ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 131
53 40.46
32 24.43
9 6.87
0 0.00
0 0.00
37 28.24
94 71.76%
2  โรงเรียนบ้านนาทวี 1762
124 7.04
87 4.94
383 21.74
247 14.02
419 23.78
502 28.49
1260 71.51%
3  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 208
23 11.06
13 6.25
54 25.96
7 3.37
47 22.60
64 30.77
144 69.23%
4  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 86
6 6.98
4 4.65
17 19.77
10 11.63
16 18.60
33 38.37
53 61.63%
5  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 98
10 10.20
30 30.61
15 15.31
0 0.00
0 0.00
43 43.88
55 56.12%
6  โรงเรียนมหิดล 113
11 9.73
14 12.39
11 9.73
13 11.50
14 12.39
50 44.25
63 55.75%
7  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 54
4 7.41
9 16.67
4 7.41
12 22.22
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 44
2 4.55
4 9.09
5 11.36
6 13.64
6 13.64
21 47.73
23 52.27%
9  โรงเรียนบ้านป่ากอ 139
18 12.95
6 4.32
33 23.74
4 2.88
5 3.60
73 52.52
66 47.48%
10  โรงเรียนบ้านฉลุง 184
12 6.52
27 14.67
8 4.35
39 21.20
0 0.00
98 53.26
86 46.74%
11  โรงเรียนบ้านลำไพล 256
43 16.80
6 2.34
19 7.42
40 15.63
9 3.52
139 54.30
117 45.70%
12  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 118
12 10.17
11 9.32
9 7.63
9 7.63
6 5.08
71 60.17
47 39.83%
13  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 157
29 18.47
21 13.38
3 1.91
9 5.73
0 0.00
95 60.51
62 39.49%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 191
18 9.42
15 7.85
32 16.75
8 4.19
2 1.05
116 60.73
75 39.27%
15  โรงเรียนบ้านนา 1179
45 3.82
37 3.14
171 14.50
82 6.96
128 10.86
716 60.73
463 39.27%
16  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 236
9 3.81
15 6.36
19 8.05
24 10.17
25 10.59
144 61.02
92 38.98%
17  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1120
162 14.46
130 11.61
68 6.07
67 5.98
0 0.00
693 61.88
427 38.13%
18  โรงเรียนบ้านพอบิด 66
3 4.55
6 9.09
9 13.64
2 3.03
5 7.58
41 62.12
25 37.88%
19  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 294
20 6.80
9 3.06
22 7.48
30 10.20
30 10.20
183 62.24
111 37.76%
20  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 59
7 11.86
8 13.56
6 10.17
1 1.69
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
21  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 76
20 26.32
4 5.26
4 5.26
0 0.00
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
22  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 217
23 10.60
22 10.14
13 5.99
13 5.99
8 3.69
138 63.59
79 36.41%
23  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 78
5 6.41
4 5.13
14 17.95
1 1.28
4 5.13
50 64.10
28 35.90%
24  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 106
15 14.15
13 12.26
4 3.77
5 4.72
1 0.94
68 64.15
38 35.85%
25  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 88
6 6.82
7 7.95
17 19.32
0 0.00
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
26  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 223
30 13.45
11 4.93
16 7.17
11 4.93
7 3.14
148 66.37
75 33.63%
27  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 932
32 3.43
24 2.58
110 11.80
62 6.65
85 9.12
619 66.42
313 33.58%
28  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173
9 5.20
7 4.05
23 13.29
7 4.05
10 5.78
117 67.63
56 32.37%
29  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 229
26 11.35
10 4.37
18 7.86
20 8.73
0 0.00
155 67.69
74 32.31%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 140
10 7.14
15 10.71
13 9.29
6 4.29
1 0.71
95 67.86
45 32.14%
31  โรงเรียนบ้านคูหา 287
25 8.71
7 2.44
32 11.15
23 8.01
5 1.74
195 67.94
92 32.06%
32  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 79
10 12.66
3 3.80
10 12.66
2 2.53
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
33  โรงเรียนบ้านท่า 309
16 5.18
50 16.18
19 6.15
11 3.56
1 0.32
212 68.61
97 31.39%
34  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 64
5 7.81
3 4.69
9 14.06
2 3.13
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
35  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 145
19 13.10
5 3.45
15 10.34
1 0.69
5 3.45
100 68.97
45 31.03%
36  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 71
6 8.45
2 2.82
10 14.08
3 4.23
1 1.41
49 69.01
22 30.99%
37  โรงเรียนบ้านเคลียง 163
17 10.43
0 0.00
29 17.79
4 2.45
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
38  โรงเรียนบ้านสะกอม 202
19 9.41
10 4.95
16 7.92
16 7.92
0 0.00
141 69.80
61 30.20%
