4.04
9 9.09
2 2.02
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
50  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 152
6 3.95
10 6.58
18 11.84
3 1.97
1 0.66
114 75.00
38 25.00%
51  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 52
7 13.46
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
52  โรงเรียนบ้านวังประจัน 120
10 8.33
13 10.83
5 4.17
2 1.67
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
53  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 145
6 4.14
7 4.83
23 15.86
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
54  โรงเรียนบ้านทางยาง 81
8 9.88
5 6.17
4 4.94
3 3.70
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
55  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 168
21 12.50
0 0.00
20 11.90
0 0.00
0 0.00
127 75.60
41 24.40%
56  โรงเรียนบ้านหัวควน 152
7 4.61
5 3.29
21 13.82
4 2.63
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
57  โรงเรียนบ้านมะหงัง 71
5 7.04
4 5.63
3 4.23
3 4.23
2 2.82
54 76.06
17 23.94%
58  โรงเรียนบ้านนาทอน 206
8 3.88
9 4.37
12 5.83
7 3.40
13 6.31
157 76.21
49 23.79%
59  โรงเรียนบ้านป่าพน 178
11 6.18
15 8.43
13 7.30
2 1.12
1 0.56
136 76.40
42 23.60%
60  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 225
27 12.00
10 4.44
16 7.11
0 0.00
0 0.00
172 76.44
53 23.56%
61  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 102
12 11.76
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
62  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 255
24 9.41
11 4.31
23 9.02
1 0.39
0 0.00
196 76.86
59 23.14%
63  โรงเรียนบ้านนาแค 52
0 0.00
2 3.85
1 1.92
9 17.31
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
64  โรงเรียนบ้านกาเนะ 135
6 4.44
4 2.96
19 14.07
2 1.48
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
65  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 278
17 6.12
4 1.44
41 14.75
1 0.36
0 0.00
215 77.34
63 22.66%
66  โรงเรียนบ้านปากบาง 183
7 3.83
11 6.01
22 12.02
1 0.55
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
67  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 259
10 3.86
8 3.09
20 7.72
13 5.02
7 2.70
201 77.61
58 22.39%
68  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 149
2 1.34
1 0.67
30 20.13
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
69  โรงเรียนบ้านในเมือง 163
6 3.68
3 1.84
18 11.04
9 5.52
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
70  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 59
6 10.17
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
71  โรงเรียนบ้านทางงอ 120
19 15.83
0 0.00
6 5.00
0 0.00
1 0.83
94 78.33
26 21.67%
72  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 144
13 9.03
12 8.33
3 2.08
3 2.08
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
73  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 158
9 5.70
8 5.06
4 2.53
13 8.23
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
74  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 80
1 1.25
3 3.75
11 13.75
2 2.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
75  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 124
10 8.06
16 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
76  โรงเรียนบ้านวังปริง 115
9 7.83
5 4.35
9 7.83
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
77  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1557
47 3.02
16 1.03
73 4.69
63 4.05
120 7.71
1238 79.51
319 20.49%
78  โรงเรียนบ้านคีรีวง 103
12 11.65
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ 192
13 6.77
1 0.52
20 10.42
3 1.56
2 1.04
153 79.69
39 20.31%
80  โรงเรียนบ้านมะนัง 69
2 2.90
2 2.90
8 11.59
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
81  โรงเรียนบ้านนาพญา 126
4 3.17
0 0.00
21 16.67
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
82  โรงเรียนบ้านกาแบง 86
3 3.49
2 2.33
11 12.79
1 1.16
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
83  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 195
11 5.64
12 6.15
14 7.18
1 0.51
0 0.00
157 80.51
38 19.49%
84  โรงเรียนบ้านคลองขุด 437
36 8.24
25 5.72
24 5.49
0 0.00
0 0.00
352 80.55
85 19.45%
85  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 73
5 6.85
4 5.48
4 5.48
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
86  โรงเรียนบ้านท่าแพ 153
16 10.46
8 5.23
5 3.27
0 0.00
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 191
0 0.00
12 6.28
23 12.04
1 0.52
0 0.00
155 81.15
36 18.85%
88  โรงเรียนนิคมซอย 10 64
4 6.25
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
89  โรงเรียนบ้านไทรงาม 123
7 5.69
8 6.50
6 4.88
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 76
7 9.21
2 2.63
2 2.63
0 0.00
3 3.95
62 81.58
14 18.42%
91  โรงเรียนบ้านฉลุง 185
10 5.41
0 0.00
16 8.65
4 2.16
4 2.16
151 81.62
34 18.38%
92  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 110
3 2.73
6 5.45
10 9.09
0 0.00
1 0.91
90 81.82
20 18.18%
93  โรงเรียนบ้านช่องไทร 149
7 4.70
7 4.70
7 4.70
3 2.01
3 2.01
122 81.88
27 18.12%
94  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 138
2 1.45
8 5.80
10 7.25
2 1.45
3 2.17
113 81.88
25 18.12%
95  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 107
5 4.67
0 0.00
13 12.15
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
96  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 176
5 2.84
9 5.11
17 9.66
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
97  โรงเรียนบ้านสนกลาง 103
6 5.83
0 0.00
11 10.68
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
98  โรงเรียนบ้านทุ่ง 132
0 0.00
0 0.00
19 14.39
3 2.27
1 0.76
109 82.58
23 17.42%
99  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 115
3 2.61
10 8.70
6 5.22
0 0.00
1 0.87
95 82.61
20 17.39%
100  โรงเรียนบ้านอุไร 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
0 0.00
1 1.45
57 82.61
12 17.39%
101  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 98
6 6.12
3 3.06
8 8.16
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
102  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
3 5.77
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
