ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 214
42 19.63
45 21.03
18 8.41
19 8.88
13 6.07
77 35.98
137 64.02%
2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 200
22 11.00
30 15.00
36 18.00
16 8.00
16 8.00
80 40.00
120 60.00%
3  โรงเรียนบ้านปลายสาย 79
5 6.33
4 5.06
12 15.19
9 11.39
16 20.25
33 41.77
46 58.23%
4  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 93
8 8.60
3 3.23
17 18.28
11 11.83
11 11.83
43 46.24
50 53.76%
5  โรงเรียนบ้านปากด่าน 26
6 23.08
1 3.85
5 19.23
1 3.85
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 134
19 14.18
19 14.18
19 14.18
5 3.73
3 2.24
69 51.49
65 48.51%
7  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 297
41 13.80
34 11.45
26 8.75
27 9.09
11 3.70
158 53.20
139 46.80%
8  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 75
12 16.00
12 16.00
6 8.00
4 5.33
1 1.33
40 53.33
35 46.67%
9  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1025
59 5.76
30 2.93
173 16.88
88 8.59
127 12.39
548 53.46
477 46.54%
10  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 123
8 6.50
11 8.94
20 16.26
8 6.50
10 8.13
66 53.66
57 46.34%
11  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 95
6 6.32
2 2.11
13 13.68
8 8.42
15 15.79
51 53.68
44 46.32%
12  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 156
11 7.05
10 6.41
13 8.33
17 10.90
19 12.18
86 55.13
70 44.87%
13  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 131
6 4.58
11 8.40
18 13.74
12 9.16
10 7.63
74 56.49
57 43.51%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 42
3 7.14
6 14.29
8 19.05
0 0.00
1 2.38
24 57.14
18 42.86%
15  โรงเรียนวัดวิเวการาม 134
9 6.72
24 17.91
21 15.67
2 1.49
1 0.75
77 57.46
57 42.54%
16  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 142
4 2.82
4 2.82
28 19.72
6 4.23
18 12.68
82 57.75
60 42.25%
17  โรงเรียนมหาราช 2 86
3 3.49
5 5.81
27 31.40
1 1.16
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
18  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 152
17 11.18
8 5.26
36 23.68
1 0.66
1 0.66
89 58.55
63 41.45%
19  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 63
13 20.63
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
20  โรงเรียนบ้านวังหิน 127
12 9.45
0 0.00
38 29.92
0 0.00
0 0.00
77 60.63
50 39.37%
21  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 40
4 10.00
4 10.00
3 7.50
3 7.50
1 2.50
25 62.50
15 37.50%
22  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 214
18 8.41
22 10.28
34 15.89
2 0.93
3 1.40
135 63.08
79 36.92%
23  โรงเรียนบ้านทรายทอง 84
5 5.95
1 1.19
18 21.43
7 8.33
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
24  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 95
15 15.79
0 0.00
11 11.58
1 1.05
8 8.42
60 63.16
35 36.84%
25  โรงเรียนบ้านนาควน 138
10 7.25
6 4.35
29 21.01
5 3.62
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
26  โรงเรียนประชาอุทิศ 116
4 3.45
7 6.03
28 24.14
3 2.59
0 0.00
74 63.79
42 36.21%
27  โรงเรียนบ้านเมรัย 183
9 4.92
19 10.38
37 20.22
0 0.00
0 0.00
118 64.48
65 35.52%
28  โรงเรียนศึกษาประชาคม 51
5 9.80
4 7.84
4 7.84
2 3.92
3 5.88
33 64.71
18 35.29%
29  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 108
14 12.96
11 10.19
8 7.41
5 4.63
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
30  โรงเรียนบ้านควนสูง 282
22 7.80
12 4.26
28 9.93
6 2.13
31 10.99
183 64.89
99 35.11%
31  โรงเรียนบ้านคลองกา 32
5 15.63
1 3.13
0 0.00
3 9.38
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
32  โรงเรียนบ้านหานเพชร 128
5 3.91
5 3.91
34 26.56
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
33  โรงเรียนบ้านไสท้อน 251
26 10.36
25 9.96
28 11.16
6 2.39
1 0.40
165 65.74
86 34.26%
34  โรงเรียนบ้านคลองจัน 116
5 4.31
10 8.62
13 11.21
8 6.90
3 2.59
77 66.38
39 33.62%
35  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 52
0 0.00
6 11.54
11 21.15
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
36  โรงเรียนบ้านในไร่ 65
3 4.62
0 0.00
18 27.69
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
37  โรงเรียนวัดดอนพยอม 87
14 16.09
0 0.00
13 14.94
1 1.15
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
38  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102
2 1.96
2 1.96
26 25.49
2 1.96
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