39  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 47
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
40  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 185
14 7.57
17 9.19
12 6.49
4 2.16
8 4.32
130 70.27
55 29.73%
41  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 335
16 4.78
35 10.45
32 9.55
13 3.88
3 0.90
236 70.45
99 29.55%
42  โรงเรียนบ้านพรุหวา 349
34 9.74
23 6.59
12 3.44
20 5.73
10 2.87
250 71.63
99 28.37%
43  โรงเรียนบ้านควนหมาก 177
14 7.91
13 7.34
8 4.52
10 5.65
5 2.82
127 71.75
50 28.25%
44  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 110
6 5.45
2 1.82
17 15.45
3 2.73
3 2.73
79 71.82
31 28.18%
45  โรงเรียนบ้านม้างอน 153
10 6.54
6 3.92
10 6.54
17 11.11
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
46  โรงเรียนบ้านเทพา 620
31 5.00
13 2.10
90 14.52
11 1.77
29 4.68
446 71.94
174 28.06%
47  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 79
4 5.06
8 10.13
8 10.13
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
48  โรงเรียนบ้านกะทิง 238
19 7.98
5 2.10
42 17.65
0 0.00
0 0.00
172 72.27
66 27.73%
49  โรงเรียนวัดช่องเขา 119
4 3.36
3 2.52
23 19.33
3 2.52
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
50  โรงเรียนบ้านทับยาง 382
36 9.42
44 11.52
8 2.09
15 3.93
2 0.52
277 72.51
105 27.49%
51  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 246
19 7.72
10 4.07
37 15.04
1 0.41
0 0.00
179 72.76
67 27.24%
52  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 129
6 4.65
5 3.88
21 16.28
3 2.33
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
53  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 225
17 7.56
17 7.56
14 6.22
7 3.11
6 2.67
164 72.89
61 27.11%
54  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 107
10 9.35
7 6.54
10 9.35
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
55  โรงเรียนบ้านป่าโอน 244
23 9.43
23 9.43
17 6.97
3 1.23
0 0.00
178 72.95
66 27.05%
56  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 145
13 8.97
12 8.28
14 9.66
0 0.00
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
57  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 119
5 4.20
9 7.56
14 11.76
4 3.36
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
58  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 172
20 11.63
13 7.56
6 3.49
4 2.33
2 1.16
127 73.84
45 26.16%
59  โรงเรียนบ้านมุนี 109
9 8.26
13 11.93
6 5.50
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
60  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
1 2.08
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
61  โรงเรียนบ้านท่าไทร 112
9 8.04
2 1.79
12 10.71
4 3.57
1 0.89
84 75.00
28 25.00%
62  โรงเรียนบ้านป่างาม 216
12 5.56
12 5.56
8 3.70
12 5.56
10 4.63
162 75.00
54 25.00%
63  โรงเรียนวัดประจ่า 200
12 6.00
14 7.00
17 8.50
5 2.50
2 1.00
150 75.00
50 25.00%
64  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 739
31 4.19
100 13.53
29 3.92
22 2.98
1 0.14
556 75.24
183 24.76%
65  โรงเรียนบ้านประกอบ 162
9 5.56
15 9.26
16 9.88
0 0.00
0 0.00
122 75.31
40 24.69%
66  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 134
15 11.19
2 1.49
12 8.96
3 2.24
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
67  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 107
3 2.80
6 5.61
17 15.89
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
68  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 112
14 12.50
2 1.79
9 8.04
2 1.79
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
69  โรงเรียนบ้านลำเปา 195
23 11.79
16 8.21
8 4.10
0 0.00
0 0.00
148 75.90
47 24.10%
70  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 147
8 5.44
4 2.72
20 13.61
3 2.04
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
71  โรงเรียนบ้านโคกกอ 84
6 7.14
0 0.00
13 15.48
1 1.19
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
72  โรงเรียนบ้านทับโกบ 135
15 11.11
6 4.44
6 4.44
5 3.70
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
73  โรงเรียนบ้านแค 186
20 10.75
0 0.00
19 10.22
5 2.69
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 85
10 11.76
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
75  โรงเรียนเหมืองควนกรด 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
1 5.88
13 76.47
4 23.53%
76  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 149
15 10.07
11 7.38
9 6.04
0 0.00
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
77  โรงเรียนบ้านแม่ที 396
