ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
1 8.33
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเปล 22
4 18.18
1 4.55
4 18.18
2 9.09
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
3  โรงเรียนบ้านสุชน 91
16 17.58
4 4.40
18 19.78
5 5.49
0 0.00
48 52.75
43 47.25%
4  โรงเรียนบ้านหาดงาม 393
37 9.41
42 10.69
63 16.03
19 4.83
17 4.33
215 54.71
178 45.29%
5  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 247
29 11.74
20 8.10
23 9.31
13 5.26
21 8.50
141 57.09
106 42.91%
6  โรงเรียนบ้านกงหนิง 91
12 13.19
8 8.79
5 5.49
6 6.59
8 8.79
52 57.14
39 42.86%
7  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
8  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1718
99 5.76
102 5.94
279 16.24
100 5.82
134 7.80
1004 58.44
714 41.56%
9  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 771
107 13.88
42 5.45
157 20.36
7 0.91
3 0.39
455 59.01
316 40.99%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 371
27 7.28
39 10.51
66 17.79
15 4.04
2 0.54
222 59.84
149 40.16%
11  โรงเรียนวัดชลคราม 100
15 15.00
8 8.00
11 11.00
4 4.00
2 2.00
60 60.00
40 40.00%
12  โรงเรียนบ้านคลองสระ 244
17 6.97
14 5.74
59 24.18
4 1.64
2 0.82
148 60.66
96 39.34%
13  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 43
4 9.30
0 0.00
10 23.26
1 2.33
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
14  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 216
19 8.80
6 2.78
48 22.22
5 2.31
1 0.46
137 63.43
79 36.57%
15  โรงเรียนวัดวังไทร 353
20 5.67
20 5.67
44 12.46
19 5.38
26 7.37
224 63.46
129 36.54%
16  โรงเรียนวัดบ้านใน 128
12 9.38
13 10.16
17 13.28
4 3.13
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
17  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 137
8 5.84
13 9.49
24 17.52
3 2.19
1 0.73
88 64.23
49 35.77%
18  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
6 6.90
6 6.90
17 19.54
1 1.15
1 1.15
56 64.37
31 35.63%
19  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 254
30 11.81
19 7.48
38 14.96
3 1.18
0 0.00
164 64.57
90 35.43%
20  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 184
13 7.07
19 10.33
31 16.85
1 0.54
1 0.54
119 64.67
65 35.33%
21  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 167
10 5.99
16 9.58
23 13.77
9 5.39
0 0.00
109 65.27
58 34.73%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 362
29 8.01
19 5.25
22 6.08
27 7.46
28 7.73
237 65.47
125 34.53%
23  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 188
17 9.04
11 5.85
28 14.89
5 2.66
3 1.60
124 65.96
64 34.04%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 163
11 6.75
11 6.75
11 6.75
11 6.75
11 6.75
108 66.26
55 33.74%
25  โรงเรียนวัดกงตาก 395
44 11.14
36 9.11
24 6.08
17 4.30
12 3.04
262 66.33
133 33.67%
26  โรงเรียนวัดนอก 101
6 5.94
7 6.93
21 20.79
0 0.00
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
27  โรงเรียนบ้านสันติสุข 137
14 10.22
11 8.03
21 15.33
0 0.00
0 0.00
91 66.42
46 33.58%
28  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 140
10 7.14
13 9.29
18 12.86
2 1.43
4 2.86
93 66.43
47 33.57%
29  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 48
3 6.25
3 6.25
8 16.67
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
30  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
31  โรงเรียนวัดแหลมทอง 36
7 19.44
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
32  โรงเรียนวัดเขานางเภา 82
9 10.98
4 4.88
11 13.41
3 3.66
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
33  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 175
12 6.86
12 6.86
25 14.29
6 3.43
2 1.14
118 67.43
57 32.57%
34  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 156
17 10.90
5 3.21
7 4.49
14 8.97
7 4.49
106 67.95
50 32.05%
35  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 121
15 12.40
4 3.31
17 14.05
2 1.65
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
36  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 159
12 7.55
5 3.14
28 17.61
2 1.26
1 0.63
111 69.81
48 30.19%
37  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 124
4 3.23
8 6.45
20 16.13
1 0.81
4 3.23
87 70.16
37 29.84%
38  โรงเรียนบ้านไสขาม 98
11 11.22
2 2.04
14 14.29
2 2.04
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
39  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 585
35 5.98
25 4.27
74 12.65
27 4.62
8 1.37
416 71.11
169 28.89%
40  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 338
3 0.89
20 5.92
63 18.64
8 2.37