39  โรงเรียนวัดน้ำพุ 198
17 8.59
7 3.54
32 16.16
6 3.03
0 0.00
136 68.69
62 31.31%
40  โรงเรียนบ้านควนกลาง 63
5 7.94
3 4.76
9 14.29
2 3.17
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
41  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 70
6 8.57
5 7.14
3 4.29
3 4.29
4 5.71
49 70.00
21 30.00%
42  โรงเรียนบ้านบางหยด 67
5 7.46
3 4.48
7 10.45
4 5.97
1 1.49
47 70.15
20 29.85%
43  โรงเรียนบ้านไสขรบ 111
5 4.50
0 0.00
26 23.42
2 1.80
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 106
6 5.66
9 8.49
11 10.38
5 4.72
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
45  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 72
6 8.33
1 1.39
11 15.28
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 86
7 8.14
1 1.16
16 18.60
1 1.16
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
47  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 45
1 2.22
5 11.11
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
48  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 165
11 6.67
9 5.45
24 14.55
3 1.82
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
49  โรงเรียนวัดบางกำยาน 95
8 8.42
0 0.00
10 10.53
3 3.16
5 5.26
69 72.63
26 27.37%
50  โรงเรียนวัดบางพา 117
4 3.42
0 0.00
28 23.93
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
51  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 183
25 13.66
4 2.19
21 11.48
0 0.00
0 0.00
133 72.68
50 27.32%
52  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 238
14 5.88
0 0.00
15 6.30
0 0.00
36 15.13
173 72.69
65 27.31%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 218
17 7.80
7 3.21
31 14.22
2 0.92
2 0.92
159 72.94
59 27.06%
54  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 515
16 3.11
9 1.75
97 18.83
15 2.91
0 0.00
378 73.40
137 26.60%
55  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 68
1 1.47
2 2.94
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
56  โรงเรียนบ้านควนนิยม 189
21 11.11
0 0.00
29 15.34
0 0.00
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
57  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 6.02
27 20.30
98 73.68
35 26.32%
58  โรงเรียนควนสุบรรณ 183
9 4.92
6 3.28
31 16.94
1 0.55
1 0.55
135 73.77
48 26.23%
59  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 61
5 8.20
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
60  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 249
16 6.43
15 6.02
21 8.43
6 2.41
7 2.81
184 73.90
65 26.10%
61  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115
10 8.70
11 9.57
9 7.83
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
62  โรงเรียนบ้านบางปาน 123
8 6.50
8 6.50
16 13.01
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
63  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 185
10 5.41
11 5.95
27 14.59
0 0.00
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
64  โรงเรียนบ้านยูงงาม 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
3 5.56
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
65  โรงเรียนบ้านบางดี 93
4 4.30
5 5.38
13 13.98
0 0.00
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
66  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 211
9 4.27
4 1.90
39 18.48
2 0.95
0 0.00
157 74.41
54 25.59%
67  โรงเรียนบ้านธารอารี 71
1 1.41
1 1.41
5 7.04
1 1.41
10 14.08
53 74.65
18 25.35%
68  โรงเรียนทรัพย์ทวี 91
3 3.30
0 0.00
15 16.48
4 4.40
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
69  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 68
5 7.35
4 5.88
2 2.94
3 4.41
3 4.41
51 75.00
17 25.00%
70  โรงเรียนบ้านส้อง 113
4 3.54
4 3.54
18 15.93
1 0.88
1 0.88
85 75.22
28 24.78%
71  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 357
25 7.00
18 5.04
30 8.40
9 2.52
5 1.40
270 75.63
87 24.37%
72  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 267
9 3.37
0 0.00
56 20.97
0 0.00
0 0.00
202 75.66
65 24.34%
73  โรงเรียนบ้านควนปราง 100
9 9.00
0 0.00
4 4.00
10 10.00
1 1.00
76 76.00
24 24.00%
74  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 213
9 4.23
6 2.82
19 8.92
6 2.82
11 5.16
162 76.06
51 23.94%
75  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 105
7 6.67
1 0.95
11 10.48
2 1.90
4 3.81
80 76.19
25 23.81%
76  โรงเรียนบ้านหมาก 145
6 4.14
6 4.14
10 6.90
7 4.83
5 3.45