32 8.08
25 6.31
33 8.33
3 0.76
0 0.00
303 76.52
93 23.48%
78  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 142
15 10.56
4 2.82
13 9.15
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
79  โรงเรียนบ้านบาโหย 385
8 2.08
59 15.32
11 2.86
9 2.34
2 0.52
296 76.88
89 23.12%
80  โรงเรียนบ้านลำชิง 269
4 1.49
12 4.46
22 8.18
6 2.23
18 6.69
207 76.95
62 23.05%
81  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 70
1 1.43
9 12.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
82  โรงเรียนบ้านลําลอง 346
50 14.45
25 7.23
4 1.16
0 0.00
0 0.00
267 77.17
79 22.83%
83  โรงเรียนบ้านคลองขุด 137
11 8.03
11 8.03
4 2.92
5 3.65
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
84  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 84
0 0.00
5 5.95
14 16.67
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
85  โรงเรียน บ้านกระอาน 232
19 8.19
19 8.19
10 4.31
4 1.72
0 0.00
180 77.59
52 22.41%
86  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 81
10 12.35
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
87  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 136
11 8.09
7 5.15
7 5.15
3 2.21
2 1.47
106 77.94
30 22.06%
88  โรงเรียนบ้านนาจวก 168
17 10.12
11 6.55
4 2.38
4 2.38
1 0.60
131 77.98
37 22.02%
89  โรงเรียนบ้านตูหยง 118
6 5.08
6 5.08
7 5.93
6 5.08
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
90  โรงเรียนสะบ้าย้อย 884
50 5.66
55 6.22
82 9.28
0 0.00
0 0.00
697 78.85
187 21.15%
91  โรงเรียนบ้านควนตานี 212
7 3.30
27 12.74
10 4.72
0 0.00
0 0.00
168 79.25
44 20.75%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 135
10 7.41
4 2.96
7 5.19
4 2.96
3 2.22
107 79.26
28 20.74%
93  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 387
14 3.62
44 11.37
14 3.62
7 1.81
0 0.00
308 79.59
79 20.41%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 255
10 3.92
14 5.49
18 7.06
10 3.92
0 0.00
203 79.61
52 20.39%
95  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 167
11 6.59
8 4.79
10 5.99
5 2.99
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
96  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 123
5 4.07
5 4.07
15 12.20
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
97  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 168
6 3.57
8 4.76
20 11.90
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
98  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 119
3 2.52
2 1.68
12 10.08
5 4.20
2 1.68
95 79.83
24 20.17%
99  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 124
8 6.45
4 3.23
7 5.65
4 3.23
2 1.61
99 79.84
25 20.16%
100  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 45
5 11.11
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
101  โรงเรียนบ้านป็อง 111
6 5.41
1 0.90
15 13.51
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
102  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 198
18 9.09
7 3.54
13 6.57
1 0.51
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
103  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 102
10 9.80
4 3.92
1 0.98
3 2.94
2 1.96
82 80.39
20 19.61%
104  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130
2 1.54
2 1.54
6 4.62
10 7.69
5 3.85
105 80.77
25 19.23%
105  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 125
4 3.20
10 8.00
2 1.60
7 5.60
1 0.80
101 80.80
24 19.20%
106  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 370
13 3.51
15 4.05
33 8.92
8 2.16
2 0.54
299 80.81
71 19.19%
107  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 277
12 4.33
10 3.61
23 8.30
5 1.81
3 1.08
224 80.87
53 19.13%
108  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 213
13 6.10
1 0.47
16 7.51
10 4.69
0 0.00
173 81.22
40 18.78%
109  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 65
4 6.15
4 6.15
4 6.15
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
110  โรงเรียนบ้านล่องควน 233
10 4.29
20 8.58
5 2.15
8 3.43
0 0.00
190 81.55
43 18.45%
111  โรงเรียนบ้านม่วง 227
16 7.05
7 3.08
15 6.61
3 1.32
0 0.00
186 81.94
41 18.06%
112  โรงเรียนบ้านสม็อง 141
11 7.80
10 7.09
3 2.13
1 0.71
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
113  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 136
11 8.09
9 6.62
4 2.94
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 529
15 2.84
15 2.84
24 4.54
22 4.16
16 3.02
437 82.61
92 17.39%
115  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 150
