ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 73 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.41
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 16
3 18.75
4 25.00
4 25.00
5 31.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 160
5 3.13
8 5.00
29 18.13
13 8.13
28 17.50
77 48.13
83 51.88%
3  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1257
110 8.75
20 1.59
230 18.30
130 10.34
128 10.18
639 50.84
618 49.16%
4  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 234
20 8.55
36 15.38
47 20.09
9 3.85
0 0.00
122 52.14
112 47.86%
5  โรงเรียนกระบุรี 290
25 8.62
19 6.55
70 24.14
11 3.79
12 4.14
153 52.76
137 47.24%
6  โรงเรียนชาติเฉลิม 390
30 7.69
6 1.54
47 12.05
37 9.49
33 8.46
237 60.77
153 39.23%
7  โรงเรียนบ้านหินช้าง 380
40 10.53
35 9.21
22 5.79
24 6.32
27 7.11
232 61.05
148 38.95%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 795
99 12.45
40 5.03
137 17.23
18 2.26
1 0.13
500 62.89
295 37.11%
9  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 111
6 5.41
6 5.41
25 22.52
4 3.60
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
10  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 443
35 7.90
24 5.42
81 18.28
5 1.13
16 3.61
282 63.66
161 36.34%
11  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 25
5 20.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
12  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 132
16 12.12
3 2.27
20 15.15
2 1.52
2 1.52
89 67.42
43 32.58%
13  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 122
8 6.56
9 7.38
20 16.39
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
14  โรงเรียนบ้านบางกลาง 142
6 4.23
9 6.34
14 9.86
7 4.93
7 4.93
99 69.72
43 30.28%
15  โรงเรียนบ้านบางสองรา 47
2 4.26
2 4.26
8 17.02
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 139
20 14.39
1 0.72
17 12.23
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
17  โรงเรียนบ้านหาดจิก 176
10 5.68
8 4.55
16 9.09
8 4.55
5 2.84
129 73.30
47 26.70%
18  โรงเรียนบ้านสำนัก 342
29 8.48
11 3.22
13 3.80
27 7.89
10 2.92
252 73.68
90 26.32%
19  โรงเรียนบ้านราชกรูด 226
17 7.52
2 0.88
34 15.04
2 0.88
0 0.00
171 75.66
55 24.34%
20  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 62
5 8.06
3 4.84
5 8.06
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
21  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 92
6 6.52
0 0.00
16 17.39
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
22  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 235
44 18.72
10 4.26
1 0.43
0 0.00
0 0.00
180 76.60
55 23.40%
23  โรงเรียนบ้านหินดาด 61
2 3.28
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
24  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 224
8 3.57
13 5.80
29 12.95
1 0.45
0 0.00
173 77.23
51 22.77%
25  โรงเรียนบ้านนา 150
4 2.67
7 4.67
20 13.33
1 0.67
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
26  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 136
9 6.62
9 6.62
11 8.09
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
27  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 174
10 5.75
11 6.32
16 9.20
0 0.00
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
28  โรงเรียนบ้านบางเบน 266
21 7.89
18 6.77
14 5.26
3 1.13
0 0.00
210 78.95
56 21.05%
29  โรงเรียนบ้านบางนอน 162
11 6.79
8 4.94
14 8.64
1 0.62
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
30  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 304
22 7.24
13 4.28
23 7.57
2 0.66
2 0.66
242 79.61
62 20.39%
31  โรงเรียนบ้านบางหิน 263
20 7.60
9 3.42
17 6.46
7 2.66
0 0.00
210 79.85
53 20.15%
32  โรงเรียนบ้านสองแพรก 445
15 3.37
25 5.62
40 8.99
0 0.00
7 1.57
358 80.45
87 19.55%
33  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 180
17 9.44
10 5.56
5 2.78
1 0.56
2 1.11
145 80.56
35 19.44%
34  โรงเรียนบ้านทรายแดง 89
2 2.25
2 2.25
12 13.48
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
35  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 141
11 7.80
4 2.84
11 7.80
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
36  โรงเรียนบ้านนกงาง 114
5 4.39
5 4.39
4 3.51
5 4.39
2 1.75
93 81.58
21 18.42%
37  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
17 12.23
1 0.72
7 5.04
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 537
18 3.35
20 3.72
58 10.80
0 0.00
0 0.00
441 82.12
96 17.88%
39  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 237
15 6.33
14 5.91
5 2.11
2 0.84
4 1.69
197 83.12
40 16.88%
40  โรงเรียนบ้านกำพวน 291
22 7.56
6 2.06
17 5.84
4 1.37
0 0.00
242 83.16
49 16.84%
41  โรงเรียนบ้านบางปรุ 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
42  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 160
14 8.75
0 0.00
11 6.88
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
43  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 66
0 0.00
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
44  โรงเรียนชนม์พัฒนา 68
5 7.35
4 5.88
1 1.47
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
45  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 261
6 2.30
4 1.53
10 3.83
7 2.68
10 3.83
224 85.82
37 14.18%
46  โรงเรียนบ้านคลองของ 45
0 0.00
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
47  โรงเรียนบ้านชาคลี 158
7 4.43
0 0.00
14 8.86
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
48  โรงเรียนบ้านบางริ้น 159
0 0.00
1 0.63
18 11.32
2 1.26
0 0.00
138 86.79
21 13.21%
49  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 91
3 3.30
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
50  โรงเรียนวัดช่องลม 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
51  โรงเรียนบ้านลำเลียง 146
0 0.00
3 2.05
9 6.16
6 4.11
1 0.68
127 86.99
19 13.01%
52  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 223
6 2.69
0 0.00
20 8.97
0 0.00
0 0.00
197 88.34
26 11.66%
53  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
54  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
55  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 99
4 4.04
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
56  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
57  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 195
6 3.08
0 0.00
12 6.15
0 0.00
1 0.51
176 90.26
19 9.74%
58  โรงเรียนประชาอุทิศ 32
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
59  โรงเรียนบ้านบกกราย 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
60  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
61  โรงเรียนบ้านบางมัน 204
8 3.92
3 1.47
2 0.98
2 0.98
0 0.00
189 92.65
15 7.35%
62  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 146
0 0.00
8 5.48
1 0.68
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
63  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
64  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 125
7 5.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
65  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
66  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
67  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
68  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 91
4 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
69  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 541
0 0.00
0 0.00
15 2.77
0 0.00
6 1.11
520 96.12
21 3.88%
70  โรงเรียนบ้านหินวัว 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
71  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 153
0 0.00
1 0.65
4 2.61
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
72  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 0
0
0
0
0
0
0
0 %
73  โรงเรียนบ้านปากแพรก 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  13,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  851 6.39
เตี้ย  463 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,355 10.17
ผอมและเตี้ย  352 2.64
อ้วนและเตี้ย  304 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,002 75.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,325 คน


24.95%


Powered By www.thaieducation.net