111 76.55
34 23.45%
77  โรงเรียนวัดควนศรี 82
3 3.66
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
78  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 380
16 4.21
12 3.16
49 12.89
8 2.11
3 0.79
292 76.84
88 23.16%
79  โรงเรียนบ้านไสดง 232
18 7.76
12 5.17
22 9.48
1 0.43
0 0.00
179 77.16
53 22.84%
80  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 145
12 8.28
6 4.14
7 4.83
5 3.45
3 2.07
112 77.24
33 22.76%
81  โรงเรียนบ้านบางหอย 191
9 4.71
7 3.66
23 12.04
4 2.09
0 0.00
148 77.49
43 22.51%
82  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 49
2 4.08
4 8.16
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
83  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 157
6 3.82
1 0.64
23 14.65
2 1.27
3 1.91
122 77.71
35 22.29%
84  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 157
8 5.10
3 1.91
23 14.65
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
85  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 74
6 8.11
0 0.00
6 8.11
0 0.00
4 5.41
58 78.38
16 21.62%
86  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 302
13 4.30
24 7.95
28 9.27
0 0.00
0 0.00
237 78.48
65 21.52%
87  โรงเรียนบ้านหนองโสน 128
3 2.34
3 2.34
21 16.41
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
88  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 147
4 2.72
6 4.08
14 9.52
5 3.40
2 1.36
116 78.91
31 21.09%
89  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 146
7 4.79
5 3.42
15 10.27
3 2.05
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
90  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 337
13 3.86
7 2.08
14 4.15
15 4.45
18 5.34
270 80.12
67 19.88%
91  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 129
4 3.10
0 0.00
21 16.28
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
92  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 253
17 6.72
14 5.53
18 7.11
0 0.00
0 0.00
204 80.63
49 19.37%
93  โรงเรียนวัดสองแพรก 212
15 7.08
1 0.47
21 9.91
0 0.00
4 1.89
171 80.66
41 19.34%
94  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 83
4 4.82
5 6.02
3 3.61
2 2.41
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
95  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 126
4 3.17
4 3.17
16 12.70
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
96  โรงเรียนบ้านไสดง 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
97  โรงเรียนบ้านพรุแชง 165
5 3.03
4 2.42
18 10.91
3 1.82
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
98  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 94
2 2.13
1 1.06
9 9.57
5 5.32
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
99  โรงเรียนบ้านสวยศรี 83
8 9.64
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
100  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
3 5.88
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
101  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125
4 3.20
0 0.00
3 2.40
0 0.00
15 12.00
103 82.40
22 17.60%
102  โรงเรียนบ้านควนยอ 109
3 2.75
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
103  โรงเรียนบ้านยูงทอง 81
5 6.17
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
104  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 93
6 6.45
3 3.23
6 6.45
1 1.08
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
105  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 239
12 5.02
7 2.93
7 2.93
7 2.93
8 3.35
198 82.85
41 17.15%
106  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 237
18 7.59
10 4.22
9 3.80
3 1.27
0 0.00
197 83.12
40 16.88%
107  โรงเรียนบ้านควนสระ 329
18 5.47
12 3.65
13 3.95
9 2.74
3 0.91
274 83.28
55 16.72%
108  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
109  โรงเรียนบ้านเขาตอก 103
1 0.97
1 0.97
15 14.56
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
110  โรงเรียนวัดเวียงสระ 122
7 5.74
0 0.00
13 10.66
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
111  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
1 1.82
3 5.45
46 83.64
9 16.36%
112  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 160
8 5.00
3 1.88
7 4.38
3 1.88
5 3.13
134 83.75
26 16.25%
113  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 111
4 3.60
3 2.70
10 9.01
1 0.90
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