4 2.67
7 4.67
11 7.33
2 1.33
2 1.33
124 82.67
26 17.33%
116  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185
12 6.49
9 4.86
11 5.95
0 0.00
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
117  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 192
3 1.56
10 5.21
20 10.42
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
118  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 64
4 6.25
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
119  โรงเรียนบ้านตาแปด 59
4 6.78
4 6.78
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
120  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
121  โรงเรียนบ้านทรายขาว 210
6 2.86
10 4.76
19 9.05
0 0.00
0 0.00
175 83.33
35 16.67%
122  โรงเรียนบ้านพังลา 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
123  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 103
2 1.94
0 0.00
9 8.74
6 5.83
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
125  โรงเรียนบ้านระตะ 99
3 3.03
4 4.04
5 5.05
2 2.02
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
126  โรงเรียนบ้านเลียบ 115
3 2.61
5 4.35
7 6.09
3 2.61
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
127  โรงเรียนบ้านสุโสะ 258
14 5.43
14 5.43
2 0.78
10 3.88
0 0.00
218 84.50
40 15.50%
128  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 175
6 3.43
5 2.86
7 4.00
5 2.86
4 2.29
148 84.57
27 15.43%
129  โรงเรียน บ้านโมย 169
9 5.33
0 0.00
9 5.33
3 1.78
5 2.96
143 84.62
26 15.38%
130  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 230
2 0.87
0 0.00
33 14.35
0 0.00
0 0.00
195 84.78
35 15.22%
131  โรงเรียนบ้านปากบาง 191
18 9.42
0 0.00
11 5.76
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
132  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
133  โรงเรียนบ้านนาม่วง 94
3 3.19
3 3.19
8 8.51
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
134  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
135  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 183
5 2.73
5 2.73
6 3.28
6 3.28
5 2.73
156 85.25
27 14.75%
136  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 177
7 3.95
4 2.26
11 6.21
2 1.13
2 1.13
151 85.31
26 14.69%
137  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 104
7 6.73
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
138  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 99
2 2.02
2 2.02
9 9.09
0 0.00
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
139  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 114
5 4.39
6 5.26
5 4.39
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
140  โรงเรียนบ้านนนท์ 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
4 5.56
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
141  โรงเรียนบ้านโคกม้า 111
4 3.60
9 8.11
2 1.80
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
142  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 444
26 5.86
33 7.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
385 86.71
59 13.29%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
4 3.31
4 3.31
6 4.96
2 1.65
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
144  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 131
2 1.53
3 2.29
12 9.16
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
145  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 85
8 9.41
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
146  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 170
3 1.76
0 0.00
8 4.71
5 2.94
5 2.94
149 87.65
21 12.35%
147  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261
3 1.15
8 3.07
18 6.90
3 1.15
0 0.00
229 87.74
32 12.26%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 234
17 7.26
2 0.85
8 3.42
0 0.00
1 0.43
206 88.03
28 11.97%
149  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 144
5 3.47
2 1.39
9 6.25
1 0.69
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
150  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 569
14 2.46
10 1.76
15 2.64
13 2.28
14 2.46
503 88.40
66 11.60%
151  โรงเรียนบ้านโคกตก 278
6 2.16
7 2.52
6 2.16
4 1.44
9 3.24
246 88.49
32 11.51%
152  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
153  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 131
0 0.00
3 2.29
3 2.29
9 6.87
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
154  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 107
4 3.74
4 3.74
1 0.93
2 1.87
1 0.93
