ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพังยาง 24
11 45.83
1 4.17
3 12.50
5 20.83
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 44
7 15.91
7 15.91
16 36.36
2 4.55
12 27.27
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 148
21 14.19
8 5.41
34 22.97
5 3.38
22 14.86
58 39.19
90 60.81%
4  โรงเรียนวัดกลาง 237
25 10.55
22 9.28
43 18.14
16 6.75
21 8.86
110 46.41
127 53.59%
5  โรงเรียนวัดประดู่ 94
15 15.96
6 6.38
13 13.83
7 7.45
5 5.32
48 51.06
46 48.94%
6  โรงเรียนวัดปากแตระ 145
12 8.28
19 13.10
33 22.76
3 2.07
0 0.00
78 53.79
67 46.21%
7  โรงเรียนวัดชะแล้ 186
25 13.44
19 10.22
21 11.29
18 9.68
0 0.00
103 55.38
83 44.62%
8  โรงเรียนวัดห้วยลาด 59
9 15.25
3 5.08
9 15.25
4 6.78
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
9  โรงเรียนบ้านชะแม 55
9 16.36
10 18.18
3 5.45
1 1.82
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
10  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 72
15 20.83
7 9.72
1 1.39
7 9.72
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
11  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 44
4 9.09
6 13.64
4 9.09
1 2.27
2 4.55
27 61.36
17 38.64%
12  โรงเรียนวัดจันทน์ 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
2 4.44
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
13  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 151
12 7.95
11 7.28
24 15.89
6 3.97
4 2.65
94 62.25
57 37.75%
14  โรงเรียนวัดใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
15  โรงเรียนวัดเลียบ 101
11 10.89
5 4.95
19 18.81
0 0.00
1 0.99
65 64.36
36 35.64%
16  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 17
0 0.00
0 0.00
6 35.29
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
17  โรงเรียนวัดจาก 49
4 8.16
4 8.16
5 10.20
4 8.16
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
18  โรงเรียนวัดป่าขวาง 73
11 15.07
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
19  โรงเรียนวัดปะโอ 272
18 6.62
13 4.78
57 20.96
4 1.47
0 0.00
180 66.18
92 33.82%
20  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 92
5 5.43
6 6.52
18 19.57
0 0.00
2 2.17
61 66.30
31 33.70%
21  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 514
57 11.09
44 8.56
56 10.89
14 2.72
1 0.19
342 66.54
172 33.46%
22  โรงเรียนวัดห้วยพุด 93
8 8.60
9 9.68
9 9.68
2 2.15
3 3.23
62 66.67
31 33.33%
23  โรงเรียนวัดประเจียก 109
7 6.42
5 4.59
5 4.59
9 8.26
10 9.17
73 66.97
36 33.03%
24  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 55
6 10.91
2 3.64
10 18.18
0 0.00
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
25  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 59
0 0.00
3 5.08
8 13.56
3 5.08
5 8.47
40 67.80
19 32.20%
26  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 67
11 16.42
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 189
10 5.29
6 3.17
23 12.17
7 3.70
13 6.88
130 68.78
59 31.22%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 266
10 3.76
10 3.76
18 6.77
20 7.52
22 8.27
186 69.92
80 30.08%
29  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 71
6 8.45
3 4.23
10 14.08
2 2.82
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
30  โรงเรียน วัดบ่อแดง 326
29 8.90
22 6.75
30 9.20
9 2.76
5 1.53
231 70.86
95 29.14%
31  โรงเรียนวัดสามกอง 86
10 11.63
0 0.00
15 17.44
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
32  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 169
3 1.78
12 7.10
21 12.43
5 2.96
8 4.73
120 71.01
49 28.99%
33  โรงเรียนวิเชียรชม 2011
174 8.65
38 1.89
370 18.40
0 0.00
0 0.00
1429 71.06
582 28.94%
34  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 146
13 8.90
2 1.37
25 17.12
1 0.68
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
35  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 211
17 8.06
7 3.32
31 14.69
4 1.90
0 0.00
152 72.04
59 27.96%
36  โรงเรียน วัดกาหรํา 44
8 18.18
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
37  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 329
30 9.12
4 1.22
37 11.25
3 0.91
13 3.95
242 73.56
87 26.44%
38  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 683
48 7.03
11 1.61
34 4.98
60 8.78
26 3.81
504 73.79
179 26.21%
39  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 124
6 4.84
3 2.42
7 5.65
9 7.26
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
40  โรงเรียนบ้านกลาง 226
20 8.85
12 5.31
12 5.31
7 3.10
7 3.10
168 74.34
58 25.66%
41  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 380
27 7.11
6 1.58
52 13.68
10 2.63
0 0.00
285 75.00
95 25.00%
42  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 128
6 4.69
2 1.56
9 7.03
5 3.91
10 7.81
96 75.00
32 25.00%
43  โรงเรียนบ้านควนจง 101
4 3.96
2 1.98
16 15.84
3 2.97
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
44  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 203
19 9.36
1 0.49
20 9.85
8 3.94
1 0.49
154 75.86
49 24.14%
45  โรงเรียนบ้านขี้นาก 46
1 2.17
1 2.17
9 19.57