114  โรงเรียนวัดอินทการาม 156
12 7.69
0 0.00
13 8.33
0 0.00
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
115  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 100
2 2.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
116  โรงเรียนบ้านคลองโร 133
1 0.75
0 0.00
9 6.77
1 0.75
10 7.52
112 84.21
21 15.79%
117  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 299
13 4.35
0 0.00
28 9.36
5 1.67
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
118  โรงเรียนบ้านปากหาน 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
1 1.92
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
119  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 137
3 2.19
2 1.46
7 5.11
4 2.92
5 3.65
116 84.67
21 15.33%
120  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 223
16 7.17
4 1.79
7 3.14
3 1.35
3 1.35
190 85.20
33 14.80%
121  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 149
3 2.01
10 6.71
9 6.04
0 0.00
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
122  โรงเรียนบ้านลานเข้ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
123  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 84
6 7.14
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 120
4 3.33
3 2.50
7 5.83
3 2.50
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
125  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 654
16 2.45
17 2.60
59 9.02
0 0.00
0 0.00
562 85.93
92 14.07%
126  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
127  โรงเรียนบ้านกลาง 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
128  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 250
0 0.00
0 0.00
25 10.00
7 2.80
1 0.40
217 86.80
33 13.20%
129  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 87
2 2.30
0 0.00
7 8.05
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
130  โรงเรียนบ้านเขาปูน 141
5 3.55
0 0.00
10 7.09
2 1.42
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
131  โรงเรียนบ้านดอนงาม 84
0 0.00
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
132  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 123
0 0.00
0 0.00
7 5.69
0 0.00
7 5.69
109 88.62
14 11.38%
133  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1381
15 1.09
6 0.43
128 9.27
2 0.14
2 0.14
1228 88.92
153 11.08%
134  โรงเรียนวัดคลองตาล 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
135  โรงเรียนนาสาร 753
20 2.66
12 1.59
15 1.99
13 1.73
20 2.66
673 89.38
80 10.62%
136  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
137  โรงเรียนวัดสามพัน 144
3 2.08
0 0.00
8 5.56
4 2.78
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
138  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
139  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
140  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 149
9 6.04
0 0.00
4 2.68
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
141  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 201
6 2.99
1 0.50
5 2.49
2 1.00
3 1.49
184 91.54
17 8.46%
142  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 96
2 2.08
2 2.08
2 2.08
0 0.00
2 2.08
88 91.67
8 8.33%
143  โรงเรียนบ้านยวนปลา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
2 3.51
53 92.98
4 7.02%
144  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122
0 0.00
2 1.64
6 4.92
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
145  โรงเรียนบ้านคลองยา 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
146  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
147  โรงเรียนบ้านปากสาย 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
148  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1201
15 1.25
13 1.08
30 2.50
0 0.00
0 0.00
1143 95.17
58 4.83%
149  โรงเรียนบ้านบางรูป 295
9 3.05
0 0.00
5 1.69
0 0.00
0 0.00
281 95.25
14 4.75%
150  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
151  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%

 

จำนวนนักเรียน  24,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,247 5.07
เตี้ย  801 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,586 10.52
ผอมและเตี้ย  535 2.18
อ้วนและเตี้ย  583 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,829 76.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,752 คน


23.40%


Powered By www.thaieducation.net