ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางลึก 38
5 13.16
3 7.89
4 10.53
8 21.05
7 18.42
11 28.95
27 71.05%
2  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 237
70 29.54
11 4.64
29 12.24
0 0.00
2 0.84
125 52.74
112 47.26%
3  โรงเรียนบ้านชายคลอง 86
7 8.14
3 3.49
11 12.79
10 11.63
9 10.47
46 53.49
40 46.51%
4  โรงเรียนวัดบางทีง 189
42 22.22
0 0.00
39 20.63
1 0.53
0 0.00
107 56.61
82 43.39%
5  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 204
14 6.86
11 5.39
17 8.33
25 12.25
20 9.80
117 57.35
87 42.65%
6  โรงเรียนบ้านป่ายาง 129
7 5.43
17 13.18
21 16.28
9 6.98
0 0.00
75 58.14
54 41.86%
7  โรงเรียนวัดแม่เตย 115
3 2.61
3 2.61
17 14.78
6 5.22
18 15.65
68 59.13
47 40.87%
8  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 148
13 8.78
12 8.11
29 19.59
6 4.05
0 0.00
88 59.46
60 40.54%
9  โรงเรียนวัดจังโหลน 46
7 15.22
5 10.87
5 10.87
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
10  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 93
6 6.45
10 10.75
6 6.45
6 6.45
6 6.45
59 63.44
34 36.56%
11  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 58
9 15.52
0 0.00
3 5.17
9 15.52
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
12  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 899
40 4.45
21 2.34
89 9.90
61 6.79
110 12.24
578 64.29
321 35.71%
13  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 68
15 22.06
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
14  โรงเรียนบ้านควนนา 71
5 7.04
5 7.04
15 21.13
0 0.00
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
15  โรงเรียนบ้านนาแสน 71
16 22.54
5 7.04
3 4.23
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
16  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 101
7 6.93
3 2.97
5 4.95
11 10.89
8 7.92
67 66.34
34 33.66%
17  โรงเรียนบ้านกรอบ 220
28 12.73
15 6.82
29 13.18
0 0.00
2 0.91
146 66.36
74 33.64%
18  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 124
8 6.45
5 4.03
23 18.55
5 4.03
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
19  โรงเรียนบ้านหินผุด 155
4 2.58
10 6.45
13 8.39
11 7.10
13 8.39
104 67.10
51 32.90%
20  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 807
79 9.79
65 8.05
117 14.50
0 0.00
0 0.00
546 67.66
261 32.34%
21  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 56
5 8.93
0 0.00
12 21.43
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
22  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 207
14 6.76
13 6.28
29 14.01
0 0.00
10 4.83
141 68.12
66 31.88%
23  โรงเรียนบ้านหน้าควน 85
11 12.94
7 8.24
6 7.06
3 3.53
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
24  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 51
4 7.84
3 5.88
9 17.65
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
25  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 134
7 5.22
9 6.72
18 13.43
5 3.73
3 2.24
92 68.66
42 31.34%
26  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 441
16 3.63
34 7.71
33 7.48
26 5.90
29 6.58
303 68.71
138 31.29%
27  โรงเรียนวัดนารังนก 64
4 6.25
4 6.25
11 17.19
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
28  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 411
10 2.43
6 1.46
59 14.36
16 3.89
34 8.27
286 69.59
125 30.41%
29  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 132
7 5.30
0 0.00
32 24.24
0 0.00
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
30  โรงเรียนบ้านเขาพระ 545
73 13.39
0 0.00
87 15.96
0 0.00
0 0.00
385 70.64
160 29.36%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 157
10 6.37
10 6.37
7 4.46
9 5.73
10 6.37
111 70.70
46 29.30%
32  โรงเรียนบ้านเกาะนก 116
20 17.24
3 2.59
10 8.62
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
33  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 243
28 11.52
10 4.12
23 9.47
5 2.06
3 1.23
174 71.60
69 28.40%
34  โรงเรียนบ้านหัวไทร 50
2 4.00
9 18.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
35  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 140
18 12.86
0 0.00
19 13.57
2 1.43
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
36  โรงเรียนบ้านยวนยาง 66
7 10.61
0 0.00
8 12.12
3 4.55
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 133
15 11.28
0 0.00
21 15.79
0 0.00
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
38  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 662
32 4.83
20 3.02
101 15.26
18 2.72
7 1.06
484 73.11
178 26.89%
39  โรงเรียนบ้านลานควาย 233
27 11.59
16 6.87
18 7.73
1 0.43
0 0.00
171 73.39
62 26.61%
40  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 61
4 6.56
5 8.20
2 3.28
5 8.20
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
41  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 88
4 4.55
6 6.82
13 14.77
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
42  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 362
32 8.84
20 5.52
39 10.77
2 0.55
0 0.00