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
46  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 105
7 6.67
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
47  โรงเรียนวัดพังกก 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
2 4.76
32 76.19
10 23.81%
48  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 191
16 8.38
2 1.05
27 14.14
0 0.00
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
49  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 94
2 2.13
1 1.06
11 11.70
3 3.19
5 5.32
72 76.60
22 23.40%
50  โรงเรียนวัดหนองหอย 90
6 6.67
3 3.33
12 13.33
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
51  โรงเรียนวัดประดู่หอม 70
10 14.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
52  โรงเรียนในเมือง 246
14 5.69
7 2.85
5 2.03
17 6.91
12 4.88
191 77.64
55 22.36%
53  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
54  โรงเรียนวัดบางเขียด 138
17 12.32
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
55  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
1 1.45
2 2.90
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
56  โรงเรียนบ้านขนุน 189
32 16.93
0 0.00
5 2.65
3 1.59
1 0.53
148 78.31
41 21.69%
57  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 37
0 0.00
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
58  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 113
3 2.65
4 3.54
15 13.27
2 1.77
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
59  โรงเรียนวัดขนุน 90
13 14.44
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
60  โรงเรียนวัดโพธาราม 121
5 4.13
1 0.83
11 9.09
5 4.13
3 2.48
96 79.34
25 20.66%
61  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 103
4 3.88
4 3.88
9 8.74
4 3.88
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
62  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 64
5 7.81
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
63  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 50
5 10.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
64  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 50
4 8.00
0 0.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
65  โรงเรียนบ้านรับแพรก 132
4 3.03
9 6.82
11 8.33
2 1.52
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
66  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 217
17 7.83
0 0.00
22 10.14
3 1.38
0 0.00
175 80.65
42 19.35%
67  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 186
7 3.76
7 3.76
17 9.14
5 2.69
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
68  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 192
7 3.65
7 3.65
23 11.98
0 0.00
0 0.00
155 80.73
37 19.27%
69  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 125
6 4.80
7 5.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
70  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 642
40 6.23
20 3.12
48 7.48
8 1.25
0 0.00
526 81.93
116 18.07%
71  โรงเรียนวัดวาส 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
72  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 141
7 4.96
7 4.96
6 4.26
0 0.00
5 3.55
116 82.27
25 17.73%
73  โรงเรียนวัดกระดังงา 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
74  โรงเรียนบ้านมาบบัว 94
1 1.06
2 2.13
12 12.77
0 0.00
1 1.06
78 82.98
16 17.02%
75  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 124
6 4.84
0 0.00
13 10.48
2 1.61
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
76  โรงเรียนวัดคูขุด 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 16.91
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
77  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 512
28 5.47
12 2.34
44 8.59
1 0.20
0 0.00
427 83.40
85 16.60%
78  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 335
26 7.76
8 2.39
17 5.07
3 0.90
0 0.00
281 83.88
54 16.12%
79  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 143
10 6.99
7 4.90
6 4.20
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
80  โรงเรียนวัดท่าหิน 144
3 2.08
7 4.86
13 9.03
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
81  โรงเรียนวัดอ่างทอง 88
0 0.00
0 0.00
12 13.64
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
82  โรงเรียนวัดแหลมวัง 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
83  โรงเรียนวัดดีหลวง 120
4 3.33
6 5.00
3 2.50
4 3.33
2 1.67
101 84.17
19 15.83%
84  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 167
9 5.39
2 1.20
14 8.38
1 0.60
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
85  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 103
8 7.77
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
86  โรงเรียนวัดพังตรี 26
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
87  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
8 10.13
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
88  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 194
4 2.06
3 1.55
22 11.34
0 0.00
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