2 0.59
242 71.60
96 28.40%
41  โรงเรียนบ้านไสตอ 224
7 3.13
14 6.25
29 12.95
13 5.80
0 0.00
161 71.88
63 28.13%
42  โรงเรียนวัดอุทยาราม 82
6 7.32
0 0.00
17 20.73
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
43  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 73
0 0.00
0 0.00
20 27.40
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
44  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 179
16 8.94
10 5.59
19 10.61
4 2.23
0 0.00
130 72.63
49 27.37%
45  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 280
8 2.86
10 3.57
25 8.93
15 5.36
18 6.43
204 72.86
76 27.14%
46  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 85
8 9.41
2 2.35
3 3.53
8 9.41
2 2.35
62 72.94
23 27.06%
47  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 164
4 2.44
2 1.22
35 21.34
3 1.83
0 0.00
120 73.17
44 26.83%
48  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 73
2 2.74
8 10.96
8 10.96
0 0.00
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
49  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 408
16 3.92
18 4.41
70 17.16
2 0.49
0 0.00
302 74.02
106 25.98%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 98
3 3.06
2 2.04
20 20.41
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
51  โรงเรียนบ้านควนยูง 255
6 2.35
4 1.57
54 21.18
0 0.00
1 0.39
190 74.51
65 25.49%
52  โรงเรียนบ้านโพหวาย 329
29 8.81
15 4.56
39 11.85
0 0.00
0 0.00
246 74.77
83 25.23%
53  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 80
1 1.25
0 0.00
14 17.50
3 3.75
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
54  โรงเรียนวัดชลธาร 28
0 0.00
1 3.57
5 17.86
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
55  โรงเรียนวัดพุฒ 126
7 5.56
8 6.35
15 11.90
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
56  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 86
2 2.33
4 4.65
15 17.44
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
57  โรงเรียนวัดสิงขร 148
3 2.03
2 1.35
29 19.59
0 0.00
2 1.35
112 75.68
36 24.32%
58  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 665
26 3.91
15 2.26
38 5.71
43 6.47
38 5.71
505 75.94
160 24.06%
59  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 338
14 4.14
18 5.33
18 5.33
15 4.44
16 4.73
257 76.04
81 23.96%
60  โรงเรียนวัดสันติวราราม 59
2 3.39
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
61  โรงเรียนวัดคีรีวง 152
4 2.63
12 7.89
19 12.50
1 0.66
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
62  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 77
9 11.69
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
63  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 116
7 6.03
11 9.48
9 7.76
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
64  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 548
12 2.19
15 2.74
99 18.07
0 0.00
0 0.00
422 77.01
126 22.99%
65  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 309
5 1.62
10 3.24
40 12.94
3 0.97
12 3.88
239 77.35
70 22.65%
66  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
67  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 149
9 6.04
4 2.68
12 8.05
8 5.37
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
68  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 339
19 5.60
8 2.36
42 12.39
6 1.77
0 0.00
264 77.88
75 22.12%
69  โรงเรียนบ้านศิลางาม 163
6 3.68
0 0.00
25 15.34
5 3.07
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
70  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 42
2 4.76
1 2.38
6 14.29
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
71  โรงเรียนวัดกลาง 374
8 2.14
25 6.68
36 9.63
8 2.14
3 0.80
294 78.61
80 21.39%
72  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 122
8 6.56
3 2.46
15 12.30
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
73  โรงเรียนวัดประเดิม 188
7 3.72
11 5.85
17 9.04
5 2.66
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
74  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 232
15 6.47
17 7.33
8 3.45
4 1.72
5 2.16
183 78.88
49 21.12%
75  โรงเรียนบ้านซอย 10 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
76  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 127
1 0.79
6 4.72
18 14.17
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
77  โรงเรียนบ้านไสใน 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
2 3.23
3 4.84
50 80.65
12 19.35%
78  โรงเรียนวัดพ่วง 65
8 12.31
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