269 74.31
93 25.69%
43  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 82
12 14.63
1 1.22
7 8.54
1 1.22
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
44  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 200
5 2.50
10 5.00
28 14.00
5 2.50
3 1.50
149 74.50
51 25.50%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
6 5.41
0 0.00
22 19.82
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
46  โรงเรียนบ้านหาร 159
26 16.35
2 1.26
12 7.55
0 0.00
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
47  โรงเรียนบ้านควนโส 128
8 6.25
7 5.47
11 8.59
3 2.34
3 2.34
96 75.00
32 25.00%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 80
7 8.75
0 0.00
11 13.75
1 1.25
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
49  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 305
7 2.30
12 3.93
37 12.13
8 2.62
11 3.61
230 75.41
75 24.59%
50  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 518
31 5.98
20 3.86
51 9.85
22 4.25
1 0.19
393 75.87
125 24.13%
51  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 327
31 9.48
7 2.14
38 11.62
2 0.61
0 0.00
249 76.15
78 23.85%
52  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 319
16 5.02
9 2.82
49 15.36
0 0.00
2 0.63
243 76.18
76 23.82%
53  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1056
66 6.25
16 1.52
165 15.63
2 0.19
0 0.00
807 76.42
249 23.58%
54  โรงเรียนวัดท่าหยี 64
2 3.13
3 4.69
7 10.94
2 3.13
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
55  โรงเรียนบ้านท่าไทร 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
2 4.26
36 76.60
11 23.40%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 107
7 6.54
1 0.93
17 15.89
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
57  โรงเรียนบ้านใต้ 266
22 8.27
14 5.26
25 9.40
1 0.38
0 0.00
204 76.69
62 23.31%
58  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 142
5 3.52
4 2.82
11 7.75
6 4.23
7 4.93
109 76.76
33 23.24%
59  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 221
17 7.69
10 4.52
20 9.05
4 1.81
0 0.00
170 76.92
51 23.08%
60  โรงเรียนบ้านคลองปอม 139
12 8.63
1 0.72
17 12.23
2 1.44
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
61  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 83
13 15.66
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
62  โรงเรียนบ้านวังพา 202
6 2.97
17 8.42
22 10.89
1 0.50
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
63  โรงเรียนวัดหูแร่ 325
15 4.62
12 3.69
46 14.15
0 0.00
0 0.00
252 77.54
73 22.46%
64  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 69
5 7.25
4 5.80
5 7.25
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
65  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 152
7 4.61
2 1.32
18 11.84
2 1.32
4 2.63
119 78.29
33 21.71%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 385
13 3.38
10 2.60
24 6.23
12 3.12
24 6.23
302 78.44
83 21.56%
67  โรงเรียนบ้านควน 140
7 5.00
1 0.71
16 11.43
3 2.14
3 2.14
110 78.57
30 21.43%
68  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 94
8 8.51
4 4.26
8 8.51
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
69  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 175
10 5.71
6 3.43
21 12.00
0 0.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
70  โรงเรียนวัดควนเนียง 111
3 2.70
5 4.50
12 10.81
2 1.80
1 0.90
88 79.28
23 20.72%
71  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 140
9 6.43
2 1.43
16 11.43
2 1.43
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
72  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
73  โรงเรียนวัดดอน 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
3 4.35
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
74  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 75
3 4.00
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
75  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 65
3 4.62
3 4.62
4 6.15
0 0.00
3 4.62
52 80.00
13 20.00%
76  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 136
5 3.68
4 2.94
7 5.15
5 3.68
6 4.41
109 80.15
27 19.85%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 116
1 0.86
2 1.72
17 14.66
3 2.59
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
78  โรงเรียนวัดท่าช้าง 62
3 4.84
3 4.84
6 9.68
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
79  โรงเรียนบ้านฉลุง 431
14 3.25
24 5.57
39 9.05
6 1.39
0 0.00
348 80.74
83 19.26%
80  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 59
6 10.17
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
81  โรงเรียนวัดทุ่งคา 173
2 1.16
8 4.62
2 1.16
10 5.78
10 5.78
141 81.50
32 18.50%
82  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 103
7 6.80
4 3.88
7 6.80
1 0.97
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
83  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 147
9 6.12
3 2.04
15 10.20
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