89  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
90  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 196
5 2.55
4 2.04
17 8.67
0 0.00
1 0.51
169 86.22
27 13.78%
91  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 88
3 3.41
0 0.00
8 9.09
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
92  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 74
0 0.00
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
93  โรงเรียนวัดประตูเขียน 82
4 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 8.54
71 86.59
11 13.41%
94  โรงเรียนวัดป่าขาด 123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
95  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1971
50 2.54
41 2.08
165 8.37
0 0.00
0 0.00
1715 87.01
256 12.99%
96  โรงเรียนบ้านต้นปริง 63
0 0.00
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
97  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 103
1 0.97
1 0.97
9 8.74
2 1.94
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
98  โรงเรียนวัดนางเหล้า 112
5 4.46
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 178
5 2.81
0 0.00
17 9.55
0 0.00
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
100  โรงเรียนวัดสนามไชย 117
9 7.69
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
101  โรงเรียน บ้านหัวเขา 393
13 3.31
10 2.54
15 3.82
9 2.29
0 0.00
346 88.04
47 11.96%
102  โรงเรียนวัดแจ้ง 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
2 3.39
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
103  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 102
1 0.98
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
104  โรงเรียนวัดมหาการ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
105  โรงเรียนวัดนาหม่อม 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
106  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
107  โรงเรียนวัดทรายขาว 92
6 6.52
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
108  โรงเรียนวัดโลกา 195
6 3.08
5 2.56
6 3.08
1 0.51
3 1.54
174 89.23
21 10.77%
109  โรงเรียนวัดหัววัง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
110  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 220
8 3.64
3 1.36
10 4.55
2 0.91
0 0.00
197 89.55
23 10.45%
111  โรงเรียนวัดสีหยัง 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 226
6 2.65
1 0.44
10 4.42
0 0.00
6 2.65
203 89.82
23 10.18%
113  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
114  โรงเรียนวัดสามี 69
0 0.00
1 1.45
4 5.80
2 2.90
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
115  โรงเรียนบ้านรัดปูน 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
116  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
117  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 104
3 2.88
0 0.00
6 5.77
0 0.00
1 0.96
94 90.38
10 9.62%
118  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 94
2 2.13
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
119  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 116
3 2.59
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
120  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 90
2 2.22
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
121  โรงเรียนบ้านดอนแบก 93
2 2.15
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
122  โรงเรียนวัดประตูไชย 108
4 3.70
4 3.70
1 0.93
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
123  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 77
4 5.19
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
124  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83
1 1.20
1 1.20
3 3.61
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
125  โรงเรียนวัดสน 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
126  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 144
0 0.00
0 0.00
1 0.69
7 4.86
1 0.69
135 93.75
9 6.25%
127  โรงเรียนวัดท้ายยอ 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
128  โรงเรียนวัดคูวา 86
0 0.00
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
129  โรงเรียนบ้านบางไหน 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
130  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
131  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
3 3.26
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
132  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
133  โรงเรียนบ้านบางดาน 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
134  โรงเรียนวัดศรีไชย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
135  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
136  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดผักกูด 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,256 5.93
เตี้ย  593 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,069 9.76
ผอมและเตี้ย  407 1.92
อ้วนและเตี้ย  259 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,611 78.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,584 คน


21.63%


Powered By www.thaieducation.net