95 88.79
12 11.21%
155  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 313
13 4.15
9 2.88
12 3.83
1 0.32
0 0.00
278 88.82
35 11.18%
156  โรงเรียนบ้านแพร้ว 99
2 2.02
0 0.00
7 7.07
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
157  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 146
0 0.00
8 5.48
0 0.00
8 5.48
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
158  โรงเรียนบ้านลางา 327
14 4.28
4 1.22
10 3.06
6 1.83
0 0.00
293 89.60
34 10.40%
159  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
160  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 211
8 3.79
2 0.95
6 2.84
4 1.90
0 0.00
191 90.52
20 9.48%
161  โรงเรียนบ้านโหนด 88
2 2.27
1 1.14
1 1.14
4 4.55
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
162  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 199
4 2.01
1 0.50
7 3.52
3 1.51
3 1.51
181 90.95
18 9.05%
163  โรงเรียนชาติตระการโกศล 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
3 6.67
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
164  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 58
0 0.00
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
165  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 127
3 2.36
4 3.15
3 2.36
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
166  โรงเรียนวัดปริก 102
3 2.94
1 0.98
3 2.94
1 0.98
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
167  โรงเรียนบ้านนาปรัง 230
3 1.30
0 0.00
12 5.22
0 0.00
3 1.30
212 92.17
18 7.83%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 80
1 1.25
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
169  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
170  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 82
3 3.66
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
172  โรงเรียนวัดห้วยคู 85
3 3.53
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
173  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 100
2 2.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
174  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 144
5 3.47
0 0.00
4 2.78
0 0.00
1 0.69
134 93.06
10 6.94%
175  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 116
5 4.31
2 1.72
1 0.86
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
176  โรงเรียนบ้านแซะ 44
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
177  โรงเรียนบ้านวังบวบ 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
178  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
179  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 231
6 2.60
5 2.16
4 1.73
0 0.00
0 0.00
216 93.51
15 6.49%
180  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 174
2 1.15
0 0.00
7 4.02
0 0.00
1 0.57
164 94.25
10 5.75%
181  โรงเรียน วัดคลองยอ 251
2 0.80
0 0.00
9 3.59
3 1.20
0 0.00
237 94.42
14 5.58%
182  โรงเรียนวัดวังไทร 293
3 1.02
1 0.34
12 4.10
0 0.00
0 0.00
277 94.54
16 5.46%
183  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
184  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 130
0 0.00
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
185  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 139
1 0.72
0 0.00
6 4.32
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
186  โรงเรียนบ้านป่าชิง 47
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
187  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
188  โรงเรียนบ้านพรุชิง 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
5 3.21
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
189  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
1 0.60
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
190  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 122
0 0.00
1 0.82
3 2.46
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
191  โรงเรียนบ้านปากช่อง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
192  โรงเรียนวัดนาปรือ 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
193  โรงเรียนบ้านพรุตู 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%

 

จำนวนนักเรียน  36,231 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,200 6.07
เตี้ย  1,867 5.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,859 7.89
ผอมและเตี้ย  1,263 3.49
อ้วนและเตี้ย  1,045 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,997 74.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,234 คน


25.49%


Powered By www.thaieducation.net