79  โรงเรียนบ้านศรีธนู 126
2 1.59
2 1.59
19 15.08
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
80  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 55
0 0.00
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
81  โรงเรียนวัดประสพ 220
7 3.18
7 3.18
26 11.82
0 0.00
0 0.00
180 81.82
40 18.18%
82  โรงเรียนวัดแจ้ง 484
22 4.55
19 3.93
16 3.31
18 3.72
13 2.69
396 81.82
88 18.18%
83  โรงเรียนวัดท่าทอง 248
10 4.03
9 3.63
24 9.68
2 0.81
0 0.00
203 81.85
45 18.15%
84  โรงเรียนบ้านทับท้อน 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
85  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 240
2 0.83
5 2.08
20 8.33
2 0.83
13 5.42
198 82.50
42 17.50%
86  โรงเรียนวัดคุณาราม 218
7 3.21
9 4.13
9 4.13
8 3.67
4 1.83
181 83.03
37 16.97%
87  โรงเรียนวัดปากคู 142
0 0.00
4 2.82
18 12.68
2 1.41
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
88  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 626
13 2.08
24 3.83
49 7.83
8 1.28
9 1.44
523 83.55
103 16.45%
89  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 160
6 3.75
0 0.00
15 9.38
5 3.13
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
90  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 182
4 2.20
0 0.00
25 13.74
0 0.00
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
91  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 748
40 5.35
13 1.74
55 7.35
10 1.34
0 0.00
630 84.22
118 15.78%
92  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 182
5 2.75
11 6.04
11 6.04
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
93  โรงเรียนบ้านซอย 2 144
7 4.86
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
94  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
95  โรงเรียนบ้านดอนสน 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
96  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 133
4 3.01
1 0.75
13 9.77
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
97  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 620
21 3.39
11 1.77
47 7.58
1 0.16
0 0.00
540 87.10
80 12.90%
98  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 106
0 0.00
3 2.83
6 5.66
0 0.00
3 2.83
94 88.68
12 11.32%
99  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 134
3 2.24
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
100  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73
0 0.00
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
101  โรงเรียนบ้านดอนธูป 206
3 1.46
4 1.94
8 3.88
4 1.94
3 1.46
184 89.32
22 10.68%
102  โรงเรียนบ้านคลองคราม 191
6 3.14
4 2.09
9 4.71
1 0.52
0 0.00
171 89.53
20 10.47%
103  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 175
5 2.86
2 1.14
9 5.14
2 1.14
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
104  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 294
2 0.68
0 0.00
27 9.18
0 0.00
1 0.34
264 89.80
30 10.20%
105  โรงเรียนบ้านควนราชา 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
106  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 148
2 1.35
0 0.00
8 5.41
0 0.00
3 2.03
135 91.22
13 8.78%
107  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 139
3 2.16
1 0.72
8 5.76
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
108  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
109  โรงเรียนบ้านคลองสุข 83
1 1.20
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
110  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
111  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
112  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
113  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 179
4 2.23
2 1.12
2 1.12
1 0.56
2 1.12
168 93.85
11 6.15%
114  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
115  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 116
1 0.86
1 0.86
4 3.45
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
116  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 246
6 2.44
0 0.00
4 1.63
1 0.41
0 0.00
235 95.53
11 4.47%
117  โรงเรียนวัดสมหวัง 466
3 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 1.07
458 98.28
8 1.72%
118  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,228 5.21
เตี้ย  989 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,719 11.53
ผอมและเตี้ย  568 2.41
อ้วนและเตี้ย  461 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,608 74.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,965 คน


25.30%


Powered By www.thaieducation.net