103  โรงเรียนผังปาล์ม 1 185
7 3.78
7 3.78
13 7.03
3 1.62
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
104  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 105
5 4.76
5 4.76
7 6.67
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
105  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 81
6 7.41
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
106  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 153
3 1.96
11 7.19
8 5.23
2 1.31
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 90
4 4.44
1 1.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
108  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 155
5 3.23
9 5.81
9 5.81
0 0.00
1 0.65
131 84.52
24 15.48%
109  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 130
1 0.77
6 4.62
12 9.23
0 0.00
1 0.77
110 84.62
20 15.38%
110  โรงเรียนผังปาล์ม 2 212
7 3.30
10 4.72
7 3.30
6 2.83
2 0.94
180 84.91
32 15.09%
111  โรงเรียนบ้านเขาใคร 162
10 6.17
5 3.09
4 2.47
3 1.85
2 1.23
138 85.19
24 14.81%
112  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 253
13 5.14
0 0.00
23 9.09
0 0.00
0 0.00
217 85.77
36 14.23%
113  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
114  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 103
4 3.88
1 0.97
9 8.74
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
115  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 126
4 3.17
4 3.17
9 7.14
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
116  โรงเรียนบ้านควนขัน 82
2 2.44
2 2.44
4 4.88
3 3.66
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
117  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 294
13 4.42
5 1.70
20 6.80
0 0.00
1 0.34
255 86.73
39 13.27%
118  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
4 4.82
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
119  โรงเรียนบ้านอุได 120
2 1.67
0 0.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
120  โรงเรียนผังปาล์ม 3 128
4 3.13
1 0.78
7 5.47
4 3.13
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
121  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 121
2 1.65
0 0.00
13 10.74
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
122  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 213
11 5.16
0 0.00
15 7.04
0 0.00
0 0.00
187 87.79
26 12.21%
123  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 331
13 3.93
9 2.72
12 3.63
3 0.91
2 0.60
292 88.22
39 11.78%
124  โรงเรียนบ้านควนล่อน 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
0 0.00
1 0.98
90 88.24
12 11.76%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
126  โรงเรียนบ้านไร่ 121
5 4.13
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
127  โรงเรียนบ้านเกตรี 266
11 4.14
2 0.75
17 6.39
0 0.00
0 0.00
236 88.72
30 11.28%
128  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 151
4 2.65
2 1.32
9 5.96
2 1.32
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
129  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 151
1 0.66
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
130  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 277
8 2.89
6 2.17
10 3.61
2 0.72
1 0.36
250 90.25
27 9.75%
131  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 107
2 1.87
0 0.00
1 0.93
7 6.54
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
132  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 132
1 0.76
3 2.27
6 4.55
1 0.76
1 0.76
120 90.91
12 9.09%
133  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 126
3 2.38
3 2.38
3 2.38
2 1.59
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 167
4 2.40
4 2.40
6 3.59
0 0.00
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
135  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
136  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
137  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 129
3 2.33
2 1.55
5 3.88
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
138  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
139  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 56
1 1.79
2 3.57
0 0.00
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
140  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 255
5 1.96
6 2.35
7 2.75
0 0.00
0 0.00
237 92.94
18 7.06%
141  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 132
2 1.52
0 0.00
5 3.79
1 0.76
1 0.76
123 93.18
9 6.82%
142  โรงเรียนผังปาล์ม 7 123
0 0.00
3 2.44
5 4.07
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
143  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
1 1.05
3 3.16
89 93.68
6 6.32%
144  โรงเรียนบ้านนาลาน 100
2 2.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
145  โรงเรียนบ้านควนสตอ 171
2 1.17
4 2.34
2 1.17
0 0.00
0 0.00
163 95.32
8 4.68%
146  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
147  โรงเรียนบ้านดาหลำ 165
2 1.21
0 0.00
5 3.03
0 0.00
0 0.00
158 95.76
7 4.24%
148  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
149  โรงเรียนบ้านลาหงา 359
5 1.39
0 0.00
8 2.23
0 0.00
1 0.28
345 96.10
14 3.90%
150  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 210
3 1.43
2 0.95
3 1.43
0 0.00
0 0.00
202 96.19
8 3.81%
151  โรงเรียนบ้านท่ายาง 83
0 0.00
1 1.20
1 1.20
0 0.00
1 1.20
80 96.39
3 3.61%
152  โรงเรียนบ้านบารายี 111
0 0.00
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
153  โรงเรียนบ้านราวปลา 130
0 0.00
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
154  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 451
3 0.67
4 0.89
5 1.11
0 0.00
0 0.00
439 97.34
12 2.66%
155  โรงเรียนบ้านกาลูบี 199
0 0.00
0 0.00
4 2.01
0 0.00
0 0.00
195 97.99
4 2.01%
156  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านวังตง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,554 6.17
เตี้ย  1,034 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,037 8.08
ผอมและเตี้ย  614 2.44
อ้วนและเตี้ย  385 1.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,576 77.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,624 คน


22.32%


Powered By www.thaieducation.net