84  โรงเรียนวัดท่าข้าม 39
1 2.56
2 5.13
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
85  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 85
2 2.35
3 3.53
5 5.88
5 5.88
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
86  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
87  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 70
4 5.71
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
88  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 137
3 2.19
2 1.46
18 13.14
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
89  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 186
3 1.61
3 1.61
23 12.37
2 1.08
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
90  โรงเรียนบ้านไร่ 206
4 1.94
1 0.49
26 12.62
2 0.97
0 0.00
173 83.98
33 16.02%
91  โรงเรียนวัดท่านางหอม 71
2 2.82
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
92  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 181
5 2.76
5 2.76
17 9.39
1 0.55
0 0.00
153 84.53
28 15.47%
93  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 163
9 5.52
6 3.68
8 4.91
2 1.23
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
94  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 145
6 4.14
3 2.07
13 8.97
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
95  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 188
9 4.79
10 5.32
6 3.19
3 1.60
0 0.00
160 85.11
28 14.89%
96  โรงเรียนวัดท่าแซ 155
6 3.87
4 2.58
9 5.81
3 1.94
1 0.65
132 85.16
23 14.84%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 61
3 4.92
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
98  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 307
12 3.91
2 0.65
6 1.95
24 7.82
0 0.00
263 85.67
44 14.33%
99  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 79
5 6.33
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
100  โรงเรียนวัดโคกม่วง 216
1 0.46
5 2.31
19 8.80
4 1.85
0 0.00
187 86.57
29 13.43%
101  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 151
1 0.66
8 5.30
10 6.62
0 0.00
1 0.66
131 86.75
20 13.25%
102  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 160
5 3.13
5 3.13
6 3.75
5 3.13
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
103  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 85
5 5.88
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
104  โรงเรียน วัดคลองแห 226
6 2.65
8 3.54
8 3.54
4 1.77
3 1.33
197 87.17
29 12.83%
105  โรงเรียนวัดเลียบ 78
3 3.85
3 3.85
0 0.00
1 1.28
3 3.85
68 87.18
10 12.82%
106  โรงเรียนบ้านควนขัน 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
107  โรงเรียนบ้านนาลึก 50
1 2.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
108  โรงเรียนวัดคูหาใน 142
6 4.23
0 0.00
9 6.34
2 1.41
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
109  โรงเรียนวัดเขากลอย 184
3 1.63
3 1.63
12 6.52
2 1.09
1 0.54
163 88.59
21 11.41%
110  โรงเรียนวัดปากจ่า 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 117
6 5.13
4 3.42
0 0.00
3 2.56
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
112  โรงเรียนบ้านดินลาน 146
4 2.74
1 0.68
11 7.53
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
114  โรงเรียนบ้านควนกบ 98
1 1.02
0 0.00
7 7.14
2 2.04
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
115  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
116  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 158
10 6.33
0 0.00
5 3.16
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
117  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 249
6 2.41
8 3.21
8 3.21
0 0.00
0 0.00
227 91.16
22 8.84%
118  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 221
19 8.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 91.40
19 8.60%
119  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 130
3 2.31
2 1.54
5 3.85
1 0.77
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
120  โรงเรียนบ้านโคกเมา 552
12 2.17
15 2.72
17 3.08
2 0.36
0 0.00
506 91.67
46 8.33%
121  โรงเรียนวัดบางศาลา 144
4 2.78
2 1.39
4 2.78
2 1.39
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
122  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 162
3 1.85
1 0.62
9 5.56
0 0.00
0 0.00
149 91.98
13 8.02%
123  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 125
5 4.00
1 0.80
2 1.60
1 0.80
1 0.80
115 92.00
10 8.00%
124  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 291
11 3.78
0 0.00
11 3.78
0 0.00
0 0.00
269 92.44
22 7.56%
125  โรงเรียนบ้านม่วง 177
0 0.00
0 0.00
11 6.21
2 1.13
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
126  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,364 6.17
เตี้ย  730 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,242 10.14
ผอมและเตี้ย  450 2.04
อ้วนและเตี้ย  386 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,941 76.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,172 คน


23.39%


Powered By www.thaieducation.net